حمل بار با وانت
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
جابجایی و حمل بار
/
حمل بار با وانت و نیسان

حمل بار با وانت

از 1094 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت حمل بار با وانت در پاییز 1401 چقدر است؟

قیمت نیسان 2 ساعت داخل تهران

350,000 تومان

قیمت وانت 2ساعت داخل تهران

250,000 الی 300,000 تومان

قیمت مسیرهای حومه شهر تهران(پردیس.اندیشه.رودهن و...)

توافقی

قیمت هر ساعت اضافه نیسان

110,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه وانت

80,000 تومان

متوسط قیمت500,000 تومانکمینه قیمت400,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

حمل بار با نیسان و وانت

درخواست وانت بار برای جابجایی های سبک پیشنهاد می شود. وانتباری و نیسان بار پردرخواست ترین وسایل نقلیه برای جابجایی وسایلینظیر مبلمان یا اسباب کشی سبک هستند.همچنین برای جابجایی های سبک مانند حمل بار به شهرستان ویا حمل وانت بین شهری معمولا به استفاده از وانت باربرییا نیسان بار پیشنهاد می شود. زیرا تفاوت بالایی در نرخ کرایه وانت بار درمقایسه با خاور وجود دارد. همچنین در صورتی که فقط مایلید وسیله ای را جهت تعمیر،تعویض و یا حتی فروش به مکان دیگری انتقال دهید. قطعا بهترین انتخاب حملبار با وانت و نیسان است. در ادامه به معرفی وانتتلفنی، وانت بار ارزان و عوامل موثر بر نرخ کرایه وانت بار ونیسان بار می پردازیم.

درخواست وانت باربری

درخواست وانت باربرییا کرایه وانت بار پر طرفدار ترین وسیله برای جابجایی های درون شهری و برون شهریاست. وانت باری و نیسان بار مناسب ترین گزینه برای جابجایی وسایل سبک خانه یاخریدهای مغازه‌دارها می باشند. سوال اینجاست در صورت نیاز باربری وانتترجیح می دهید به شماره وانت تلفنی که بر در و دیوار زده شده است اکتفاکنید یا از موسسات و شرکت های معتبر که نرخ کرایه وانت مصوب دارند مراجعهکنید.

باربری با وانت یا نیسان یه کدام نیاز دارید؟

در درجه اول انتخاببین این دو به نوع بار شما، حجم بار و همچنین محل جابجایی تاثیر دارد. همانطور کهمی دانید فضای وانت بار محدود است و بهترین انتخاب وانت بار ارزان است. امااگر حجم بار شما زیاد است و می توانید روی هم انباشته کنید و آسیب نمی بینند میتوانید از حمل بار با نیسان به شهرستان یا برای فواصل نزدیکتر استفاده کنیداما نرخ کرایه نیسان بار نسبت به وانت باری بیشتر است.

وانت بار ارزان یک شعار یا واقعیت؟!

شاید کسانی در ادامهاین مورد بگویند که هیچ ارزانی بی دلیل نیست .اما هدف ما از مطرح کردن وانتبار ارزان و وانت بار در واقع نرخ کرایه وانت بار منصفانه است. کهبر اساس نرخ اتحادیه، نرخ مشخصی برای حمل بار با وانت به شهرستان و با درون شهری داشته باشد.

حمل بار با وانت بین شهری

امروزه پیشرفت علم وفناوری سخت ترین کارها را آسان کرده است. در صورتی که نیاز به حمل بار با وانتیا نیسان داشته باشید. با یک سرچ کوتاه با انبوهی از اسم موسسات حمل بار مواجهه می شوید. این موسسات تحت عنوان الو وانت و یا وانتبار اسنپ فعالیت می کنند. اما تشخیص اینکهکدام یک از این وانت بار اسنپ، تپسی وانت بار ها دارای اعتبار هستند و مناسب ترینگزینه جهت وانت بار اسنپ هستند کار چندان راحتی نیست.

نکته مهم :هیچ گاهبه موسسات و شرکت های حمل بار دوره ای، که زیر نظر هیچ ارگانی نیستند، اعتمادنکنید. این افراد و شرکت ها با هدف سودجویی و به صورت فصلی شروع به کار می کنند.همچنین در صورت نارضایتی شما و اعمال خسارت عمدی و یا سهوی به وسایل شما، شامل هیچگونه بیمه ای نمی باشند و مسئولیتی را قبول نمی کنند.

حمل بار با نیسان به شهرستان

یکی از نکات مهمدر حمل بار با نیسان توجه به مجوز شرکت است. گاهی درخواست نیسان برایحمل بار از اتوبارهای نا معتبر عواقب بدی را به دنبال دارد. گاهی تعدادیاز وانت تلفنی ها با استفاده از القاب وانت بار ارزان اقدامبه فعالیت می کنند. متاسفانه این وانت بار تلفنی بدون دریافت بارنامه ویا عدم دقت و توجه در نحوه بستن و حمل بار در وانت و نیسان موجب بروزایرادات مختلف خواهند شد. از مواردی در هنگام استفاده نیسانوانت تلفنی برای حمل اثاثیه انتظار می رود. گم شدن وسایل در اسبابکشی یا آسیب دیدن وسایل است.

ولی موسسات حمل بارتایید شده و دارای سابقه فعالیت، زیر نظر ارگان های دولتی فعایت می کنند. باپشتیبانی قوی و 24 ساعته، امکان هرگونه خسارت در هنگام اسباب کشی با نیسانبار یا سایر وسایل نقلیه را پیش بینی می کنند. بدین ترتیب از وارد شدن ضرر وزیان به شما جلوگیری خواهند کرد.

