تعمیر بخاری برقی

تعمیر بخاری برقی

از 1299 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر بخاری برقی در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تعویض المنت بخاری برقی

60,000 الی 110,000 تومان

قیمت تعویض سیم برق بخاری

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض شاستی روشن خاموش کن بخاری برقی

80,000 الی 100,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض سیم کشی داخلی بخاری برقی

100,000 الی 150,000 تومان

متوسط قیمت165,000 تومانکمینه قیمت80,000 تومانبیشینه قیمت250,000 تومان

آنچه درباره تعمیر بخاری برقی خواهید خواند

 • تعمیر بخاری برقی
 • انواع بخاری برقی و هیتر برقی
 • تعمیر بخاری برقی و تعمیر هیتر برقی فن دار
 • تعمیر بخاری برقی تابشی
 • عیب یابی و تعمیر هیتر برقی
 • سرویس بخاری برقی به چه منظور انجام می شود؟
 • نکات مهم در استفاده از بخاری برقی
 • هزینه تعمیر بخاری برقی به چه مواردی بستگی دارد؟
 • انواع برندهایی که در تعمیر بخاری برقی هوم سرویز پذیرفته می شوند
 • تعمیر هیتر برقی و تعمیر بخاری برقی فن دار را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

تعمیر بخاری برقی

تعمیر بخاری برقی در فصل زمستان به علت قدرت گرمایش بالانسبت به سایر لوازم گرمایشی بیشتر درخواست می شود. از بخاری برقی و تعمیر هیتربرقی در منازل، ادارات و از بخاری برقی صنعتی در کارگاه های صنعتی و تولیدی،هتل ها و... استفاده می شود. در راستای تعمیر بخاری برقی مواردی مانند تعمیربخاری برقی فن دار، تعمیر هیتر برقی، تعمیر هیتر برقی فن دار، تعمیرالمنت شیشه ای بخاری برقی، تعویض سیم هیتر برقی و ... بیشتردرخواست می شود. در ادامه به معرفی انواع بخاری برقی و عوامل موثر بر هزینهتعمیر بخاری برقی می پردازیم.

انواع بخاری برقی و هیتر برقی

بخاری برقی و هیتربرقی در دو مدل در بازار موجود هستند. خدمات سرویس بخاری برقی شامل، تعمیر هیتربرقی فن دار و تعمیر هیتر برقی المنت دار یا تابشی است. به ترتیبی کهبخاری برقی فن دار تفاوتی با بخاری برقی المنت دار ندارد بلکه تنها در نمونه فندار برای انتقال گرمای تولید شده توسط المنت از فن استفاده می شود.

تعمیر بخاری برقی و تعمیر هیتر برقی فن دار

هنگامی که این بخاریبا مشکلی مواجه شود، باید تمام قطعات به خوبی بررسی و عیب یابی شوند. در زمان نیازبه تعمیر بخاری برقی فن دار ممکن است ایرادات به فن بخاری، کلیدبخاری، المنت‌های بخاری مربوط شود یا نیاز به تعمیر ترموستات بخاری برقی باشد.که همه این موارد باید توسط متخصص و تعمیرکار بخاری برقی بررسی و تعمیر شوند. ازرایج ترین ایراداتی که ممکن است برای بخاری برقی فن دار اتفاق بیوفتند می توانموارد زیر را نام برد.

 • روشن نشدنفن هیتر برقی
 • کم شدن گرمایبخاری برقی
 • خاموش شدنالمنت
 • خرابی المنتبخاری برقی
 • سیم رابطو دوشاخه هیتر
 • بخاریبرقی گرمای کافی ندارد
 • المنتشیشه ای بخاری برقی خراب شده است
 • عدم چرخش هیتر و....

تعمیر بخاری برقی تابشی

هیتر المنتی با هیتر فندار در نوع المنت ها و دارا بودن فن تفاوت دارند. به عبارت دیگر گرمای حاصله دربخاری برقی تابشی مانند بخاری گازی در فضا پخش می شود. در این مدل از المنت شیشهای استفاده می شود. بیشترین ایرادی که در بخاری المنتی تابشی اتفاق می افتدمربوط برق پیدا کردن بدنه و یا شکستن المنت است، که باید تعویض المنت شیشه ایبخاری برقی توسط متخصص انجام شود.

