تعمیر پنکه

تعمیر پنکه

از 1085 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر پنکه در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت تعویض پایه پنکه

50,000 الی 90,000 تومان

قیمت تعويض گلوئي پنکه

100,000 الی 120,000 تومان

قیمت تعمیر و تعويض استاتور يا جعبه دنده پنکه

200,000 الی 250,000 تومان

قیمت تعویض تايمر پنکه

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعويض سيم برق پنکه

100,000 الی 130,000 تومان

قیمت تعويض بدنه سوئيچ پنكه پايه بلند

200,000 الی 250,000 تومان

قیمت تعويض پايه پنكه تلسكوپي

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعمیر و تعويض موتور كامل پنكه

150,000 الی 230,000 تومان

قیمت تعمیر و تعويض موتور گردان افقي يا عمودي پنكه كنترل دار

100,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعویض پروانه پنکه

100,000 الی 150,000 تومان

متوسط قیمت500,000 تومانکمینه قیمت200,000 تومانبیشینه قیمت650,000 تومان

آنچه درباره تعمیر پنکه خواهید خواند

  • تعمیر پنکه رومیزی، ایستاده و سقف
  • عیب یابی و تعمیر پنکه
  • تعمیرکار پنکه حرفه ای را خبر کنید
  • نصب پنکه در هوم سرویز
  • هزینه تعمیر پنکه به چه مواردی بستگی دارد؟
  • تعمیرات پنکه رومیزی، سقفی، ایستاده و مه پاش را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

تعمیر پنکه رومیزی، ایستاده و سقف

تعمیر پنکه با توجه به اینکه مرسوم ترین وسیلهسرمایشی است در فصول گرم بیشتر تقاضا می شود. با توجه به قدمت استفاده و تنوع زیاددرخواست برای تعمیرات پنکه نیز رو به افزایش باشد پرداخت هزینه تعمیرپنکه سقفی یا رومیزی گزینه بهتری نسبت به خرید یک نمونه جدید است. معمولا قسمتموتوری و نحوه ی کارکرد تمامی انواع پنکه ها به یک صورت می باشد. در صورتی که شاهداشکال و ایراداتی در پنکه هستید و مایلید به عیب یابی و تعمیر پنکه در محل بپردازید.با ما در ادامه آموزش تعمیرات پنکه در محل و عیب یابی و تعمیرپنکه ایستاده، تعمیر پنکه رومیزی و سقفی خواهیم پرداخت. همچنین بهعوامل تاثیرگذار بر هزینه تعمیر پنکه نیز خواهیم پرداخت.

عیب یابی و تعمیر پنکه

تعمیر پنکه پایه دار، تعمیر پنکه ایستاده، تعمیرپنکه سقفی ، تعمیرات پنکه رومیزی و... نیاز به دانش فنی و تجربه عملیدارد. قبل از اینکه تعمیرات پنکه را شروع کنید به فکر پیدا کردن مشکل و علت خرابیو از کار افتادن پنکه باشید. یادگیری آموزش تعمیر پنکه ایستاده بسیارمهم است و می تواند زودتر ایرادات را رفع کند.

· تعمیر پنکهایستاده :علت روشن نشدن پنکه چیست؟

ممکن است یکبارهمتوجه شوید که پنکه روشن نمی شود. در این مواقع مشکل اصلی می تواند عدم رسیدنجریان برق به موتور یا ایراد در سیم کشی داخلی پنکه باشد. پسدراولین قدم پریز را چک کنید. در صورتی که پنکه ایستاده یا رومیزی شما روشن نمیشود ممکن است ایراد از دوشاخه باشد، که باید تعویض شود. همچنین سیم ورودی به صفحهکلید پنکه قطع شده باشد یا در سیم پیچی پنکه اتصالی ایجاد شده باشد. اگر اطمینانحاصل کردید که برق در داخل پنکه جریان دارد ایراد ممکن است به موتور پنکه برگردد.درنهایت موتور پنکه سوخته یا نیم سوز شده است و نیاز به تعمیر موتور پنکهاست.

