آب بندی استخر

آب بندی استخر

از 1284 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت آب بندی استخر در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت آب بندی استخر

توافقی

متوسط قیمت2,100,000 تومانکمینه قیمت700,000 تومانبیشینه قیمت3,500,000 تومان

آنچه درباره آب بندی استخر خواهید خواند

  • آب بندی استخر شنا، کشاورزی و استخر پرورش ماهی
  • انواع روش آب بندی استخر
  • عایق کاری استخر بلوکی چگونه انجام می شود؟
  • قیمت عایق کاری استخرهای قدیمی و ترمیم عایق بندی به چه مواردی وابستهاست؟
  • خدمات عایق کاری استخر شنا، باغی، کشاورزی و پرورش ماهی رابه متخصصین هوم سرویز بسپارید

آب بندی استخر شنا، کشاورزی و استخر پرورش ماهی

عایق کاری استخرها با هر کاربری که دارند، از جمله مهم تریناقدامات بعد از احداث آن است. اکثر استخرها از سیمان ساخته می شوند و از آنجایی کهنفوذ پذیری سیمان بالا است و امکان عبور آب از سیمان وجود دارد با عایقبندی استخر می توان از این ذخایر آبی حفاظت نمود. همچنین آببندی استخر موجبمی شود که از استخر در برابر سرما و یخ زدگی نیز محافظت شود. در ادامه به روشهای آب بندی استخر و همچنین عوامل موثر بر قیمت آب بندیاستخر و قیمت عایق کاری استخر می پردازیم.

انواع روش آب بندی استخر

روش های آب بندیاستخر متعددند. تنها نکته ای که باید در هنگام آب بندی استخر به آن توجه کرداین موضوع است که هیچ قسمتی از از استخر نباید جا بماند و باید همه قسمت های استخرمانند کف، دیواره به خوبی باید عایق شوند.

آب بندی استخرکاشی کاری شده

عایق کاری استخرخانگی اغلببا این روش انجام می شود. این روش در کنار کیفیت بالا زیبایی زیادی را به همراهدارد. اما همانطور که می دانید هزینه عایق کاری استخر خانگی دراین روش بالاست و برای عایق کاری استخر کشاورزی، عایق کاریاستخر باغ و به عنوان بهترین روش عایق بندی استخر سیمانی بهشمار نمی آید.

روش سنتی اندودکاری برای عایق کاری استخر پرورش ماهی

این روش قدیمی تنهااز عهده افراد خبره در این زمینه برمی آید. در این روش آب بندی استخر از یک خمیرمتشکل از گچ، آهک، ماسه و آب تهیه می کنند. این ماده در مقابل نفوذ آب بسیار مقاوماست.

آب بندی استخربا مواد نانو

عایق کاری استخر بامواد نانو ازجدیترین روش ها است. این چسب به صورت مایع و شیری رنگ است که بعد از اجرا بی رنگمی شود. چسب کاشی آب گریز با چسب نانو استفاده از پلیمر های تقویت کننده ساخته میشود و علاوه بر استخر در سرویس های بهداشتی، سونا و جکوزی هم استفاده می شود. موادنانوئی که در آب بندی استخر به کار می روند به علت ساختار پیچیدهقیمت بالاتری دارند. به همین علت برای عایق استخر خانگی و استخر باغ گزینه خوبیهستند.

عایق کاری استخرکشاورزی به روش ژئوممبرین

این روش برای آببندی استخر کشاورزی مناسب است و از آن برای آب بندی استخر شنا استفادهنمی شود. بستر استخرهای کشاورزی و پرورش ماهی با این روش به صورت خاکی و آهکی میشود. همچنین قیمت آب بندی استخر کشاورزی در این روش کمتر می شود.البته در مواردی که کف استخر دارای شیب تند است نمی توان از این روش استفاده نمودو طی مرور زمان کف استخر جلبک می زند.

