banner

اجرای بلکا روی سقف و دیوار

از 1318 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت اجرای رنگ بلکا روی سقف و دیوار پذیرایی و اتاق خواب

قیمت بلکا با مصالح(متر مربع)

33,000 الی 42,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

شرایط اجرای رنگ بلکا روی چوب، دیوار، فلز و کاشی

چنانچه مشتری نیاز به همفکری و یا تهیه جنس مناسب توسط همیار باشد، همیار در صورت تهیه اجناس می بایست فاکتور نهایی خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار موظف می باشد پس از اتمام کار محیط را به صورت کامل تمیز نموده و به مشتری تحویل نماید.

درتعیین قیمت رنگ بلکا، نوع بلکا مورد استفاده (ساده، ابریشمی، کاهگلی و غیره) و متراژ ساختمان و نوع زیرکاری ساختمان( گچ، رنگ یا کاغذ دیواری) تاثیر دارد.

برای سهولت در انجام کار به شما پیشنهاد می کنیم قبل از شروع کار، محیط را خالی نموده و وسایل خود را بسته بندی نمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

توضیحات سرویس

سوالات متداول

پادکست

نمونه کارهای همیاران هوم‌سرویز

همیاران

نظرات کاربران

بلکا چیست؟

بلکا نوعی پوششسلولوزی است که در بین عامه به نام رنگ بلکا نیز جا افتاده است. بلکا یکپوشش دیواری و سقفی محسوب می شود. مزایای زیادی در اجرا و نصب بلکا دخیلهستند که موجب می شود افراد به انتخاب این نوع دیوارپوش سلولوزی علاقمندشوند. کاملا طبیعی است که هر نوع پوشش دیواری دارای مزیت و معایت منحصر به فرد خودباشد.  اجرای بلکا به علتراحتی در نصب و نداشتن عوارض بعدی طرفداران زیادی پیدا کرده است. در ادامه بهمعرفی انواع اجرای بلکا روی سقف، اجرای بلکا روی دیوار وعوامل موثر بر قیمت بلکا و هزینه اجرای بلکا می پردازیم.

انواع رنگ بلکاکدامند؟

اجرای بلکا ساده

اجرای رنگ بلکاسفید یا اجرای بلکا ساده از پرطرفدارترین انواع رنگ بلکا بهشمار می رود. معمولا برای اجرای بلکا روی سقف از بلکا ساده استفاده می شود.از نصب و اجرای بلکا سفید ساده برای محیط های اداری، مغازه و محیطهایی مانند بیمارستان نیز استفاده می شود. از مزایای نصب بلکا ساده سفید، ارزانبودن آن است. همچنین نصب بلکا ساده نیز از سایر موارد آسان تر است و در مدتزمان کوتاهتری اجرا می شود.

اجرای بلکاابریشمی

رنگ بلکا انواعمختلفی دارد. اما یکی از زیباترین مدل های آن نصب و اجرای بلکا ابریشمیاست. این نوع بلکا از تارهای ابریشمی تشکیل شده است و از این نوع، برای نصب بلکا رویسقف و دیوار استفاده می شود. اجرای بلکا ابریشمی مقاومت قابل توجهی در مقابل رطوبتو حرارت دارد و همچنین عایق صوتی نیز محسوب می شوند. بلکا ابریشمی به علت ترکیبشدن با چسب و رزین از مقاومت بالاتری نسبت به اجرای بلکا ساده برخورداراست. البته نمونه های بلکا ابریشمی هم با هم تفاوت هایی دارند. امروزه بیشتر ازبلکا ابریشمی پایه کوتاه استفاده می شود که سرعت اجرای بالاتر وهمچنین بافت منسجمتری دارد.

تفاوت بلکا با رومالین در چیست؟

بلکا و رومالیندر ساختار تفاوت چندانی با هم ندارند. تنها تفاوتی که برای بین آنها وجود دارد تفاوت رنگ و بافت‌هایی است کهاز آنها در بازار وجود دارد. خیلی از افراد به علت شباهت در ساختار آنها این نوعپوشش گیاهی را بلکا رومالین نیز می نامند. رومالین و بلکا هر دواز الیاف طبیعی ساخته شده اند. البته رومالین مقاومت بیشتری در مقابل رطوبتدارد و قابل شستشو است. قابلیت چسبندگی رومالین نسبت به اجرای رنگ بلکا بیشتر استو به همین علت برای نصب روی سقف مناسب تر است.

نصب بلکا روی چه سطوحی انجام می شود؟

بلکا روی آهن

سطح آهن زنگ می زنداز این رو برای اجرای بلکا روی آهن تاکید می شود که قبل از شروع، سطح آهن ضدزنگ و رنگ روغنی زده شود و سپس روی آن اقدام به اجرای بلکا شود. البته برای اجرایاین نو پوشش سلولوزی سطح باید کاملا تمیز باشد و هیچ گونه مواد روغنی روی آننباشد.

بلکا روی سیمان

پوشش های سلولوزیمانند بلکا روی سطوح سیمانی هم اجرا می شوند و نیازی به زیرسازی ندارند. تنهاایرادی که در اجرای بلکا روی سیمان وجود دارد این مورد است که سطح سیمانی به علتناهمواری زیادی که دارد موجب می شود به مواد بیشتری بلکا در هر متر مربع نیازباشد. زیرا باید تمام ناهمواری ها با حجم بیشتری از بلکا پوشانیده شوند.

