نقاشی راه پله و پارکینگ
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
بنایی و دکوراسیون
/
نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان

نقاشی راه پله و پارکینگ

از 1419 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نقاشی راه پله و پارکینگ در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت نقاشی راه پله با رنگ روغنی روی رنگ با مصالح(متر مربع)

57,000 الی 80,000 تومان

قیمت نقاشی راه پله با رنگ روغنی روی رنگ بدون مصالح(متر مربع)

45,000 الی 60,000 تومان

متوسط قیمت6,800,000 تومانکمینه قیمت6,800,000 تومانبیشینه قیمت6,800,000 تومان

آنچه درباره نقاشی راه پله و پارکینگ خواهید خواند

 • نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان
 • نقاشی راه پله ساختمان و پارکینگ
 • رنگ دیوار راه پله ساختمان و پارکینگ را چگونه انتخاب کنیم؟
 • نقاشی سقف پارکینگ
 • بهترین رنگ برای نقاشی راه پله و پارکینگ مشاعات
 • نقاشی راه پله و رنگ دیوار و سقف پارکینگ با مولتی کالر
 • نقاشی راه پله ساختمان با کنیتکس
 • نقاشی دیوار پارکینگ ساختمان های قدیمی با رنگ پلاستیک
 • رنگ مناسب نقاشی راه پله خانه آپارتمانی چیست؟
 • نقاشی راه پله آپارتمان بدون نور گیر
 • قیمت نقاشی راه پله ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟
 • خدمات نقاشی پارکینگ و راه پله ساختمان توسط متخصصین هوم سرویز

نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان

رنگ آمیزی پارکینگ و راه پله ساختمان به علت عبور و مرورزیاد در پارکینگ و راهرو مشاعات ساختمان باید هر چند سال یکبار انجام شود. نقاشیراه پله خانه و نقاشی پارکینگ از آن جایی که مربوط به مشاعاتساختمان هستند باید با توافق تمام ساکنین آپارتمان انجام شود و باید تمام اعضایساختمان با هم فکری هم اقدام به نقاشی راه پله آپارتمان یا نقاشیپارکینگ خانه نمایند. اکثر ساختمان های قدیمی دارای دیوارهای گچی هستند که طیمروز زمان، عبور مرور ساکنین ساختمان وهمچنین اسباب کشی های مکرر ممکن است آسیبببینند. از این رو با انجام خدمات نقاشی راه پله ساختمان می توانظاهر نو و زیبایی در محل زندگی خود ایجاد نمود. در ادامه به معرفی انواع رنگ هایمورد استفاده در رنگ آمیزی مشاعات و عوامل موثر بر قیمت نقاشی پارکینگ وقیمت نقاشی راه پله و راهرو می پردازیم.

نقاشی راه پله ساختمان و پارکینگ

راه پله ساختمان وپارکینگ همیشه در معرض گرد و غبار و دوده هستند و حتی در صورت نقاشی پارکینگ بعداز مدت زمان کوتاهی ممکن است دوباره ظاهرغبارآلوده به آنها برگردد. به همین علت دربسیاری از موارد برای جلوگیری از دوباره کاری ها پیشنهاد می شود که برای رنگراه پله و رنگ پارکینگ از رنگهای روغنی و قابل شستشو استفاده شودکه هم ظاهر زیباتری دارند و هم با استفاده از یک دستمال ساده و مواد شوینده بهراحتی تمیز می شوند و نیاز نیز که هر چند سال یکبار را به رنگ آمیزیپارکینگ و راه پله بپردازید.

رنگ دیوار راه پله ساختمان و پارکینگ را چگونه انتخاب کنیم؟

نقاشی راه پله و همچنین نقاشی دیوار پارکینگساختمان چون باید با رضایت همه انتخاب شود، کار چندان راحتی نیست. اماخوب همیشه اطلاعات درست و دلایل منطقی بهترین نتیجه را می دهند. می توان از انواعرنگ دیوار استفاده نمود، اما همه ی موارد نتیجه مشابهی به دنبال نخواهند داشت.مورد بعدی در نقاشی پارکینگ و نقاشی دیوار راهرو مسئله هارمونی است. یعنی از شروعقسمت دروازه منزل تا پشت بام باید همخوانی رنگی بین این مشاعات برقرار باشد. علاوهبر دیوار، رنگ نرده ها نیز باید با رنگ دیوار راه پله ها باهمهمخوانی خوبی داشته باشند تا ظاهر زیبا و یکدستی در ساختمان ایجاد شود.

