نصب پرده

نصب پرده

از 2006 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب پرده در پاییز 1401 چقدر است؟

قیمت نصب ریل پرده ساده سقفی(تا 3 متر طول)

37,000 الی 65,000 تومان

قیمت نصب ریل پرده ساده سقفی(بیشتر از 3 متر تا 5 طول)

37,000 الی 65,000 تومان

قیمت نصب ریل پرده ساده سقفی(بیشتر از 5 متر طول)

توافقی

قیمت نصب پرده ساده تا طول 4 متر(هر عدد)

33,000 الی 75,000 تومان

قیمت نصب پرده شید و زبرا

توافقی

قیمت نصب کتیبه(متر طول)

37,000 الی 65,000 تومان

قیمت نصب پرده تزئینی

37,000 الی 75,000 تومان

قیمت نصب ریل پرده تزئینی

توافقی

قیمت دوخت پرده توری(متر طول)

8,000 الی 11,000 تومان

قیمت دوخت پرده پانچ(حلقه ای)

6,000 الی 9,000 تومان

قیمت دوخت دکور پرده(هر عدد)

28,000 الی 55,000 تومان

قیمت دوخت استر پرده(هر عدد در هر سایز)

47,000 الی 75,000 تومان

متوسط قیمت400,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت500,000 تومان

نصب پرده و نصب انواع میل پرده ساده و کنترلی

مهمترین عاملی که میتواند زیبایی پرده را تکمیل کند نحوه نصب پرده است. شاید این کار در نظرخیلی از افراد ساده به نظر برسد اما در واقعیت این طور نیست. نصب کتیبه، نصبریل گریبر و ریل کنترلی همه در کنار خدمات مربوط به نصب پردهپذیرایی مطرح می شود. اقدامات باید توسط نصاب پرده حرفه ای انجامشود. در ادامه توضیحاتی در ارتباط با هزینه نصب پرده و قیمت نصبمیل پرده خواهیم داد.

نصب پرده جدید پذیرایی، اتاق خواب و آشپزخانه

نصب پرده ساده

از نظر خیلی از افرادزیبایی در سادگی است. نصب پرده ساده نیز یکی از همان المان هایساده و زیبا است. این موارد پیچیدگی خاصی ندارد مگر اینکه نیاز به نصب کتیبه ویا سایر متعلقات باشد. در واقع داشتن وسواس در آویزان کردن پرده ساده خیلی هم بدنیست. اینکه نصاب پرده بتواند نصب چوب پرده را اصولی و صافانجام بدهد و تمام چین ها و پیله ها درست در جای خودشان قرار دهد، خیلی مهم است.

نصب پرده پلیسه

پرده پلیسه یکیاز محبوب ترین و قدیمی ترین مدل پرده از قدیم تا الان است. برای نصب پردهپلیسه دار بهتر است در زیر هر پیله یک گیره قرار بگیرد. بدین ترتیب درپایان آویزان کردن پرده، پلیسه های پرده ظاهر زیباتری از خودش را نشان میدهند. البته میزان عرض پیله و طرح پارچه نقش مهمی درنحوه ی آویزان کردن پرده دارد.

نصب پرده سلطنتی

معمولا در خانه هایسبک کلاسیک اقدام به نصب پرده سلطنتی می کنند. اینپرده به علت چند لایه بودن پرده و استفاده از پارچه های گرانبها و سنگین تربه تخصص بیشتر نصاب پرده نیاز دارد. پرده سلطنتی اغلب از چندلایه پرده ساده و پلیسه ای تشکیل شده است.

نصب والان پرده

نصب والان درقسمت های بالایی پرده انجام می شود. نصب والان فقط جنبه تزیینی دارد وجهت زیباتر شدن پرده به کار می رود. در ابتدا هدف اصلی از نصب والان پوششدادن کامل میله بوده که توسط نصاب پرده در محل مورد نظر قرار داده می شد.

نصب پرده زبرا

نصب پرده زبرا بیشتر درفضاهای محدود و بسته منزلاستفاده می شود. از مزایای زبرا استفاده حداقل از قاب پنجره است. پرده زبرابه دو صورت دیواری و سقفی اجرا می شود و در فضاهایی مانند آشپزخانه و پاسیو توسطنصاب پرده قرار می گیرد.

نصب پرده کرکرهای

در قدیم متداول تریننوع پرده، پرده کرکره ای بود. که امروزه ای نوع پرده در فضاهای کاریپیشنهاد می شود. این پرده مناسب فضاهای کوچک است و در بیشتر ادارات که سبک رسمیدارند و نیازمند پرده ساده هستند استفاده می شود.

