user
سیم کشی تلفن و رفع اتصالی
هوم سرویز
/
قیمت خدمات
/
برقکاری ساختمان
/
سیم کشی تلفن و رفع خرابی

سیم کشی تلفن و رفع اتصالی

از 3993 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سیم کشی تلفن و رفع اتصالی در تابستان 1401 چقدر است؟

قیمت عیب یابی و راه اندازی خط تلفن

125,000 الی 170,000 تومان

قیمت سیم کشی تلفن تا 20 متر

90,000 الی 140,000 تومان

قیمت سیم کشی تلفن 20 متر تا 100 متر (متری)

5,000 تومان

قیمت سیم کشی تلفن بالای 100 متر

توافقی

قیمت مدار بندی خط های تلفن اصلی در ورودی ساختمان به همراه ترمینال بندی (هر خط)

40,000 الی 65,000 تومان

قیمت جابه جایی سیم کشی تلفن

توافقی

قیمت هزینه کارشناسی و عیب یابی تلفن

90,000 تومان

درصد سرویس های انجام شده
قیمت تمام شده
نمودار درصد سرویس های انجام شده با قیمت های متفاوت در 3 ماه گذشته

سیم کشی تلفن ساختمان و رفع خرابی تلفن ثابت

پروسه سیم کشیتلفن ساختمان، برای ساختمان های مختلف متفاوت است. به طور مثال سیم کشیداخلی تلفن ساختمان و سیم کشی تلفن آپارتمان با هم متفاوتند و این خدمات بایدبر طبق نقشه سیم کشی تلفن واحد آپارتمان انجام شوند.همچنین در صورتی که با خرابی تلفن مواجه شده اید و اطمینان داریدکه ایراد از سیم تلفن داخلی ساختمان است و به دنبال شماره تلفن خرابی تلفنهستید در ادامه به کلیه خدمات برای سیم کشی تلفن، تعمیر سیم کشیتلفن، تعویض سیم کشی تلفن و رفع خرابی و رفع اتصالی تلفن توسطمتخصصین هوم سرویز و همچنین عوامل موثر بر هزینه سیم کشی تلفن و رفع خرابیآن می پردازیم.

مراحل سیم کشی داخلی تلفن ثابت

  • در ابتدابرای شروع سیم کشی تلفن ثابت، باید محل قرارگیری تلفنثابت مشخص شود. معمولا در اتاق ها، پذیرایی و آشپزخانه ها باید پریزتلفن نصب شود. دقت کنید که این سیم ها نباید در پشت وسایل دیگر مانند بخاریقرار بگیرند.
  • در محلهبعدی باید به لوله کشی و نصب قوطی تلفن پرداخته شود. در لوله گذاری سیم تلفن ازلوله خرطومی یا لوله های PVC استفادهمی شود.
  • سیم هاییکه از مخابرات به واحد شما رسیده اند را باید به محل پریز ها انشعاب گرفته و درمرحله آخر نیز به نصب پریزهای تلفن بپردازید.

سیم کشی تلفن برای ADSL

اگر چه سرعت اینترنتتا میزان بالایی به اپراتورهای انتقال دهنده اینترنت بستگی دارند. اما سیم کشیتلفن برایadsl نیز بی تاثیر نیست. همانطور که احتمالا می دانید،شما برای دسترسی به اینترنت adsl،نیاز به یک خط تلفن دارید تا بتوانید اینترنت را از طریق آن دریافت کنید. هرچه کیفیت سیم کشی تلفن برای adsl بیشتر باشد، شما می توانید اینترنت باکیفیت تری دریافت کنید و قطعی اینترنت بسیار کمی برایتان اتفاق می افتد، اما اگرنصب سیم ها به درستی انجام نشده باشد و سیم ها باهم تداخل داشته باشند، بایدبگوییم که مشکلات و دردسرهای بسیار زیادی را با خط تلفن خودتان خواهید داشت واینترنتی بسیار ضعیف و خسته کننده ای دریافت خواهید کرد.از این رو رعایت نکات زیر راه دستیابی به اینترنت پرسرعت را هموار می کند.

