سونداژ در منزل

سونداژ در منزل

از 1202 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سونداژ در منزل در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت تعبیه سوند معده NGT در منزل

350,000 تومان

قیمت سونداژ یا تعویض سوند در منزل(بدون موارد مصرفی)

300,000 تومان

قیمت خارج کردن سوند در منزل

250,000 تومان

قیمت سونداژ مثانه در منزل

300,000 الی 400,000 تومان

متوسط قیمت400,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت470,000 تومان

آنچه درباره سونداژ در منزل خواهید خواند

 • سونداژ در منزل
 • انواع سونداژ در منزل
 • محل قرارگیری انواع سوندها
 • دلایل نصب سوند ادراری در منزل
 • مزایای سونداژ در منزل
 • زمان تعویض سوند در منزل
 • تعویض سوند در منزل چگونه انجام می‌شود؟
 • هزینه سونداژ در منزل به چه مواردی بستگی دارد؟
 • نصب سوند در منزل شبانه روزی را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

سونداژ در منزل

سونداژ در منزل یا نصب سوند ادراری برایافراد بیمار، ناتوان و همچنین برای سالمندانی که به علت های مختلف در کنترل ادرارخود مشکل دارند توصیه می شود. خدمات سونداژ در منزل برای افرادی که نمیتوانند حرکت کنند نیز انجام می شود. سوند ادرار یک لوله باریک الاستیکی می باشد کهدر مثانه قرار داده می شود. نصب یا تعویض سوند ادرار در منزل معمولاعوارض چندانی در صورت مراقبت صحیح ندارد. فقط در صورتی در مدت طولانینیاز به سوند گذاری برای خانم ها و آقایان باشد ممکن است زخم ناشی از سوندو در موارد نادر که موارد بهداشتی به خوبی رعایت نشود می تواند موجب عفونت مثانهشود. در ادامه به معرفی انواع نصبسوند در منزل و عوامل موثر بر قیمت سونداژ در منزل می پردازیم.

انواع سونداژ در منزل

برای نصبسونداژ در منزل معمولا از سوند فولی استفاده می شود. جهتانتخاب سایز سوند به سن، جسه و اندازه مجاری ادراری بیمار باید توجهشود. در بیمارانی که دچار بزرگ شدگی پروستات هستند. سونداژ و نصبسوند ادراری در منزل باید با دقت بیشتری انجام شود.انواع سونداژها بر اساس نوع و مدت زمان سوند گذاری تقسیم بندی می شوند. در نهایتسوندها در دو دسته سوندهای کوتاه مدت و سوندهای دائمی قرار می گیرند.

سونداژ یکبارمصرف یا سوند موقت

استفاده از ایننوع سونداژ ادراری در منزل برای اکثر افرادی که عمل جراحی انجامداده اند پیش آمده است. معمولا برای انجام عمل جراحی هاییمانند سزارین و غیره سوند گذاری سزارین تجویز می شود. سونداژ در منزل یااز طریق مجاری ادراری و یا از طریق ایجاد سوراخی در زیر شکم انجام می دهند. نامدیگر سونداژ موقت، گذاشتن سوند نلاتون یا سوند ساده است. نهایت مدتاستفاده از این سوندها 14 روز است.

نصب سوند دائمییا بلند مدت

سونداژ در منزل برای بیمارانی که مدت زمان طولانیقادر به تخلیه مثانه نیستند استفاده می شود. از سوند فولی برای موارد طولانی مدتاستفاده می شود. نحوه نصب سوند دائمی مانند سوندموقت می باشد. سوندهای دائمی به عنوان سوندهای داخلی نیز شناخته می شوند.نحوه گذاشتن سوند دائمی به این صورت است که در ابتدای لوله یک بالن کوچک قرارمی گیرد. این بالن از مایع مخصوصی پر شده است که از خارج شدن لوله جلوگیری می کند.در صورتی که به خدمات تعویض سوند در منزل یا خارج کردن سونددر منزل نیازمند هستید به خاطر داشته باشید که نباید تعویض سونداژ درمنزل با زور یا کشیدن انجام شود. زیرا این اقدامات موجب آسیب شدیدبه مجرای ادراری و خونریزی می شود.

محل قرارگیری انواع سوندها

· سوند داخلی

طریقه گذاشتنسوند در تمام مواردی که معرفی شد به یک صورت است. همواره یک سر سوند برایتخلیه ادرار در بیرون از بدن قرار می گیرد. اما نوع دیگر سوندها وجود دارد که هردو سر آنها در بدن بیمار قرار داده می شود. به این نوع، سوند داخلی گفته می شود.در صورتیکه انسدادی بین مثانه و کلیه باشد از این نوع سوند استفاده می شود.

· سوند خارجی

این نوع سوند به صورتکامل در بیرون از بدن فرد بیمار قرار داده می شود. این سوند صرفا برای سوندگذاری مردانه می باشد. از سوند گذاری مردانه کاندوم شیت تنها هنگامی که فردکاملا سالم باشد و فقط کنترل ادرار نداشته باشد استفاده می شود. معمولا سونداژدر منزل برای بیمارانی پیشنهاد می شود با زوال عقل دچار شده باشند. نصباین نوع سوند بسیار راحت است و کمترین میزان ابتلا به عفونت و زخم سوند را در پیندارد.

· سوندهایسوپراپوبیک

این نوع سونداژادراری توسط پزشک و توسط جراحی های کوچک کار گذاشته می شود. این سوند از طریق یکسوراخ کوچک در زیر شکم ایجاد می شود. کیسه آن به وسیله بانداژ مخصوص بهشکم پانسمان می شود.

