فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی در منزل

از 1193 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت فیزیوتراپی در منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت فیزیوتراپی به ازاء هر جلسه

700,000 تومان

متوسط قیمت900,000 تومانکمینه قیمت450,000 تومانبیشینه قیمت1,600,000 تومان

آنچه درباره فیزیوتراپی در منزل خواهید خواند

 • فیزیوتراپی در منزل
 • فیزیوتراپی چیست؟
 • مزایای فیزیوتراپی در خانه
 • فیزیوتراپیست در منزل
 • انواع فیزیوتراپی در منزل
 • فیزیوتراپی سالمندان در منزل
 • خدمات فیزیوتراپ در منزل
 • فیزیوتراپی در منزل توسط خانم
 • قیمت فیزیوتراپی در منزل به چه مواردی وابسته است؟
 • فیزیوتراپی در محل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

فیزیوتراپی در منزل

خدمات فیزیوتراپی درمنزل علمی استکه نقش موثری در بهبود کیفیت زندگی افراد دارد. انجام فیزیوتراپی در مواردی ازایجاد آسیب های جدی بعدی نیز جلوگیری می کند. فیزیوتراپی در خانه نوعی توانبخشیحرکتی محسوب می شود. انجام فیزیوتراپی و دریافت آموزش فیزیوتراپی درمنزل نقش موثری در کاهش درد و حفظ عملکردهای حرکتی در بیمار دارد. به اینترتیب که فیزیوتراپیست در خانه با تعدادی از تجهیزات قابل حمل در محل حضورپیدا می کنند. در ادامه به مجموعه خدمات فیزیوتراپی در خانه و عوامل موثر بر قیمتفیزیوتراپی در منزل می پردازیم.

فیزیوتراپی چیست؟

فیزیوتراپی در محل تنها برای بیماران که دچار شکستگی و سکتهمغزی شده اند کاربرد ندارد. بلکه این خدمات برای بیماران مختلف نتایج مختلفی بههمراه دارد. به طور کلی انجام خدمات فیزیو تراپی در منزل یا در کلینیکفیزیوتراپی موجب افزایش توانایی های حرکتی افراد می شود. به طور مثال در فردیکه مبتلا به بیماری ام اس است. موجب می شود که بیماری به سایر قسمت های بدن آسیبجدی نرساند. یا در صورتی که افراد توانایی های خود را از دست داده اند بافیزیوتراپی به توانبخشی آن قسمت ها یا جایگزینی توانایی ها بپردارند.

مزایای فیزیوتراپی در خانه

فیزیوتراپی در خانه مزایای زیادی دارد. در ادامه تعدادیاز مزایای حضور فیزیوتراپیست در منزل را بیان می کنیم.

 • مورد اولاینکه دریافت خدمات درمانی برای بیمار راحت تر انجام می شود.
 • با دریافتخدمات فیزیوتراپی در خانه نیازی به رفت و آمد و معطلی در کلینیک ها نیست.
 • بافیزیوتراپی در منزل بیمار با تمرینات فیزیوتراپی بیشتر آشنا می شود و بهتر میتواند تمرینات را انجام دهد.
 • بیماراحساس راحتی بیشتری خواهد داشت و امکان حضور فیزیوتراپیست خانم برای بانواننیز می باشد.
 • فیزیوتراپیدر منزل یک گزینهبسیار راحت برای افرادی است که توانایی حرکتی محدودی دارند.

فیزیوتراپیست در منزل

همانطور که می دانیدفیزیوتراپی یک روش درمانی است که معمولا در دراز مدت نتیجه بخش خواهد بود. درمواردی مشاهده کرده ایم که افراد به علت به درازا کشیدن جلسات فیزیوتراپی در مراکزدرمانی و مشکلات رفت و آمد و معطلی در کلینیک های درمانی از ادامه دادن به جلساتفیزیوتراپی امتناع می کنند. و درمان را رها می کنند. بدین ترتیب بهترین راهکاراستفاده از خدمات فیزیوتراپیست در منزل است. تمام اقدامات مربوط بهفیزیوتراپی و توانبخشی حرکتی از اولین مرحله ارزیابی تا آخرین مراحل در منزل انجاممی شود.

انواع فیزیوتراپی در منزل

همانطور که گفتیم فیزیوتراپیدر محل برای بازپروری و خدمات توانبخشی در منزل اغلب بعد از بروز آسیب انجام می شود. انواعفیزیوتراپی در منزل برای نواحی مختلف بدن جهت بالا بردن قدرت عملکرد حرکتیفرد توصیه می شود. پس بعد از هر گونه عارضه برای برگشت به شرایط طبیعیبه خدمات فیزیوتراپیست در منزل نیاز است.

