پرستار سالمند در منزل
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
پرستاری و مراقبت سالمند

پرستار سالمند در منزل

از 1188 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پرستار سالمند در منزل در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت پرستار سالمند در منزل

توافقی

متوسط قیمت1,200,000 تومانکمینه قیمت1,200,000 تومانبیشینه قیمت5,000,000 تومان

آنچه درباره پرستار سالمند در منزل خواهید خواند

 • ​پرستار سالمند در منزل
 • انواع خدمات پرستاری سالمند
 • مزایای پرستاری از سالمند در منزل
 • خدمات مراقبت از سالمند در خانه شامل چه مواردی است؟
 • وظایف پرستار سالمند در منزل
 • موسسه پرستاری از سالمند در منزل
 • نگهداری سالمند در خانه یا در خانه سالمندان؟
 • قیمت پرستار سالمند در منزل به چه مواردی وابسته است؟
 • استخدام پرستار سالمند را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

پرستار سالمند در منزل

دوران سالمندی قسمتمهم و طلایی از زندگی محسوب می شود. این دوران نیز مانند دوران کودکی در مواردینیاز به کمک و یا حتی نیاز به مراقبت های ویژه دارد. خدمات مراقبت و نگهداری از سالمند درمنزل در پاره ای از موارد که این عزیزان دچار بیماریهای خاصی شده باشند وتوانایی انجام امور مربوط به خود را نداشته باشند، پیشنهاد می شود. در گذشته تمام مسئولیت والدین و سالمندان راافراد خانواده بر عهده می گرفتند. اما امروزه با توجه به شرایط زندگی و مشغله هایزیاد، استخدام پرستار سالمند در منزل که تخصص لازم در زمینهنگهداری سالمندان در منزل را دارند روی کار آمده است. استفاده از خدماتپرستاری سالمند در منزل موجب می شود شان و مقام این عزیزان بیشتر حفظشود. همچنین از خدمات با کیفیت تری برخوردار شوند. در ادامه به انواع خدماتمراقب سالمند در خانه و عوامل موثر بر قیمت پرستار سالمند در منزلمی پردازیم.

انواع خدمات پرستاری سالمند

مراقبت از سالمند درمنزل به روشهای مختلفی انجام می شود. پرستاری از سالمند در خانه وابسته به شرایط سالمند ووضعیت افرادی که وظیفه نگهداری از سالمند در خانه را بر عهده دارندمتفاوت است، که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

پرستار روزانهسالمند

پرستار روزانه سالمند برای مواردی است که سالمند در بیشتر روزهادر خانه تنها است و مراقبی از اعضای خانواده در کنارش حضور ندارند. از این رواقدام به استخدام پرستار سالمند روزانه می کنند. خدماتی مانند پخت و پز، رعایتموارد بهداشتی،مرتب کردن لباس های سالمند و رعایت رژیم درمانی و غذایی سالمند ازجمله خدماتی است که توسط مراقب سالمند در خانه ارائه می شود.

نگهداری ازسالمند ساعتی

نگهداری از سالمندساعتی برایمواردی است که سالمند از کارهای روزانه خود بر می آید. اما برای چند ساعت نیاز بهرسیدگی دارد. استخدام پرستار سالمند ساعتی برای مواردی است که شاید برای ساعاتیسالمند تنهاست و یا خدمات مراقبتی خاصی مانند تعیین رژیم غذایی سالمند، حرکتسالمند، تعویض پوشک و نگهداری از سالمند پوشکی و ... به کار می رود. نگهداری ازسالمند شیفت شب

در مواردی که سالمنددر شرایط خوبی به سر نمی برد و باید در موقع خواب به علائم حیاتی و شرایط فیزیکیسالمند توجه شود اقدام به استخدام پرستار سالمند شیفت شب می کنند.