نقاشی سقف پارکینگ

خیلی از افراد برایجلوگیری از کدر شدن رنگ های روشن، برای رنگ آمیزی دیوار پارکینگ از رنگ های تیره استفادهمی کنند. شاید این رنگ انتخابی، آلودگی های بعدی را کمتر نشان بدهد اما ظاهرپارکینگ و راه رو ها را خراب می کند. انخاب رنگ تیره برای رنگ پارکینگ و رنگ دیوارراهرو موجب خفه شدن فضا می شود. به همین دلیل تاکید می شود برای نقاشیپارکینگ ساختمان از رنگ های روشن استفاده شود تا کوتاهی سقف به چشم نیایدو محیط وسیع تر به نمایش گذاشته شود.

برای رنگآمیزی سقف پارکینگ می توان از رنگ پلاستیک، کنیتکس، مولتی کالر و همچنینرنگ های مخصوص نما استفاده نمود. اگر سقف پارکینگ سیمانی است، می توان از رنگ روغنیا کنیتکس برای رنگ آمیزی دیوار و سقف پارکینگ سیمانی نیز استفاده نمود.

بهترین رنگ برای نقاشی راه پله و پارکینگ مشاعات

نقاشی پارکینگآپارتمان با انواعرنگ ها امکان پذیر است. اما مسئله ای که در میان مطرح می شود، کارایی و طول عمررنگ است که باید قابل قبول باشد. در ادامه به معرفی انواع رنگ پارکینگ و مزایا ومعایب هر کدام می پردازیم.

نقاشی راه پله و رنگ دیوار و سقف پارکینگ با مولتی کالر

رنگ دیوار راه پله با مولتی کالر به علت خصوصیات ویژه اینرنگ یک انتخاب هوشمندانه است. این رنگ از رنگ های روغنی تهیه شده است که ذره هایاز رنگ های دیگر در بستر رنگ پایه آن وجود دارند. در صورتی که مایل به رنگآمیزی دیوار حیاط و پارکینگ هستید، استفاده از رنگ مولتی کالر مات یه علتپوشانندگی بالا انتخاب صحیحی در این زمینه است. همچنین این رنگ ها آنتی استاتیکهستند و گرد و غبار را به خود جذب نمی کنند تا درصد بالایی ضد آب نیز می باشند.

نقاشی راه پله ساختمان با کنیتکس

نقاشی دیوار پارکینگ با کنیتکس گزینه مناسبی است. زیرا دررنگ آمیزی دیوار پارکینگ و یا رنگ آمیزی دیوار راه پله مسئلهمقاومت شرط است و باید از رنگ های با مقاومت بالا در آنها استفاده نمود. البته اگرجنس دیوارها سیمانی است استفاده از رنگ نما و رنگ های آکریلیک نیز انتخابهای درستیمی باشند.

نقاشی دیوار پارکینگ ساختمان های قدیمی با رنگ پلاستیک

ساختمانهای قدیمی تربه علت طراحی های ساده، بیشتر زیباییشان در گرو رنگ دیوار راه پله ها و دیوارپارکینگ آنها است. بسیاری از افراد به علت قیمت نقاشی دیوار پارکینگ بارنگ پلاستیک این مدل را انتخاب می کنند. البته رنگ های پلاستیک در بازار کیفیت هایمتفاوتی دارند ولی متاسفاته قدرت پوشانندگی بهترین آنها هم نسبت به سایر رنگ هایجدیدتر زیاد نیست و باید چندین دور زده شوند تا نتیجه بهتری بدهند.

در خانه های قدیمی تراگر دیوارهای پارکینگ دارای خرابی یا ترک باشند. ابتدا باید بتونه کاری انجام شودو سپس روی آنها رنگکاری پارکینگ و راه پله صورت بگیرد.

رنگ مناسب نقاشی راه پله خانه آپارتمانی چیست؟

در مجتمع هایساختمانی و آپارتمان های آسانسوردار، کمتر از مسیر راهرو استفاده می شود، اما درآپارتمان های بدون آسانسور یا در نقاشی راه پله مدرسه، راه پله ها همواره درمعرض رفت و آمد هستند. در این صورت استفاده از رنگ های کسل کننده انتخاب خوبینیست. به همین علت انتخاب رنگ مناسب برای نقاشی راه پله مدرسه یا خانهپروسه مهمی است. علاوه بر مسئله انتخاب رنگ استفاده ار رنگ های قابل شستشو وهمچنین مقاوم در برابر مواد شوینده، عامل بسیار مهمی است که باید قبل از نقاشیراه پله آپارتمان مد نظر قرار دهید.

