خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

cleaning

نظافت و پذیرایی

plumbing

لوله کشی و تاسیسات

electricity

برقکاری ساختمان

home-appliances

لوازم خانگی

decoration

بنایی و دکوراسیون

building

خانگی و ساختمانی

moving

جابجایی و حمل بار

educational

فرهنگی و آموزشی

technology

رایانه و تکنولوژی

car

تعمیر و سرویس خودرو

beauty

زیبایی

nursing

پزشکی و پرستاری

nursing
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 700,000 الی 3,400,000 تومان
child-care
پرستاری و مراقبت کودک
قیمت از 10,000,000 الی 12,000,000 تومان
elderly
پرستاری و مراقبت سالمند
قیمت از 650,000 الی 5,000,000 تومان
injection
تزریقات در محل
قیمت از 280,000 الی 450,000 تومان
serum
سرم و آنژیوکت در محل
قیمت از 350,000 الی 550,000 تومان
bandage
پانسمان در محل
قیمت از 350,000 الی 350,000 تومان
medical-examination
پزشک در منزل
قیمت از 600,000 الی 1,200,000 تومان
physiotherapy
فیزیوتراپی در منزل
قیمت از 600,000 الی 2,400,000 تومان
covid-test
تست کرونا
قیمت از 550,000 الی 580,000 تومان
dialysis
دیالیز در منزل
قیمت از 2,500,000 الی 10,300,000 تومان
ecg
اکو قلب در محل
قیمت از 3,500,000 الی 4,000,000 تومان
optometry
بینایی سنجی
قیمت از 950,000 الی 1,900,000 تومان
audiologists
شنوایی سنجی در محل
قیمت از 690,000 الی 950,000 تومان
therapeutic
کاردرمانی در منزل
قیمت از 750,000 الی 750,000 تومان
speech-therapy
گفتار درمانی در منزل
قیمت از 750,000 الی 7,000,000 تومان
jaundice
اجاره دستگاه زردی نوزاد
قیمت از 400,000 الی 1,390,000 تومان
catheterization
سونداژ در منزل
قیمت از 350,000 الی 450,000 تومان
accompany
همراه بیمار
قیمت از 700,000 الی 6,800,000 تومان
sampling
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 350,000 الی 450,000 تومان
checkup
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 150,000 الی 800,000 تومان
send-medicine
ارسال دارو در محل
قیمت از 317,000 الی 850,000 تومان
corona-vaccine-efficacy-test
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
sonography
سونوگرافی در منزل
قیمت از 1,800,000 الی 2,000,000 تومان
radiology
رادیولوژی در منزل
قیمت از 750,000 الی 2,670,000 تومان
surgical-suture
زدن بخیه و کشیدن بخیه
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان