باربری

باربری

از 1237 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت باربری در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت باربری

توافقی

متوسط قیمت2,400,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت3,300,000 تومان

آنچه درباره باربری خواهید خواند

 • بهترین باربری بین شهری چه ویژگی هایی دارد؟
 • چه تفاوتی بین باربری شهری و باربری شهرستان است؟
 • چه مواردی باید در حمل بار به شهرستان رعایت شود؟
 • چه مواد و تجهیزاتی در باربری بین شهری جابجا می شوند؟
 • خصوصیات بهترین شرکت باربری بین شهری
 • باربری به شهرستان ها با انواع ماشین باربری
 • اپلیکیشن باربری بین شهری هوم سرویز
 • هزینه باربری بر چه اساسی تغییر می کند؟
 • آیا ارسال بار به شهرستان و باربری درون شهری شامل بیمه بار می شود؟
 • باربری بین شهری آنلاین در تمام ساعات شبانه روز در کنار شماست

بهترین باربری بین شهری چه ویژگی هایی دارد؟

باربری داخل شهری، باربری بین شهری و ارسال باربه شهرستان به معنای حمل و نقل داخل شهری و حمل بار بین شهریدر فاصله های دور و نزدیک نسبت به مبدا می باشد. در واقع باربری بین شهری هم میتواند اسباب کشی به شهرستان دیگر باشد و هم ارسال خرده بار بهشهرستان. جهت حمل بار به شهرستان دیگر نیاز به زمان بیشتریمی باشد. پس برای انجام این کار به وسایل نقلیه باربری ایمن تر و مجهزتری نیازاست. ارسال بار بین شهری در واقع ارسال هر نوع بار را شامل می شود وصرفا محدود به حمل و نقل اثاثیه منزل نیست و محدودیتی ندارد. درادامه به مواردی که باید در حمل بار به شهرستان رعایت شود و عوامل موثر بر قیمتباربری بین شهری می پردازیم.

بهترین باربری به شهرستان باید دارای بیشتری رضایت وهمچنین بیمه نامه بار باشد به این ترتیب تمام محموله در سلامت کامل به مقصد خواهدرسید. در این صورت اگر به دنبال شماره باربری هستید تنها به یک نام اکتفانکنید. بلکه شماره باربری هایی را باید انتخاب کنید که دارای پشتیبانی قوی وهمچنین رزومه تایید شده باشند. در ادامه معرفی بهترین باربری و همچنین عوامل موثر برهزینه باربری می پردازیم.

چه تفاوتی بین باربری شهری و باربری شهرستان است؟

در کل فرآیندهای باربریاز جمله پروسه هایی هستند که نیاز به برنامه ریزی و تجربه ی بالا دارند. تفاوت کلیبین باربری بین شهری و حمل بار داخل شهری در نحوه بسته بندی و بارگیری است. در باربریداخل شهری معمولا پروسه انتقال بار در چند ساعت انجام می شود و نیاز به پیگیریخاصی ندارد. اما امروزه با کمک باربری آنلاین می توان از روش های سنتی عبورکرد تمام مراحل باربری بین شهری را به متخصصین بسپارید و از همه مراحل از بستهبندی، بارگیری، انتقال بار به مقصد و تخلیه بار اطمینان کاملا داشته باشید. همچنینباربری آنلاین شرایطی را فراهم آورده اند که از پرداخت اضافه هر گونه هزینه باربریاضافه و انعام تنها با مبلغ ثابت این خدمات را دریافت کنید.

چه مواردی باید در حمل بار به شهرستان رعایت شود؟

در ارسال بار بهشهرستان دیگر اغلب زمان بیشتری نیاز است. به همین علت تجهیزات در باربری بین شهریباید مدرن تر و مجهزتر باشند تا آسیبی به بار در مسیر وارد نشود. اولین مورد وسیلهنقلیه است. در عبور و مرور شهری کیفیت تجهیزات چندان اهمیتی ندارد، اما در باربری بینشهری باید وسایل نقلیه کاملا سالم و مجهز باشند. تجهیزات بسته بندی و نگهداری بارباید کاملا استاندارد باشند تا در صورت هر گونه تغییر جو هیچ آسیبی به بارها واردنشود.

