خرابی تلفن
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
برقکاری ساختمان
/
سیم کشی تلفن و رفع خرابی

خرابی تلفن

از 4875 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت خرابی تلفن در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت عیب یابی و راه اندازی خط تلفن

125,000 الی 170,000 تومان

قیمت سیم کشی تلفن تا 20 متر

90,000 الی 140,000 تومان

قیمت سیم کشی تلفن 20 متر تا 100 متر (متری)

5,000 تومان

قیمت سیم کشی تلفن بالای 100 متر

توافقی

قیمت مدار بندی خط های تلفن اصلی در ورودی ساختمان به همراه ترمینال بندی (هر خط)

40,000 الی 65,000 تومان

قیمت جابه جایی سیم کشی تلفن

توافقی

قیمت هزینه کارشناسی و عیب یابی تلفن

90,000 تومان

متوسط قیمت250,000 تومانکمینه قیمت200,000 تومانبیشینه قیمت300,000 تومان

آنچه درباره خرابی تلفن خواهید خواند

 • خرابی تلفن ثابت و تعمیر سیم کشی تلفن
 • مراحل رفع خرابی تلفن ثابت
 • سیم کشی تلفن برای ADSL
 • نکات مهم در سیم کشی تلفن برای اینترنت
 • عیب یابی و تعمیر خرابی تلفن
 • اعلام خرابی تلفن و قطعی تلفن با تماس به شماره مخابرات منطقه
 • رفع خرابی تلفن ثابت از روی بوق تلفن
 • نشانه های خرابی تلفن و رفع مشکل تلفن ثابت
 • خرابی تلفن و در عیب یابی تلفن به چه مواردی باید دقت نمود؟
 • انواع سیم تلفن استاندارد برای سیم کشی روکار تلفن
 • خدمات رفع خرابی تلفن آنلاین شامل چه مواردی هستند؟
 • قیمت رفع خرابی تلفن به چه مواردی بستگی دارد؟
 • رفع خرابی و رفع اتصالی تلفن را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

خرابی تلفن ثابت و تعمیر سیم کشی تلفن

پروسه رفع خرابی تلفنبرای ساختمان های مختلف متفاوت است. به طور مثال سیم کشی تلفن ساختمان و سیم کشیتلفن آپارتمان با هم متفاوتند و این خدمات باید بر طبق نقشه سیم کشی تلفنواحد آپارتمان انجام شوند. همچنیندر صورتی که با خرابی تلفن یا اتصالی تلفن مواجه شده اید و اطمینان داریدکه ایراد از سیم تلفن داخلی ساختمان است و به دنبال شماره تلفن خرابی تلفن هستیددر ادامه به کلیه خدمات خرابی تلفن، تعمیر و تعویض سیم کشی تلفن و رفعخرابی تلفن و رفع اتصالی تلفن ثابت توسط متخصصین هوم سرویز و همچنین عواملموثر بر هزینه سیم کشی تلفن و رفع خرابی تلفن ثابت میپردازیم.

مراحل رفع خرابی تلفن ثابت

در ابتدا برای شروع رفعخرابی تلفن، باید محل قرارگیری تلفن ثابت مشخص شود. معمولا در اتاق ها،پذیرایی و آشپزخانه ها خطوط تلفن برقرار هستند. دقت کنید که این سیم ها نباید درپشت وسایل دیگر مانند بخاری قرار بگیرند.سپس کلیه خطوط تست می شوند و اتصالی خطوط و البته علل خرابی مشخص می شود.

سیم کشی تلفن برای ADSL

اگر چه سرعت اینترنتتا میزان بالایی به اپراتورهای انتقال دهنده اینترنت بستگی دارند. اما سیم کشیتلفن برایadsl نیز بی تاثیر نیست. همانطور که احتمالامی دانید، شما برای دسترسی به اینترنت adsl،نیاز به یک خط تلفن دارید تا بتوانید اینترنت را از طریق آن دریافت کنید. هرچه کیفیت سیم کشی تلفن برای adsl بیشتر باشد، شما می توانید اینترنت با کیفیتتری دریافت کنید و قطعی اینترنت بسیار کمی برایتان اتفاق می افتد، اما اگر نصب سیمها به درستی انجام نشده باشد و سیم ها باهم تداخل داشته باشند، باید بگوییم کهمشکلات و دردسرهای بسیار زیادی را با خط تلفن خودتان خواهید داشت و اینترنتی بسیارضعیف و خسته کننده ای دریافت خواهید کرد.از این رو رعایت نکات زیر راه دستیابی به اینترنت پرسرعت را هموار می کند.