نصب پردهلوردراپه

پرده لوردراپه درمراکز رسمی و اداره جات و مدارس مورد استفاده می گردد. زیرا آلودگی را کمتر به خودجذب می کند و نیاز به نظافت ندارند. در نصب پرده لوردراپه تنها موردی که باید توجهنمود، قرار دادن صحیح هر کدام از پره ها است.

نصب پرده پارچهای و حریر

پرده های تور و حریرکه تنوع بالایی نیز دارند برای نصب پرده پذیرایی و نصب پردهاتاق خواب مناسب هستند. نصب پرده پارچه ای تور و حریر بسیار ساده است وفقط باید چوب پرده وصل شود.

نصب پرده پانچی

نصب پرده پانچی مصداقبارزی از زیبایی در سادگی است. پانچ از جدیدترین نوع پرده ها است که برای اتاقخواب و پذیرایی پیشنهاد می شود. سهولت در آویزان کردن و شستشو، از مزیت هایپرده پانچ است.

طریقه نصب پرده دیواری

آویزان کردن پرده ازدو قسمت تشکیل شده است. یکی نصب میله پرده و دوم آویزان کردن خود پردهبر روی ریل اتومات یا چوب پرده. بلندیپرده بهتر است تا روی زمین باشد. پرده بلند، منزل را بزرگتر و مجلل تر نشان می دهد.

در صورتی که مایلبه نصب پرده تراس، نصب پرده آشپزخانه و یا اتاقخواب هستید، پرده را به صورت درز از وسط آویزان کنید. درز میانی موجب می شود شمااستفاده بیشتری از نور در طول روز داشته باشید.

اگر مایل به نصبپرده پذیرایی هستید در هنگام نصب چوب پرده طول میل پرده رابزرگتر از قاب پنجره اندازه گیری کنید. در این صورت در هنگام کنار زدن پرده ازتمام پنجره می توانید استفاده کنید. پرده تزیینی اتاقپذیرایی، پرده های ضخیم اتاق خواب، پرده های طرحدار اتاق کودک، پرده آشپزخانه،حمام و سرویس بهداشتی هر کدام به نوع متفاوتی آویزان می شوند. به طور کلی چوب پردهدر ۳ موقعیت قرار می گیرند:

  • چوب پردهسقفی
  • چوب پردهدیواری
  • داخل قابپنجره

طریقه نصب چوب پرده سقفی

برای وصل کردن میلپرده سقفی ، پیچ رو پلاک و دریل نیاز دارید. معمولا پرده پذیرایی نسبتبه سایر قسمت ها سخت تر است ولی قابل انجام است، به شرطی که شما قبلاهم اینکار را رو انجام داده باشید!

پرده زبرا نیزبه مداد و متر و دریل نیاز داریم. به طوری که 10 یا 15 سانتی متر بالای پنجرهرا باید به کرکره اختصاص دهیم . مهمترین نکته در هنگام نصب کرکره زبرا اینهکه باید کاملا وسط قرار داده شود، زیرا هر گونه قناسی را به شدت نشان می دهد. پسبا دقت اندازه گیری کنید ، علامت بزنید و بعد به کمک دریل سوراخ کنید.

نصب چوب پردهدیواری

در پنجره هایی کهنیمه هستند و تا روی کف ادامه ندارند می توانید میله پرده را روی دیوار هم متصلنمود. این روش در همه پنجره های بزرگ و کوچک امکان پذیر است. فرض کنید ارتفاع کفتا سقف ۲٫۷۵ سانتیمتر است و پنجره ۵۰ سانتیمتر پایین تر قرار داده شدهاست. طراحان داخلی پیشنهاد می کنند که حتما میله پرده ای را به اندازه حداقل ۲۰سانتیمتر بالاتر از پنجره وصل کنید. به این ترتیب پنجره بلندتر و کشیده تر دیده میشود که بسیار دید بهتری دارد.

نصب چوب پرده درقاب پنجره

این طرح را درآشپزخانه ها می بینیم. به طور کلی در پنجره های کوچکتر می توان چوب پرده ها را درقاب داخل پنجره وصل کرد. در این مورد اندازه گیری دقیق میله پرده خیلی مهم است. اندازه میله دقیقا برابر با اندازهچارچوب داخلی پنجره است. این پرده در قاب داخلی پنجره قرار می گیرند و جایی برایفضای اضافی نیست. فاصله پرده از پنجره هم بین ۴-۵ سانتیمتر در نظر گرفته می شود.بلندی و عرض پرده در این شیوه کاملا به اندازه قاب داخلی پنجره است.