نقاشی راه پله آپارتمان بدون نور گیر

مسئله نورگیر بودنراه پله بسیار مهم است. باید نورگیر بودن یا نبودن راه پله را در پروسه رنگآمیزی دیوار راه پله حتما مد نظر قرار دهید و بر این اساس رنگتان را انتخابکنید. نباید از رنگ های تیره و دلگیر در نقاشی راه پله ساختمان استفادهکنید. استفاده از رنگ های روغنی براق هم گزینه مناسبی نیست زیراکه جذابیت چندانیدر محیط های تاریک ندارند. به همین علت استفاده از رنگ های روشن و مات در نقاشیدیوار راه پله گزینه مناسبی است.

قیمت نقاشی راه پله ساختمان به چه عواملی بستگی دارد؟

قیمت نقاشی پارکینگ و قیمت نقاشی راه پلهساختمان تحت تاثیر عوامل زیادی هستند. نوع رنگ مورد نظر اولین عامل مهمدر تعیین قیمت رنگ آمیزی پارکینگ و قیمت نقاشی راه پله خانه است.معمولا هزینه نقاشی پارکینگ و راه پله به صورت متری محاسبه می شود. اماعواملی مانند زیرسازی در این پروسه تاثیر دارد. اگر دیوار نیاز به زیرسازی و بتونهبیشتری داشته باشد دستمزد نقاشی پارکینگ نیز بالاتر می رود. مورد بعدیکه در نحوه محاسبه نقاشی راه پله موثر است، متراژ کار است. طبعا هر چهمتراژ کار بیشتر باشد هزینه رنگ آمیزی راه پله آپارتمان وپارکینگ نیز بیشتر می شود.

خدمات نقاشی پارکینگ و راه پله ساختمان توسط متخصصین هوم سرویز

اگر در فکر رنگکاریپارکینگ و راه پله خود هستید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست کنید تا از مشاوره متخصصین ما در جهت انتخاب بهترین رنگ پارکینگ وهمچنین نحوه محاسبه نقاشی راه پله صورت دقیق مطلع شوید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نقاشی راه پله و پارکینگ و همچنین ارایه خدمات نقاشی راه پله دیوار نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات نقاشی ارائه می دهد که شامل نقاشی نمای ساختمان, نقاشی درب حیاط, پتینه کاری ساختمان, اجرای بلکا دیوار , خدمات نقاشی ساختمان می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نقاشی راه پله و پارکینگ

نقاشی راه پله دیوار

نقاشی پارکینگ ساختمان

نقاشی دیوار حیاط خانه های ویلایی و آپارتمانی

رنگ کاری دیوار پارکینگ و راهرو با انواع رنگ پلاستیک، رنگ روغنی، مولتی کالر و کنیتکس

رنگ آمیزی سقف پارکینگ

بتونه کاری و ترمیم رنگ راه پله و رنگ دیوار پارکینگ

نظرات کاربران

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

شرایط رنگ آمیزی راه پله و مشاعات و نقاشی پارکینگ آپارتمان

چنانچه مشتری نیاز به همفکری و یا تهیه جنس مناسب توسط همیار باشد، همیار در صورت تهیه می بایست فاکتور نهایی خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار موظف می باشد پس از اتمام کار محیط را به صورت کامل تمیز نموده و به مشتری تحویل نماید.

در تعیین قیمت نقاشی ساختمان، نوع رنگ مورد استفاده (روغنی، پلاستیک، مولتی کالر، اکریلیک) و متراژ ساختمان و نوع زیرکاری ساختمان( گچ، رنگ یا کاغذ دیواری) تعیین کننده است.

همیار می بایست حداقل دو یا سه بار(بستگی به غلظت رنگ و سطحی که قرار است رنگ آمیزی روی آن صورت گیرد) سطوح مورد نظر را نقاشی کند.

برای سهولت در نقاشی به شما پیشنهاد می کنیم قبل از شروع کار، محیط را خالی نموده و وسایل خود را بسته بندی نمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کفسابی
کفسابی
قیمت از 300,000 الی 3,000,000 تومان
نماشویی
نماشویی
قیمت از 2,500,000 الی 5,000,000 تومان
ساخت حفاظ شاخ گوزنی
ساخت حفاظ شاخ گوزنی
قیمت از 700,000 الی 5,000,000 تومان
سمپاشی درختان و فضای سبز
سمپاشی درختان و فضای سبز
قیمت از 450,000 الی 900,000 تومان