نکات مهم در سیم کشی تلفن برای اینترنت

رعایت حد فاصله از سیمهای برق

خیلی اوقات کسانی کهبا اینترنتadsl به خوبیآشنایی ندارند، سیم های تلفن را از جعبه فیوز برق عبور می دهند تا بتوانند راحت ترآنها را به پایین ساختمان منتقل کنند. این کار باعث می شود که شما هنگام استفادهاز تلفن و اینترنت پرسرعت، نویزهای زیادی را دریافت کنید.بهتر است برای سیم های تلفن، یک کانال جداگانه تعبیه شود.

جدا کردن سیمتلفن و آیفون

کشاندن سیم آیفون وتلفن نیز باهم از پایین ساختمان به داخل منزل اصلا پیشنهاد نمی شود. زیرا هم ممکناست این کار باعث ایجاد نویز در سیم های تلفن شود و کیفیت اینترنت adsl را کم کند و هم ممکن است در هنگام تعمیرات،تعمیرکار به اشتباه سیم تلفن را قطع کند و این موضوع باعث وصله دار شدن سیم تلفن ودر نتیجه کیفیت کمتر اینترنت شود.

جدا کردن سیمواحدها

اگر در یک آپارتمانزندگی می کنید، سعی کنید سیم تلفن هر واحد به صورت جداگانه انجام شود و از سیم هایمشترک استفاده نشود. این موضوع می تواند هزینه سیم کشی تلفن را افزایش دهد اما مطمئنباشید ارزشش را دارد.

استفاده از رشتههای تابیده شده

رشته های سیم داخلکابل تلفن، دو به دو به هم تابیده می شوند تا مشخص باشند و هرکدام از آنها، براییک خط تلفن استفاده می شوند.

این موضوع دو مزیتمهم دارد، اول اینکه چنین سبکی باعث می شود وجود نویز در سیم ها کمتر شود و کیفیتخط تلفن افزایش پیدا کند و دوم این که در صورت وجود مشکل در خط تلفن، پیدا کردنسیم ها بسیار راحت تر است.

استفاده از سیمهای بدون قطعی

وجود قطع شدگی درمسیر سیم تلفن، می تواند باعث ایجاد نویز و کاهش کیفیت خط تلفن شما شود.

نصب پریز تلفنسوکتی

جهت سیم کشی تلفنبرایadsl از این نوع پریزها که نسل جدیدی به حساب میآیند، استفاده می شود. نصب پریز تلفن سوکتی برای دریافت اینترنت خانگی ودسترسی به مودم های تلفن و اتصال به اینترنت کاربرد دارند. در واقع ایننوع پریز سوکتی برای تمام انواع تلفن و مودم مناسب هستند. نصب پریز تلفنسوکتی هم نیاز خط برای تلفن های معمولی را تامین می کنند و هم مناسب انتقال دیتاهستند.

عیب یابی و تعمیر خرابی تلفن

اگرچه امروزه استفادهاز گوشی های همراه همه گیر شده است. اما خللی در استفاده از تلفن ثابت ایجاد نشدهاست و هنوزم یکی از پر کاربردترین وسایل ارتباطی محسوب می شوند. اگر صدای بوق تلفنقطع شده باشد، امکان شماره گیری با تلفن ثابت وجود ندارد و با قطعی تلفن ثابتمواجه شده اید. این به مفهوم خرابی خط تلفن و رفع قطعی تلفن است کهنیاز به پیگیری جدی دارد. قطعا در این موارد به دنبال شماره خرابی تلفن یا شمارهمخابرات هستید. وقتی بدون علت صدای بوق تلفن قطع می شود لازم است تا دلیل قطعی راسریع پیدا کنید. لذا در صورت بروز عیب باید هرچه سریعتر عیب یابی خط تلفن و تعمیراتخرابی تلفن صورت بگیرد. زیرا خرابی تلفن موجب قطع ارتباط اینترنتی هم خواهد شد...!