نکات مهم در سیم کشی تلفن برای اینترنت

رعایت حد فاصله از سیمهای برق

خیلی اوقات کسانی کهبا اینترنتadsl به خوبیآشنایی ندارند، سیم های تلفن را از جعبه فیوز برق عبور می دهند تا بتوانند راحت ترآنها را به پایین ساختمان منتقل کنند. این کار باعث می شود که شما هنگام استفادهاز تلفن و اینترنت پرسرعت، نویزهای زیادی را دریافت کنید.بهتر است برای سیم های تلفن، یک کانال جداگانه تعبیه شود.

جدا کردن سیمتلفن و آیفون

کشاندن سیم آیفون وتلفن نیز باهم از پایین ساختمان به داخل منزل اصلا پیشنهاد نمی شود. زیرا هم ممکناست این کار باعث ایجاد نویز در سیم های تلفن شود و کیفیت اینترنت adsl را کم کند و هم ممکن است در هنگام تعمیرات،تعمیرکار به اشتباه سیم تلفن را قطع کند و این موضوع باعث وصله دار شدن سیم تلفن ودر نتیجه کیفیت کمتر اینترنت شود.

جدا کردن سیم واحدها

اگر در یک آپارتمانزندگی می کنید، سعی کنید سیم تلفن هر واحد به صورت جداگانه انجام شود و از سیم هایمشترک استفاده نشود. این موضوع می تواند هزینه سیم کشی تلفن را افزایش دهداما مطمئن باشید ارزشش را دارد.

استفاده از رشتههای تابیده شده

رشته های سیم داخلکابل تلفن، دو به دو به هم تابیده می شوند تا مشخص باشند و هرکدام از آنها، براییک خط تلفن استفاده می شوند.

این موضوع دو مزیتمهم دارد، اول اینکه چنین سبکی باعث می شود وجود نویز در سیم ها کمتر شود و کیفیتخط تلفن افزایش پیدا کند و دوم این که در صورت وجود مشکل در خط تلفن، پیدا کردنسیم ها بسیار راحت تر است.

استفاده از سیمهای بدون قطعی

وجود قطع شدگی درمسیر سیم کشی تلفن، می تواند باعث ایجاد نویز و کاهش کیفیت خط تلفن شما شود.

نصب پریز تلفنسوکتی

جهت سیم کشی تلفنبرایadsl از ایننوع پریزها که نسل جدیدی به حساب می آیند، استفاده می شود. نصب پریزتلفن سوکتی برای دریافت اینترنت خانگی و دسترسی به مودم های تلفن و اتصال بهاینترنت کاربرد دارند. در واقع این نوع پریز سوکتی برای تمام انواع تلفنو مودم مناسب هستند. نصب پریز تلفن سوکتی هم نیاز خط برای تلفن های معمولی راتامین می کنند و هم مناسب انتقال دیتا هستند.

عیب یابی سیم کشی تلفن

اگرچه امروزه استفادهاز گوشی های همراه همه گیر شده است. اما خللی در استفاده از تلفن ثابت ایجاد نشدهاست و هنوزم یکی از پر کاربردترین وسایل ارتباطی محسوب می شوند. اگر صدای بوق تلفنقطع شده باشد، امکان شماره گیری با تلفن ثابت وجود ندارد و با قطعی تلفن ثابتمواجه شده اید. این به مفهوم خرابی خط تلفن است که نیاز به پیگیری جدی دارد. قطعادر این موارد به دنبال شماره خرابی تلفن یا شماره مخابرات هستید.وقتی بدون علت صدای بوق تلفن قطع می شود لازم است تا دلیل قطعی را سریع پیدا کنید.لذا در صورت بروز عیب باید هرچه سریعتر عیب یابی سیم کشی تلفن و تعمیراتسیم کشی تلفن صورت بگیرد. زیرا ایجاد عیب در خطوط تلفن موجب قطع ارتباطاینترنتی هم خواهد شد...!

اعلام قطعی تلفن با تماس به شماره مخابرات منطقه

خرابی خط تلفن اگرمربوط یه سیم کشی تلفن داخلی نباشد باید خرابی تلفن ثابت را به مخابرات منطقهاعلام کنید. هر منطقه به طور مجزا دارای تجهیزات مخابراتی است گاهی تغییراتی درسیم کشی ها و یا خطوط انتقال انجام می شود. معمولا هر گونه تغییر و تحول از سویمخابرات به مشترکین اطلاع داده می شود. در صورت نداشتن بوق و قطعی تلفن حتما ازمخابرات منطقه پیگیری کنید تا مشکل زودتر برطرف شود.

