دوخت پرده

دوخت پرده

از 1403 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت دوخت پرده در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت دوخت پرده توری(متر طول)

24,000 الی 35,000 تومان

قیمت دوخت پرده پانچ(حلقه ای)

14,000 تومان

قیمت دوخت دکور پرده(هر عدد)

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت دوخت استر پرده(هر عدد در هر سایز)

100,000 الی 150,000 تومان

متوسط قیمت3,400,000 تومانکمینه قیمت1,810,000 تومانبیشینه قیمت5,300,000 تومان

آنچه درباره دوخت پرده خواهید خواند

  • دوخت پرده ساده و شیک پذیرایی و اتاق خواب
  • انواع پردهای جدید
  • دوخت پردهای ساده و شیک پذیرایی
  • در دوخت پرده آشپزخانه چه مواردی باید دقت شود؟
  • قیمت دوخت پرده به چه مواردی وابسته است؟
  • خدمات طراحی و دوخت پرده ساده و شیک را به دوزندگان ماهر هوم سرویزبسپارید

دوخت پرده ساده و شیک پذیرایی و اتاق خواب

یکی از بهترین روش هابرای تغییر در منزل دوخت پرده جدید است. دوختن پرده از جملهمواردی است که هیچ محدودیتی از نظر طرح و مدل ندارد. به همین دلیل برای هر سلیقهای می توان یک مدل پرده متناسب، طراحی نمود. در ادامه به معرفی عوامل موثربر قیمت دوخت پرده پذیرایی، اتاق خواب و قیمت دوخت پردهآشپزخانه می پردازیم.

انواع پردهای جدید

انتخاب مدل پرده یکیاز مهم ترین قسمت های دیزاین داخلی خانه است. وظیفه همه پرده ها در اولین قدمکنترل نور ورودی به داخل ساختمان و حفظ حریم شخصی است. انتخاب جنس پارچه پرده بایدبر اساس چیدمان خانه و میزان نور ورودی به خانه انتخاب شود. در ادامه بهمعرفی انواع پردهای جدید و کلاسیک می پردازیم.

دوخت پردهسلطنتی برای پذیرایی

پرده سلطنتی برایسالن های پذیرایی مناسب است. این نوع پرده یکی از قدیمی ترین و پرطرفدارترین نوعپرده بین ایرانی ها است. این نوع پرده مناسب برای دکوراسیون های کلاسیک است وبرای دوخت پرده پذیرایی طراحی می شود. این مدل پرده جهت نصب درخانه های مدرن پیشنهاد نمی شود. دوخت والان سلطنتی برایفضاهای وسیع بیشتر پیشنهاد می شود.

دوخت پرده پانچ

دوخت پرده پانچ یکی از جذابترین مدل های پرده پنلیاست که مناسب برای همه فضاها می باشد. انواع پارچه های گلدار و ساده با پانچ بسیارزیبا می شوند و به علت چین یکدستی که پرده های پانچی دارند، ظاهر بسیار زیبا ومرتبی ایجاد می کنند.

قیمتدوخت پرده پانچی نسبت به هزینه دوخت پرده سلطنتی و والندار مناسب تر است. مدل پلیسه و پانج به طور معمول ۳ برابر عرضپنچره، نیاز به پارچه دارند. قیمت دوخت پرده پانچ به صورت حلقه ایمحاسبه می شود. به طور مثال اگر ۳۰ حلقه دوخته شود. مبلغ ثابتی در عدد ۳۰ ضرب می شود. ولی مدل چین خور و پلیسه به مقدارچین پرده بستگی دارد. که به صورت متوسط دو برابر عرض پنجره پارچه مصرف میشود. قیمت دوخت پرده پلیسه ای بر اساس متر طول محاسبه می شود.

دوخت پردهای چیندار

پرده های چین دار ازقدیمی ترین مدل پرده هستند. معمولا پرده های چین دار برای فضاهایی که حالت رسمیندارند استفاده می شوند. به طور مثال این مدل برای پرده آشپزخانه و دوختپرده اتاق خواب گزینه ی نسبتا خوبی است.

