پرستار سالمند
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
پرستاری و مراقبت سالمند

پرستار سالمند

از 1239 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پرستار سالمند در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت پرستار سالمند

توافقی

متوسط قیمت3,500,000 تومانکمینه قیمت650,000 تومانبیشینه قیمت5,000,000 تومان

آنچه درباره پرستار سالمند خواهید خواند

 • ​پرستار سالمند در منزل
 • چرا از هوم سرویز برای خدمات پرستار سالمند کمک بگیریم؟
 • انواع خدمات پرستاری از سالمند
 • چه زمانی نیاز به پرستار سالمند است؟
 • مزایای پرستاری از سالمندان در منزل
 • خدمات مراقبت از سالمند در خانه شامل چه مواردی است؟
 • وظایف پرستار سالمند در منزل چیست؟
 • بهترین روش برای استخدام پرستار سالمند چیست؟
 • موسسه پرستاری از سالمند در منزل هوم سرویز
 • نگهداری سالمند در خانه یا در خانه سالمندان؟
 • استخدام پرستار سالمند در هوم سرویز چگونه است؟
 • قیمت پرستار سالمند در منزل به چه مواردی وابسته است؟
 • سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت پرستار سالمند در منزل
 • پرستار سالمند ارزان چه شرایطی دارد؟
 • استخدام پرستار سالمند را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

پرستار سالمند در منزل

پرستار سالمند فردی است که مسئولیت نگهداری از سالمنددر منزل را بر عهده دارد. دوران سالمندی قسمت مهم و طلایی از زندگی محسوبمی شود. این دوران نیز مانند دوران کودکی در مواردی نیاز به کمک و یا حتی نیاز بهمراقبت های ویژه دارد. خدمات مراقبت و نگهداری از سالمنددر منزل در پاره ای از موارد که این عزیزان دچار بیماریهای خاصی شدهباشند و توانایی انجام امور مربوط به خود را نداشته باشند، پیشنهاد می شود. در گذشته تمام مسئولیت و مراقبت ازسالمندان را افراد خانواده بر عهده می گرفتند. اما امروزه با توجه به شرایطزندگی و مشغله های زیاد، استخدام پرستار سالمند در منزل کهتخصص لازم در زمینه نگهداری سالمندان در منزل را دارند روی کار آمده است.استفاده از خدمات پرستاری سالمند در منزل موجب می شود شان و مقام اینعزیزان بیشتر حفظ شود. همچنین از خدمات با کیفیت تری برخوردار شوند. در ادامه بهانواع خدمات پرستار سالمندان و عوامل موثر بر قیمتپرستار سالمند در منزل می پردازیم.

چرا از هوم سرویز برای خدمات پرستار سالمند کمک بگیریم؟

با توجه به اهمیتوظایف پرستاری سالمندان، کمک گرفتن از شرکت معتبر و افرادی متعهد و مجرباهمیت بالایی دارد. در ادامه به معرفی هوم سرویز که ارائه دهنده انواع خدمات پرستاری از کودک درمنزل، پرستار سالمند و خدمات پرستاری از بیمار و ... می پردازیم.

· کمک گرفتن ازپرستار سالمندان آموزش دیده و مجرب

پرستار سالمند هوم سرویز همگی افرادی آموزش دیده و مجربهستند. این افراد دارای سابقه کاری مشخص و تضمین شده هستند. از این افراد تضامینمختلف گرفته شده است که کمترین نگرانی از بابت امنیت شغلی و اخلاقی این افراد وجودنداشته باشد.

· اعزام پرستارسالمند در منزل از نزدیک ترین منطقه

با کمک نیروهایی براینگهداری از سالمند در نزدیک ترین فاصله از محل سکونت فرد، موجب می شود درمواردی که نیاز به پرستار سالمند روزانه باشد. هزینه های رفت و آمد پرستاریسالمندی کمتر شود و در کمترین زمان ممکن در محل حاضر می شود.

