قیرگونی

قیرگونی

از 1405 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت قیرگونی در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت اجرای قیرگونی تک لایه بدون هزینه جنس(هر متر مربع)

35,000 الی 55,000 تومان

قیمت اجرای قیرگونی دو لایه بدون هزینه جنس(هر متر مربع)

40,000 الی 70,000 تومان

متوسط قیمت1,250,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت2,000,000 تومان

آنچه درباره قیرگونی خواهید خواند

 • قیرگونی ساختمان چیست؟
 • فرق قیرگونی ساختمان و ایزوگام در چیست؟
 • وسایل قیرگونی کاری چیست؟
 • آموزش قیرگونی ساختمان
 • قیرگونی پشت بام
 • قیرگونی کف سرویس بهداشتی
 • قیرگونی استخر
 • قیرگونی آشپزخانه
 • قیمت قیرگونی به چه مواردی بستگی دارد؟
 • خدمات قیرگونی پشت بام و سرویس بهداشتی و حمام را به قیرگونی کار ماهرهوم سرویز بسپارید

قیرگونی ساختمان چیست؟

قیرگونی ساختمان در واقع نوعی عایق کاری و ایزولاسیون برایتمام قسمت های ساختمان است. در این روش، گونی در بین لایه های قیر قرار دادهمی شود و موجب می شود نتیجه کار از کیفیت بالایی برخوردار شود. این روش مناسب برایفضاهای کوچک است و به راحتی متریال مورد نیاز در بازار موجود بوده و تهیه می شوند.درصورتی که از یک قیرگونی کار حرفه‌ای برای قیرگونی استخر، قیرگونیسرویس بهداشتی یا قیرگونی پشت بام کمک گرقته شود، قیمت قیرگونیساختمان نسبت به سایر روش ها به صرفه تر خواهد شد.

فرق قیرگونی ساختمان و ایزوگام در چیست؟

قیرگونی کاری را در واقع می توان نمونه سنتی تر ازایزوگام تعریف کرد. متریال اصلی در عایق کاری در هر دوی آنها قیراست. اما در این روش، گونی را به صورت مجزا در لایه های قیر جایگزاری شده و نقشنگهدارنده قیر را ایفا می کند. ولی در ایزوگام ،این وظیفه به وسیله الیاف مصنوعی ویا سایر لایه ها ایفا می شود. اجرای قیرگونی کاری به طور کلی به 3 روشانجام می شود:

 • قیرگونیکاری با سه لایه قیر به همراه دو لایه گونی
 • قیرگونیکاری با دو لایه قیر به همراه یک لایه گونی
 • قیرگونیکاری با سه لایه قیر و استفاده از گونی درجه یک

وسایل قیرگونی کاری چیست؟

برای انجام قیرگونیساختمان در ارتفاع به حداقل 2 کارگر و یک استاد قیرگونی کار نیازاست. یک فرد برای بالا کشیدن قیر، یک نفر برای گرم کردن قیر و یک استادقیرگونی کاری برای پهن کردن قیر باید حضور داشته باشد. وسایل مورد نیاز عبارت انداز:

 • مشعل گرمکننده قیر
 • تیغ موکتبری
 • پارویچوبی جهت پهن کردن قیر
 • لباسضد حرارتی
 • دستکش وکاردک وعینک کار

آموزش قیرگونی ساختمان

اگر به دنبال فیلمآموزش قیرگونی ساختمان هستید باید بدانید که این کار به علت استقاده ازقیرداغ خطرناک است و باید توسط افراد با تجربه انجام شود. در حالت کلی، ابتدا سطحباید کاملا صاف و تمیز شود. سپس باید قیر به وسیله گونی روی سطح مورد نظر قراربگیرد. در اکثر موارد قیر به صورت یک لایه یا دو لایه انجام می شود. البته بایددقت کرد که ضخامت کلی کار نباید از 2 نهایت 3 سانت بیشتر شود. زیرا قیر و گونیوزن زیادی دارد و ضخامت بیشتر بار اضافی ساختمان را افزایش می دهد. بهترین نوع زیرسازی استفاده از ماسه سیمان است و باید شیب بندی درست و اصولی برای هدایت آب بهآبراه ها رعایت شود.

تنها تهیه وسایل قیرگونیساختمان، یک فرد استادکار نمی کند. علاوه بر این مورد داشتن مهارت و توجه بهنکات ریز نیز بسیار مهم است. برخی از مهمترین نکات این مورد است که ابتدا کاملاسطح مورد نظر باید سیمان کاری و مسطح شود.

قیرگونی ساختمان درشرایط آب و هوایی مناسب انجام شود. نباید هوا خیلی سرد یا بارانی باشد. در هنگامریختن قیر نباید حرارت بالایی به قیر وارد شود زیرا کیفیت قیر کم می شود. همچنینباید حداقل لایه های گونی 10 سانت روی هم قرار بگیرند.

قیرگونی پشت بام

ایناقدامات بسیار مهم هستند. قیمت قیرگونی پشت بام درمقایسه با خسارات احتمالی نفوذ رطوبت به ساختمان بسیار ناچیز است. در اجرای اینمورد باید نکات زیادی را رعایت کرد تا نتیجه نهایی طول عمر و کیفیت بالایی داشتهباشد. زیرسازی صحیح و استفاده از قیر مناسب بر اساس شرایط فضا و استفاده از گونیدرجه یک، همه بر ماندگاری قیرگونی پشت بام تاثیر دارد.