· تعمیر پنکه رومیزی:علت کم شدن سرعت پنکه چیست؟

در این مواقع زمانروشن کردن، موتور پنکه سعی می کند روشن شود و صدای هوم می دهدولی پره ها به حرکت در نمی آیند. در اکثر این مواقع ایراد مربوطبه خازن راه انداز و یا نیم سوز شدن بوش پنکه می باشد. برای تشخیص بهتردر زمان تعمیر پنکه سقفی، در صورتی که با کلید 1 یا 2 پنکه حرکت نمی کند. امابا قرار دادن پنکه بر روی شماره 3 یعنی بالاترین ولتاژ، پنکه روشن شود. ایراد ازسمت بوش است. در بعضی موارد در هنگام تعمیر پنکه سقفی، سروصدای پنکه تنها با روغنکاری از بین می رود. متاسفانه علت سرو صدای بعضی از پنکه ها صرفا از کیفیت پایینقطعات استفاده شده در ساخت آنها می باشد و به اصطلاح مشکل کارخانه ای است. در اینموارد تعمیر پنکه رومیزی تنها با تعویض قطعات بی کیفیت امکانپذیر خواهد بود.

· تعمیر پنکه سقفی:علت لرزش پنکه چیست؟

لرزش پنکه از مواردخطرناکی محسوب میشود که حتما باید به سرعت عیب یابی و تعمیر پنکه انجامشود. در هنگام تعمیر پنکه ایستاده و یا تعمیر پنکه رومیزی ایراد وارده میتواندناشی از گشاد شدن بوش باشد. علت لرزش پنکه سقفی می تواند ناشی ازتاب برداشتن پروانه باشد. در تعمیر پنکه سقفی باید پره ها بالانس شود، از آنجاییکه این کار نیاز به مهارت بالایی دارد. ازین رو در این موارد بیشتر پروانهتعویض می گردد.

· تعمیر پنکه پایهبلند :علت داغ شدن موتور پنکه چیست؟

شایع ترین علت داغشدن پنکه در هنگام کارکردن، نیم سوز شدن سیم پیچ پنکه است. البته ایراددر خازن و بوش پنکه هم می تواند موجب داغ شدن موتور پنکه شود.

· تعمیرات پنکه :پنکهسقفی روشن شده ولی حرکت نمی کند

گریپاژ موتور اینمشکل را ایجاد کرده است. ابتدا با دست پروانه ها را حرکت دهید اگر چرخش پروانه هاسخت و یا غیر ممکن باشد، مشکل همین گریپاژ کردن موتور است. نیم سوز شدن موتور،ایراد در خازن ها و سیم پیچی اصلی نیز می تواند این مشکل را به وجود آورد. در اینصورت نیاز به کمک دارید و به تنهایی نمی توانید همه کارهای تعمیراتی را به تنهاییانجام دهید. خدمات تعمیر پنکه سقفی، تعمیر پنکه پایه بلند و تعمیراتپنکه رومیزی توسط متخصصین هوم سرویز انجام می شود.

تعمیرکار پنکه حرفه ای را خبر کنید

با توجه به تولید وعرضه انواع پنکه های متفاوت تعمیرات باید توسط تعمیرکار پنکه آموزشدیده و ماهر انجام شود. در هوم سرویز نصب و تعمیر پنکه کنترل دار، رومیزی، تعمیرپنکه سقفی و پنکه ایستاده توسط متخصصین و دارندگان مجوز و مدارک حرفه ایانجام می شود.

نصب پنکه در هوم سرویز

قطعا طریقه نصبپنکه ایستاده در نظر خیلی از افراد کار آسانی به نظر می آید. اما هر کارهر چند ساده اگر اصولی انجام نشود بعدها موجب اتفاقات ناخوشایندی خواهد شد. نصب پنکه سقفی باید کاملا حرفه ای انجام شود زیراهم به لحاظ ایمنی وهم کیفیت کار پنکه ممکن است کارایی نهایی و مطلوب را نداشتهباشد. در صورتی که به خدمات نصب پنکهایستاده نانیوا، نصب پنکه پایه بلند، نصب پنکه سقفی قدیمی، نصب پنکهسقفی به سقف، نصب پنکه دیواری نیاز دارید می توانید از همکاران ما کمکبخواهید.

