ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل

از 1192 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت ویزیت پزشک در منزل در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت ویزیت پرستاری(علائم حیاتی- تست قند- تست فشار)

200,000 تومان

قیمت ویزیت پزشک عمومی در محل

600,000 تومان

قیمت ویزیت پزشک متخصص

1,700,000 تومان

قیمت ویزیت متخصص تغذیه

600,000 تومان

قیمت ویزیت کارشناس تغذیه

300,000 تومان

قیمت ویزیت پزشک قلب + اکو + نوار قلب

2,700,000 تومان

متوسط قیمت450,000 تومانکمینه قیمت200,000 تومانبیشینه قیمت650,000 تومان

آنچه درباره ویزیت پزشک در منزل خواهید خواند

  • ویزیت پزشک در منزل
  • خدمات پزشکی در منزل شامل چه مواردی است؟
  • اعزام پزشک به منزل
  • هزینه ویزیت پزشک در منزل به چه مواردی وابستهاست؟
  • کلیه خدمات پزشکی در منزل و اعزام پزشک به منزلرا به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

ویزیت پزشک در منزل

تحمل درد و بیماریتجربه بدی است که اکثر ما با آن مواجهه شده ایم. همواره در کنار این ناراحتی ها،دغدغه مراجعه و دسترسی به پزشک متخصص و شلوغی مطب ها قطعا به بدتر شدن این تجربهکمک می کند. از این رو پزشک در منزل و البته دسترسی شبانه روزی بهپزشکان یکی از بهترین گزینه هایی است که در خدمات پزشکی در محل ارائهمی شود. همچنین در روزهای تعطیل اگر نیاز به ویزیت پزشک باشد چه باید کرد؟ عدمدسترسی به پزشکان متخصص در روزهای تعطیل و ساعات خاصی از شبانه روز و البته شلوغیشهرها همه و همه دلایلی بر افزایش نیاز خانوار به بهره گیری از ویزیت پزشک درمنزل است. بی شک معاینه پزشک در منزل یکی از نیازهایمبرم هر خانواده در زمان های خاص و اضطراری است. در کنار مزایای این خدات هزینهویزیت پزشک در منزل نیز سوال بسیاری از افراد است. که در ادامه به عوامل موثربر قیمت ویزیت پزشک متخصص و عمومی در منزل می پردازیم.

خدمات پزشکی در منزل شامل چه مواردی است؟

خوشبختانه امروزهکلیه خدمات پزشکی و معاینه پزشک در منزل که نیاز به تجهیزات تخصصی و غیر قابل حملنداشته باشد به راحتی در منزل ارائه می شود. مواردی مانند ویزیت دکتر عمومی درمنزل و اعزام پزشک متخصص به منزل در موارد حادتر که نیاز به مواردتشخیصی می باشد نیز در این خدمات قرار می گیرند که در ادامه بیشتر توضیح خواهیمداد.

ویزیت پزشک عمومی در منزل

در مواقعی که با یکمشکل و بیماری مواجه می شوید که نمی دانید منشا این درد چیست و نمی دانید مشکل بهکدام قسمت بدن بر می گردد، راه چاره پزشک عمومی است. به این ترتیب که با ویزیتپزشک عمومی در منزل شرح حال کلی بیمار گرفته می شود و با تشخیص اولیه وضعیتکلی بیمار بررسی می شود.

ویزیت دکتر در منزل کرونا

امروزه بیشترین موردیکه افراد به ویزیت پزشک در منزل وابسته می سازد بیماری کرونا است. زیرا درانتقال بیمار به مطب و بیمارستان تنها موجب بدتر شدن بیماری و امکان درگیری بیشترسایر افراد می شود. از این رو ویزیت دکتر در منزل کرونا بیشتر درخواست میشود.

ویزیت پزشک متخصص در منزل

گاهی در شرایط اضطراریو با توجه به حال عمومی و فیزیکی بیمار، امکان انتقال بیمار به مطب یا بیمارستانوجود ندارد. همانطور که می دانید دسترسی به پزشک متخصص به جز در مطب و ساعات خاصیدر بیمارستان ها امکان پذیر نیست. اما در صورتی که از خدمات ویزیت پزشکمتخصص در منزل استفاده کنید، می توانید به این دغدغه ها پایان دهید. درزمان رویارویی با شرایط سخت از برترین متخصصین شهر کمک بگیرید.

اعزام پزشک به منزل

امروزه به دلیل صرفهجویی در وقت و البته هزینه درمان و رفت و آمد، افراد ترجیح می‌دهند. بجای خروج ازمنزل و قرار گرفتن در ازدحام جمعیت و صف های بیمارستانی و مطب پزشکان متخصص، خدماتدرمانی و اعزام پزشک متخصص به منزل خود و در زمان مناسب دریافت کنند. دراوضاع کنونی با توجه به شرایط اضطراری در بیمارستان ها استفاده از خدمات پزشکی وکمک از پزشکان متخصص در منزل می تواند بهترین انتخاب باشد. در صورتی که شما واقفبه نوع بیماری خود باشید می توانید از خدمات ویزیت پزشک متخصص درمنزل بهره مند شوید.