عایق بندی استخرشنا با رنگ های پلیمری اپوکسی

کم هزینه ترین روشآب بندی استخر این روش است. البته این روش دائمی نیست و باید هر چند سالاقدام به رنگ استخر کرد. در روش عایق بندی استخر به این روش بایدزمانی انجام شود که داخل استخر کاملا خشک باشد. در صورتی که هر چند سال با این روشمی خواهید اقدام به عایق استخر شنا کنید. رنگ های پلیمری کلر دار نسبتبه دیگر موارد آب بندی استخر، کاربرد بیشتری دارند و نرم ترند. این رنگ هادارای چسبندگی بالایی هستند که مقاومتشان در برابر آب و رطوبت بالاست. البته قبلاز انجام آببندی استخر به این روش باید تمام قسمت های آسیب دیدهو ترک خورده ترمیم شود و سپس این روش پیاده شود.

عایق کاری استخربتنی با رنگ سیمانی

از رنگ های سیمانی غالبا برای عایقبندی استخر بتنی استفاده می شود. رنگ سیمانی قیمت کمتری در مقایسه با رنگهای دیگر دارد و بسیار مقرون به صرفه هستند.

آب‌بندی استخربه وسیله رزین

از دیگر روش‌های عایقاستخرها استفاده از رزین آب‌بندی است. رزین پلیمری و رزین اکریلیکی ازدو نوع مختلف رزین هستند که برای عایق ‌بندی استخر استفاده میشوند. این مواد از ترکیب سیمان، بتن به همراه رزین تشکیل می شوند و دارای مقاومتخوبی در مقابل رطوبت هستند.

عایق کاری استخر بلوکی چگونه انجام می شود؟

اکثر استخرهایکشاورزی به صورت بلوکی ساخته می شوند. برای احداث استخر یک گودی به ارتفاع تقریبا3 متر توسط بیل مکانیکی در طول و عرض مشخص حفر شده و اطراف این گودال با استفادهاز بلوک های سیمانی دیوارچینی می شود و سپس با استفاده از بتن ریزی و سیمان کاریدیواره آن را مقاوم می کنند.

حالا نوبت به استفادهاز ملات نرم چسب عایق کاری استخر جهت عایق کاری استخرهای کشاورزیاست. بعد از همه این مراحل از رزین ها و رنگ های پلیمری ضد آب مناسب میتوان برای محکم کاری های نهایی استخر کشاورزی می توان استفاده نمود.

قیمت عایق کاری استخرهای قدیمی و ترمیم عایق بندی به چه مواردی وابستهاست؟

قیمت عایق کاری استخرنوساز بااستخرهای قدیمی تفاوت دارد. استخرهای قدیمی نیاز به بازسازی و عایق بندی مجدددارند. در این عایق کاری استخر ابتدا درزها و ترک های احتمالی گرفته شده واز انواع عایق استخر نانو استفاده می شود. به خصوص دراستخرهای شنا با سطح بتن دارای مشکلات زیادی هستند و معمولا اتلاف آب بیشتریدارند. پس از اینکه نشتی در استخر شنا دیده شد با سرویس عایق کاری استخر هومسرویز تماس بگیرید تا علاوه بر پیدا کردن محل نشتی، با استفاده از متریالجدید و به روزتر، کف و دیواره های استخر بازسازی شود. پوشش های آب بندیاستخر نانو به دلیل انعطاف پذیری بالا در هر سطحی قابلیت اجرا دارند. اینمواد طول عمر زیادی دارند. سرعت اجرای کار نیز به مراتب بیشتر است.

