گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی در منزل

از 1200 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت گفتار درمانی در منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت گفتار درمانی به ازاء هر جلسه

550,000 تومان

متوسط قیمت800,000 تومانکمینه قیمت800,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

آنچه درباره گفتار درمانی در منزل خواهید خواند

  • گفتار درمانی در منزل
  • گفتار درمانی چیست؟
  • هدف گفتار درمانی در منزل چیست؟
  • گفتار درمانی کودکان در منزل
  • گفتار درمانی در منزل برای بزرگسالان
  • درمان لکنت زبان در بزرگسالان و کودکان
  • روش های گفتاردرمانی
  • هزینه گفتار درمانی در منزل به چه مواردی وابسته است؟
  • گفتار درمانی در خانه به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی کودکان و گفتار درمانی در منزل برای بزرگسالانتاثیرات مثبتی روی روابط اجتماعی افراد دارد. این اختلالات به مرور موجب منزوی شدنفرد و عدم توانایی در ارتباط با سایر افراد می شود. با کمک گفتار درمانگر در منزل میتوان این ایرادات را رفع نمود. در ادامه به معرفی این خدمات توان بخشی و عواملموثر بر هزینه گفتار درمانی در منزل می پردازیم.

گفتار درمانی چیست؟

قبل از توضیح و تشریححیطه فعالیت گفتار درمانی در منزل و وظایف گفتار درمانگر بایدبه تفاوت گفتار و زبان بپردازیم. هر زمانی که ما صحبت می کنیم، قبل از ارائه کلماتتوسط زبان، پروسه انتخاب کلمات و جمله بندی در مغز شکل می گیرد. این فرآیند ذهنی،زبان است. سپس این پیام ها به اندام های ریه، حنجره، عضله زبان جهت تولید صداارسال می شود. که این عملیات و همکاری در اندام ها جهت ارائه کلمات، (گفتار)نامیده می شود. گفتاردرمانی یا پاتولوژی گفتار به رفع ایرادات مربوط به بخش فرآیندهایمغزی زبان و ایرادات اندام های دخیل در این فرآیند که اختلالات گفتاری هستند، میپردازد. همانطور که می دانیم این دو مورد نقش بسیار مهمی در ارتباطات اجتماعیافراد دارد و موجب بالا رفتن اعتماد به نفس در افراد می شود.

مشکلات مربوط بهگفتار در افراد مختلف متفاوت است. به طور مثال در بعضی کودکان به علت بیماری اوتیسمقادر به صحبت کردن نیستند. در مقابل نیز افرادی هستند که در انتخاب کلمات یا حالتبدن و نحوه بیان جملات مشکل دارند. این ایرادات در کلینیک گفتار درمانی وبه کمک گفتار درمانگر در منزل قابل رفع هستند. به طور کل گفتار درمانیدر کودکان و گفتار درمانی در بزرگسالان با هدفاز بین بردن اختلالات گفتاری در تلفظ صداها و درمان لکنت زبان در بزرگسالان انجاممی شود.

هدف گفتار درمانی در منزل چیست؟

هر کدام از رشته هایتوانبخشی مانند فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی و شنوایی سنجی و غیره در جهتاستفاده از بالا ترین میزان توانایی فرد توانخواه می باشد. صرفا هدف اصلی گفتاردرمانگر یا پاتولوژیست گفتار، ارزیابی توانایی فرد در حوزه گفتار و زبان است. تابتواند با استفاده از راهکارهای خاص از تمام پتانسیل فرد استفاده کند.گفتار درمانگر صرفا به اصلاح صحبت کردن افراد نمی پردازد. زیراممکن است افراد به علت سکته مغزی، یا آسیب های وارده به اندام های صورت در تکلم وارتباط دچار مشکل شده باشند. در صورتی که گفتار درمانگر می تواند با وجود ایننواقص و ارائه راهکار های جبرانی اقدامات موثری در راستای گفتار درمانیبزرگسالان در منزل آنها انجام دهد.