دوخت پرده پلیسه

در این مدل، چین هاکاملا منظم هستند و با توجه به جنس پارچه و سلیقه مشتری تعداد و اندازه چین هاتعیین می شود. برای راحت شدن دوختن پردهای پلیسه ای، از نوار پرده پلیسه ایاستفاده می شود. البته نحوه اندازه گیری پرده پلیسه بسیار مهم است، زیرا با توجهبه تعداد چین ها پارچه جمع می شود و اگر اندازه گیری عرضی درست نباشد، پرده در قابپنجره قرار نمی گیرد.

دوخت پرده رومنو دوخت پرده تاشو

پردهای رومن یکی ازجدیدترین و زیباترین مدل پردهای مدرن محسوب می شوند که به راحتی نور ورودی به محیطداخلی خانه را تنظیم می کنند. این نوع پرده از بالا به پایین باز و بسته می شوند. پردهرومن برای فضاهایی مانند پرده اتاق خواب بسیار مناسب است و جزو پرده های شیکو لاکچری به حساب می آیند. پرده تاشو بر اساس نوع سلیقه مشتری بسیارمتنوع هستند و هیچ محدودیتی در انتخاب پارچه آنها نیست.

دوخت پردهای ساده و شیک پذیرایی

اغلب افراد بهدنبال آموزش دوخت پرده پذیرایی هستند. البته ما به هیچعنوان منکر توانایی های افراد نیستیم. اما آموزش دوختن پرده پلیسه،پانچ و غیره کار چندان راحتی نیست. متاسفانه هر ایراد جزئی به راحتی در پرده نمایشداده می شود و کل زیبایی کار را زیر سوال می برد. حتی اگر گران ترین نوع پارچهپرده ای را انتخاب کنید، اما فرآیند دوختن اصولی انجام نشود نتیجه کار،چنگی به دل نخواهد زد. حتی برای طراحی پردهای ساده و شیک پذیرایی همظرافت دوخت و هم اندازه گیری صحیح، نتایج شگفت انگیزی را در پی خواهند داشت. اگربه دنبال تغییر زیبا در فضای اتاق یا پذیرایی خود هستید حتما با طراح، خیاطو دوزنده پرده هوم سرویز مشورت کنید زیرا آنها به ریزه کاریهاییدقت می کنند که شاید شما به علت عدم تجربه کافی به آنها توجه نکنید.

در دوخت پرده آشپزخانه چه مواردی باید دقت شود؟

امروزه مرسوم ترین مدلپرده آشپزخانه، دوخت پرده زبرا و شید است. در واقع دیگر پردهآشپزخانه به صورت قبلی و ساده چنان مد نیست. این نوع پرده های مدرن موجب می شوندکه همواره نور ورودی به آشپزخانه تنظیم شود و هم اینکه پرده موجب اشغال شدن فضایمحدود آشپزخانه نمی شود. امروزه با محدود شدن فضای آشپرخانه پرده های مدرن مانندزبرا و شید بیشتر طرفدار پیدا کرده است زیرا فضای کمتری اشغال می کند.

قیمت دوخت پرده به چه مواردی وابسته است؟

هیچ فردی نمی تواندقیمت ثابتی را به عنوان قیمت دوخت پرده اعلام کند، زیرا قیمتدوختن پرده به المان های زیادی بستگی دارد. اولین و مهم ترین عامل، جنسپارچه پرده ای است. قطعا هزینه دوخت پرده مخمل با هزینهدوختن پرده حریر یا تور یکسان نیست. زیرا تفاوت در قیمت این دو پارچهبسیار بالاست. پارچه پرده ای سبک و نازک هم قیمت هر طول پارچه کمتر تمام می شود، هم دوخت پارچه راحت تر است. در نتیجه قیمت دوخت پرده پذیرایی نیزکاهش پیدا خواهد کرد.

تأثیرگذارترین جنبهبر قیمت دوخت پرده، نوع پارچه ای است که از آن استفاده می شود. دوخت پارچه مجلل و گران قیمت از آنجایی کهریسک دوخت بالاتری دارد هزینه بالاتری نیز دارد.

