تعمیر دستگاه کپی
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
رایانه و تکنولوژی
/
تعمیر و سرویس دستگاه کپی

تعمیر دستگاه کپی

از 1127 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر دستگاه کپی در زمستان 1401 چقدر است؟

قیمت سرویس دوره ای دستگاه

150,000 الی 300,000 تومان

قیمت عیب یابی و تعمیر دستگاه

200,000 الی 600,000 تومان

متوسط قیمت2,000,000 تومانکمینه قیمت2,000,000 تومانبیشینه قیمت2,000,000 تومان

آنچه درباره تعمیر دستگاه کپی خواهید خواند

 • تعمیر دستگاه کپی در محل
 • جنرال سرویس دستگاه کپی را فراموش نکنید
 • عیب یابی و تعمیرات دستگاه فتوکپی
 • مشکلات رایج دستگاه کپی
 • تعمیر کار دستگاه کپی
 • قطعاتی که توسط سرویس کار دستگاه کپی هوم سرویز بررسی می شوند
 • تعمیرات تخصصی دستگاه کپی هوم سرویز
 • هزینه تعمیر دستگاه کپی به چه مواردی بستگی دارد؟
 • سرویس و تعمیرات دستگاه فتوکپی را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

تعمیر دستگاه کپی در محل

ای دستگاهها از هرمدل و برندی باید به صورت مداوم تحت اقدامات مربوط به سرویس دستگاه کپیقرار بگیرند. زیرا با توجه به کارایی و حساسیت، این دستگاه همواره در معرضاستهلاک قطعات می باشد. از این رو نیاز به تعمیر دستگاه کپی در محل خواهیدداشت. با توجه با این تفاسیر درکنار اهمیت برند و کیفیت مدل خریداری شده خدمات سرویس و نگهداریفتوکپی مطرح می شود. نحوه ی تعمیرات دستگاه کپی ومهارت تعمیرکار دستگاه کپی بسیار حائز اهمیت می باشد. در ادامهبه مراحل و پروسه ی تعمیر ماشین های فتوکپی و اداری و عوامل موثر بر قیمتتعمیرات دستگاه کپی می پردازیم.

جنرال سرویس دستگاه کپی را فراموش نکنید

سرویس کپی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که در آنتمام قسمت های دستگاه فتوکپی بررسی می شود و در صورت مشاهده کوچکترین ایراد رفع میشود. در سرویس دستگاه کپی رنگی اقداماتی مانند اسپری زدن و گریس کاری قطعاتدستگاه فتوکپی، گرد گیری و تمیز کردن قطعات دستگاه، بررسی کلیه قطعات فنی والکترونیکی و بررسی کارتریچ، درام و فیوزینگ و لیزر دستگاه فتوکپی از جمله خدماتیاست که توسط سرویس کار دستگاه کپی در محل ارائه می شود.

عیب یابی و تعمیرات دستگاه فتوکپی

تعمیرات دستگاه کپی در قدم اول به واسطه عیب‌یابی صحیح دستگاهانجام می شود. در مرکز تعمیرات کپی ابتدا باید قطعه یا قطعات وعیوب شناساییشود سپس اقدامات لازم بعدی انجام شود. در ادامه به ایرادات شایع در فتوکپی وراهکارهای تعمیر دستگاه کپی در محل می پردازیم.

مشکلات رایج دستگاه کپی

این دستگاه ها ممکناست با مشکلات مختلفی مواجه شوند. استفاده زیاد از این دستگاه ها در ادارات وسازمان ها موجب می شود هر چند مدت یکبار شاهد ایراداتی در آنها باشید. در ادامه بهشایع ترین ایرادات در دستگاه فتوکپی می پردازیم.

تعمیر کپی :سیاه شدن برگه چاپ در دستگاه کپی

از متداول ترینایراداتی که اتفاق می افتد سیاه شدن برگه کپی شده است. دلیل اصلی سیاه شدن کاغذکپی شده به هم ریختن تنظیمات دستگاه فتوکپی است. تنظیمات تراکم رنگ به دو صورتدستی و اتوماتیک قابل تغییر است. این ایرادات اغلب با سرویس کپی رفع میشود. همچنین ایراد در قطعاتی مانند کثیف شدن هد، ایراد در درام دستگاه نیز ممکناست موجب این اتفاق شوند که باید توسط تعمیرکار دستگاه فتوکپی بررسی شوند.