برای قیر گونی پشتبام باید از قیرهای سفت تر و مقاوم تر استفاده می شود. زیرا این فضا ها در معرضتابش مستفیم نور خورشید دارند. البته نوع قیر بر اساس تشخیص قیرکار ممکن استوابسته به شرایط تغییر کند.

قیرگونی کف سرویس بهداشتی

هدف از قیرگونیسرویس بهداشتی ایجاد سطحی غیر قابل نفوذ در برابر رطوبت و همچنین شیببندی صحیح می باشد. کف سازی سرویس بهداشتی یکی از مهمترین اقدامات در حین بازسازیساختمان است. مهمترین نکته ای که در قیرگونی توالت و حمام باید توجه شود، این استحرارت که به لوله های آب سرد و گرم سرویس آسیب وارد نکند. لذا قبل از هر گونهاقدامی باید لوله ها با کچ کاملا پوشیده و محافطت شوند.

قیرهای مورد استفادهدر ساختمان خالص هستند و درجه نفوذ پذیری متفاوتی دارند. به طور مثال قیر 60*70برای آب و هوای سرد مناسب تر است و باید در این محل ها استفاده شود.

قیرگونی استخر

قیرگونی استخر بهعلت حفظ منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت آب بسیار حائز اهمیت است. قیر و گونیاستخر باید یه صورت اصولی و با عایق رطوبتی درست انجام شود. بهترینگزینه، اجرای قیرگونی استخر است. از مزایای انجام قیر گونی استخرنسبت به سایر روش ها هزینه کمتر و کیفیت بیشتر است.

قیرگونی آشپزخانه

قیرگونی کف آشپزخانه نیزبه علت قرار داشتن راه آب و محیط مرطوب بسیار مهم است. باید شیب بندی کف آشپزخانهبه دقت رعایت شود و سپس روی آن اقدام به اجرای قیر و گونی شود.

قیمت قیرگونی به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت قیرگونی به موارد متعددی بستگیدارد. مواردی مانند نحوه قیرگونی ساختمان و در واقع ضخامت قیرگونیکاری (یک، دو یا سه لایه) به قیمت قیرگونی تاثیر دارد. به طورمثال قیمت قیرگونی دولایه از قیمت قیرگونی ساختمان یک لایه طبیعتابیشتر می شود. مورد دیگر محل قیر گونی است که بر قیمت قیرگونی کاری تاثیردارد. قیمت قیرگونی کاری استخر با قیمت قیرگونی کاری سرویس بهداشتی یکساننیست. کیفیت مواد مورد استفاده و همچنین متراژ کار نیز بر دستمزد قیرگونی کارتاثیر دارد. به طور کل موارد زیر بیشترین تاثیر را بر قیمت قیرگونی کفساختمان و پشت بام دارد.

 • متراژ فضا
 • محل قیرگونی
 • روش وضخامت قیرگونی ساختمان
 • شرایط آبو هوایی در هنگام قیرگونی کاری
 • دستمزدقیرگونی کار

خدمات قیرگونی پشت بام و سرویس بهداشتی و حمام را به قیرگونی کار ماهرهوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز به قیرگونیکار ماهر تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام قیمت قیرگونی کاری با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس قیرگونی و همچنین ارایه خدمات اجرای قیرگونی پشت بام نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات عایق کاری ارائه می دهد که شامل نصب ایزوگام پشت بام, آسفالت کاری پشت بام, آب بندی استخر خاکی و استخر کاشی شده , نصب عایق رطوبتی نانو استخر می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس قیرگونی

اجرای قیرگونی پشت بام

قیرگونی کف سرویس بهداشتی

عایق بندی و قیر و گونی استخر

قیرگونی آشپزخانه

قیرگونی حمام

قیرگونی ساختمان دولایه و سه لایه و ...

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

شرایط قیرگونی کاری استخر، قیر و گونی کف دستشویی و حمام

کلیه قیمت های اعلام شده توسط سامانه بر حسب قیمت جنس و اجرت کار می باشد.

چنانچه که سطح زیرین فلزی است زنگ زدگی و آلودگیها باید پاک شده، از یک پوشش آستری ضد زنگ استفاده شود.

در محیط نم دار امکان انجام قیرگونی وجود ندارد.

معیار محاسبه قیمت در خصوص این سرویس متراژ(متر مربع) کار می باشد و قیمت ها اعلام شده بر حسب قیمت جنس و اجرت کار می باشد.

چنانچه مشتری نیاز به تهیه جنس مناسب توسط همیار داشته باشد، همیار در صورت تهیه می بایست فاکتور نهایی خرید و همچنین هزینه حمل و نقل را به مشتری ارایه نماید.

جهت انتخاب جنس حتما برند ایزوگام یا قیرگونی می بایست مورد توافق مشتری قرار گیرد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان
نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان
قیمت از 6,800,000 الی 6,800,000 تومان
رفع نم ساختمان
رفع نم ساختمان
قیمت از 1,600,000 الی 3,000,000 تومان
بنایی ساختمان
بنایی ساختمان
قیمت از 1,500,000 الی 4,000,000 تومان
ایزوگام
ایزوگام
قیمت از 1,600,000 الی 1,600,000 تومان