اعلام خرابی تلفن و قطعی تلفن با تماس به شماره مخابرات منطقه

خرابی تلفن اگر مربوطبه سیم تلفن داخلی نباشد باید خرابی تلفن ثابت را به مخابرات منطقهاعلام کنید. هر منطقه به طور مجزا دارای تجهیزات مخابراتی است گاهی تغییراتی در سیمو یا خطوط انتقال انجام می شود. معمولا هر گونه تغییر و تحول از سوی مخابرات بهمشترکین اطلاع داده می شود. در صورت نداشتن بوق جهت رفع خرابی تلفن و اعلام قطعیتلفن ثابت حتما از مخابرات منطقه پیگیری کنید تا مشکل زودتر برطرف شود.

رفع خرابی تلفن ثابت از روی بوق تلفن

تکنسین های با تجربهاز روی صدای بوق و نوع آن می توانند علت اتصالی تلفن را پیدا کنند. کار باسیم های تلفن به اندازه سیم برق ساختمان خطرناک نیست ولی حتی سیم تلفن هم دارایولتاژ ضعیف برق است. اگر دوره آموزش سیم کشی تلفن ثابت را گذرانده باشیدحتما می دانید که شوک الکتریکی ناشی از سیم تلفن و رطوبت غیر ممکن نیست. با احتیاطو حفظ جوانب ایمنی موارد زیر را بررسی کنید.

با استفاده از یکگوشی تلفن و یک سیم می توانید از کنتور سلامت خط تلفن را بررسی کنید. این سیم ازیک سمت دارای سوکت و سر دیگر سیم، لخت است. از روی جعبه تقسیم، سیم مربوط به واحدرا پیدا کرده و خرابی خط تلفن را بررسی کنید. همه خطوط تلفن واحدها در جعبه ایمخصوص قرار دارد و رنگ سیم ها متمایز است. در صورتی که تلفن بوق نداشت به مخابراتاطلاع دهید تا علت بوق نداشتن تلفن ثابت را بررسیکند.

نشانه های خرابی تلفن و رفع مشکل تلفن ثابت

 • بوقاشغال:علت اتصالی تلفن یا وجود مانع فلزی در مسیر سیم کشی
 • بوق ممتد:روی هم افتادن سیم های تلفن و یا خیس شدن سیم ها در اثر بارندگی یا ترکیدگی لولهها
 • بدون بوق:اتصالی سیم تلفن یا به طور کلی قطع شدن آنها

رفع خرابی تلفن:تعمیرات نویز خط تلفن

در صورتی که پس ازاتصال گوشی تلفن به دو سر سیم تلفن مخابرات هنوز نویز و پارازیت وجود دارد مشکل ازمخابرات منطقه است. اتصالات بیرون از ساختمان و یا مرکز مخابرات از مواردی هستندکه توسط شرکت مخابرات بررسی و تعمیر می شوند. در این مورد با شرکت مخابرات محلیتماس بگیرید. چنانچه با اتصال تلفن به دو سر سیم مخابرات، صدا بدون نویز و پارازیتشنیده می شود، خرابی تلفن از مشکل داخلی است. رفع خرابی تلفن در این موردمربوط به مالک است و ارتباطی به شرکت مخابرات ندارد. با بررسی مسیر ارتباطی سیمهای ورودی ساختمان و پریزهای تلفن واحد مربوطه می توان مشکل اصلی را پیدا کرد.

رفع خرابی تلفن:اتصالی سیم کشی تلفن

اصلی ترین علت ایجادنویز و اتصالی تلفن مربوط به کابل برق است. در مواردی که سیم تلفن با کابلبرق در یک امتداد و نزدیک باشند، مشکل در خطوط تلفن دیده می شود. در ساخت و سازهایغیر اصولی چنین مشکلی بیشتر دیده می شود. پیمانکار شرکتی همیشه سیم های تلفن وکابل برق را در مسیر متفاوتی طراحی می کند و همجواری این دو با هم مشکل ساز میشود. سیم های برق روی خطوط تلفن نویز ایجاد می کنند در این صورت تنها راه حل جداکردن مسیر سیم تلفن است. شاید مجبور شوید از سیم های روکار استفاده کنید که اصلاچهره مناسبی ندارد. قبل از تصمیم گیری سایر پریزها را هم بررسی کنید. احتمال اینکهاین پریز دچار مشکل با سیم برق باشد، دور از ذهن نیست.

