خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

جابجایی و اسباب کشی
جابجایی و اسباب کشی
قیمت از 2,000,000 الی 3,500,000 تومان
پیک موتوری
پیک موتوری
قیمت از 65,000 الی 250,000 تومان
کارگر جابجایی
کارگر جابجایی
قیمت از 400,000 الی 800,000 تومان
حمل بار با وانت و نیسان
حمل بار با وانت و نیسان
قیمت از 400,000 الی 900,000 تومان
بسته بندی وسایل و اثاثیه
بسته بندی وسایل و اثاثیه
قیمت از 500,000 الی 1,000,000 تومان
باربری بین شهری
باربری بین شهری
قیمت از 560,000 الی 6,800,000 تومان