روش آب بندی استخرنوساز با استخرهای قدیمی متفاوت است و به همین ترتیب قیمت عایق استخرنوساز نیز با استخرهای سنتی تفاوت دارد. در استخرهای نوساز لازم است تادیواره های استخر با استفاده از ملات و سیمان کار شود. سپس یک لایه نرمه آب بندیاستخر دارای پودر سنگ، سیمان سفید و مواد آب بندی با ماله روی سطح سیمان کاری شدهدیواره ها، کشیده می شود. پس از خشک شدن این لایه که تقریبا ۲۴ ساعت طول می کشداز چسب عایق کاری استخر استفاده می شود. چسب بتن عایق استخر یکباربه صورت افقی با قلمو روی دیواره های استخر کار می شود و سپس بار دوم برای پوششبیشتر به صورت عمودی اجرا می شود. کف استخر نیز با محلول چسب بتن عایق استخر وبا تی لاستیکی عایق بندی می شود.

به غیر از اندازهاستخر و بزرگی و کوچکی آن، بحث نوع استخر و کاربری نیز در تعیین قیمت عایقبندی استخر دخیل است. سطح زیر استخرها یکسان نیست و از سویی همه استخرهانیاز به کاشیکاری ندارند. به طور کل قیمت عایق استخر به نوعاستخر، کاربری استخر، مساحت استخر و نوع مواد برای آب بندی استخر بستگی دارد کهباید توسط متخصص تعیین شود.

خدمات عایق کاری استخر شنا، باغی، کشاورزی و پرورش ماهی رابه متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیازبه عایق استخر نوساز و یا تعمیر و عایق استخرها می توانید به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره و اعلامهزینه با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس آب بندی استخر و همچنین ارایه خدمات آب بندی استخر خاکی و استخر کاشی شده نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات عایق کاری ارائه می دهد که شامل نصب ایزوگام پشت بام, آسفالت کاری پشت بام, نصب عایق رطوبتی نانو استخر, اجرای قیرگونی پشت بام می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس آب بندی استخر

آب بندی استخر خاکی و استخر کاشی شده

آب بندی استخر با چسب بتن

آب بندی استخر با عایق نانو، رزین، رنگ سیمانی، رنگ های پلیمری ضد آب و ...

عایق کاری استخر کشاورزی به روش ژئوممبرین

عایق بندی استخرهای شنا

عایق کاری استخر کشاورزی، عایق بندی استخر باغی و عایق کاری استخر پرورش ماهی با استفاده از بهترین مواد

نظرات کاربران

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

شرایط عایق کاری استخر و آب بندی استخر کاشی شده و خاکی

قیمت های عایق کاری سامانه بر حسب قیمت جنس، نوع جنس و اجرت کار می باشد.

معیار محاسبه قیمت در خصوص این سرویس متراژ(متر مربع) کار می باشد و قیمت ها اعلام شده بر حسب قیمت جنس و اجرت کار می باشد.

چنانچه مشتری نیاز به تهیه جنس مناسب توسط همیار داشته باشد، همیار در صورت تهیه می بایست فاکتور نهایی خرید و همچنین هزینه حمل و نقل را به مشتری ارایه نماید.

انتخاب روش عایق کاری بر اساس نوع استخر و بر اساس نظر مشتری انجام می شود.

همیار معرفی شده از نظر احراز هویت و عدم سوء پیشینه مورد تایید سامانه هوم سرویز بوده و هوم سرویز مسئولیتی در قبال نحوه انجام کار همیار نخواهد داشت لذا پیشنهاد می کنیم حتما نسبت به عقد قرارداد با همیار پس از توافق نهایی توجه فرمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نظافت و شستشوی استخر
نظافت و شستشوی استخر
قیمت از 1,000,000 الی 5,000,000 تومان
سرویس و نگهداری استخر
سرویس و نگهداری استخر
قیمت از 700,000 الی 3,500,000 تومان
اجرای سیستم گرمایش از کف
اجرای سیستم گرمایش از کف
قیمت از 700,000 الی 3,500,000 تومان
سیستم آبیاری قطره ای
سیستم آبیاری قطره ای
قیمت از 3,800,000 الی 11,000,000 تومان