رفع اتصالی تلفن:تعویض سیم کشی تلفن منزل

اولین قدم در رفعاتصالی تلفن ،اطمینان از جدا بودن کامل تمامی سیم های تلفن ار یکدیگر می باشد. حتییک اتصال کوچک می تواند موجب قطعی تلفن گردد. برای تعویض سیم کشی تلفن بایدتمامی سیم ها به صورت مجزا از یکدیگر تفکیک شوند. در صورتی که با تست سیم های داخلجعبه بوق تلفن آزاد شنیده می شود، مشکل از سیم تلفن در داخل ساختمان استو باید به تعویض سیم کشی تلفن ساختمان و رفع اتصالی تلفن بپردازید.

همچنین در ساختمانهای قدیمی، سیم های تلفن فرسوده هستند. در اغلب موارد ایرادات خطوط ثابت تلفنمربوط به فرسودگی و حتی پارگی سیم های قدیمی است. با تعویض سیم های فرسوده می توانخط را برقرار کرد. در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی لازم است تا کلیه سیم هایقبلی از مدار خارج و دوباره ساختمان برای استفاده از خطوط تلفن ثابت، سیمکشی تلفنشود. این کار مستلزم رضایت و همکاری همه ساکنین است. چنانچه مشکل مربوط به یکی ازواحدها باشد با تعویض سیم تلفن مربوط و اجرای سیم تلفن روکار با هزینه تعویضسیم کشی تلفن خانه مشخص می توان مشکل را برطرف کرد.

خرابی تلفن و در عیب یابی تلفن به چه مواردی باید دقت نمود؟

خرابی تلفن و تعمیرات سیم تلفن ساختمان بایدار کابل های استاندارد باشد تا در تلفن نویز ایجاد نکند و ارتباط به خوبی برقرارشود. هر گونه آسیب، پارگی و قطعی در کابل، مزاحمت ایجاد می کند. در ضمن اگر مسیرسیم تلفن ثابت و سیم برق ساختمان یکی باشد وجود نویز طبیعی است و در صدای تلفناختلال ایجاد می شود. رفع اتصالی تلفن و رفع خرابی تلفن اغلب بهدلیل همجواری با سیم برق در مسیر است. برای رفع خرابی تلفن ثابت باید با تعمیرکارتلفن ثابت تماس بگیرید.

انواع سیم تلفن استاندارد برای سیم کشی روکار تلفن

سیم تلفن در تعدادزوج های متفاوت وجود دارند. سیم تلفن تک زوج به سیم تلفن رانژه معروف است. درهنگام نصب سیم تلفن در کنار برق باید از سیم دو زوج فویل دار استفاده شود تا ازنویزدار شدن تلفن جلوگیری شود. سیم دو زوج فویلدار از انواع سیم تلفن پر کاربرد درمنزل است. از مابقی تعداد زوج های سیم تلفن نیز به علت جلوگیری از اثر همشنوایی کهایجاد می کنند استفاده می شوند.

خدمات رفع خرابی تلفن آنلاین شامل چه مواردی هستند؟

خدمات خرابی تلفن از دو بخش تشکیل شده است. بخش اول ازخدمات تلفن آنلاین و پرداخت بدهی ها تشکیل شده است. بخش بعدی مربوط به مشکلات وایرادات در رفع اتصالی تلفن و خرابی تلفن دسته بندی می شود. خدمات بخش دوم شامل کابلکشی تلفن، مدار بندی خط های تلفن اصلی در ورودی ساختمان ، تعویض و جابجایی سیمتلفن می باشد. تمامی خدمات تلفن ساختمان و رفع اتصالی تلفن و رفعخرابی تلفن باید توسط متخصص انجام شود.