تعمیر دستگاهکپی:تغییر رنگ کاغذ

بهم ریختگی رنگ یکیاز موارد پر درخواست در زمان سرویس و تعمیر دستگاه کپی رنگی است. ایراد درقطعاتی مانند درام، بلید و یا کارتریج فتوکپی ممکن است عامل بروز این اتفاقاتباشند. البته کیفیت کاغذ مورد استفاده نیز بی تاثیر نیستند.

نمایندگیتعمیرات دستگاه کپی:افتادن نقاط در صفحات کاغذ کپی شده

چاپ شدن نقاط تصادفیدر کاغذ عموما به علت کثیف شدن شیشه یا آینه دستگاه فتوکپی اتفاق می افتد. پس بدوننگرانی تنها با تمیز کردن دستگاه می توانید این مشکل را حل کنید. البته در صورتیکه تراکم این نقاط بسیار بالا باشد به گونه ای که محتوای کاغذ کپی شده مشخص نباشددر این صورت دستگاه، ایرادات فنی دارد. اگر ایراد از قسمت درام دستگاه است بایداین ایرادات توسط متخصصین از نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی بررسی شود.

تعمیرات دستگاهفتوکپی :دستگاه کپی خط می اندازد

برای عیب یابی وتعمیر کپی باید موارد قسمت های مختلفی از دستگاه عیب یابی شوند. اولین ایراد بهکثیف بودن شیشه بر می گردد. مواردی مانند فیوزینگ، بلید با در نهایت با تعمیربرد پاور دستگاه کپی این ایراد رفع می شود. کلیه این اقدامات باید توسط تعمیرکاردستگاه فتوکپی انجام شود.

تعمیرکار دستگاهفتوکپی :چروک شدن کاغذ در دستگاه فتوکپی

اگر کاغذ هایی که ازدستگاه خارج می شوند چروکیده هستند. ممکن است ایراد از قسمت سینی کاغذ کش است وخراب شدن فید دستگاه و خراب شدن غلطک دستگاه باشد. همچنین در بعضی از مواقع جنسغیر استاندارد کاغذها هم ممکن است موجب این ایراد شود.

تعمیرات دستگاهکپی :چرا دستگاه، کپی نمی گیرد

موارد زیادی در ایناتفاق دخیل هستند. ایراد ممکن است از ساده ترین ایراد مانند تمام شدن کارتریج باشدو در بدترین مورد هم ممکن است نیاز به تعمیر برد دستگاه کپی مربوط شود.

تعمیر کار دستگاه کپی

کارشناسان و تعمیرکاردستگاه کپی باید به طور کامل با ساختار درونی این دستگاه آشنایی داشتهباشد. تا بدین ترتیب صفر تا صد مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری انواع و اقسامدستگاه های کپی را بررسی و عیب یابی کنند. به این ترتیب با کمترین هزینه و باتعمیر تخصصی قطعات دستگاه به جای تعویض آنها دستگاه را کاملا تعمیر و بازیابی کنند.

با کمکاز تعمیرکار دستگاه فتوکپی هوم سرویز می توانید اطمینان داشته باشید کهکلیه ی ایرادات ریز و درشت این تجهیزات براساس پارامترهای استاندارد شرکت سازندهرفع می شود. با کمک همکاران مجرب ما می توانید از کیفیت اولیه ی چاپگرهای معیوبخود برخوردار شوید.

قطعاتی که توسط سرویس کار دستگاه کپی هوم سرویز بررسی می شوند

 • تعمیردرام دستگاه کپی
 • تعمیر مینبرد دستگاه کپی
 • تعمیراتبرد پاور دستگاه کپی
 • تعمیرکاغذکش دستگاه کپی
 • تعمیربلید دستگاه کپی
 • تعمیرموتور دستگاه کپی
 • تعویضدولوپر فتوکپی
 • تعمیریونیت کاغذ کش
 • تعمیرقطعات کاست و بای‌پس
 • تعمیریونیت لیزر و لنز
 • تعمیریونیت فیوزینگ

تعمیرات تخصصی دستگاه کپی هوم سرویز

با توجه به حساسیتاین وسیله، تعمیرات دستگاه کپی نیاز به تخصص دارد و باید توسط گروهیمجرب و کارآزموده در این زمینه انجام شود. متخصصین در مرکز تعمیرات دستگاه کپی هومسرویز آماده ارائه خدمات تعمیر کپی در انواع مدل تعمیر دستگاه سیاهو سفید، تعمیر دستگاه کپی لیزری و تعمیر دستگاه کپی رنگی هستند. درادامه به معرفی تعدادی از برندهایی که در تعمیرگاه تخصصی لوازم اداری هوم سرویزانجام می شود می پردازیم.