چه مواد و تجهیزاتی در باربری بین شهری جابجا می شوند؟

حمل بار بین شهری بهطور کل سخت تر از بابری درون شهری است. به همین علت باربری بین شهری به تخصصبیشتر، کادر باربری و تجربه نیاز دارد. مواردی که در حمل بار به شهرستان تقبل میشوند عبارت اند از :

 • اسباب کشی اثاثیه منزل
 • موادخوراکی
 • لوازم واسباب شرکت‌ها وادارات
 • ماشین‌آلاتو دستگاه‌های مختلف صنعتی و اداری
 • مواداولیه صنعتی و خوراکی و....

بر اساس اینکه محمولهمورد نظر، کدام یک از موارد بالا است، اقدامات لازم و کافی برای محافظت از بار درارسال بار به شهرستان‌ها باید انجام شود. زیرا به علت مسافت زیاد و مشکلات جاده‌ایدر حمل بار به شهرستان‌ امکان بروز مشکل زیاد است.

خصوصیات بهترین شرکت باربری بین شهری

 • بسته بندی لوازم منزلایمن
 • همکاری باپرسنل و کارگران دوره دیده و حرفه ای
 • بار زدنصحیح و چیدمان درست وسایل در وسیله نقلیه
 • انتخابماشین مناسب
 • بررسیکامل سلامت و ایمنی ماشین قبل حرکت حمل اثاثیه به شهرستان
 • انتخابمسیر و مطرح کردن این موضوع با مشتری
 • اعلام دقیقزمان رسیدن بار به مقصد
 • همکاری بارانندگان مجرب و دارای تجربه کافی در این زمینه

به خاطر داشته باشیدکه ارسال بار به شهرستان در مرحله اول باید به درستی بارها زده شوند. اینمورد به مهارت راننده و کارگران دارد.

باربری به شهرستان ها با انواع ماشین باربری

وسیله نقلیهدر باربری بین شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. در حمل بار بینشهری به علت مسافت زیاد و وجود جاده های طولانی تر باید خودروهای باربری بین شهریمجهز و مدرن تر باشند. از جمله ماشین های باربری که در باربری شهرستان مورداستفاده قرار می گیرد موارد زیر هستند.

· باربری بین شهریبا وانت نیسان

معمولابرای باربری به شهرستان ها و حمل بار بین شهری از نیسانوانت استفاده می کنند. باربری با نیسان دارای مزایای زیادی نسبتبه کامیون است. اولین مورد آن قیمت باربری بین شهری است که نسبت به کامیونبسیار کمتر خواهد شد. دومین مورد آن عدم محدودیت تردد برای این خودرو میباشد. به عبارت دیگر این خودرو مجاز به تردد در بسیاری از اتوبان است که کامیوناجازه تردد در آن را ندارد. در نتیجه مجبور به طی مسافت های بیشتری هستند و ممکناست مدت زمان بیشتری را در راه صرف کنند، اما نیسان سریع تر به مقصد می رسد. موردبعدی حرکت راحت تر نیسان در راههای باریک تر و تردد سریع آن است. از این رو در مواردی که حجم بار قابل حمل بانیسان است باربری با نیسان پیشنهاد می شود.

· باربری بین شهریبا وانت

در حمل بار بینشهری اگر اسباب و اثاثیه کم باشند یا اگر شرکت ها و موسسات برای انتقال وسایل کمخود به شهرستانها نیاز به وسایل نقلیه کوچک تر داشته باشند، از وانت بار بینشهری جهت حمل و نقل وسایل استفاده می کنند. باربری بین شهریوانت در واقع بهترین راهکار برای ارسال خرده بار و حمل و نقل وسایل کم بهشهرهای دیگر می باشد.

· باربری بهشهرستان با کامیون و کامیونت

در باربری بینشهری برای موارد حجیماز کامیون، ایسوزو و تریلی استفاده می شود. زیرا درصورتی که حجم بار زیاد باشد نیاز به فضای بیشتری برای چیدمان بار است از این رواستفاده از کامیون در باربری به شهرستان بیشتر پیشنهاد می شود.