پزشک متخصص داخلی در منزل

در صورتی که در دورهنقاهت بعد از عمل جراحی هستید و یا دچار بیماری داخلی می باشید. میتوانید ازخدمات ویزیت پزشک متخصص داخلی در منزل بهره مند شوید. ممکن استکه انتقال بیمار شما به دلایل مختلف به مراکز درمانی برایتان سخت باشد. همچنین بهدلیل شرایط کرونا می توانید در منزل با آسایش خاطر از خدمات پزشک در منزل بهره مندشوید.

ویزیت متخصص ریه در منزل

با توجه به شیوعبیماری کرونا و شرایط قرنطینه، ویزیت متخصص ریه در منزل یکی ازپر درخواست ترین خدمات پزشکی است، که کاربران نیازمند آن هستند. با توجه به اینموضوع می توانید بدون انتقال بیماران غیر اورژانسی به بیمارستان، شرایط سلامتیعزیزانتان را فراهم کنید.

ویزیت متخصص عفونی در منزل

در صورتی که از بیماریعفونی خاصی رنج می برید. یا در اطراف شما عزیزانی هستند که باید به طور مرتب موردبررسی و معاینه پزشک عفونی در منزل قرار بگیرند. می توانید ازخدمات ویزیت متخصص عفونی در منزل هوم سرویز استفاده کنید. در اینصورت بدون نیاز به انتقال بیمار به بیمارستان و یا مراکز درمانی بهترین اقداماتپزشکی در محل را دریافت خواهید کرد.

ویزیت سالمندان در منزل

شرایط کرونایی وهمچنین امکان وجود مشکلات حرکتی در سالمندان موجب می شود که این افراد نیاز بیشتریبه خدمات پزشک در منزل داشته باشند. ویزیتسالمندان در منزل شامل معاینه فیزیکیبیمار مانند بررسی سطح هوشیاری، چکاپ علائم حیاتی شامل فشار خون ، نبض، درجهحرارت و تنفس است. .همچنین در صورتی که بیمار به خدمات دیگری همچونسونوگرافی در منزل نیز نیاز داشته باشد. اقدامات لازم درزمینه انجام خواهد شد.

ویزیت پزشک متخصص اطفال در منزل

در کنار مزایای زیاداین خدمات برای سالمندان ویزیت پزشک در منزل کودکان بسیار مفید است. زیرا کودکاندر شرایط بیماری بهانه گیرتر می شوند و انتقال به مطب سخت تر است. از این رو ویزیتپزشک متخصص اطفال در منزل موهبتی برای کودکان بیمار، کم توان حرکتی و دارای بیماریهایخاص است.

هزینه ویزیت پزشک در منزل به چه مواردی وابستهاست؟

هزینه ویزیت پزشک درمنزل به مواردمتعددی وابسته است. در درجه اول اینکه قیمت معاینه پزشک عمومی درمنزل با هزینه ویزیت پزشک متخصص یکسان نیست. مورد دیگر نوع خدمات مورد نیاز است.معمولا هزینه معاینه پزشک در منزل ثابت است اما اگر خدمات جانبی مورد نیازباشد قطعا این هزینه ها تغییر می کند. همچنین اینکه مراجعه بیمار به مطب یا کلینیکعلاوه بر هزینه ویزیت پزشک باید زمان و رفت و برگت و معطلی در ترافیک و ... را نیزحساب کرد. از این رو با محاسبه این موارد قیمت معاینه دکتر در منزل درمواردی که جابجایی بیمار مقدور نیست، حتی به صرفه تر است.

کلیه خدمات پزشکی در منزل و اعزام پزشک به منزلرا به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

جهت اطلاعاز هزینه ویزیت بیمار در منزل و همچنین درخواست معاینه پزشک در منزل میتوانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام هزینهویزیت پزشک متخصص در منزل در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را در اختیارتان قرار داده و مقدمات لازم را جهت اعزام پزشک به منزل فراهمخواهند نمود.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس ویزیت پزشک در منزل و همچنین ارایه خدمات ویزیت پزشک در منزل و خدمات پزشکی در محل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات پزشکی ارائه می دهد که شامل اجاره دستگاه فتوتراپی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس ویزیت پزشک در منزل

ویزیت پزشک در منزل و خدمات پزشکی در محل

ویزیت سالمندان در منزل

ویزیت اطفال در منزل

معاینه پزشک عمومی

ویزیت متخصص عفونی در منزل

ویزیت متخصص ریه در منزل

ویزیت پزشک متخصص داخلی در منزل و....

نظرات کاربران

عالی بوود👏👏😍😍

profile picture
سعید آب روشن  

یک دنیا تشکر واقعا ممنونم از همه لحاظ خوب بود

profile picture
محمد کشکولی

دکتر به موقع تشریف اوردند خوب بود ممنون

تشخیص پزشک خیلی عالی بود و به موقع هم تشریف اوردند

شرایط ویزیت پزشک عمومی و متخصص در منزل

خدمات معاینه پزشکی در محل شامل تماس و حضور پزشک در محل مشتری و انجام خدماتی نظیر بررسی وضعیت عمومی بیمار، تجویز دارو و آزمایش و احیانا اعزام بیمار به بیمارستان و ... می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، پزشک متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات معاینه پزشکی در منزل به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

پرستاری و مراقبت سالمند
پرستاری و مراقبت سالمند
قیمت از 100,000 الی 12,000,000 تومان
دیالیز در منزل
دیالیز در منزل
قیمت از 2,800,000 الی 2,800,000 تومان
گفتار درمانی در منزل
گفتار درمانی در منزل
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 10,000 الی 16,000 تومان