عیب یابی و تعمیر هیتر برقی

مواردی مانند تعمیربخاری برقی سه شعله، تعمیر هیتر برقی صنعتی، تعمیر هیتر برقی فن دار،تعمیر المنت شیشه ای بخاری برقی، تعویض سیم هیتر برقی، تعمیر بخاری برقیآراسته و بسیاری از مدل های دیگر همه نشان دهنده ی این موضوع هستند که تعمیراتبخاری برقی چندان راحتی نیست و نیاز به تبهر تعمیرکار بخاری برقی دارد. تعمیرکاربخاری برقی در کنار مهارت و دانش فنی باید دارای تجربه کافی در این زمینه نیزباشد.

تعمیر بخاریبرقی تابشی :بخاری برقی روشن نمی شود.

در صورت بروز ایناتفاق باید عیب یابی را از ابتدایی ترین قسمت دستگاه یعنی پریز شروع نمود. در صورتاطمینان از سالم بودن پریز، دوشاخه و سیم بخاری باید بررسی شوند که دچار قعطی نشدهباشند. در صورت ایراد در این قسمت باید اقدام به تعویض سیم بخاری برقی نمود. مورددیگر ایراد در کلید بخاری است که در بسیاری از مواقع، وضع بد کلید خودش نمایانگرهمه چیز است. در صورتی که اطمینان دارید که همه موارد بیان شده در وضعیت سلامتکامل هستند ایراد به المنت بخاری برقی مربوط است و باید به تعمیر المنت بخاری برقیپرداخت.

تعمیر بخاریبرقی سه شعله :المنت ها روشن هستند اما چراغ های کلید خاموش می باشند

قطعا این اتفاق که هرسه لامپ در یک زمان با هم بسوزند کمی دور از ذهن است. مگر اینکه کلید به شدت آسیبدیده و کاملا از بین رفته باشد. بیشترین علت این اتفاق به قطع شدن کلید نول آن استکه باید سریعا توسط تعمیرکار بخاری برقی تعویض شود.

تعمیر بخاریبرقی فن دار :علت بوی سوخت لاستیک از بخاری برقی

اگر بوی بد بخاریبرقی بعد از تعمیر بخاری برقی و سیم بندی جدید به مشام می رسد، موضوع نگران کنندهای نیست و به علت تعویض وارنیش ها می باشد. اما مورد جدی بعدی به هادی هیتر برقیمربوط می شود. به بیان دیگر اگر مدت ها است به سرویس بخاری برقی نپرداختهاید، احتمالا وارنیش ها از بین رفته اند و هادی ها بدون محافظ باقی مانده اند.

تعمیر هیتر برقیفن دار :جرقه زدن بخاری برقی

مورد اول مربوط بهچسبیدن سیم ها به بدنه است. البته ممکن است از مدتی قبل بوی سوختن هم شنیده باشید.در این صورت پس از ذوب شدن وارنیش ها و از بین رفتن عایق ها با اتصال هادی به بدنهاین اتفاق افتاده است. در این صورت برای تعمیر هیتر برقی باید کلیه سیم بندی ها ووارنیش به طور کل تعویض و عایق بندی شوند. مورد دیگر اینکه ممکن است بر اثر حرارتزیاد و وارد شدن ضربه، پایه های چینی خرد شوند و اتصال بدنه هیتر برقی اتفاقبیوقتد.

تعمیر المنتبخاری برقی :گرم نبودن باد فن هیتر

اگر فن به خوبی کارمی کند اما باد هیتر گرم نیست. قطعات مختلفی ممکن است در این ایراد دخیل باشند.مهمترین ایراد به المنت بخاری برقی مربوط می شود. از این رو با تعمیر المنت بخاریبرقی و یا تعمیر ترموستات بخاری برقی مشکل رفع می شود.

سرویس بخاری برقی به چه منظور انجام می شود؟

گاهی بخاری برقی دچارمشکلات چندانی نیستند. به این ترتیب با سرویس بخاری برقی اکثر مشکلات کوچکآن حل خواهد شد. همچنین سرویس بخاری برقی از مواردی است که اگر به طور منظم انجامشود موجب مصرف بهینه انرژی شده و از هزینه تراشی های بعدی جلوگیری می کند. در واقعبا سرویس هیتر برقی گاهی ایرادات جزئی شناسایی می شوند و از بروز ایراداتدر قطعات دیگر جلوگیری می کند و موجب افزایش طول عمر دستگاه می شود.

