user
نصب نرده شاخ گوزنی

نصب نرده شاخ گوزنی

از 1155 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب نرده شاخ گوزنی در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت ساخت و نصب حفاظ شاخ گوزنی تا ارتفاع سه متر(هر متر)

80,000 الی 140,000 تومان

قیمت ساخت و نصب حفاظ شاخ گوزنی تا ارتفاع بیش از سه متر(هر متر)

95,000 الی 180,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

ساخت نرده دیوار و ساخت حفاظ شاخ گوزنی چه مزایایی دارد؟

با استفاده از روشهای مختلف می توان امنیت یک ساختمان یا ویلا را تامین کرد. گاهی با نصب دوربین ودزدگیرهای هوشمند می توان بعد از ارتکاب جرم سارق یا سارقین را شناسایی کرد. البتهمنکر نمی شویم که وجود این دستگاه ها تا حد بالایی مانع وقوع دزدی هم می شود. اماخوب چرا اصلا ریسک کنیم؟ وقتی می توانید با ساخت نرده دیوار حیاطبه طور کامل جلوی ورود هر فرد غیر مجاز حتی حیوانات را به محیط زندگی خود بگیرید.یکی از مرسوم ترین ساخت حفاظ ها مربوط به ساخت حفاظ شاخ گوزنی است.برای انتخاب نوع حفاظ دیوار و نرده کشی دیوار باید ازکارایی و ضریب اطمینان انواع حفاظ دیوار آشنایی داشته باشید. با ما در ادامه همراهباشید تا انواع ساخت نرده روی دیوار و عوامل موثر بر قیمتساخت نرده شاخ گوزنی و قیمت ساخت نرده روی دیوار آشناشوید.

انواع ساخت نرده روی دیوار حیاط باغ و ویلا

ساخت حفاظ شاخگوزنی بر روی دیوار

ساخت حفاظ شاخگوزنی نمونه ی نسبتا جدیدی از نرده حیاط هستند که بسیار متداول شدهاند. نوک حفاظ شاخ گوزنی بسیار تیز می باشند که توسط آهنگران حرفه ای درکنار هم به صورت زنجیری جوش داده می شوند. نصب حفاظ شاخ گوزنی بهشکلی است که علاوه بر ظاهر زیبایی که به سر دیوار ساختمان ها می بخشند، جنبه یامنیتی ساختمان را نیز به طور چشمگیری بالا می برند. زیرا به علت تراکم زیاده شاخهها و نوک تیز آن ها عبور از روی این حفاظ ها تقریبا غیر ممکن می شود.

ساخت حفاظ دیوارسرنیزه ای مناسب برای نصب نرده روی دیوار ویلا

ساخت حفاظ سر نیزه ای یک حفاظ بسیار ساده و قدیمی می باشدکه در اکثر خانه های قدیمی نیز دیده می شود. این نوع حفاظ دیوار حیاط تقریبابر سر در تمام خانه ها ویلایی هستند. یکی از علت های پر فروش بودن این نوع نردهروی دیوار ویلا قابلیت اجرا در ارتفاع 1.5 متری بر سر دیوار است.

حفاظ سرنیزه ایبرای نرده کشی حیاط به صورت یک، دو یا سه طرفه نیز قابل اجرا میباشد که در این مواقع به علت ظاهر خود به حفاظ آبشاری نیز نامیدهمی شوند. همین طراحی ساده و نوستالژیک نرده کشی دیوار موجب شدهاست تا همیشه طرفداران خود را داشته باشند.

نرده کشی دیواربا ساخت حفاظ لیلیوم

ساخت نرده سردیوار لیلیوم یکی از جذاب ترین و زیباترین نرده دزدگیر محسوب می شود.همچنین بیشترین میزان امنیت را در بین سایر روش های نرده کشی دیوار حیاط دارند.علت نامگذاری این حفاظ حفاظ دیوار لیلیوم به علت شباهت آنها به گل لیلیوماست. همچنین برای رنگ آمیزی حفاط دیوار لیلیوم نیز می توان از دورنگ استفاده کرد. طراحی و ساخت نرده روی دیوار لیلیوم به ترتیبی است کهاز مرکز شروع شده و به سمت اطراف پخش می شوند.