نگهداری ازسالمند شبانه روزی در منزل

شرایط نگهداریسالمندان برای همه یکسان نیست. بنا به مواردی مانند اینکه اعضای خانواده سالمند چهشرایطی دارند و اینکه چند نفر از سالمند مراقبت می کنند، شرایط نگهداری سالمندانرا تغییر می دهد. نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل برای افرادی مناسباست که هیچ کدام از اعضای خانواده توانایی رسیدگی به سالمند را ندارند. همچنین درمواردی که سالمند شرایط بدی دارد و نیاز به مراقبت های خاص بهداشتی و درمانی داشتهباشد اقدام به استخدام پرستار سالمند شبانه روزی می کنند.

استخدام پرستارنیمه وقت سالمند

پرستار سالمند نیمهوقت برایافرادی مناسب است که فرزندان توانایی رسیدگی به پدر یا مادرشان را دارند و تنها درساعاتی از روز به علت مشغله نمی توانند از والدین خود نگهداری کنند. به طور مثالدر مواردی که سالمند بیمار است یا در دوره نقاهت بعد از عمل جراحی قرار گرفته،پرستار نیمه وقت سالمند در محل حضور پیدا کرده و اقدامات لازم را انجام می دهد. دستمزدپرستار سالمند در منزل طبق ساعات کاری و وظایفی که بر عهده دارد تعیین می شود.

مزایای پرستاری از سالمند در منزل

 • خدمات پرستاریاز سالمند در منزل امروزه شکل تازه و تخصصی تری به خود گرفته است. دروهله اول این خدمات از نظر روانی برای سالمندان بهتر هستند. زیرا این افراد درمحیط خانه می توانند خدمات بهتر و با کیفیت تری دریافت کنند.
 • به دفعاتو تجربه ثابت شده است سالمندانی که در محیط خانه مورد مراقبت و نگهداری قرر میگیرند سلامتی جسمی و روحی بهتری نسبت به محیط آسایشگاه خواهند داشت.
 • پرستاریسالمندان در منزل توسط افراد مجرب و مسئولیت پذیر و زیر نظر اعضای خانواده انجاممی شود. به این ترتیب در بسیاری از موارد مشاهده کرده ایم که سالمندان توانسته اندزودتر سلامتی خود را به دست بیاورند و به استقلال برسند.
 • همچنینآشنایی سالمندان به محیط خانه مخصوصا در مواردی که موضوع مراقبت از سالمندانآلزایمری و نگهداری از سالمند پوشکی است، بسیار تاثیر گذار و مثبتاست. زیرا این عزیزان در خانه احساس آرامش و امنیت بیشتری می کنند.
 • مراقبت ازسالمند در منزل شخصی موجب آرامش روانی بیشتر او می شود و مراقبت های تخصصی تری نسبتبه مراکز نگهداری سالمندان دریافت می کند.
 • اگرسالمند دچار از کار افتادگی و ناتوانی حرکتی است و به پرستاری از سالمند پوشکینیاز است خدمات تخصصی مراقبت از سالمندان آلزایمری پیشنهاد بهتریاست زیرا از این عزیزان بهتر نگهداری می شود.

خدمات مراقبت از سالمند در خانه شامل چه مواردی است؟

خدمات مراقبت ازسالمندان در منزل صرفا انجام امور تخصصی نیست. سالمندان نیاز به هم صحبتیو حمایت عاطفی نیز دارند. خدمات مراقبت از سالمند صرفا می تواند اموری باشدتا افراد کهنسال تنها بتوانند خلا های عاطفی خود را پر کنند. کارهایی مانند گردشبردن سالمند، هم صحبتی با سالمند، کتاب خوانی برای سالمند و غیره از مواردی هستندکه پرستار سالمندان بر اساس نیاز و خواسته افراد پیر انجام می دهد.

در سایر موارد نیزافراد سالمند به علت تنهایی و ناتوانی در انجام امور، ترجیح می دهند افراد ساعاتیدر روز را به ارائه خدمات مراقبتی مانند کمک به تحرک و قدم زدم سالمند، جابجاییروی تخت یا ویلچر یا غذا دادن به به آنها را بر عهده بگیرند.