همچنین با توجه بههدف اصلی گفتار درمانگر که اصلاح ارتباطات اجتماعی افراد است. گاهی افراد در ارائهروش های ارتباطی مانند زبان بدن، ارتباط چشمی ضعیف هستند. که این مشکلات به وسیله گفتاردرمانی بزرگسالان تا مقدار بالایی قابل اصلاح است.و مورد آخر اینکه با توجه به آشنایی تخصصی پاتولوژیست گفتار بهفیزیولوژی و آناتومی اندام های زبان ، دهان ، حلق ، حنجره و غیره در حیطه بلع نیزفعالیت می کنند. این حیطه به نوزادان یا بزرگسالانی که در بلعیدن و غذا خوردن مشکلدارند نیز بسیار کمک می کند.

گفتار درمانی کودکان در منزل

مهمترین روزها وسالهای زندگی افراد دوران نوزادی و پس از آن کودکی آنها می باشد. این دورانبزرگترین توانایی افراد شکل می پذیرد و همچنین انواع اختلالات نیز ممکن است در ایندوران خود را نشان دهند. اگر این اختلالات گفتاری در کودک مبتلا به اوتیسم وغیره و در سالهای اولیه زندگی درمان نشود. ممکن است تا اخر زندگی افراد باقیبمانند و زندگی فردی و اجتماعی فرزندتان را تحت الشعاع قرار دهند.

گفتار درمانی کودکاندر منزل نیزیکی از مثمرثمرترین اقدامات در زمان رویارویی با اختلال گفتاری در کودکان است.زیرا از سمتی در سن پایین امکان تغییر رفتار در مغز راحت تر است. و از سمت دیگردرمان در کنار خانواده احساس امنیت بیشتری به کودک می دهد. تا در انجام تمریناتگفتار درمانی در منزل با متخصص همکاری کند.

با توجه به اینکهاغلب مشکلات گفتار درمانی کودکان به ژنتیک افراد، سندروم ها یا به علت ضربه به مغزو یا حتی الگوهای رفتاری اشتباه والدین ایجاد می شود. به همین علت دریافت گفتاردرمانی در منزل کودکان به همراه والدین می تواند در اصلاح الگو تربیتیفرزندان توسط والدین نیز موثر باشد. یکی از مهمترین رده های سنی که نیاز به اینخدمات دارند، گفتار درمانی کودک 4 ساله است. زیرا در این سن باید پروسه صحبت فردکامل شود.

گفتار درمانی در منزل برای بزرگسالان

گفتار درمانیبزرگسالان و رفع اختلالات گفتاری و زبانی شاخه های متعددی دارند. متاسفانه بعضی ازوالدین و سرپرستان کودکانی در دوران کودکی در مواجهه با این اختلالات درصدد درمان آنها بر نیامدند. این مشکلات همراه افراد بزرگتر می شوند و به مرحلهبزرگسالی افراد راه پیدا می کنند. متاسفانه این ایرادات گفتاری و زبانی ممکن استبه شرایط اجتماعی و ارتباطات فرد آسیب های فراوانی بزنند.

گفتار درمانیبزرگسالان در منزل می تواند تا حد نسبتا بالایی مشکلات صدا، تلفظ کلمات و لکنت رابا توجه به میزان مشکل رفع کند. گفتار درمانی بزرگسالان موجب می شودکه مشکلاتی که در ارتباطات روزانه، ازدواج، دریافت شغل دارند را تا میزان بالاییدرمان کند.