نصب حفاظ بوته ای

ساخت و نصب حفاظبوته ای تقریبا شبیه ساخت حفاظ دیوار شاخ گوزنی است. تقریبایک دیوار امنیتی غیر قابل نفوذ برای سارقان به حساب می آید. همچنین ازمزایای ساخت و نصب حفاظ بوته ای دیوار نصب سریع و آسان درارتفاع های مختلف است.

طریقه نصب حفاظ شاخ گوزنی چگونه است؟

اگر تصمیم به نصبحفاظ شاخ گوزنی یا سایر نوع های حفاظ دارید. ممکن است همواره سوال هاییاز بابت روش نصب حفاظ شاخ گوزنی و یا مدت زمان ساخت و نصبحفاظ دیوار داشته باشید. خوشبختانه نصب حفاظ روی دیوار حیاط بهطور معمول کار آسانی است و برای نصب حفاظ دیوار نیاز به تخریبچندانی در دیوار نیست. زیرا کل پروسه ساخت حفاظ دیوار در داخل کارگاهانجام می شود و سپس به محل نصب انتقال پیدا می کنند.

چگونگی تعیین تراکم نرده و ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی

تعداد شاخه های حفاظدر هر دو متر از طول را، تراکم نرده شاخ گوزنی می گویند. هر چه که تعداداین شاخه ها در متر بیشتر باشد یعنی تراکم در تولید حفاظ شاخگوزنی بیشتر است و کیفیت کار بالاتر می رود. شاخ گوزنی یک شاخه اصلی دارد کهارتفاع بیشتری دارد و سپس سایر شاخک ها به ترتیب در ارتفاع کمتری جوش داده میشوند. معیار تعیین ارتفاع حفاظ شاخ گوزنی نیز همان شاخه اصلی است. معمولا تراکمشاخه اصلی در طول هر 2 متر نهایتا 15 عدد شاخه اصلی است. در واقع اگر با تعدادبیشتر از این مواجه شدید احتمالا سازندگان شاخه های فرعی را نیز جزو تراکم به شمارآورده اند.

نقشه حفاظ شاخ گوزنی

نکته مهم و قابل توجهدر نصب حفاظ شاخ گوزنی و نصب نرده دزدگیر دیوار رعایت تمام وکمال نقشه حفاظ بالای درب حیاط و پیاده سازی صحیح آن الگواست. زیرا که علاوه بر تراکم، رعایت هندسه درست در ساخت حفاظ، تاثیر بالایی دراستحکام سازه دارد. به طور مثال شاید یکنرده، تراکم بالایی داشته باشد اما پایه اصلی نرده آهنی توان تحمل وزنشاخه ها را نداشته باشد بدین ترتیب ضریب امنیت نرده دیوار کاهش پیدا میکند.

قیمت حفاظ شاخ گوزنی چگونه محاسبه می شود؟

هزینه ساخت حفاظ شاخگوزنی بهموارد متعددی بستگی دارد. 4 عامل اصلی هستند که بیشتری تاثیر را بر قیمتنصب حفاظ شاخ گوزنی و اجرت ساخت نرده روی دیوار دارند.

  1. جنس حفاظروی دیوار

معمولا تنها متریالمورد استفاده برای ساخت نرده دیوار آهن می باشد. از این رو قیمتکیلو آهن یا میله گرد یکی از المان های تعیین کننده قیمت نصب حفاظحصار است.

  1. ارتفاع مدنظر برای نصب حفاظ روی دیوار

ارتفاع حفاظ دیواربین یک تا یک و نیم متر متغیر است. میزان ارتفاع مهمترین عامل تعیینکننده قیمت نرده روی دیوار است.

  1. تراکمشاخه ها در ساخت حفاظ دزدگیر دیوار

تراکم هر چه بیشترباشد یعنی تعداد میله های به کار رفته در هر متر طول بیشتر است و طبعا تعداد شاخههای فرعی نیز بیشتر می شود و میزان مصرفی آهن نیز بالا می رود. ازین رو اجرتساخت حفاظ دیوار حیاط و قیمت نرده کشی دیوار حیاط نیز بالاترمی رود.

  1. مدل نردهکشی دیوار

حفاظ های فولادی درانواع سر نیزه ای، حفاظ بوته ای، مدل نرده دیوار نیزار، لیلیوم و شاخگوزنی هستند. که اجرت ساخت این ها بنا بر طرح و مدلشان با هم کمی تفاوت دارند. از این رو قیمت نرده کشیحیاط به طرح نرده آهنی نیز وابسته است.