وظایف پرستار سالمند در منزل

 • اولین قدم،ارزیابی وضعیت سالمند و برنامه ریزی و تعیین راهکارهای مراقبت مخصوص به سالمند براساس نظر اعضای خانواده و پزشک بیمار است.
 • نظارت برنحوه مصرف دارو و یادآوری مصرف دارو در زمان های دقیق
 • پانسمان وبررسی زخم بیمار
 • بررسیعلائم حیاتی بیمار در صورت لزوم
 • ارائه آموزشهای لازم برای پرستاری از سالمند به اعضای خانواده در زمانهایی که حضورندارد.
 • ایجادراهکارهایی برای ارتباط بهتر سالمند با خود
 • و درنهایت انجام کلیه اموری که در ابتدای شروع به کار در بین طرفین به صورت قرارداد ردو بدل شده است.

موسسه پرستاری از سالمند در منزل

با توجه به شرایطممکن است در بسیاری از موارد افرادی در منزل حضور نداشته باشند. تا کیفیتخدمات نگهدار سالمند را مورد ارزیابی قرار دهند. در بسیاری از مواردممکن است شنیده باشیم که این افراد از تخصص لازم برخوردار نبوده اند. یا نهایتتلاش و مسئولیت خود را در نگهداری عزیزانمان به کار نبرده اند. در این میان نیازاست که شما با افرادی همکاری کنید که صلاحیت و امنیت اخلاقی این افراد را تضمینکنند. موسسه پرستاری از سالمند باید دارایمجوز رسمی از وزارت بهداشت باشد. همچنین تمامی افرادی که در این موسسه فعالیت میکنند باید دارای مدارک و سابقه درخشان در زمینه مراقبت و نگهداری سالمنددر منزل باشند.

نگهداری سالمند در خانه یا در خانه سالمندان؟

مراقب سالمند در منزل و خدمات نگهداری سالمندان رامی توانید با خیال راحت را در منزل دریافت کنید. در خانه نیز تمامی خدمات مراقبتیسالمندان توسط افراد آموزش دیده انجام می شود. دستمزد این افراد بر اساس بودجه شماو البته بر اساس تعرفه های رسمی تعیین می شود. تمامی خدمات به صورت ساعتی، روزانهو یا حتی نگهداری سالمند شبانه روزی در خانه انجام می شود که در اینصورت با توجه به کیفیت خدمات خصوصی نسبت به خانه سالمندان شرایط بهتری است.

قیمت پرستار سالمند در منزل به چه مواردی وابسته است؟

یکی ازمزایای استخدام مراقب سالمند از طریق موسسات پرستاری دارای مجوز، مشخصبودن هزینه پرستار سالمند در منزل و دستمزد پرستار سالمند در منزلمی‌باشد. عوامل متعددی مانند میزان تحصیلات پرستار یا بهیار، تجربه و تخصص ویو نیز نحوه عقد قرارداد بصورت پرستار سالمند روزانه، پرستار سالمند شبانه‌روزی ویا قراردادهای مدت دار بر تعیین دستمزد پرستار سالمند تاثیر گزار است. مواردیمانند وضعیت سلامت سالمند، حالت روحی سالمند و بی تحرکی و قابلیت حرکت فرد و بیاختیاری سالمند نیز بر هزینه نگهداری سالمند در منزل تاثیر دارد. در ادامهنیز مواردی که بر قیمت مراقب سالمند تاثیر دارد می پردازیم.

قیمت پرستارسالمند شبانه روزی

قیمت استخدام پرستارشبانه روزی سالمند در منزل قیمت ثابتی است. همانطور که پیش تر گفته شد مواردمتعددی در قیمت پرستار سالمند در منزل تاثیر دارد. قیمت استخدام پرستار سالمندشبانه روزی نسبت به ساعتی و نیمه وقت بیشتر است. اما اگر بخواهیم به صورت ساعتیحساب کنید شبانه روزی به صرفه تر است. در مواردی که استخدام پرستار سالمند شبانهروزی انجام می شود تمام هزینه های جانبی پرستار مانند خورد و خوراک و رفت و آمدحذف می شود و در طول هفته در خدمت سالمند است.