· باربری بین شهریتریلی

در صورتی که نیازباربری بین شهری با حجم زیاد و وزن بالا مانند اثاثیه منزل حجیم، موادخوراکی، لوازم ادارات یا شرکت ها، مواد اولیه یا ماشین آلات سنگین باشد، استفادهاز خاور مسقف و تریلر پیشنهاد می شود. زیرا استفاده از چند نیسان قیمتباربری بین شهری را بالا می برد از این رو تنها باربری با تریلی هزینه باربری رادر حالت چشم گیری تغییر می دهد.

اپلیکیشن باربری بین شهری هوم سرویز

اگر برای ارسال باربه شهرستان یا باربری داخل شهر به دنبال باربری آنلاین مطمئن هستید ممکن است با یکجستجوی ساده در اینترنت تعداد بسیار زیادی از شرکت های باربری را بیابید که تحتعناوین باربری بین شهری ارزان اقدام به جذب مشتری می کنند. اماهمیشه به خاطر داشته باشید هیچ ارزانی شگفت انگیزی بی دلیل نیست. زیرا این شرکت هاهیچ تضمینی برای حمل بار به شهرستان به مشتریان خود ارائه نمی دهند و در صورت بروزایراد هیچ گونه مسئولیتی قبول نخواهند کرد. اینجاست که در صورت بروز مشکل،باید هزینه ای چند برابر برای جبران خسارات پرداخت کنید.

با استفاده از خدماتباربری آنلاین هوم سرویز می توانید از برترین موسسات باربری کمک بگیرید. هزینهباربری با خدماتی که ارائه می دهند مقایسه کنید و سپس بهترین انتخاب را داشتهباشید.

هزینه باربری بر چه اساسی تغییر می کند؟

هزینه باربری بر اساستوع خدماتی که شرکت باربری اینترنتی ارائه می دهد تغییر می کند. در ادامهبه معرفی مهم ترین عوامل تاثیرگزار بر هزینه باربری می پردازیم.

· ماشین باربریمورد نیاز

هزینه باربری بر اساس نوع وسیله مورد استفاده تغییر میکند. طبعا هر چه ماشین حجیم تر باشد مقدار بیشتری بار جابجا می کند و قیمتباربری نیز بالاتر می رود. نرخ باربری در درجه اول بر اساس این مورد تغییر میکند.

· فاصله باربریبین شهری

نرخ باربری بهشهرستان بر اساسطول فاصله تعیین می شود. طبعا فاصله بیشتر موجب بالارفتن هزینه باربری خواهد شد.همچنین نوع جاده، اتوبان بودن یا نبودن مسیر، میزان ترافیک بین مسیر نیز بر هزینهباربری بین شهری تاثیر می گذارد.

· نرخ شرکت باربری

نرخ شرکت باربری براساس خدماتی که کارگر جابجاییارائه می دهند نیز تغییر می کند. به طور مثال اگر نیاز به جابجایی بین طبقات مبداو مقصد باشد هزینه باربری تغییر می کند.

· هزینه بسته بندینرخ باربری را افزایش می دهد

در صورتی که به بستهبندی یا باز کردن وسایل در انتهای مسیر نیاز باشد هزینه باربری تغییر می کند.

· میزان حجم باربر هزینه باربری

بارهای بسیار سنگین ویا خارج از عرف برای بار زدن به تعداد بیشتری کارگر احتیاج دارد و به همین ترتیبنرخ باربری را افزایش می دهند. کارگر حمل بار و در نهایت قیمت باربری را افزایش می‌دهند.

· هزینه باربریشهرستان

باربری اینترنتی به راحتی نرخ باربری به شهرستان رابه صورت آنلاین در اختیارتان قرار خواهند داد. اما از آنجایی که باربری بین شهرینیاز به مهارت بالاتری دارد و مسئولیت بیشتری برای شرکت باربری دارد از همین روقیمت باربری بین شهری نسبت به سایر موارد بیشتر است.