قیمت نصب پرده در هوم سرویز چگونه محاسبه می شود؟

هزینه نصب پرده به موارد مختلفی بستگی دارد. قیمتنصب پرده به نوع ریل اتومات و یا ساده پرده و همچنین متراژ نصب چوبپرده بستگی دارد. خیلی از ما برای صرفه جویی در قیمت ها ترجیح می دهیم خودماندست بکارشویم. در صورتی که هزینه نصب پرده در مقایسه با قیمت خرید پردهبسیار ناچیز است.

زمانی که اینقدرهزینه کرده اید، اگر مهارت لازم را ندارید، کار را به نصاب پرده بسپارید.چون در صورتی که در حین وصل کردن چوب پرده دیوار را اشتباه سوراخ کنید، هم کارتانانجام نشده هم یک سوراخ در دیوار به یادگاری مانده که همیشه جلوی چشمانتان خواهدبود.

نصب پرده فانتزی و ساده را به کمک نصاب پرده هوم سرویز انجام دهید.

جدا از مسئله نصبپرده جدید همه ما حداقل سالی یکبار به شستشوی پرده می پردازیم. پس ازنظافت، آویزان کردن مجدد پرده معضلی محسوب می شود. بارها شده که واقعا نمی دانیم کهاین پرده قراره چطور دوباره سر جای خود قرار بگیرد. چون اصلا شبیه اولش نیست!!اینجاست که نصاب پرده هوم سرویز به کمک شما می آید. جهت ثبت درخواستنصاب پرده کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید تادرکمترین زمان ممکن متخصصین ما در منزل حضور پیدا کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب پرده و همچنین ارایه خدمات نصب پرده جدید توسط نصاب پرده حرفه ای نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات دکوراسیون ارائه می دهد که شامل دوخت پرده ساده و شیک, نصب کاغد دیواری قابل شستشو , نصب پوستر کاغذ دیواری, نصب دیوار پوش پی وی سی , بازسازی خانه ویلایی و آپارتمانی, بازسازی آشپزخانه قدیمی, طراحی دکوراسیون داخلی, طراحی دکوراسیون مغازه, نصب موکت راه پله, طراحی و اجرای روف گاردن, محوطه سازی باغ و ویلا, ساخت آبنما در حیاط منزل, ساخت آلاچیق ساده فلزی, ساخت آلاچیق چوبی و پرگولا, اجرای نمای کامپوزیت ساختمان, غرفه سازی نمایشگاه می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب پرده

نصب پرده جدید توسط نصاب پرده حرفه ای

نصب چوب پرده

نصب ریل پرده و چوب پرده اتومات

نصب پرده زبرا

نصب پرده شید

نصب پرده کرکره ای

نصب ریل گریپر

نصب کتیبه پرده، نصب تاج پرده و...

نظرات کاربران

profile picture
هادی برک پور

بسیار عالی و به موقع اعزام شدند و کارو تحویل دادند و مبلغ کمی هم دریافت کردند تشکر میکنم ازشون

profile picture
اقدس یگانه

بسیار انسان متشخص و محترمی بودند بسیار زیاد هم در کارشون وارد بودند

profile picture
لیلا روشن

خیلی عالی بود و تمیز

profile picture
مهناز عزت اله پور

انسان شریفی بودن و خیلی کارو خوب انجام دادن قیمت هم طبق سایت دریافت کردن کاملا ازشون تشکر میکنم

شرایط نصب پرده، نصب چوب پرده و نصب کتیبه پرده

مشتری گرامی به منظور ارایه سرویس هر چه بهتر لطفا چهار پایه مناسب و جارو برقی در هنگام سرویس در دسترس باشد.

مدت زمان انجام سرویس در شرایط معمولی حداکثر یک ساعت می باشد.

این سرویس می تواند شامل تهیه چوب پرده شود، همیار در صورت تهیه می بایست فاکتور نهایی خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

قالیشویی
قالیشویی
قیمت از 375,000 الی 835,000 تومان
خشک شویی مبل
خشک شویی مبل
قیمت از 360,000 الی 600,000 تومان
تعمیر مبل
تعمیر مبل
قیمت از 400,000 الی 4,000,000 تومان
تعمیر کمد، کابینت و نجاری
تعمیر کمد، کابینت و نجاری
قیمت از 300,000 الی 1,000,000 تومان