· ارائه خدماتپرستاری سالمندی در کمترین زمان ممکن

در صورتی که نیاز به استخدامپرستار سالمند داشته باشید می توانید در کمترین زمان ممکن با مرکز هوم سرویزتماس بگیرید و با توجه به شرایط فرد سالمند خود از مناسب ترین نیرو متناسب باشرایط خود کمک بگیرید.

· هزینه پرستارسالمند مناسب

در صورت استفاده ازخدمات پرستاری از سالمند در منزل هوم سرویز می توانید از تعرفه پرستار سالمندانمتناسب و بر اساس تعرفه های نشخص بهره مند شوید. این نرخ ها همگی مصوب هستند وهزینه های دور از ذهن اعلام نمی شود.

· امکان عقدقراردادهای طولانی و کاهش هزینه پرستار سالمندان

در مواردی که براینگهداری از سالمند به پرستار برای مدت زمان طولانی نیاز است می توانید از عقدقراردادهای طولانی استفاده کنید به این ترتیب موجب کاهش هزینه پرستار سالمندمی شود.

· پشتیبانی وارزیابی مداوم از عملکرد نیروها

پس از اعزام پرستارسالمند و شروع فعالیت وی نیروهای پشتیبانی جهت اطلاع از نحوه عملکرد پرستار سالمندو میزان رضایت اعضای خانواده وی پیگیری های لازم را انجام می دهند.

انواع خدمات پرستاری از سالمند

مراقبت از سالمند درمنزل بهروش های مختلفی انجام می شود. پرستاری از سالمند در خانه وابسته به شرایطسالمند و وضعیت افرادی که وظیفه نگهداری از سالمند در خانه را برعهده دارند متفاوت است، که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

· پرستار روزانهسالمند

پرستار روزانهسالمند برای مواردی است که سالمند در بیشتر روزها در خانه تنها است و مراقبیاز اعضای خانواده در کنارش حضور ندارند. از این رو اقدام به استخدام پرستارسالمند روزانه می کنند. خدماتی مانند پخت و پز، رعایت موارد بهداشتی،مرتب کردنلباس های سالمند و رعایت رژیم درمانی و غذایی سالمند از جمله خدماتی است کهتوسط مراقب سالمند در خانه ارائه می شود.

· نگهداری ازسالمند ساعتی

نگهداری از سالمندساعتی برایمواردی است که سالمند از کارهای روزانه خود بر می آید. اما برای چند ساعت نیاز بهرسیدگی دارد. استخدام پرستار سالمند ساعتی برای مواردی است که شاید برایساعاتی سالمند تنهاست و یا خدمات مراقبتی خاصی مانند تعیین رژیم غذایی سالمند،حرکت سالمند، تعویض پوشک و نگهداری از سالمند پوشکی و ... به کار میرود.

· نگهداری ازسالمند شیفت شب

در مواردی که سالمنددر شرایط خوبی به سر نمی برد و باید در موقع خواب به علائم حیاتی و شرایط فیزیکیسالمند توجه شود اقدام به استخدام پرستار سالمند شیفت شب میکنند.

· نگهداری ازسالمند شبانه روزی در منزل

شرایط نگهداریسالمندان برای همه یکسان نیست. بنا به مواردی مانند اینکه اعضای خانوادهسالمند چه شرایطی دارند و اینکه چند نفر از سالمند مراقبت می کنند، شرایط نگهداریسالمندان را تغییر می دهد. نگهداری از سالمند شبانه روزی درمنزل برای افرادی مناسب است که هیچ کدام از اعضای خانواده توانایی رسیدگی بهسالمند را ندارند. همچنین در مواردی که سالمند شرایط بدی دارد و نیاز به مراقبتهای خاص بهداشتی و درمانی داشته باشد اقدام به استخدام پرستار سالمندشبانه روزی می کنند.

· استخدام پرستارنیمه وقت سالمند

پرستار سالمند نیمهوقت برایافرادی مناسب است که فرزندان توانایی رسیدگی به پدر یا مادرشان را دارند و تنها درساعاتی از روز به علت مشغله نمی توانند از والدین خود نگهداری کنند. به طور مثالدر مواردی که سالمند بیمار است یا در دوره نقاهت بعد از عمل جراحی قرار گرفته،پرستار نیمه وقت سالمند در محل حضور پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام میدهد. دستمزد پرستار سالمند در منزل طبق ساعات کاری و وظایفی که بر عهدهدارد تعیین می شود.