قیمت پرستارسالمند روزانه و ساعتی

قیمت پرستار سالمند روزانه نیز معمولا به صورت 8ساعت ساعت کاری محاسبه می شود. البته بنا به نیاز سالمند و اعضای خانواده وی اینساعات بیشتر یا کمتر نیز می شوند.

پرستار سالمندارزان

حقوق پرستار سالمندبه میزان مهارت و تجربه وی بستگی دارد و از این رو نمی توان از یک فرد ماهر انتظارپرستار سالمند ارزان را داشته باشیم. به طور مثال نگهداری و مراقبت از سالمندانبیمار و بدون تحرک سخت تر است و در نتیجه قیمت پرستار سالمند را افزایش میدهد. پرستار سالمند ارزان قیمت طبعا خدمات تخصصی ارائه نمی دهد و تنها میتواند مراقب سالمند باشد تا پرستار سالمند!!

استخدام پرستار سالمند را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهدریافت خدمات پرستاری سالمندان در خانه می توانید به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. همیاران ما در کمترین زمان ممکن جهت ارائهمشاوره اعلام هزینه ها با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرارخواهند داد. همچنین پشتیبانی کامل ونظارت بر انجام کار از عواملی هستند که مارا نسبت به بقیه در ارجحیت قرار می دهد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پرستار سالمند در منزل و همچنین ارایه خدمات مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, خدمات پانسمان زخم در منزل, سونداژ در منزل, تزریق آمپول و دارو در منزل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , همراه بیمار در بیمارستان دولتی, نگهداری و پرستاری از کودک در منزل, کلیه خدمات پرستاری از بیمار در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پرستار سالمند در منزل

مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل

پرستاری از سالمند پوشکی

پرستاری سالمندان دچار ناتوانی جسمی و ذهنی

پرستار سالمند شبانه روزی

پرستاری از سالمند شیفت شب

نگهداری از سالمند ساعتی

نظرات کاربران

خانم خیلی خوبی فرستادید ما راضی هستیم قرارداد هم بسته شد در سرویس های بعدی هم از این شرکت استفتده میکنیم

شرایط نگهداری از سالمند در منزل

خدمات مراقبت و پرستاری سالمند شامل مراقبت و نگهداری و همراهی برای انجام امور روزانه نظیر استحمام سالمند، هم صحبتی و مراقبت از ایشان، اقامت بر بالین و ... بوده و در صورت نیاز شما می تواند شامل امور پزشکی نظیر تزریقات، پانسمان و ... نیز شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت سالمند و خدمات قابل ارائه ای از قبیل مراقبت و نگهداری از سالمند، استحمام سالمند و رسیدگی به نظافت شخصی، انجام امور رفاهی و پر کردن اوقات فراغت سالمند و موارد خاص دیگر، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در سرویس های ساعتی میزان ساعت کمتر از 8 ساعت، هزینه معادل 8 ساعت محاسبه می شود.

در صورت نیاز به انجام امور منزل و یا شرایط خاص مشتری قیمت ها با هماهنگی مشتری تغییر می کنند.

در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

فراهم آوردن مواد و ابزار لازم بر عهده مشتری می باشد. نظیر در دسترس قرار داشتن وسایل شخصی سالمند.

 همیاران محترم به هیچ عنوان اجازه استفاده از دارو برای سالمند، بدون مجوز دکتر را نخواهند داشت.

 پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات پرستاری ومراقبت از سالمند در منزل با مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد و از همکاری مستقیم با همیار اکیدا خودداری نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

آزمایش چکاپ کامل در محل
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 200,000 الی 200,000 تومان
سونداژ در منزل
سونداژ در منزل
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل
نوار قلب و اکو قلب در محل
قیمت از 200,000 الی 3,000,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 2,000,000 الی 10,000,000 تومان