تعمیر دستگاه کپی
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
رایانه و تکنولوژی
/
تعمیر و سرویس دستگاه کپی

تعمیر دستگاه کپی

از 1127 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر دستگاه کپی در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت سرویس دوره ای دستگاه

300,000 الی 1,000,000 تومان

قیمت عیب یابی و تعمیر دستگاه

250,000 الی 6,000,000 تومان

متوسط قیمت1,600,000 تومانکمینه قیمت600,000 تومانبیشینه قیمت5,900,000 تومان

آنچه درباره تعمیر دستگاه کپی خواهید خواند

 • تعمیر دستگاه کپی
 • تعمیر دستگاه کپی در محل
 • خدمات تعمیر دستگاه کپی شامل چه مواردی است؟
 • سرویس دستگاه کپی شامل چه مواردی است؟
 • ایرادات رایج در دستگاه های کپی کدامند؟
 • عیب یابی و تعمیرات دستگاه فتوکپی
 • نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی
 • تعمیرکار دستگاه کپی هوم سرویز
 • قطعاتی که توسط سرویس کار دستگاه کپی هوم سرویز بررسی می شوند
 • تعمیرات برندهای مختلف دستگاه کپی هوم سرویز
 • هزینه تعمیر دستگاه کپی به چه مواردی بستگی دارد؟
 • سرویس و تعمیرات دستگاه فتوکپی را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

تعمیر دستگاه کپی

تعمیر دستگاه کپی از دغدغه های افرادی است که به صورت ممتدبا این دستگاه ها سروکار دارند. زیرا در کنار هزینه تعمیرات دستگاه کپی، استفادهاز قطعات اورجینال در این پروسه بسیار با اهمیت است. این دستگاه ها از هر مدل وبرندی که باشند باید به صورت ممتد، توسط متخصصین سرویس دستگاه کپی شوند، زیرابا توجه به کارایی و حساسیت، این دستگاه ها همواره در معرض استهلاک قطعات می باشند.از این رو نیاز به تعمیر دستگاه کپی در محل خواهید داشت. با توجه با این تفاسیر در کنار اهمیتبرند و کیفیت مدل خریداری شده، خدمات سرویس و تعمیرات دستگاه فتوکپی مطرحمی شود. نحوه ی تعمیرات دستگاه کپی و مهارت تعمیرکار دستگاهکپی بسیار حائز اهمیت می باشد. در ادامه به مراحل و پروسه ی تعمیر ماشین هایفتوکپی و اداری و عوامل موثر بر هزینه تعمیر دستگاه کپی میپردازیم.

تعمیر دستگاه کپی در محل

در بیشتر مواردجابجایی دستگاه فتوکپی کار راحتی نخواهد بود و به این ترتیب تعمیر دستگاه کپیدر محل بیشتر درخواست می شود. به این ترتیب پروسه تعمیرات در کمترین زمان ممکنانجام می شود و در زمان کمتری امکان استفاده مجدد از دستگاه فراهم می شود. در خدماتتعمیر کپی در محل تمامی اختلالات و عیوب شناسایی و رفع می شوند. زیراکارشناسان با استفاده قطعات و تجهیزات مورد نیاز در محل حاضر خواهند شد. البتهامکان تعمیر دستگاه کپی در محل به نوع ایراد دستگاه بستگی دارد و در بیشترموارد این اقدامات در محل انجام می شود و نیازی به جابجایی وسیله نیست.

خدمات تعمیر دستگاه کپی شامل چه مواردی است؟

تعمیرات دستگاه کپیشامل موارد متعددی می باشد که برای انواع برندها و مدل ها انجام می شود. مواردیمانند شارژ کارتریچ وسرویس دستگاه کپی سطحی هستند و مواردی هم تخصصی تر هستند که در ادامه بیشتر توضیحخواهیم داد. استفاده از قطعات باکیفیت در زمان نیاز به تعویض قطعات، بسیار حائزاهمیت است. در ادامه به معرفی مهم ترین قطعات که در تعمیرات دستگاه کپی درخواست میشود می پردازیم.