رفع خرابی تلفن ثابت از روی بوق تلفن

تکنسین های با تجربهاز روی صدای بوق و نوع آن می توانند علت اتصالی تلفن را پیدا کنند. کار با سیم هایتلفن به اندازه سیم برق ساختمان خطرناک نیست ولی حتی سیم تلفن هم دارای ولتاژ ضعیفبرق است. اگر دوره آموزش سیم کشی تلفن ثابت را گذرانده باشید حتما می دانیدکه شوک الکتریکی ناشی از سیم تلفن و رطوبت غیر ممکن نیست. با احتیاط و حفظ جوانبایمنی موارد زیر را بررسی کنید.

با استفاده از یکگوشی تلفن و یک سیم می توانید از کنتور سلامت خط تلفن را بررسی کنید. این سیم ازیک سمت دارای سوکت و سر دیگر سیم، لخت است. از روی جعبه تقسیم، سیم مربوط به واحدرا پیدا کرده و خرابی خط تلفن را بررسی کنید. همه خطوط تلفن واحدها در جعبه ایمخصوص قرار دارد و رنگ سیم ها متمایز است. در صورتی که تلفن بوق نداشت به مخابراتاطلاع دهید تا علت بوق نداشتن تلفن ثابت را بررسیکند.

نشانه های خرابیتلفن و رفع مشکل تلفن ثابت

بوق اشغال:علت اتصالدر سیم کشی تلفن یا وجود مانع فلزی در مسیر سیم کشی

بوق ممتد:روی همافتادن سیم های تلفن و یا خیس شدن سیم ها در اثر بارندگی یا ترکیدگی لوله ها

بدون بوق:اتصالی سیمکشی تلفن یا به طور کلی قطع شدن آنها

تعمیرات نویز خطتلفن

در صورتی که پس ازاتصال گوشی تلفن به دو سر سیم تلفن مخابرات هنوز نویز و پارازیت وجود دارد مشکل ازمخابرات منطقه است. اتصالات بیرون از ساختمان و یا مرکز مخابرات از مواردی هستندکه توسط شرکت مخابرات بررسی و تعمیر می شوند. در این مورد با شرکت مخابرات محلیتماس بگیرید. چنانچه با اتصال تلفن به دو سر سیم مخابرات، صدا بدون نویز و پارازیتشنیده می شود، مشکل داخلی است. تعمیرات سیم کشی تلفن در این مورد مربوط بهمالک است و ارتباطی به شرکت مخابرات ندارد. با بررسی مسیر ارتباطی سیم های ورودیساختمان و پریزهای تلفن واحد مربوطه می توان مشکل اصلی را پیدا کرد.

اتصالی سیم کشیتلفن

اصلی ترین علت ایجادنویز و اتصال سیم کشی تلفن مربوط به کابل برق است. در مواردی که سیم کشیتلفن با کابل برق در یک امتداد و نزدیک باشند، مشکل در خطوط تلفن دیده می شود. درساخت و سازهای غیر اصولی چنین مشکلی بیشتر دیده می شود. پیمانکار شرکتی همیشه سیمهای تلفن و کابل برق را در مسیر متفاوتی طراحی می کند و همجواری این دو با هم مشکلساز می شود. سیم های برق روی خطوط تلفن نویز ایجاد می کنند در این صورت تنها راهحل جدا کردن مسیر سیم کشی تلفن است. شاید مجبور شوید از سیم های روکار استفادهکنید که اصلا چهره مناسبی ندارد. قبل از تصمیم گیری سایر پریزها را هم بررسی کنید.احتمال اینکه این پریز دچار مشکل با سیم برق باشد، دور از ذهن نیست.