هزینه تعمیر پنکه به چه مواردی بستگی دارد؟

خرابی پنکه ممکن استبه قطعات مختلفی مرتبط است. از این رو هزینه تعمیر پنکه هم ممکن است بهدلایل مختلفی تغییر کند. به طور کل نوع پنکه سقفی، رومیزی، معمولی یا ایستاده بر هزینهتعمیر پنکه تاثیر دارد. قطعه یا قطعات معیوب نیز در برآورد دستمزد قیمت تعمیر پنکهتاثیر دارد. تعمیر قطعات یا تعویض قطعات مورد دیگری است که بر اجرت تعمیراتپنکه تاثیر دارد. به طور مثال در صورت نیاز به تعویض موتور پنکه نسبت به کهتعویض پره های پنکه هزینه تعمیر پنکه یکسانی ندارد. همچنین هزینه تعمیر پنکهسقفی با هزینه تعمیر پنکه ایستاده تفاوت دارد.

نرخ تمامی خدمات قابلارائه در خصوص تعمیر پنکه ایستاده، تعمیر پنکه مه پاش، تعمیر پنکه سقفی به صورتکاملا مشخص در سامانه هوم سرویز بیان شده است. در ابتدا باید عیب یابی توسطتعمیرکار پنکه انجام شود و سپس قیمت قطعات و اجرت تعمیر یا تعویض قطعات بر اساسنرخ اتحادیه ارائه می شود.

تعمیرات پنکه رومیزی، سقفی، ایستاده و مه پاش را به متخصصین هوم سرویزبسپارید

جستجو برای تعمیرکارپنکه معتبر که با اطمینان خاطر لوازم برقی را جهت تعمیر به بیرون از منزل و تعمیرگاه پنکه انتقال بدهند کار راحتی نیست. از طرفی پیدا کردن تعمیرکار پنکهحرفه ای نیز نیاز به صرف زمان زیادی دارد. هوم سرویز با در نظر گرفتن تمامی جوانبافرادی متخصص و مورد اطمینان را گردآوری کرده است تا در کمترین زمان ممکن جهت تعمیراتپنکه در محل حضور پیدا کنند. کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویزدرخواست خود را ثبت کنید متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام هزینه با شما تماسگرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر پنکه و همچنین ارایه خدمات تعمیر پنکه سقفی، دیواری و رومیزی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوازم خانگی برقی ارائه می دهد که شامل تعمیر جاروبرقی سطلی و معمولی ایرانی و خارجی, تعمیر بخاری برقی، تعمیر هیتر برقی و تعمیر کرسی برقی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوازم خانگی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر پنکه

تعمیر پنکه سقفی، دیواری و رومیزی

تعمیر پنکه رومیزی و دیواری

تعمیر برد پنکه کنترل دار

تعمیر و تعویض پایه پنکه ایستاده

تعمیر موتور پنکه های رومیزی و دیواری

سرویس پنکه و تمیز کردن و بررسی قطعات پنکه

نصب پنکه سقفی و دیواری

تعویض سیم پیچی یا تعویض موتور پنکه

نظرات کاربران

profile picture
سحر مومن

خیلی خوب بودند سریع اومدند تحویل گرفتند و سریع هم انجام دادند ممنونم ازشون

profile picture
مهدی نوری مقدم

کاملا راضی هستم خیلی سریع و به موقع با رفع مشکل تحویلمون دادن

شرایط سرویس پنکه و تعمیرات پنکه کنترل دار و سقفی

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر وسیله برقی نماید.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده توسط وی می باشد و مدت زمان صرف شده جهت مشاوره و تامین در فاکتور خدمات وی لحاظ خواهد شد.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر لوازم برقی استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

نصب و تعمیر لوازم برقی را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

تعمیر بخارشو
تعمیر بخارشو
قیمت از 850,000 الی 900,000 تومان
تعمیر چای ساز
تعمیر چای ساز
قیمت از 500,000 الی 650,000 تومان
نصب و تعمیر مایکروویو
نصب و تعمیر مایکروویو
قیمت از 270,000 الی 730,000 تومان
سرویس و تعمیر کولر گازی و اسپیلت
سرویس و تعمیر کولر گازی و اسپیلت
قیمت از 480,000 الی 850,000 تومان