نصب بلکا رویچوب

اجرای بلکا روی چوب خامانجام نمی شود. برای اجرای اینکار باید ابتدا سطح مورد نظر با رنگ روغن پوشش دادهشود و سپس اقدام به اجرای بلکا روی چوب نمود. برای رنگ بلکا روی چوب باید از آبکمتری استفاده نمود و سطح چوب با تترونیوم رزین اغشته شود تا خشک شود و سپس بهادامه عملیات پرداخته شود.

اجرای بلکا رویرنگ پلاستیک

رنگ پلاستیک معمولادارای چسبندگی چندانی به سطح زیرین خود نمی باشد. به همین علت رنگ بلکا روی رنگپلاستیک مقاومت ندارد و پس از مدتی با هم از روی دیوار کنده خواهند شد. به همینعلت قبل از اجرای بلکا روی دیوار باید سطح مورد نظر به تترونیوم رزین اغشتهشود. البته بهتر است که کل رنگ از روی سطح کنده شود و سپس اقدام به اجرای رنگ بلکانمود.

بلکا روی رنگروغن

در صورتی که این سطوحدارای پوسیدگی نباشد به راحتی اجرای بلکا روی رنگ روغن انجام می شود. درصورتی پوشش روغنی دارای ترک باشد باید ابتدا پرایمر مخصوص روی سطح زده شود و سپساقدام به اجرای بلکا روی رنگ روغنی نمود.

 بلکا روی کاشی

اجرای بلکا روی کاشی و سطوح سنگی در صورتی که کاملا تمیز باشندو هیچ گونه آلودگی روی آنها نباشد، ایرادی ندارد. البته به علت وجود بند در بینکاشی برای ایجاد سطح صاف باید دو لایه بلکا روی سطح اجرا شود.

 بلکاروی گچ

بهترین ومحیا ترین سطح برای اجرای بلکا به سطوح گچی مرتبط است. البته باید سطح گچی به خوبیتراز شده باشد و تا ناهمواری برای اجرای بلکا روی گچ وجود نداشته باشد.

ترمیم بلکا آیاامکان پذیر است؟

 ممکن استطی مرور زمان به دلایل مختلف مانند ضربه و یا رطوبت زیاد پوشش بلکا دچار آسیب شدهیا کنده شود. البته ترمیم بلکا به آسانی انجام می شود تنها قسمت آسیب دیده را کمیمرطوب کرده و جدا کرده و با نمونه جدید می توان جایگزین نمود. البته باید ترمیم وتعمیر رنگ بلکا به درستی انجام شود تا به قسمت های دیگر سرایت نکند.

قیمت اجرای بلکا به چه مواردی بستگی دارد؟

هزینه بلکا به موارد متعددی بستگی دارد. نمی توان یکرقم ثابتی را به عنوان هزینه اجرای بلکا اختصاص داد. در ابتدا باید بامراجعه به کاتالوگ بلکا دیوار و سقف نمونه مناسب انتخاب می شود. قیمت بلکابه متراژ مورد نظر بستگی دارد. مورد بعدی سطح مورد نظر است به طبع هرچه سطح محیاتر باشد قیمت اجرای بلکا کمتر خواهد شد و هر چه به زیرسازی بیشتری نیازباشد قیمت اجرای بالا نیز بالا می رود. مورد بعدی طرح مورد نظر برای اجرای بلکااست. هرچه طرح ساده تر باشد دستمزد اجرای بلکا کمتر می شود و در صورت اجرایبلکا طرح دار میزان دستمزد اجرای بلکا افزایش پیدا خواهد کرد.

اجرای بلکا روی سقف و دیوار توسط متخصصین هوم سرویز

در صورتی که مایل به اجرای بلکا رویدیوار و سقف هستید یه صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید واز استادکاران ما به رایگان قیمت بگیرید. متخصصین ما جهت ارائه قیمت و مشاوره جهتانتخاب بهترین نوع رنگ بلکا برای سطوح مختلف با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

این سرویس شامل خدمات زیر است

اجرای رنگ پوششی بلکا در منزل، اداره جات و سالن ها
ترمیم رنگ بلکا دیوار و سقف
اجرای بلکای طرحدار و ساده
اجرای بلکا ابریشمی و ساده روی چوب، آهن، شیشه، گچ و کاشی

همیاران سرویس اجرای بلکا روی سقف و دیوار

 نظرات کاربران

profile picture
محمودرضا کریمی
2 روز پیش |نیما کریمی

کارشونو خوب انجام دادن و انسان بسیار با اخلاق و خوبی و کاربلدی بودن

profile picture
الهام صدر
3 روز پیش |میثم تونی

خیلی خوب و تمیز کار میکردن حواسشون به تمام ریزه کاری ها بود

profile picture
موسی علیزاده
3 روز پیش |سینا مرادی

همیشه نیروهایی که میفرستین با اخلاق و کاربلدن خیلی از شرکتتون راضی ام

profile picture
خانم مقدم
3 روز پیش |محمدرضا قنبری

خیلی سرویس خوبی بود کارشون خوب بود وسایل آسیبی ندید به موقع اومدن تاخیر نداشتن و از همه نظر عالی

خدمات مرتبط

دوخت پرده
دوخت پرده
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
رنگ کاری مبل
رنگ کاری مبل
قیمت از 400,000 الی 860,000 تومان
سرامیک کاری و نصب سرامیک
سرامیک کاری و نصب سرامیک
قیمت از 1,500,000 الی 2,800,000 تومان
نصب پوستر سه بعدی
نصب پوستر سه بعدی
قیمت از 400,000 الی 900,000 تومان