تعویض سیم کشی تلفن منزل

اولین قدم در رفعاتصالی تلفن ،اطمینان از جدا بودن کامل تمامی سیم های تلفن ار یکدیگر می باشد.حتی یک اتصال کوچک می تواند موجب قطعی تلفن گردد. برای تعویض سیم کشی تلفنباید تمامی سیم ها به صورت مجزا از یکدیگر تفکیک شوند. در صورتی که با تست سیم هایداخل جعبه بوق تلفن آزاد شنیده می شود، مشکل از سیم تلفن در داخلساختمان است و باید به تعویض سیم کشی تلفن ساختمان و رفع اتصالی تلفنبپردازید.

همچنین در ساختمانهای قدیمی، سیم های تلفن فرسوده هستند. در اغلب موارد ایرادات خطوط ثابت تلفنمربوط به فرسودگی و حتی پارگی سیم های قدیمی است. با تعویض سیم های فرسودهمی توان خط را برقرار کرد. در آپارتمان ها و مجتمع های مسکونی لازم است تا کلیهسیم های قبلی از مدار خارج و دوباره ساختمان برای استفاده از خطوط تلفن ثابت، سیمکشیتلفن شود. این کار مستلزم رضایت و همکاری همه ساکنین است. چنانچه مشکل مربوطبه یکی از واحدها باشد با تعویض سیم تلفن مربوط و اجرای سیم تلفن روکار با هزینهتعویض سیم کشی تلفن خانه مشخص می توان مشکل را برطرف کرد.

سیم کشی تلفن منزل به چه مواردی باید دقت نمود؟

تعمیرات سیم تلفنساختمان باید ارکابل های استاندارد باشد تا در تلفن نویز ایجاد نکند و ارتباط به خوبی برقرار شود.هر گونه آسیب، پارگی و قطعی در کابل، مزاحمت ایجاد می کند. در ضمن اگر مسیر سیمکشی تلفن ثابت و سیم برق ساختمان یکی باشد وجود نویز طبیعی است و در صدای تلفناختلال ایجاد می شود. اتصالی سیم کشی تلفن اغلب به دلیل همجواری با سیم برق درمسیر است. برای رفع خرابی تلفن ثابت باید با تعمیرکار تلفن ثابت تماسبگیرید.

انواع سیم تلفن استاندارد برای سیم کشی روکار تلفن

سیم تلفن در تعدادزوج های متفاوت وجود دارند. سیم تلفن تک زوج به سیم تلفن رانژه معروف است. درهنگام نصب سیم تلفن در کنار برق باید از سیم دو زوج فویل دار استفاده شود تا ازنویزدار شدن تلفن جلوگیری شود. سیم دو زوج فویلدار از انواع سیم تلفن پر کاربرد درمنزل است. از مابقی تعداد زوج های سیم تلفن نیز به علت جلوگیری از اثر همشنوایی کهایجاد می کنند استفاده می شوند.

خدمات تلفن آنلاین شامل چه مواردی هستند؟

خدمات تلفن از دو بخشتشکیل شده است. بخش اول از خدمات تلفن آنلاین و پرداخت بدهی ها تشکیل شده است. بخشبعدی مربوط به مشکلات و ایرادات در رفع اتصالی تلفن و قطع و وصلی تلفنثابت دسته بندی می شود. خدمات بخش دوم شامل کابل کشی تلفن، مدار بندیخط های تلفن اصلی در ورودی ساختمان ، عیب یابی سیم کشی تلفن و جابجایی سیم تلفنمی باشد. تمامی خدمات تلفن ساختمان و رفع اتصالی تلفن و رفع خرابی سیم کشی تلفنباید توسط متخصص انجام شود.

هزینه سیم کشی تلفن و رفع خرابی در هوم سرویز چگونه محاسبه میشود؟

خدمات سیم کشی تلفنساختمان از دو قسمت عیب یابی و تعمیر سیم کشی تلفن ساختمان تشکیلشده است. تعمیرکار بایستی در ابتدا سرویس را مورد بررسی و مورد عیبیابی قرار دهد. گاهی ایراد تنها ار سوکت تلفن است از این رو هزینه تعمیراتخط تلفن مبلغ ناچیزی است. اما اگر ایراد از سمت سیم های تلفن و قطع و وصلیتلفن ثابت به خطوط داخلی مرتبط باشد، هزینه سیم کشی تلفن به صورت متری و بهعلت خرابی تلفن و رفع مشکل تلفن ثابت بستگی دارد.همچنین در صورت نیاز به تعویض نیز هزینه سیم کشی تلفن خانه به تعداد واحدهاو متراژ سیم و نوع سیم مورد استفاده وابسته است.