حمل بار با وانت و نیسان یک کار تخصصی است:

همیشه به خاطر داشتهباشیم الزاما هر فردی که دارای وانت یا نیسان است قابلیت و مهارت حمل بار و اثاثیهرا ندارد و مناسب باربری با وانت نیست. به طور مثال فردی که از نیسان بار،جهت جابجایی میوه و یا مصالحی نظیر آهن و آجر استفاده می کرده است، بهیک باره توانایی و تجربه لازم جهت حمل بار و اثاثیه را ندارد.شاید این افراد، نرخ کرایه وانت بار ارزانی ارائه دهند، ولی ممکن هست کهشما را متحمل ضررهای بالاتری کنند. و موجب خسارت به وسیله های شما شوند.

نحوه ی بسته بندی،چیدمان بسته های اثاثیه و وسایل حجیم تر در نیسان یا وانت بسیار در امنیت بهمقصد رسیدن وسایل اهمیت دارند. در نهایت نحوه ی رانندگی صحیح و مسیر شناسی ، ازاصول اساسی الو وانت حمل اثاثیه منزل هستند.

نرخ کرایه وانت بار و نیسان بار چگونه تعیین می شود؟

نرخ کرایه وانت بار به موارد متعددی وابسته است.اولین مورد زماندرخواست وانت بار است. طبعا نرخ کرایه وانت در شب بیشتر از صبح است. مورد دیگرمسافت جابجایی است. هرچه کیلومتر و حجم ترافیک منطقه مورد نظر باشد قیمت وانتباری بیشتر می شود. مورد دیگر تعداد کارگران است. اگر به وانت بار بدون کارگرهم احتیاج داشته باشید ملزم به پرداخت هزینه های اضافی نخواهید بود.

وانت بار اینترنتی آیا قابل اعتماد است؟

دنیا تغییر کرده است!دیگر راهکارهای سنتی پاسخگو نیستند. وانت بار اینترنتی نیز جای شماره وانتتلفنی را گرفته است. در واقع همان وانت تلفنی های سابق پیشرفته شده اند. در صورتکمک گرفتن از شرکت های باربری مطمئن می توانید بدون نگرانی جابجایی بار و وسایلخود را به این افراد بسپارید.

چرا هوم سرویز را به عنوان اپلیکیشن معتبر وانت بار اینترنتی انتخابکنیم؟

تیم هوم سرویز با کمکگیری از متخصصین این رشته که تبحر و تخصص لازم در این زمینه را دارا می باشند،آماده ارائه خدمات حمل بار با وانت و نیسان می باشند. تعهد همیاران هومسرویز به ترخ اتحادیه موجب شده که خدمات حمل و نقل، با نرخ کرایه وانت بارارزان و در عین حال تضمینی ارائه شود.

تمامی هزینه حملبار با وانت و نیسان به صورت کاملا واضح در اپلیکیشن حمل بار با وانت و نیسانهوم سرویز آورده شده است. همچنین قبل از تصمیم قطعی شما می توانید با متخصصین مامشورت کنید . قیمت نهایی را جویا شوید و سپس تصمیم قطعی بگیرید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...​

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس حمل بار با وانت و همچنین ارایه خدمات حمل بار با وانت بین شهری نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات باربری ارائه می دهد که شامل اسباب کشی منزل و محل کار, حمل بار بین شهری با کامیون، کامیونت و خاور می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های جابجایی و حمل بار را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس حمل بار با وانت

حمل بار با وانت بین شهری

حمل بار با نیسان به شهرستان

حمل بین شهری مواد غذایی، اسباب منزل، لوازم اداری و انواع ماشین آلات به سراسر کشور

حمل بین شهری اسباب و لوازم منزل با نیسان

حمل بار بین شهری با وانت

حمل تجهیزات اداری و صنعتی و سایر لوازمات با استفاده از وسایل نقلیه استاندارد و ایمن

نظرات کاربران

profile picture
مریم گلخو

خیلی راضی بودم هم زمانبندی شون با توجه به ترافیک خوب بود و کارشونم خیلی خوب بود

profile picture
مهدیه اسلامی

خیلی خوب بودند

profile picture
مریم قانع ازاد

خیلی عالی بود بالا سرکار بودند کاملا مراقب بودند و دقت میکردند ممنونم ازشون

شرایط درخواست وانت باربری و نیسان بار

چنانچه مشتری درخواست سرویس بسته بندی را نیز داشته باشد هزینه آن به صورت مجزا محاسبه می گردد.

تعداد طبقات مبدا و مقصد و همچنین وجود اشیای حجیم در قیمت اعلامی لحاظ خواهد شد.

در صورتیکه جابجایی بار نیازمند عبور از محدوده طرح ترافیک باشد، هزینه طرح ترافیک در مبلغ نهایی محاسبه می شود.

مشتری گرامی لطفا از پرداخت هرگونه مبلغ اضافه و خارج از توافق(مگر به صلاحدید خود) به هر عنوانی به همیاران خودداری بفرمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کارگر جابجایی
کارگر جابجایی
قیمت از 290,000 الی 600,000 تومان
جابجایی و اسباب کشی
جابجایی و اسباب کشی
قیمت از 1,600,000 الی 3,400,000 تومان
باربری بین شهری
باربری بین شهری
قیمت از 560,000 الی 6,800,000 تومان
نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 270,000 الی 360,000 تومان