در پروسه سرویس هیتربرقی مواردی مانند کابل، دوشاخه و دکمه‌ های دستگاه بررسی می شوند. همچنین المنتهیتر برقی و وضعیت ترموستات و مدار الکترونیکی نیز چک می شوند و در صورت نیازقطعات معیوب تعویض می شوند.

نکات مهم در استفاده از بخاری برقی

 • استفاده طولانیمدت از این وسیله اصلا پیشنهاد نمی شود.
 • از شستشویبدنه بخاری برقی با پارچه خیس خودداری کنید.
 • هر گونه اتصالیو برق داشتن بدنه باید سریعا عیب یابی شود و به تعمیر بخاری برقی پرداخته شود.
 • هر گونه ایراددر سیم کشی بخاری برقی باید رفع شود.
 • هرگز دوشاخهبخاری برقی را با وسایل دیگر استفاده نکنید.
 • در صورت استشمامبوی سوختگی و مشاهده کردن دود از پشت بخاری برقی باید سریعا با تعمیرکار بخاریبرقی تماس بگیرید.

هزینه تعمیر بخاری برقی به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر بخاریبرقی به مواردمتعددی وابسته است. اولین مورد موثر بر قیمت تعمیر هیتر برقی نوع و مدلهیتر است. همچنین نوع ایراد بخاری برقی و قطعه یا قطعات معیوب موارد دیگری هستندکه هزینه تعمیر بخاری برقی را تغییر می دهند. در مواردی نیز که تنها بهسرویس بخاری برقی نیاز است در صورتی که نیاز به تعمیر یا تعویض قطعه ای نباشد قیمتسرویس بخاری برقی نیز اگر مبلغ ثابتی در نطر گرفته شده است.

انواع برندهایی که در تعمیر بخاری برقی هوم سرویز پذیرفته می شوند

 • تعمیربخاری برقی پارس خزر
 • تعمیربخاری برقی مه پویا
 • تعمیربخاری برقی گوسونیک
 • تعمیراتبخاری برقی آراسته
 • تعمیربخاری برقی برفاب
 • تعمیربخاری برقی ارشیا

تعمیر هیتر برقی و تعمیر بخاری برقی فن دار را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

در صورت نیازبه تعمیر بخاری برقی و ارتباط با تعمیرکار بخاری برقی فن دار در محل تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهتمشاوره رایگان و عیب یابی و اعلام هزینه تعمیر بخاری برقی با شما تماس گرفته وتوضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر بخاری برقی و همچنین ارایه خدمات تعمیر بخاری برقی، تعمیر هیتر برقی و تعمیر کرسی برقی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوازم خانگی برقی ارائه می دهد که شامل تعمیر جاروبرقی سطلی و معمولی ایرانی و خارجی, تعمیر پنکه سقفی، دیواری و رومیزی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوازم خانگی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر بخاری برقی

تعمیر بخاری برقی، تعمیر هیتر برقی و تعمیر کرسی برقی

سرویس بخاری برقی

تعمیر بخاری برقی فن دار و تعمیر بخاری المنتی در محل

تعمیر بخاری برقی سه شعله و دوشعله تابشی

تعویض المنت شیشه ای بخاری برقی

تعویض و تعمیر ترموستات بخاری برقی

تعویض و تعمیر سیم، دوشاخه و کلید بخاری برقی و ...

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط سرویس هیتر برقی، سرویس بخاری برقی و تعمیر کرسی برقی

همیار می بایست ابتدا دستگاه را عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر بخاری برقی نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده به مشتری می باشد.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر بخاری برقی استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

تعمیر بخاری برقی را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی می باشد را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

تعمیر بخارشو
تعمیر بخارشو
قیمت از 1,700,000 الی 1,700,000 تومان
تعمیر یخچال و فریزر
تعمیر یخچال و فریزر
قیمت از 280,000 الی 1,100,000 تومان
تعمیر چرخ گوشت
تعمیر چرخ گوشت
قیمت از 80,000 الی 250,000 تومان
تعمیر ماشین ظرفشویی
تعمیر ماشین ظرفشویی
قیمت از 200,000 الی 1,500,000 تومان