نحوه ی ثبت سفارش سیم کشی تلفن و رفع اتصالی تلفن در هوم سرویز چگونهمیباشد؟

سیم کشی تلفنساختمان، رفع خرابی تلفن ثابت، عیب یابی و تعمیر اتصالی سیم کشی تلفن وبررسی خرابی سیم کشی تلفن داخلی بخشی از خدمات همیاران هوم سرویز است. اگر صدایبوق تلفن قطع شده و طی تماس با مرکز مخابرات، مشکل از سیم کشی تلفن آپارتماناعلام شده باشد می توانید رفع خرابی سیم کشی تلفن را به متخصصین هوم سرویز بسپارید.

جهت رفع خرابی تلفن ونیاز به تعویض خطوط تلفن می توانید در هوم سرویز درخواست خود را ثبت کنید. متخصصینما جهت تعمیرات خطوط تلفن، تعویض سیم کشی تلفن منزل با شما تماسگرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سیم کشی تلفن و رفع اتصالی و همچنین ارایه خدمات سیم‌کشی تلفن آپارتمان و خانه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات تلفن و سانترال ارائه می دهد که شامل سیم‌کشی و راه‌اندازی تلفن سانترال می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های برقکاری ساختمان را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سیم کشی تلفن و رفع اتصالی

سیم‌کشی تلفن آپارتمان و خانه

تعمیر سیم‌کشی تلفن شرکت و اداره

رفع ایرادات سیم‌کشی تلفن و تعویض خطوط تلفن

سیم‌کشی و راه‌اندازی سانترال

رفع مشکل نویز صدا

سیم‌کشی داخلی تلفن و رفع قطعی و رفع خرابی تلفن

نظرات کاربران

profile picture
بهناز عدل کیش

راضی بودم با اینکه مشکل من داخلی نبود ولی به خوبی راهنماییم کردند ممنونم

profile picture
محمد جهانبخش
5 ماه پیش |رضا بحرکاظمی

فوق العاده حرفه ای بودن و توی کارشون خیلی از لحاظ قیمتی منصف بودن هم توی جنس هم توی مبلغ اجرتی که گفتن از همه جا پایینتر حساب کردن

profile picture
هیوا فر

خیلی با حوصله و تمیز کار انجام دادن و چون موسسه ی ما برای کودکان کار بود نصف مبلغ و دریافت کردن

profile picture
امیر گل محمدی
11 ماه پیش |احمد اکملی

عالی بودن در کارشون

شرایط تعمیر و تعویض سیم کشی تلفن

همیار می بایست ابتدا سرویس را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به سیم کشی و رفع اتصال تلفن نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

قبل از ثبت سفارش خرابی تلفن در سامانه هوم سرویز، اطمینان یابید که خرابی تلفن از سمت مخابرات نبوده و به شبکه داخلی سیم کشی شما مربوط می باشد.

هزینه پایه سرویس سیم کشی تلفن و رفع خرابی در صورت حضور همیار جهت عیب یابی در محل مشتری مبلغ 60000 تومان می باشد و تنها در صورتی قابل پرداخت از سمت مشتری خواهد بود که عیب یابی صورت گیرد و منجر به انجام سرویس توسط همیار نشود. در صورت انجام سرویس توسط همیار کلیه هزینه ها بر اساس تعرفه های قیمتی محاسبه خواهد شد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب سانترال و رفع خرابی
نصب سانترال و رفع خرابی
قیمت از 250,000 الی 1,190,000 تومان
نصب محافظ برق ساختمان
نصب محافظ برق ساختمان
قیمت از 510,000 الی 510,000 تومان
تعمیر مودم و روتر
تعمیر مودم و روتر
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
قیمت از 300,000 الی 585,000 تومان

خدمات سیم کشی تلفن و رفع اتصالی در این شهرها ارائه می شود:

سیم کشی تلفن و رفع اتصالی تهران
سیم کشی تلفن و رفع اتصالی کرج
سیم کشی تلفن و رفع اتصالی شیراز
سیم کشی تلفن و رفع اتصالی مشهد