خدمت و شهر مورد نظر خود را جستجو کنید

کجا هستید؟

نظافت و پذیرایی

نظافت و پذیرایی

لوله کشی و تاسیسات

لوله کشی و تاسیسات

برقکاری ساختمان

برقکاری ساختمان

لوازم خانگی

لوازم خانگی

بنایی و دکوراسیون

بنایی و دکوراسیون

خانگی و ساختمانی

خانگی و ساختمانی

جابجایی و حمل بار

جابجایی و حمل بار

فرهنگی و آموزشی

فرهنگی و آموزشی

رایانه و تکنولوژی

رایانه و تکنولوژی

تعمیر و سرویس خودرو

تعمیر و سرویس خودرو

زیبایی

زیبایی

پزشکی و پرستاری

پزشکی و پرستاری

پرستاری و مراقبت بیمار
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 300,000 الی 300,000 تومان
پرستاری و مراقبت کودک
پرستاری و مراقبت کودک
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
پرستاری و مراقبت سالمند
پرستاری و مراقبت سالمند
قیمت از 1,200,000 الی 5,000,000 تومان
تزریقات در محل
تزریقات در محل
قیمت از 180,000 الی 500,000 تومان
سرم و آنژیوکت در محل
سرم و آنژیوکت در محل
قیمت از 500,000 الی 650,000 تومان
پانسمان در محل
پانسمان در محل
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل
معاینه پزشکی در محل
قیمت از 450,000 الی 1,200,000 تومان
فیزیوتراپی در محل
فیزیوتراپی در محل
قیمت از 250,000 الی 3,000,000 تومان
تست کرونا
تست کرونا
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
دیالیز در منزل
دیالیز در منزل
قیمت از 15,500,000 الی 18,000,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل
نوار قلب و اکو قلب در محل
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
بینایی سنجی
بینایی سنجی
قیمت از 150,000 الی 600,000 تومان
شنوایی سنجی در محل
شنوایی سنجی در محل
قیمت از 750,000 الی 850,000 تومان
کاردرمانی در منزل
کاردرمانی در منزل
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
گفتار درمانی در منزل
گفتار درمانی در منزل
قیمت از 200,000 الی 600,000 تومان
اجاره دستگاه زردی نوزاد
اجاره دستگاه زردی نوزاد
قیمت از 250,000 الی 800,000 تومان
سونداژ در منزل
سونداژ در منزل
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
همراه بیمار
همراه بیمار
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
در حال بروزرسانی قیمت
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا
آزمایش اثربخشی واکسن کرونا
قیمت از 180,000 الی 450,000 تومان
سونوگرافی در منزل
سونوگرافی در منزل
قیمت از 500,000 الی 600,000 تومان
رادیولوژی در منزل
رادیولوژی در منزل
قیمت از 600,000 الی 2,500,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه
زدن بخیه و کشیدن بخیه
قیمت از 400,000 الی 450,000 تومان