چه زمانی نیاز به پرستار سالمند است؟

مواردی هستند کهاعلام می کنند باید با دقت بیشتری به مراقبت از سالمندان بپردازید. مواردیمانند تغییرات و تحلیل رفتن قدرت جسمانی فرد کهنسال، زمین خوردن پی در پی در هنگامانجام کارهای شخصی و روزمره و فراموشی و عدم توانایی در مصرف داروها همه اینهانشان دهنده ی نیاز به استخدام پرستار سالمند است. در این بین ممکن استاعضای خانواده نتوانند به تنهایی از پس مراقبت و نگهداری از سالمندان بر بیایند.

در مواردی کهسالمندان توانایی حرکت ندارند شاید اعضای خانواده نتوانند از پس بلند کردن و انجامکارهای مربوط به آنها بر بیایند. در کنار این خدمات نیاز به تزریقات در منزل و فیزیوتراپی در منزل برای بیمارانی که بهاین خدمات نیاز دارند نیز توسط تعدادی از پرستار سالمندان ارائه می شود.

مزایای پرستاری از سالمندان در منزل

 • خدمات پرستاریاز سالمند در منزل امروزه شکل تازه و تخصصی تری به خود گرفتهاست. در وهله اول این خدمات از نظر روانی برای سالمندان بهتر هستند. زیرا اینافراد در محیط خانه می توانند خدمات بهتر و با کیفیت تری دریافت کنند.
 • به دفعاتو تجربه ثابت شده است سالمندانی که در محیط خانه مورد مراقبت و نگهداری قرار میگیرند سلامتی جسمی و روحی بهتری نسبت به محیط آسایشگاه خواهند داشت.
 • پرستاریسالمندان در منزل توسط افراد مجرب و مسئولیت پذیر و زیر نظراعضای خانواده انجام می شود. به این ترتیب در بسیاری از موارد مشاهده کرده ایم کهسالمندان توانسته اند زودتر سلامتی خود را به دست بیاورند و به استقلال برسند.
 • همچنینآشنایی سالمندان به محیط خانه مخصوصا در مواردی که موضوع مراقبت از سالمندانآلزایمری و نگهداری از سالمند پوشکی است، بسیار تاثیر گذار و مثبت است. زیرااین عزیزان در خانه احساس آرامش و امنیت بیشتری می کنند.
 • مراقبت ازسالمند در منزل شخصی موجب آرامش روانی بیشتر او می شود و مراقبت های تخصصی ترینسبت به مراکز نگهداری سالمندان دریافت می کند.
 • اگرسالمند دچار از کار افتادگی و ناتوانی حرکتی است و به پرستاری از سالمندپوشکی نیاز است خدمات تخصصی مراقبت از سالمندان آلزایمری پیشنهاد بهتری است زیرا از این عزیزان بهترنگهداری می شود.

خدمات مراقبت از سالمند در خانه شامل چه مواردی است؟

خدمات مراقبت ازسالمندان در منزل صرفا انجام امور تخصصی نیست. سالمندان نیاز به همصحبتی و حمایت عاطفی نیز دارند. خدمات مراقبت از سالمند صرفا می توانداموری باشد تا افراد کهنسال تنها بتوانند خلا های عاطفی خود را پر کنند. کارهاییمانند گردش بردن سالمند، هم صحبتی با سالمند، کتاب خوانی برای سالمند و غیره ازمواردی هستند که پرستار سالمندان بر اساس نیاز و خواسته افراد پیر انجام می دهد.

در سایر موارد نیزافراد سالمند به علت تنهایی و ناتوانی در انجام امور، ترجیح می دهند افراد ساعاتیدر روز را به ارائه خدمات مراقبتی مانند کمک به تحرک و قدم زدم سالمند، جابجاییروی تخت یا ویلچر یا غذا دادن به به آنها را بر عهده بگیرند.