فیزیوتراپی سکتهمغزی در منزل

سکته مغزی در اثرانسداد یا پارگی رگ های خونی در مغز ایجاد می شود. معمولا بعد از سکته مغزی عوارضمتفاوتی در بدن بیمار خود را نشان می دهند. درمان فلج ناشی از سکتهمغزی و راه رفتن بیماران سکته مغزی اغلب مشکل ساز هستند. فیزیوتراپیسکته مغزی به از بین بردن این عوارض یا کم کردن این مشکلات کمک شایانی میکند.

با توجه به این کهعارضه سکته مغزی در همه افراد یکسان نیست. به همین دلیل روند بهبودی در آنها نیزنتایج یکسانی نخواهد داشت. اما با اطمینان می توان بیان کرد که استمرار در درمان،نقش بسیار موثری خواهد داشت. فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل عوارضمختلف مورد بررسی قرار می گیرد. در سکته های مغزی چون عوارض ممکن است بر قسمتاحساسات و عواطف افراد تاثیر بگذارد انجام فیزیوتراپی در منزل و در کناراطرافیان می تواند نقش موثرتری داشته باشد.

فیزیوتراپی کمردر منزل

کمردرد نیز یکیازمواردی است که استفاده از خدمات فیزیوتراپی کمر در منزل را قوت میبخشد. زیرا در زمان بروز دردهای کمر انتقال بیمار به مراکز درمانی ممکن است موجببروز عوارض بیشتر شود. بیشتر دردهای ناحیه کمر به علت آسیب در دیسک کمر و اسپاسمهای عضلانی رخ می دهد. البته بعد از عمل جراحی در این ناحیه نیز به فیزیوتراپیدیسک کمر نیاز است. تمرینات ورزشی وانجام تمرینات کششی و کاردرمانی توسط متخصصان در درمان این عارضه بسیارموثر خواهند بود.

فیزیوتراپی زانودر منزل

زانو یکی از مفاصلپیچیده در بدن هستند که نیرویی بالغ بر 5 برابر وزن بدن را تحمل می کنند. با توجهبه این حجم از فشار، امکان بروز ایراد و اختلال در این قسمت بدن طی مرور زمان واشتباهت سهوی دور از ذهن نیست. خوشبختانه بسیاری از درد زانو با انجام فیزیوتراپیزانو قابل درمان است.

فیزیوتراپی لگندر منزل

درد در لگن موجبدردناک شدن در دفع ادرار و مدفوع می‌شود. حتی در مواردی بی‌اختیاری ادراری نیز دراثر وارد شدن آسیب به عضلات کف لگن اتفاق می افتد. در واقع تنها راه مقابله با اینموارد تقویت عضلات کف لگن با فیزیوتراپی لگن در منزل انجام می شود. درراستای فیزیوتراپی لگن از روش های مختلفی بنا بر مشکل بیمار استفاده می شود.

فیزیوتراپی مچپا در محل

مفصل مچ پا نیز یکیاز عضوهای موثر در تحمل وزن می باشد. این مفصل به علت افزایش وزن، پرشیا بلند شدن نادرست ممکن است آسیب ببینند. متاسفانه آسیب های مچ پا بهآرامی و البته به سختی درمان می شوند. به همین علت کمک از یک فیزیوتراپ درمنزل می تواند موثرترین اقدام باشد.

فیزیوتراپی گردن

فیزیوتراپی گردن در راستای درمان آرتروز، کم کردن درد گردنو از بین بردن فاصله بین دیسک بین مهره ای انجام می شود.

فیزیوتراپی آسم

فیزیوتراپیست باانجام تمرینات تنفسی در جهت درمان آسم یا کم کردن حملات آسم تمرینات موثر پیشنهادمی دهد.

فیزیوتراپی بعداز عمل جراحی

در بسیاری از مواردبعد از عمل جراحی برای برگشتن به حالت نرمال و تحرک بهتر اعضای عمل شده با انجام تمریناتفیزیوتراپی به تقویت عضلات بدن کمک می کند.

فیزیوتراپی دستدر منزل

دست‌ها در معرض آسیبهای بیشتری قرار دارند وممکن است دچار شکستگی های متعدد، پارگی تاندون و موارد دیگرشوند. فیزیوتراپی دست در منزل با تمرینات با هدف تقویت عضلات دست و افزایشدامنه حرکتی انجام می شود.