ساخت انواع حفاظ دیوار با مناسب ترین هزینه در هوم سرویز

سخن آخر اینکه تامینامنیت یکی از مهم ترین اقدامات در اوضاع و شرایط کنونی است. در صورتی که مایل بهساخت انواع حفاظ دیوار با مناسب ترین هزینه هستید با متخصصین ما مشورت کنید تابهترین تصمیمات رو بر اساس بودجه مد نظر خود اتخاذ نمایید. برای بررسی قیمت ومشاهده نمونه کارهای نرده کشی دیوار کافیست به صورت رایگان در سامانههوم سرویز ثبت درخواست نمایید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند و با مشاورهرایگان شما را جزئیات انجام کار و قیمت نرده مطلع نمایند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...​

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب نرده شاخ گوزنی و همچنین ارایه خدمات ساخت حفاظ شاخ گوزنی در تراکم و ارتفاع های متفاوت نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات جوشکاری و آهنگری ارائه می دهد که شامل جوشکاری انواع در و پنجره آهنی و چهارچوب فلزی, ساخت درب حیاط تک پنلی (تک درب), ساخت حفاظ پنجره مدل نردبانی, ساخت حفاظ استیل بانکی و ساده, ساخت و نصب حفاظ فرفورژه طرح دار و معمولی, طراحی و ساخت انواع پله استیل، پیچ، گرد، حول محور، اکسپوز و ..., ساخت و نصب درب آکاردئونی دو لوزی و سه لوزی, طراحی و ساخت انواع تابلو سر درمغازه و فروشگاه, ساخت سوله کارگاهی و صنعتی در متراژهای مختلف, ساخت کانکس مسکونی چوبی و ساندویچ پنل در باغ، پارکها و مناطق توریستی , طراحی و ساخت انواع سایبان متحرک و ثابت, نصب سایبان کولر آبی, کلیه خدمات آهنگری در پروسه ساخت اسکلت ساختمان, خدمات تراش و فرزکاری, جوشکاری انواع ورقهای ژئوممبران، پارچه ها و کفپوشهای ترموپلاستیکی کفپوش سالنهای ورزشی و ... می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب نرده شاخ گوزنی

ساخت حفاظ شاخ گوزنی در تراکم و ارتفاع های متفاوت

ساخت نرده حفاظ دیوار سرنیزه‌ای

ساخت حفاظ روی دیوار لیلیوم

ساخت حفاظ نرده فرفورژه

ساخت حفاظ بوته ای

ساخت حفاظ نیزار

نظرات کاربران

profile picture
الهام حسنی
4 هفته پیش |زهرا نقی پور

خیلی سریع کار را انجام دادند .درست به موقع امدند و خیلی خوش برخورد بودند

profile picture
نرگس نجومي
2 ماه پیش |سینا اسماعیلی

سریع کار می کردند و خوش برخورد بودند . کارشون عالی بود .

profile picture
کمیل عباسی

اگر از امتیاز 5 هم بالاتر بود برای ایشون میزاشتم عالی بینظیر با صبر و حوصله با اخلاق درکل سرویس و خدمات پشتیبانی سایت و همیار شریف پور درجه ی یک بودن

profile picture
غلامرضا تبریزی

انسان بسیار شریفی بودن همون روز هم اومدن و تعویض انجام شد بسیار سریع و با کمترین قیمت انجام شد

شرایط ساخت نرده دیوار حیاط و باغ

قیمت دقیق حفاظ شاخ گوزنی پس از بازدید و مراجعه حضوری کارشناس مشخص می شود.

هزینه های اعلامی با احتساب یراق آلات و سایر هزینه ها بوده و همیار مجاز به دریافت هیچگونه هزینه اضافه تری را نخواهد داشت.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

توری پنجره
توری پنجره
قیمت از 900,000 الی 2,500,000 تومان
سمپاشی درختان و فضای سبز
سمپاشی درختان و فضای سبز
قیمت از 350,000 الی 700,000 تومان
ساخت حفاظ استیل پنجره و بالکن
ساخت حفاظ استیل پنجره و بالکن
قیمت از 4,720,000 الی 4,720,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 400,000 الی 29,300,000 تومان

خدمات نصب نرده شاخ گوزنی در این شهرها ارائه می شود:

نصب نرده شاخ گوزنی تهران
نصب نرده شاخ گوزنی کرج
نصب نرده شاخ گوزنی شیراز
نصب نرده شاخ گوزنی مشهد