وظایف پرستار سالمند در منزل چیست؟

 • اولینقدم، ارزیابی وضعیت سالمند و برنامه ریزی و تعیین راهکارهای مراقبت مخصوص بهسالمند بر اساس نظر اعضای خانواده و پزشک بیمار است.
 • نظارت برنحوه مصرف دارو و یادآوری مصرف دارو در زمان های دقیق
 • پانسمان در منزل و بررسی زخم بیمار
 • بررسیعلائم حیاتی بیمار در صورت لزوم
 • ارائهآموزش های لازم برای پرستاری از سالمند به اعضای خانواده در زمانهایی کهحضور ندارد.
 • ایجادراهکارهایی برای ارتباط بهتر سالمند با خود
 • و درنهایت انجام کلیه اموری که در ابتدای شروع به کار در بین طرفین به صورت قرارداد ردو بدل شده است.

بهترین روش برای استخدام پرستار سالمند چیست؟

برای پرستاری ازسالمند روش های متعددی پیش رو است. پرستار سالمند از بهزیستی، استفادهاز آگهی و یا معرفی دوستان و آشنایان همگی روش های متعددی برای استخدام پرستارسالمندان است. اما گاهی نوع خدماتی که شما مدنظرتان است با آنچه که دوستان وآشنایان در نظر دارند متفاوت است و ممکن است افرادی را معرفی کنند که واجد شرایطنباشد.

همچنین با استفاده ازروش های مطرح شده در صورت بروز هر نوع اتفاقی هیچ گروه یا افرادی مسئولیتی بر عهدهنمی گیرند. اما با کمک موسسات پرستاری از سالمند معتبر هموارهافرادی متعهد و دلسوز که دارای رزومه قوی و تایید شده هستند برای کمک به شما درمحل حاضر خواهند شد و تا قسمت بالایی از نگرانی های شما از بابت نگهداری سالمنداندر منزل رفع خواهد شد.

موسسه پرستاری از سالمند در منزل هوم سرویز

با توجه به شرایط ممکناست در بسیاری از موارد افرادی در منزل حضور نداشته باشند. تا کیفیت خدمات نگهدارسالمند را مورد ارزیابی قرار دهند. در بسیاری از موارد ممکن است شنیدهباشیم که این افراد از تخصص لازم برخوردار نبوده اند. یا نهایت تلاش و مسئولیت خودرا در نگهداری عزیزانمان به کار نبرده اند. در این میان نیاز است که شما با افرادیهمکاری کنید که صلاحیت و امنیت اخلاقی این افراد را تضمین کنند. موسسه پرستاری از سالمند باید دارایمجوز رسمی از وزارت بهداشت باشد. همچنین تمامی افرادی که در این موسسه فعالیت میکنند باید دارای مدارک و سابقه درخشان در زمینه مراقبت و نگهداری سالمنددر منزل باشند.

نگهداری سالمند در خانه یا در خانه سالمندان؟

مراقب سالمند در منزل و خدمات نگهداریسالمندان را می توانید با خیال راحت را در منزل دریافت کنید. در خانه نیزتمامی خدمات مراقبتی سالمندان توسط افراد آموزش دیده انجام می شود. دستمزد اینافراد بر اساس بودجه شما و البته بر اساس تعرفه های رسمی تعیین می شود. تمامیخدمات به صورت ساعتی، روزانه و یا حتی نگهداری سالمند شبانه روزی درخانه انجام می شود که در این صورت با توجه به کیفیت خدمات خصوصی نسبت به خانهسالمندان شرایط بهتری است.

استخدام پرستار سالمند در هوم سرویز چگونه است؟

جهت استخدام پرستارسالمند بایدموارد متعددی را مدنظر قرار دهید. زیرا این افراد به صورت پرستار سالمند شبانهروزی و یا پرستار سالمند روزانه فعالیت می کنند. از این رو امنیت،متعهد بودن و مجرب بودن فرد در در نظر گرفته شود. جهت استخدام پرستار سالمند درهوم سرویز باید مراحل زیر را طی کنید.

· ثبت درخواسترایگان جهت استخدام پرستار سالمند

ابتدا با استفاده ازسامانه هوم سرویز، اپلیکیشن و یا تماس مستقیم می توانید درخواست خودتان را ثبتکنید. در پروسه ثبت درخواست شرایط خود و سالمندتان را مطرح می کنید.

· تماس متخصصین ومشاوره رایگان

پس از ثبت درخواست،متخصصین جهت ارائه توضیحات و اعلام قیمت پرستاری از سالمند در منزل با شماتماس گرفته می شود. در این بین شرایط سالمنداتان و همچنین نوع انتظارتان را پرستاریسالمند اعلام نموده و با توجه به شرایط شما بهترین گرینه ها معرفی می شود.

· عقد قرارداد ومشخص نمودن تعهدات طرفین

پس از توضیحات لازم واعلام نمودن شرایط و وظایف پرستاری از سالمند و مشخص نمودن حقوق پرستار سالمندقراردادی بین طرفین منعقد می گردد تا تمام انتظارات مکتوب شود.

· اعزام پرستارسالمند به منزل

پس از انجام مراحلقبلی پرستار مربوطه جهت مراقبت از سالمندان به محل اعزام شده و فعالیت هایخود را آغاز می کنند.

قیمت پرستار سالمند در منزل به چه مواردی وابسته است؟

یکی از مزایای استخداممراقب سالمند از طریق موسسات پرستاری دارای مجوز، مشخص بودن هزینهپرستار سالمند در منزل و دستمزد پرستار سالمند در منزل می‌باشد.عوامل متعددی بر هزینه نگهداری سالمند در منزل تاثیر دارند که در ادامهبیشتر توضیح می دهیم.

· شرایط سالمند برهزینه نگهداری از سالمند در منزل تاثیر دارد

سطح سلامت فرد سالمندو میزان توانایی های وی در انجام کارهای شخصی تاثیر بسیار بالایی در قیمتپرستار سالمند دارد. به طوری که فرد نتواند کارهای شخصی خود را انجام دهد وبرای انجام فعالیت های روزمره نیاز به جابجایی های وی باشد موجب بالا رفتن حقوقپرستار سالمند می گردد. مواردی مانند وضعیت سلامت سالمند، حالت روحی سالمند وبی تحرکی و قابلیت حرکت فرد و بی اختیاری سالمند نیز بر هزینه نگهداری سالمنددر منزل تاثیر دارد.

· میزان تحصیلات وتوانایی های پرستار و تاثیر آن بر هزینه مراقبت از سالمند در منزل

میزان تخصص پرستارمانند انجام ترزیقات و سایر خدمات و تجربه و مهارت وی برای مراقبت از سالمندان بر هزینهپرستار سالمند تاثیر دارد.

· نوع عقد قراردادو تاثیر آن بر قیمت مراقب سالمند

نحوه عقد قراردادبصورت پرستار سالمند روزانه، پرستار سالمند شبانه‌روزی و یاقراردادهای مدت دار بر تعیین دستمزد پرستار سالمند تاثیر گزار است.

· قیمت پرستارسالمند شبانه روزی

قیمت استخدام پرستارشبانه روزی سالمند در منزل قیمت ثابتی است. همانطور که پیش تر گفته شد موارد متعددی در قیمتپرستار سالمند در منزل تاثیر دارد. قیمت استخدام پرستار سالمند شبانه روزی نسبت بهساعتی و نیمه وقت بیشتر است. اما اگر بخواهیم به صورت ساعتی حساب کنید شبانه روزیبه صرفه تر است. در مواردی که استخدام پرستار سالمند شبانه روزی انجام می شود تمامهزینه های جانبی پرستار مانند خورد و خوراک و رفت و آمد حذف می شود و در طول هفتهدر خدمت سالمند است.