فیزیوتراپی سالمندان در منزل

فیزیوتراپی سالمنداندر منزل برایجلوگیری یا کم کردن عوارض بیماری های مختلف توصیه می شود. با توجه به شیوعبیماری کرونا و شرایط اضطراری انتقال سالمندان که از ایمنی ضعیف تریبرخوردارند به مراکز فیزیوتراپی نوعی ریسک محسوب می شود. از این رودریافت خدمات فیزیوتراپی سالمندان در منزل موجب آرامش خیال سالمندان و همراهانآنها خواهد شد.

خدمات فیزیوتراپ در منزل

درمان از طریقفیزیوتراپی یک روش درمانی موثر برای توان‌بخشی افراد بعد از آسیب است.فیزیوتراپی در منزل هوم سرویز برای تمامی گروه سنی با هر نوع مشکل قابل انجاماست. بعد از هر مشکلی نظیر شکستگی در استخوان، آسیب‌های ستون فقرات، سکته مغزی وصدمات ورزشی و انجام جراحی، بدن برای بازگشت به شرایط طبیعی و افزایش عملکرد خودبه درمان توسط متخصصین فیزیوتراپیست در منزل هوم سوریز نیاز پیدا خواهد کرد.فیزیوتراپی در منزل از روش‌های متنوعی برای درمان استفاده می‌شود. که برخی از آن‌هاعبارت‌اند از:تکنیک‌های الکتروتراپی، روش‌های درمانی دستی ، کشش عضلات، ماساژ، طبسوزنی، گرما و سرما درمانی، التراسوند و لیزر درمانی می باشد. تمامی اینخدمات را بیمار می تواند بصورت سیار توسط فیزیوتراپ و با استفاده ازخدمات فیزیوتراپی در منزل دریافت کند.

فیزیوتراپی در منزل توسط خانم

حضور پرستاران وفیزیوتراپیست خانم و آقا موجب آسایش وراحتی افراد می شود. طبیعی است که خانم هایی که نیاز به خدمات فیزیوتراپی در منزلدارند ترجیح بدهند فیزیوتراپی در منزل توسط خانم ارائه شود. تا بدینترتیب با راحتی بیشتر با فیزیوتراپ خود ارتباط محکم تری برقرار کنند.

قیمت فیزیوتراپی در منزل به چه مواردی وابسته است؟

هزینه فیزیوتراپی درمنزل به نوعناحیه درگیر و ساعات هر جلسه بستگی دارد. تعرفه فیزیوتراپی در منزل تفاوت چندانی با مراکز درمانی ندارد.بلکه صرفا هزینه ایاب و ذهاب فیزیوتراپیست به آن اضافه می شود.همچنین نوع تکنیکدرمانی در فیزیوتراپی، یا استفاده از دستگاه فیزیوتراپی در منزل نیزبر قیمت فیزیوتراپی در منزل موثر است. به طور مثال در صورت نیازبه لیزر درمانی، قیمت لیزر فیزیوتراپی نیز به صورت جداگانهمحاسبه می شود.

فیزیوتراپی در محل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیازبه خدمات فیزیوتراپی در منزل می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویزثبت درخواست نمایید. پس از ثبت درخواست متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام تعرفه فیزیوتراپی در منزل با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را دراختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس فیزیوتراپی در منزل و همچنین ارایه خدمات خدمات فیزیوتراپی در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات توانبخشی ارائه می دهد که شامل گفتار درمانی در منزل, کاردرمانی در منزل برای بزرگسالان می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس فیزیوتراپی در منزل

خدمات فیزیوتراپی در منزل

فیزیوتراپی سالمندان در منزل

فیزیوتراپی سکته مغزی در منزل

فیزیوتراپی بعد از عمل جراحی

فیزیوتراپی کمر در منزل

فیزیوتراپی زانو در منزل

فیزیوتراپی لگن، دست، پا در منزل

نظرات کاربران

profile picture
ناهید حمزه پور

فردی که واسمون اعزام شدند بسیار ماهر و خوب بودند و کارشونو عالی انجام دادند با تشکر فراوان

شرایط فیزیوتراپی سکته مغزی و بعد از عمل جراحی

خدمات فیزیوتراپی در محل شامل حضور فیزیوتراپ متخصص مجرب و متعهد در محل مشتری جهت درمان دیسک کمر و گردن، آسیب‌های مفصلی، پوکی استخوان، صدمات نورولوژی، مانند ام اس، پارکینسون، گیلن باره، فلج بلز صورت، فلج مغزی و نخاعی، فیزیوتراپی نوزادان و توان‌بخشی فرد مورد نظر بعد از آسیب می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات فیزیوتراپی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات فیزیوتراپی به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نوار قلب و اکو قلب در محل
نوار قلب و اکو قلب در محل
قیمت از 500,000 الی 1,700,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت بیمار
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 11,111 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل
پانسمان در محل
قیمت از 75,000 الی 400,000 تومان