 • تعمیردستگاه فتوکپی hp
 • تعمیردستگاه فتوکپی ریکو
 • تعمیردستگاه فتوکپی شارپ
 • تعمیر دستگاهفتوکپی کانن
 • تعمیر کپیتوشیبا
 • تعمیر کپیسامسونگ
 • تعمیر فتوکپیکونیکا
 • تعمیردستگاه کپی زیراکس

هزینه تعمیر دستگاه کپی به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر دستگاهکپی به مواردمتعددی وابسته است. هزینه تعمیرات دستگاه کپی مانند هر وسیله دیگریباید بر اساس نوع ایراد و نوع قطعه معیوب بررسی و اعلام می شود. در کل قیمتتعمیر دستگاه کپی به دو قسمت قیمت سرویس دستگاه کپی و قیمتتعمیر یا تعویض قطعات دستگاه فتوکپی تقسیم می شود.

سپس نوع ایراد دستگاهرابطه مستقیمی بر هزینه سرویس دستگاه کپی دارد. اگر نیاز به تعویض قطعهباشد علاوه بر اجرت تعمیر دستگاه کپی قیمت قطعه نیز محاسبه می شود. طبعااستفاده از قطعات اورجینال قیمت تعمیرات را بالا می برد. همچنین در صورتی که تنهاسرویس دستگاه مدنظر باشد تنها دستمزد تعمیرکار دستگاه فتوکپی دریافتمی شود.

سرویس و تعمیرات دستگاه فتوکپی را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

کاربران هر کدام ازدستگاه کپی برادر، ریکو، کانن، فوجیتسو، زیراکس و اچ پی وغیره می توانند اطمینانداشته باشند که محصول مورد نظرشان در هوم سرویز به حرفه ای ترین شکل ممکن تعمیر وبازیابی می شوند. همکاران ما با استفاده از پیشرفته ترین ابزار و تجهیزات روز دنیا،تعمیرات دستگاه کپی را به بالاترین حد ممکن انجام می دهند.

برای استعلام قیمت ودریافت خدمات در محل کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواستنمایید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر دستگاه کپی و همچنین ارایه خدمات سرویس دستگاه کپی در محل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات ماشین اداری ارائه می دهد که شامل تعمیر و سرویس انواع پرینتر یا چاپگر در محل, شارژ کارتریج انواع پرینترهای لیزری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های رایانه و تکنولوژی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر دستگاه کپی

سرویس دستگاه کپی در محل

تعویض و عیب‌یابی قطعات کاست و بای‌پس

رفع خطا و تعمیر لیزر و لنز دستگاه فتوکپی

تعمیر مین برد دستگاه کپی

تعمیر کاغذکش دستگاه

تعمیر فیوزینگ دستگاه فتوکپی

تعمیر پاور دستگاه و بلید دستگاه و ....

تعمیرات تخصصی انواع دستگاه فتوکپی شارپ، ریکو، کانون، کونیکا، زیراکس و....

نظرات کاربران

profile picture
بهنام قرنجی

واقعا با حوصله و با حساسیت بالا کار کردند و کار تمیزی هم تحویل دادند

profile picture
عاطفه سلیمانی

اقای مشهدی فوق العاده عالی بودند تشکر ویژه میکنم ازشون

profile picture
سمیه مقدسی

خوب بودند تنها مشکلی داشتند یکمی کند بودند ولی در عوض خیلییی خوش اخلاق بودند

profile picture
مهشاد طباطبایی

عالی بودند ، هرچی بگم از تمیز بودنشون کم گفتم و با جون و دل کار کردند انگار خونه خودشون بود ممنونم واقعا

شرایط سرویس و تعمیر دستگاه فتوکپی

تهیه لوازم درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب سانترال و رفع خرابی
نصب سانترال و رفع خرابی
قیمت از 200,000 الی 1,010,000 تومان
تعمیر کامپیوتر
تعمیر کامپیوتر
قیمت از 250,000 الی 550,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 300,000 الی 600,000 تومان
نصب و نگهداری شبکه
نصب و نگهداری شبکه
قیمت از 1,500,000 الی 1,500,000 تومان