· قیمت پرستارسالمند روزانه و ساعتی

قیمت پرستارسالمند روزانه نیز معمولا به صورت 8 ساعت ساعت کاری محاسبه می شود. البته بنابه نیاز سالمند و اعضای خانواده وی این ساعات بیشتر یا کمتر نیز می شوند.

سایر عوامل تاثیرگذار بر قیمت پرستار سالمند در منزل

 • در صورتنیاز به آشپزی در منزل برای سالمند و یا خانواده وی
 • حمام کردن
 • جابجاییسالمندان
 • اجابتمزاج سالمند.

پرستار سالمند ارزان چه شرایطی دارد؟

حقوق پرستار سالمند به میزان مهارت و تجربه وی بستگی دارد واز این رو نمی توان از یک فرد ماهر انتظار پرستار سالمند ارزان را داشتهباشیم. به طور مثال نگهداری و مراقبت از سالمندان بیمار و بدون تحرک سخت تر است ودر نتیجه قیمت پرستار سالمند را افزایش می دهد. پرستار سالمندارزان قیمت طبعا خدمات تخصصی ارائه نمی دهد و تنها می تواند مراقب سالمندباشد تا پرستار سالمند!!

استخدام پرستار سالمند را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهدریافت خدمات پرستاری سالمندان در خانه می توانید به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. همیاران ما در کمترین زمان ممکن جهت ارائهمشاوره اعلام هزینه ها با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرارخواهند داد. همچنین پشتیبانیکامل و نظارت بر انجام کار از عواملی هستند که مارا نسبت به بقیه در ارجحیت قرارمی دهد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پرستار سالمند و همچنین ارایه خدمات پرستاری از سالمند در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, پانسمان زخم در منزل, سونداژ در منزل, تزریق آمپول و دارو در محل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , همراه بیمار در بیمارستان دولتی, پرستار کودک ساعتی, خدمات پرستاری از بیمار در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پرستار سالمند

پرستاری از سالمند در منزل

پرستاری از سالمند پوشکی

پرستار سالمند دچار ناتوانی جسمی و ذهنی

پرستار سالمند شبانه روزی

پرستاری از سالمند شیفت شب

نگهداری از سالمند ساعتی

نظرات کاربران

خانم خیلی خوبی فرستادید ما راضی هستیم قرارداد هم بسته شد در سرویس های بعدی هم از این شرکت استفتده میکنیم

شرایط نگهداری از سالمند در منزل

خدمات مراقبت و پرستاری سالمند شامل مراقبت و نگهداری و همراهی برای انجام امور روزانه نظیر استحمام سالمند، هم صحبتی و مراقبت از ایشان، اقامت بر بالین و ... بوده و در صورت نیاز شما می تواند شامل امور پزشکی نظیر تزریقات، پانسمان و ... نیز شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت سالمند و خدمات قابل ارائه ای از قبیل مراقبت و نگهداری از سالمند، استحمام سالمند و رسیدگی به نظافت شخصی، انجام امور رفاهی و پر کردن اوقات فراغت سالمند و موارد خاص دیگر، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در سرویس های ساعتی میزان ساعت کمتر از 8 ساعت، هزینه معادل 8 ساعت محاسبه می شود.

در صورت نیاز به انجام امور منزل و یا شرایط خاص مشتری قیمت ها با هماهنگی مشتری تغییر می کنند.

در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

فراهم آوردن مواد و ابزار لازم بر عهده مشتری می باشد. نظیر در دسترس قرار داشتن وسایل شخصی سالمند.

 همیاران محترم به هیچ عنوان اجازه استفاده از دارو برای سالمند، بدون مجوز دکتر را نخواهند داشت.

 پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات پرستاری ومراقبت از سالمند در منزل با مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد و از همکاری مستقیم با همیار اکیدا خودداری نمایید.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

checkup
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 2,000,000 الی 10,000,000 تومان
catheterization
سونداژ در منزل
قیمت از 350,000 الی 450,000 تومان
ecg
اکو قلب در محل
قیمت از 3,500,000 الی 4,000,000 تومان
send-medicine
ارسال دارو در محل
قیمت از 317,000 الی 850,000 تومان