آیا ارسال بار به شهرستان و باربری درون شهری شامل بیمه بار می شود؟

مهمترین عوامل درارسال بار انتخاب شرکت باربری قابل اطمینان است.شرکت باربری آنلاین مطمئن برای حمل بار بینشهری به مشتریان بیمه نامه و بارنامه معتبر ارائه می دهند. به اینترتیب برای انتقال وسایل تضمین داده می شود که بار با سلامت کامل و بدونکمترین تغییری به مقصد می رسد. در واقع این مورد، مهم ترین شاخصه در یک شرکتباربری بین شهری است. مورد دیگری که مورد توجه قرار می گیرد مهارت رانندگان وکارگران باربری است که بتوانند بار یا اثاثیه را با مهارت بار بزنند و تجهیزاتبسته بندی کاملی در اختیار داشته باشند. همچنین میزان مسئولیت پذیری آنها درجابجایی و تجهیزات مورد استفاده آنها نیز تعیین کننده میزان کیفیت آنها است.

شرکت هوم سرویز بابهره گیری از بهترین شرکت باربری بین شهری و پرسنل مجرب و آموزش دیده آماده ارائهخدمات باربری بین شهری به سراسر ایران می باشد.

باربری بین شهری آنلاین در تمام ساعات شبانه روز در کنار شماست

باربری بین شهریآنلاین هوم سرویز سریع ترین راه و مطمئن ترین راه برای کسانی است که هموارهنگرانی هایی از بابت انتقال اسباب و لوازم خود دارند. با ثبت درخواست رایگان درهوم سرویز متخصصین ما جهت ارائه اطلاعات و تخمین هزینه باربری بین شهری با شماتماس خواهند گرفت و توضیحات لازم را در اختیار شما قرار خواهند داد. با رضایت شماهمیاران ما سر ساعت مقرر و روز مد نظر شما در کنارتان قرار خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس....​

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس باربری و همچنین ارایه خدمات باربری بین شهری با کامیون، کامیونت و خاور نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات باربری ارائه می دهد که شامل اسباب کشی منزل و شرکت ها, حمل بار با وانت بین شهری, پیک موتوری شبانه روزی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های جابجایی و حمل بار را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس باربری

باربری بین شهری با کامیون، کامیونت و خاور

باربری بین شهری با وانت و نیسان

حمل بار بین شهری و ارسال بار و اثاثیه منزل به شهرهای دیگر

باربری شهری مواد خوراکی با استفاده از وسایل نقلیه مجهز

بسته بندی و ارسال لوازم و اسباب شرکت ها و سازمان ها

ارسال مواد اولیه صنعتی و خوراکی و ....

نظرات کاربران

profile picture
محمد ابراهیمی

خوب بودند سر تایم تشریف اوردند کار بدون مشکل و ایراد انجام شد سپاس

شرایط باربری بین شهری و حمل بار و باربری درون شهری

چنانچه مشتری درخواست سرویس بسته بندی را نیز داشته باشد هزینه آن به صورت مجزا محاسبه می گردد.

تعداد طبقات مبدا و مقصد و همچنین وجود شیشه های بزرگ، ویترین شیشه ای، بوفه، تردمیل، یخچال بالای 16 فوت، گاو صندوق، ساید بای ساید، پیانو، مبل تخت خواب شو، تخت کم جا به عنوان موارد حجیم و مسافت پیاده روی طولانی در قیمت اعلامی لحاظ خواهد شد.

مشتری گرامی لطفا از پرداخت هرگونه مبلغ اضافه و خارج از توافق(مگر به صلاحدید خود) به هر عنوانی به همیاران خودداری بفرمایید.

انجام کلیه هماهنگی های لازم در ساختمان(با همسایه ها و مدیر ساختمان) به منظور انجام جابجایی و اسباب کشی بر عهده مشتری می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کارگر جابجایی
کارگر جابجایی
قیمت از 500,000 الی 900,000 تومان
وانت بار
وانت بار
قیمت از 800,000 الی 1,200,000 تومان
نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 390,000 الی 540,000 تومان
بسته بندی وسایل و اثاثیه
بسته بندی وسایل و اثاثیه
قیمت از 600,000 الی 870,000 تومان