درمان لکنت زبان در بزرگسالان و کودکان

همواره به خاطر داشتهباشید که شاید وراثت نقش مهمی در این اختلالات دارد. اما مسئله محیط و درمان نیزمی تواند بسیار موثر باشد. با تاخیر در انجام پروسه درمان لکنت زبان دربزرگسالان ممکن است فرصت بهبود را از خود و عزیزانمان بگیریم. همه اختلالاتگفتاری در اثر عدم توجه و رسیدگی در کودکی به بزرگسالی منتقل شده اند. این اختلالات میتواند آسیب های شدید روحی و روانی برای افراد به دنبال داشته باشند. اما امروزه شرایطی فراهم آورده شده است کهامکان درمان لکنت زبان در بزرگسالان و کودکان در منزل و در کلینیک گفتاردرمانی فراهم شده است. گفتار درمانی در منزل توسط همیاران متخصص گفتار درمانیهوم سرویز ارائه می شود. این افراد از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز هستند ودارای مجوز و تاییدیه از دانشگاه علوم پزشکی می باشند.

روش های گفتاردرمانی

روش های گفتار درمانیبسیار متنوع هستند و بر اساس سن فرد توانخواه متفاوت است. به طور مثال روش گفتاردرمانی کودک 4 ساله با گفتار درمانی کودک 2 ساله متفاوت است. استفادهاز روش های ساده و همچنین بازی ها در گفتار درمانی کودکان و همچنین برای بزرگسالاننیز بنا به نوع اختلال فرد روش های متفاوتی استفاده می شود

هزینه گفتار درمانی در منزل به چه مواردی وابسته است؟

هزینه گفتار درمانیدر منزل به مواردمتعددی وابسته است. قیمت گفتار درمانی در خانه به نوع بیماری، نوع گفتاردرمانی و مدت زمان مورد نیاز برای هر جلسه بستگی دارد. همچنین سن بیمار نیز تاثیرمستقیمی بر هزینه گفتار درمانی در منزل دارد. هدف تیم هوم سرویز ارائهخدمات با کیفیت در منزل با تعرفه گفتار درمانی در منزل معقولانهو با توجه به بودجه خانوار است. ازین رو افراد با هر مقدار توان مالی می توانند ازخدمات گفتاردرمانی در خانه برخوردار شوند.

گفتار درمانی در خانه به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

جهت دریافت خدمات واستعلام قیمت گفتاردرمانی در منزل کافیست به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما در کمتر از یک ساعت جهت مشاوره وارائه هزینه گفتاردرمانی با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازم وشرایط ارائه این خدمات در محل را توضیح خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس..

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس گفتار درمانی در منزل و همچنین ارایه خدمات گفتار درمانی در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات توانبخشی ارائه می دهد که شامل کاردرمانی در منزل برای بزرگسالان , خدمات فیزیوتراپی در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی در منزل

گفتار درمانی کودکان

گفتار درمانی بزرگسالان

درمان لکنت زبان در بزرگسالان

درمان مشکلات مربوط به بلع، جویدن و ...

گفتار درمانی در افراد سکته مغزی و افراد دچار شده با مشکلات عصبی

گفتار درمانی برای کودکان اوتیسم، بیش فعال و ...

نظرات کاربران

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

شرایط گفتار درمانی کودکان و و بزرگسالان در منزل

خدمات گفتار درمانی در منزل شامل حضور پزشک یا توانبخش متخصص مجرب و متعهد در محل مشتری و ارزیابی، تشخیص و درمان پیشگیری از اختلالات مربوط به گفتار، طرز تکلم، فرایند‌های ذهنی برقراری ارتباط، صوت، بلع و نیز روانی بیماران با استفاده از فعالیت و تمرینات هدفمند، جهت دستیابی به توانمندی های قبل از ابتلا به بیماری و حداکثر استقلال و توان‌بخشی فرد مورد نظر بعد از آسیب می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات گفتاردرمانی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات گفتار درمانی در منزل به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کاردرمانی در منزل
کاردرمانی در منزل
قیمت از 700,000 الی 3,000,000 تومان
فیزیوتراپی در محل
فیزیوتراپی در محل
قیمت از 500,000 الی 1,600,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک
پرستاری و مراقبت کودک
قیمت از 11,111 الی 300,000 تومان