· تعویض درامدستگاه کپی

درام دستگاه کپیوظیفه انتقال تصویر روی کاغذ را بر عهده دارد. در صورت ایراد در این قطعه مهم دربیشتر مواقع اقدام به تعویض درام دستگاه کپی می کنند. البته تشخیص تعویض یا تعمیردرام دستگاه کپی به تشخیص تعمیرکار برمی گردد. با انجام سرویس دستگاه کپیو مراقبت از دستگاه و جلوگیری از وارد شده ضربه می توان از ایراد به این قطعهجلوگیری نمود.

· تعمیر مین برددستگاه فتوکپی

به طور کل وظیفه پردازشاطلاعات در دستگاه فتوکپی به این قطعه مربوط است. در نتیجه هر گونه ایراد در اینقطعه کل پروسه چاپ را درگیر می کند. تعمیر مین برد دستگاه کپی پروسه بسیارتخصصی است. در مواردی که حجم خرابی بالا باشد تنها راه تعویض مین برد دستگاه کپیاست.

· تعمیر برددستگاه کپی

برد پاور قطعه ایبسیار مهم است که وظیفه تامین برق سایر قطعات را بر عهده دارد. این قطعه نسبت به تعمیرات پرینتر ازاهمیت بیشتری برخوردار است زیرا این قطعه در فتوکپی به انرژی بیشتری نیاز دارد. مواردیمانند نوسانات برقی ممکن است موجب خرابی مین برد پاور دستگاه کپی شود.

· تعویض فیوزینگدستگاه فتوکپی

این قطعه وظیفه تامینحرارت برای چسبیدن تونر روی کاغذ را بر عهده دارد. در نتیجه ایراد در این قطعهموجب پایین آمدن کیفیت چاپ می شود. اگر با کاهش محسوس کیفیت چاپ مواجه شده ایدباید به فکر تعمیرات دستگاه کپی و بررسی فیوزینگ دستگاه کپی باشید.

· تعمیر کاغذکشدستگاه کپی

وظیفه وارد و خارجکردن کاغذ بر عهده این قطعه است. در صورتی که کاغذی به دستگاه وارد نشود پس عملادستگاه بلااستفاده خواهد شد. این قطعه دارای سه جزء اصلی، کاغذکش داخلی، ورودی وخارجی است. متخصصین در مرکز تعمیرات دستگاه کپی باید تمام این قطعات را بهصورت مجزا بررسی کند تا ایراد را شناسایی و رفع کند.

سرویس دستگاه کپی شامل چه مواردی است؟

سرویس دستگاه کپی بهمجموعه اقداماتی گفته می شود که در آن تمام قسمت های دستگاه فتوکپی بررسی می شود ودر صورت مشاهده کوچکترین ایراد رفع می شود. در سرویس دستگاه کپی رنگی اقداماتیمانند اسپری زدن و گریس کاری قطعات دستگاه فتوکپی، گرد گیری و تمیز کردن قطعاتدستگاه، بررسی کلیه قطعات فنی و الکترونیکی و بررسی کارتریچ، درام و فیوزینگ ولیزر دستگاه فتوکپی از جمله خدماتی است که توسط سرویسکار دستگاه کپی درمحل ارائه می شود.

ایرادات رایج در دستگاه های کپی کدامند؟

تعدادی از ایرادات دردستگاه های کپی بیشتر شایع هستند. مواردی مانند خطوط روی صفحه و لکه روی برگه ها،نقاط سیاه روی کاغذ، مچاله شدن کاغذ در دستگاه کپی، روشن نشدن دستگاه کپی و ...ایرادات شایع در این دستگاه ها هستند. هر کدام از این ایرادات به ایراد در قطعه ایدلالت دارند، که متخصصین در مرکز تعمیرات دستگاه کپی باید اطلاعات و البتهتجربه کافی در زمینه عیب یابی و تعمیرات دستگاه کپی را داشته و قطعه معیوب راسریعا شناسایی کند.

عیب یابی و تعمیرات دستگاه فتوکپی

تعمیرات دستگاهکپی در قدم اول به واسطه عیب‌یابی صحیح دستگاه انجام می شود. در مرکزتعمیرات دستگاه کپی ابتدا باید قطعه یا قطعات و عیوب شناسایی شود سپساقدامات لازم بعدی انجام شود. در ادامه به ایرادات شایع در فتوکپی وراهکارهای تعمیر دستگاه کپی در محل می پردازیم.