قیمت رفع خرابی تلفن به چه مواردی بستگی دارد؟

خدمات عیب یابی ورفع خرابی تلفن از دو قسمت تعویض و تعمیر سیم کشی تلفن ساختمانتشکیل شده است. تعمیرکار بایستی در ابتدا سرویس را مورد بررسی و مورد عیبیابی قرار دهد. گاهی ایراد تنها ار سوکت تلفن است از این رو هزینه تعمیرات خطتلفن مبلغ ناچیزی است. اما اگر ایراد از سمت سیم های تلفن و قطع و وصلی تلفن ثابتبه خطوط داخلی مرتبط باشد، هزینه رفع خرابی تلفن به صورت متری و به علت خرابی تلفنو رفع مشکل تلفن ثابت بستگی دارد. همچنین در صورت نیاز بهتعویض نیز هزینه سیم کشی تلفن خانه به تعداد واحدها و متراژ سیم و نوع سیم مورداستفاده وابسته است.

رفع خرابی و رفع اتصالی تلفن را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

رفع خرابی تلفن ثابت، عیب یابی و تعمیر اتصالی تلفن وبررسی خرابی تلفن داخلی بخشی از خدمات همیاران هوم سرویز است. اگر صدای بوق تلفنقطع شده و طی تماس با مرکز مخابرات، مشکل از سیم کشی تلفن آپارتمان اعلام شده باشدمی توانید رفع خرابی تلفن را به متخصصین هوم سرویز بسپارید.

جهت رفع خرابیتلفن و نیاز به تعویض خطوط تلفن می توانید در هوم سرویز درخواست خود راثبت کنید. متخصصین ما جهت تعمیرات خطوط تلفن با شما تماس گرفته و توضیحات لازم رادر اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس خرابی تلفن و همچنین ارایه خدمات سیم‌کشی تلفن آپارتمان و خانه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تلفن و سانترال ارائه می دهد که شامل نصب سانترال پر ظرفیت و کم ظرفیت می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس خرابی تلفن

سیم‌کشی تلفن آپارتمان و خانه

تعمیر سیم‌کشی تلفن شرکت و اداره

رفع ایرادات سیم‌کشی تلفن و تعویض خطوط تلفن

رفع خرابی تلفن ثابت

رفع اتصالی تلفن و رفع مشکل نویز صدا

رفع قطعی تلفن ثابت و رفع خرابی تلفن

نظرات کاربران

profile picture
مهدی فهامی

عالی👌

profile picture
فرزاد نجاتی

خیلی پسر خوبی بود و کارشم خوب انجام داد

profile picture
مصطفی فرجی

از همکاری خوب اقای صیفی کمال تشکر را دارم

profile picture
میثم شریفی

خیلی کارشونو بلد بودند منظم مرتب و دقیق

شرایط تعمیر سیم کشی تلفن و تعویض سیم کشی تلفن

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به سیم کشی و رفع اتصال تلفن نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

قبل از ثبت سفارش خرابی تلفن در سامانه هوم سرویز، اطمینان یابید که خرابی تلفن از سمت مخابرات نبوده و به شبکه داخلی سیم کشی شما مربوط می باشد.

هزینه پایه سرویس سیم کشی تلفن و رفع خرابی در صورت حضور همیار جهت عیب یابی در محل مشتری مبلغ 60000 تومان می باشد و تنها در صورتی قابل پرداخت از سمت مشتری خواهد بود که عیب یابی صورت گیرد و منجر به انجام سرویس توسط همیار نشود. در صورت انجام سرویس توسط همیار کلیه هزینه ها بر اساس تعرفه های قیمتی محاسبه خواهد شد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب سانترال و رفع خرابی
نصب سانترال و رفع خرابی
قیمت از 350,000 الی 1,400,000 تومان
نصب محافظ برق ساختمان
نصب محافظ برق ساختمان
قیمت از 250,000 الی 2,750,000 تومان
تعمیر مودم و روتر
تعمیر مودم و روتر
قیمت از 200,000 الی 400,000 تومان
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
قیمت از 200,000 الی 350,000 تومان