مورد دیگر متراژپنجره یا درب است. طبعا هر چه پنجره بزرگتر باشد به پرده بزرگتری نیاز است و قیمتپارچه و دستمزد دوختن پرده نیز بالا می رود.

مدل پرده نیز عاملمهم دیگر در برآورد دستمزد دوخت پرده است. طبعا هر چه مدل پیچیدهتر باشد و نیاز به طراحی خاصی باشد هزینه نیز بالاتر می رود و با قیمتدوخت پرده ساده یکسان نخواهد بود. به عنوان مثال برای پرده با پارچه هایحاشیه دار دو برابر پارچه توری یا ساده، پارچه استفاده می شود. در پرده های طرحدار، طرح نباید طوری درطراحی قرار بگیرد، که با جمع شدن پرده از زیبایی پرده کاسته شود. برای انتخاب طرحپارچه پرده، پارچه را تا کرده و امتحان کنید که طرح پارچه در انتهای دوخت نیز بهزیبایی خود پارچه خواهد شد یا خیر..

خدمات طراحی و دوخت پرده ساده و شیک را به دوزندگان ماهر هوم سرویزبسپارید

اگر به دنبال طراحیهای خاص و زیبا و ایجاد تغییرات شگرف در محیط زندگی خود می گردید می توانید ازمشاوره متخصصین طراحی پرده هوم سرویز بهره مند شوید و به راحتی بهترینتصمیم ها را برای زیباتر شدن منزل خود بگیرید. با ثبت درخواست رایگان در سامانههوم سرویز متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام هزینه دقیق انواع پرده اطلاعات لازم رادر اختیار شما قرار خواهند داد و می توانید نمونه کارهای همیاران هوم سرویز را ازنزدیک مشاهده کنید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس دوخت پرده و همچنین ارایه خدمات دوخت پرده ساده و شیک نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات دکوراسیون ارائه می دهد که شامل نصب پرده جدید توسط نصاب پرده حرفه ای, نصب کاغد دیواری قابل شستشو , نصب پوستر کاغذ دیواری, نصب دیوار پوش پی وی سی , بازسازی خانه ویلایی و آپارتمانی, بازسازی آشپزخانه قدیمی, طراحی دکوراسیون داخلی, طراحی دکوراسیون مغازه, نصب موکت راه پله, طراحی و اجرای روف گاردن, ساخت آبنما در حیاط منزل, محوطه سازی باغ و ویلا, ساخت آلاچیق ساده فلزی, ساخت آلاچیق چوبی و پرگولا, اجرای نمای کامپوزیت ساختمان, غرفه سازی نمایشگاه می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس دوخت پرده

دوخت پرده ساده و شیک

دوخت پردهای جدید پذیرایی و اتاق خواب

دوخت پرده ساده کلاسیک

دوخت پرده پانچ

دوخت والان پرده

دوخت پرده پیله دار

دوخت پرده مخمل برای پذیرایی، اتاق خواب و آشپزخانه

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط دوخت پرده اتاق پذیرایی، دوخت پرده آشپزخانه و اتاق خواب

طراحی و دوخت پرده متناسب با دکوراسیون داخلی و سلیقه مشتری انجام می شود.

قبل از سفارش حتما از نمونه کارهای همیار دیدن کنید.

هزینه دوخت پرده بر اساس نوع پارچه و مدل پرده متغیر می باشد.

هزینه نهایی پس از اندازه گیری همیار و انتخاب نوع پارچه اعلام می شود.

دوخت پرده شامل نصب نهایی پرده نیز می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

خشک شویی مبل
خشک شویی مبل
قیمت از 420,000 الی 750,000 تومان
کناف کاری
کناف کاری
قیمت از 2,000,000 الی 2,500,000 تومان
ساخت کمد دیواری
ساخت کمد دیواری
قیمت از 4,500,000 الی 67,000,000 تومان
ساخت استند
ساخت استند
قیمت از 35,000 الی 1,700,000 تومان