· علت سیاه شدنبرگه چاپ در دستگاه کپی چیست؟

از متداول ترینایراداتی که اتفاق می افتد سیاه شدن برگه کپی شده است. دلیل اصلی سیاه شدن کاغذکپی شده به هم ریختن تنظیمات دستگاه فتوکپی است. تنظیمات تراکم رنگ به دو صورتدستی و اتوماتیک قابل تغییر است. این ایرادات اغلب با سرویس دستگاهکپی رفع می شود. همچنین ایراد در قطعاتی مانند کثیف شدن هد، ایراد در درامدستگاه کپی نیز ممکن است موجب این اتفاق شوند که باید این قطعات توسط تعمیرکاردستگاه فتوکپی بررسی شوند.

· علت تغییر رنگکاغذ فتوکپی چیست؟

بهم ریختگی رنگ یکیاز موارد رایج در تعمیرات دستگاه کپی است. ایراد در قطعاتی مانند درامدستگاه کپی، بلید و یا کارتریج فتوکپی ممکن است عامل بروز این اتفاقات باشند.البته کیفیت کاغذ مورد استفاده نیز بی تاثیر نیست باید به نحوه قرار گرفتن کاغذ دردستگاه نیز دقت شود.

· علت افتادن نقاطسیاه در صفحات کاغذ کپی شده چیست؟

چاپ شدن نقاط تصادفیدر کاغذ عموما به علت کثیف شدن شیشه یا آینه دستگاه فتوکپی اتفاق می افتد. پس بدوننگرانی تنها با سرویس دستگاه کپی می توانید این مشکل را حل کنید. البته در صورتیکه تراکم این نقاط بسیار بالا باشد به گونه ای که محتوای کاغذ کپی شده مشخص نباشددر این صورت دستگاه، ایرادات فنی دارد. اگر ایراد از قسمت درام فتوکپی است بایداین ایرادات توسط متخصصین از نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی بررسی شود.

· دستگاه کپی خطمی اندازد

برای عیب یابی وتعمیرات کپی باید موارد قسمت های مختلفی از دستگاه عیب یابی شوند. اولین ایراد بهکثیف بودن شیشه بر می گردد. مواردی مانند فیوزینگ دستگاه کپی، بلید با در نهایتبا تعمیر برد پاور دستگاه کپی این ایراد رفع می شود. کلیه این قطعاتباید توسط تعمیرکار دستگاه فتوکپی بررسی شوند.

· علت چروک شدنکاغذ در دستگاه فتوکپی

اگر کاغذ هایی که ازدستگاه خارج می شوند چروکیده هستند. ممکن است ایراد از قسمت سینی کاغذ کش باشد.خراب شدن فید دستگاه و خراب شدن غلطک می تواند عامل این اتفاق باشند. همچنین دربعضی از مواقع جنس بد کاغذها هم ممکن است موجب این ایراد شود.

· چرا دستگاهفتوکپی، کپی نمی گیرد؟

موارد زیادی در ایناتفاق دخیل هستند. ایراد ممکن است از ساده ترین ایراد مانند تمام شدن کارتریج باشدو در بدترین مورد هم ممکن است نیاز به تعمیر برد دستگاه کپی مربوطشود.

نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی

به طور کل هر برنددارای نمایندگی تعمیر دستگاه کپی منحصر به خود می باشد. قطعا بهترین راهکارزمانی که دستگاه دارای گارانتی است مراجعه به نمایندگی تعمیرات دستگاه کپی است. دراین نمایندگی ها تعمیرکاران ماهر و آموزش دیده اقدام به عیب یابی و تعمیر دستگاهکپی می کنند. در نمایندگی تعمیر دستگاه کپی نیروهای متخصص دارای ابزارآلات پیشرفتههستند و می توانند تمامی برندها را عیب یابی و تعمیر کنند.

تعمیرکار دستگاه کپی هوم سرویز

کارشناسان و تعمیرکاردستگاه کپی همگی افرادی آموزش دیده در نمایندگی مجاز تعمیرات دستگاهکپی هستند. به این ترتیب این افراد بهطور کامل با ساختار درونی این دستگاه آشنایی داشته باشد. تا بدین ترتیب صفر تا صدمشکلات نرم افزاری و سخت افزاری انواع و اقسام دستگاه های کپی را بررسی و عیب یابیکنند. به این ترتیب با کمترین هزینه تعمیر دستگاه کپی و با تعمیر تخصصی قطعاتدستگاه به جای تعویض آنها دستگاه را کاملا تعمیر و بازیابی کنند.

با کمک از تعمیرکاردستگاه فتوکپی هوم سرویز می توانید اطمینان داشته باشید که کلیه یایرادات ریز و درشت این تجهیزات براساس پارامترهای استاندارد شرکت سازنده رفع میشود. با کمک همکاران مجرب ما می توانید از کیفیت اولیه ی چاپگرهای معیوب خودبرخوردار شوید.

قطعاتی که توسط سرویس کار دستگاه کپی هوم سرویز بررسی می شوند

 • تعمیردرام دستگاه کپی
 • تعمیر مینبرد دستگاه کپی
 • تعمیراتبرد پاور دستگاه کپی
 • تعمیرکاغذکش دستگاه کپی
 • تعمیربلید دستگاه کپی
 • تعمیرموتور دستگاه کپی
 • تعویضدولوپر فتوکپی
 • تعمیریونیت کاغذ کش
 • تعمیرقطعات کاست و بای‌پس
 • تعمیریونیت لیزر و لنز
 • تعمیریونیت فیوزینگ و...

تعمیرات برندهای مختلف دستگاه کپی هوم سرویز

با توجه به حساسیتاین وسیله، تعمیرات دستگاه کپی نیاز به تخصص دارد و باید توسط گروهیمجرب و کارآزموده در این زمینه انجام شود. متخصصین در مرکز تعمیرات دستگاه کپی هومسرویز آماده ارائه خدمات تعمیر کپی در انواع مدل تعمیر دستگاه سیاهو سفید، تعمیر دستگاه کپی لیزری و تعمیر دستگاه کپی رنگی هستند.در ادامه به معرفی تعدادی از برندهایی که در تعمیرگاه تخصصی لوازم اداری هوم سرویزانجام می شود می پردازیم.

 • تعمیردستگاه فتوکپی hp
 • تعمیردستگاه فتوکپی ریکو
 • تعمیردستگاه فتوکپی شارپ
 • تعمیردستگاه فتوکپی کانن
 • تعمیر کپیتوشیبا
 • تعمیر کپیسامسونگ
 • تعمیرفتوکپی کونیکا
 • تعمیردستگاه کپی زیراکس

هزینه تعمیر دستگاه کپی به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر دستگاهکپی بهموارد متعددی وابسته است. هزینه تعمیرات دستگاه کپی مانند هروسیله دیگری باید بر اساس نوع ایراد و نوع قطعه معیوب بررسی و اعلام می شود. درکل قیمت تعمیر دستگاه کپی به دو قسمت قیمت سرویس دستگاه کپی وقیمت تعمیر یا تعویض قطعات دستگاه فتوکپی تقسیم می شود.در ادامه به مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر هزینه تعمیر دستگاه فتوکپی می پردازیم.

· میزان خرابیدستگاه بر هزینه تعمیر دستگاه کپی تاثیر دارد

به طور معمول هر چهخرابی دستگاه بیشتر باشد به معنای درگیر بودن قطعات بیشتر است و از این رو هزینهتعمیرات دستگاه کپی نیز بیشتر خواهد شد.

· نوع ایراد

نوع ایراد دستگاهرابطه مستقیمی بر هزینه سرویس دستگاه کپی دارد. در موارد سطحی مانندایرادات نرم افزاری که ایرادات سریعا رفع می شود هزینه تعمیر دستگاه کپی کمتر ازایرادات سخت افزاری خواهد بود.

· تعمیر یا تعویضقطعات بر هزینه تعمیر دستگاه فتوکپی تاثیر دارد

اگر نیاز به تعویض قطعه باشد علاوه بر اجرتتعمیر دستگاه کپی قیمت قطعه نیز محاسبه می شود. طبعا استفاده از قطعاتاورجینال قیمت تعمیرات را بالا می برد. همچنین در صورتی که تنها سرویس دستگاهمدنظر باشد تنها دستمزد تعمیرکار دستگاه فتوکپی دریافت می شود.

سرویس و تعمیرات دستگاه فتوکپی را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

کاربران هر کدام ازدستگاه کپی برادر، ریکو، کانن، فوجیتسو، زیراکس و اچ پی وغیره می توانند اطمینانداشته باشند که محصول مورد نظرشان در هوم سرویز به حرفه ای ترین شکل ممکن تعمیرخواهد شد. همکاران ما با استفاده از پیشرفته ترین ابزار و تجهیزات روزدنیا، تعمیرات انواع دستگاه کپی را انجام می دهند.

برای استعلام قیمت و دریافتخدمات تعمیر دستگاه کپی در محل کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید. با درج شماره تماس و آدرسمتخصصین ما با شما تماس گرفته و توضیحات لازن را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر دستگاه کپی و همچنین ارایه خدمات سرویس دستگاه کپی در محل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات ماشین اداری ارائه می دهد که شامل سرویس پرینتر در محل, شارژ کارتریج پرینتر لیزری, تعمیر کارتخوان بیسیم می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های رایانه و تکنولوژی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر دستگاه کپی

سرویس دستگاه کپی در محل

تعمیر دستگاه کپی رنگی

تعمیر لیزر و لنز دستگاه فتوکپی

تعمیر مین برد دستگاه کپی

تعمیر کاغذکش دستگاه

تعمیر فیوزینگ دستگاه فتوکپی

تعمیر پاور دستگاه و بلید دستگاه و ....

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

شرایط سرویس و تعمیر دستگاه فتوکپی

تهیه لوازم، قطعات و نرم افزارها در خصوص تعمیر دستگاه فتوکپی پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد مشاوره لازم را به مشتری ارایه نماید و در صورت تایید مشتری تعمیرات را انجام دهد.

همیار موظف است بلافاصله پس از حضور در محل مشتری وضعیت سلامت دستگاه فتوکپی مشتری را بررسی نماید و پس از مشورت با مشتری نسبت به رفع خرابی فتوکپی اقدام نماید. به همین ترتیب مشتری نیز پس از انجام تعمیرات می بایست وضعیت دستگاه را بررسی نماید. چنانچه دستگاه دارای عیب یا خرابی باشد بلافاصله به همیار اطلاع رسانی نماید.

تعمیرات دستگاه کپی انجام شده توسط همیار شامل یک هفته گارانتی همیاران می باشد و در صورت بروز خرابی همیاران می بایست نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

هزینه دقیق تعمیرات و خرابی دستگاه کپی پس از بررسی همیار متخصص به مشتریان اعلام خواهد شد، لذا همیاران بر اساس توضیحات مشتری، برآورد اولیه هزینه تعمیر فتوکپی را به صورت تلفنی به مشتریان ارایه داده و پس از بررسی فیزیکی دستگاه قیمت دقیق خدمت مشتریان ارائه می شود. پس از تایید مشتری نسبت به تعمیر و یا انصراف از آن اقدام خواهد شد. همیار بدون هماهنگی با مشتری مجوز تعمیرات دستگاه کپی را نخواهد داشت.

همیاران هوم سرویز احراز هویت و صلاحیت شده و دارای مدارک فنی معتبر می باشند و همچنین تضامین و قرارداد مستقلی از ایشان نزد هوم سرویز وجود دارد، ولیکن در حین سپردن خدمات مورد نظر شما به همیاران حتما نظرات و تجربیات سایر مشتریان از خدمات اخذ شده از همیار را ملاک انتخاب و تایید همیار قرار دهید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب سانترال و رفع خرابی
نصب سانترال و رفع خرابی
قیمت از 300,000 الی 1,230,000 تومان
تعمیر کامپیوتر
تعمیر کامپیوتر
قیمت از 150,000 الی 900,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 1,800,000 الی 13,500,000 تومان
نصب و راه اندازی شبکه
نصب و راه اندازی شبکه
قیمت از 500,000 الی 1,000,000 تومان