دلایل نصب سوند ادراری در منزل

 • به طورکلی نصب سوند در منزل برای تسکین و تخلیه ادرار ناشی از انسدادبه دلیل بیماری های مختلف مانند بزرگی پروستات، عفونت ادراری، مشکلات عصبی، انجامعمل های جراحی مختلف، سزارین، یبوست و غیره استفاده می‌شود.
 • به عنوانوسیله ای کاملا استریل برای نمونه گیری ادراری به کار می رود.
 • اندازهگیری دقیق دفع ادرار به صورت روزانه را ممکن می کند.
 • ایجادمحیط کاملا تمیز و بهداشتی برای بیمارانی که به بی اختیاری ادراری دچار هستند یادر حالت کما به سر می برند.
 • در صورتجراحی بر روی پروستات یا دستگاه تناسلی باید عملیات سوند گزاری مردان تا زمانبهبود انجام شود.
 • در صورتبروز آسیب های نخاعی و در صورت استراحت مطلق سونداژ در منزل انجام میشود.

مزایای سونداژ در منزل

خدمات سوند گذاریبرای خانم ها در منزل و سونداژ در منزل نیز یک نمونه دیگر از خدمات درمانیو تزریقات در محل است. مطمعننا خدمات تعویض سونداژدر بیمارستان ها کمی برای افراد دشوار است. گاهی شرایط حمل و نقل افرادناتوان و بیمار و یا سالمندان، کمی برای اعضای خانواده دشوار است.همچنین شرایط ترافیک و شلوغی بیمارستان ها هم می تواند مزیدی بر علت استفادهاز خدمات تعویض سوند در منزل باشد.

زمان تعویض سوند در منزل

در شرایط ایده آلبرای تعویض سونداژ در منزل باید حداکثر هر 14 روز یکبار اقدام نمود. هر8 ساعت یکبار در شرایط معمولی نیز باید کیسه ادرار تخلیه شود. همچنین باید نهایتهر 3 روز کیسه ادرار تعویض شود. در صورتی که در کیسه آثار خون مشاهده کردید هر چهسریع تر باید با کمک تیم پرستاری وضعیت سوند ویزیت شود. زیرا ممکن است نیاز بهخارج کردن سوند و تعویض سوند در منزل باشد.

تعویض سوند در منزل چگونه انجام می‌شود؟

قبل از سوند گذاری درمنزل، اندام تناسلی یاسد کاملا ضدعفونی شود و دستگاه تناسلی و تمام مجرای ادراریبا گاز استریل تمیز شود. سپس سوند فولی استریل شده از راه مجاری ادرار وارد مثانهمی شود. پس از سوند گذاری زنان و مردان دیگر نیازی به فشار برای تخلیه ادرارنمی باشد و با پر شدن مثانه ادرار از طریق سوند فولی تخلیه می شود. تعویض سوند درمنزل باید توسط افراد متخصص انجام شود تا به مجاری ادراری آسیبی وارد نشود.

هزینه سونداژ در منزل به چه مواردی بستگی دارد؟

هزینه نصب سوند درمنزل به مواردمتعددی وابسته است. در درجه اول قیمت سوند گذاری زنان با قیمت سوند گذاریمردان متفاوت است. سن بیمار عامل دیگری است که بر هزینه تعویض سوند در منزلتاثیر دارد. قیمت سونداژ در منزل برایکودکان نیز تفاوت دارد و در موارد ضروری حتما باید توسط متخصص ماما انجام شود.

مواردی مانند مدتزمان مورد نیاز برای نصب سوند و تعداد متخصصانی که با توجه به شرایط بیمار باید درمحل حضور پیدا کنند بر هزینه سونداژ در منزل موثر هستند. همچنین قیمت سوندادراری مورد دیگری است که تغییر دهنده ی هزینه ها است. در نهایت نصب سونداز طریق مجاری ادراری و یا محل جراحی قیمت تعویض سونداژ در منزل را تغییرمی دهد. هزینه سونداز در منزل یا هزینه تعویض سوند در منزل بهنوع سوند نیز بستگی دارد و در کل مبلغ ثابتی برای تعویض یا سوندگذاری درمنزل در هوم سرویز ارائه شده است در صورت نیاز به دریافت مشاوره و استعلامدقیق هزینه نصب سوند در منزل هوم سرویز کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویزثبت درخواست نمایید.

نصب سوند در منزل شبانه روزی را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

بسیاری از افراد بعداز عمل جراحی نیاز به نصب سوند دارند. در ابتدا سونداژ در بیمارستان انجام می شوداما در بسیاری از موارد بعد از مرخص شدن باید خارج کردن سوند و تعویض سوند در منزلانجام شود. با کمک هوم سرویز تمام خدمات سونداژ در منزل و تعویض سوند در منزلانجام می شود.

خدمات نصب سونداژو تعویض سونداژ در منزل توسط متخصصین وکادر پرستاری کارآزموده انجام می شود. تا در محیط کاملا استریل از بروزهرگونه عفونت و ایراد جلوگیری شود. با ثبت درخواست خدماتوصل سوند ادراری در منزل متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام هزینه خدماتسوند ادرار در منزل با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهندداد.

همیار شماییم تا پایانسرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سونداژ در منزل و همچنین ارایه خدمات سونداژ در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, پانسمان زخم در منزل, تزریق آمپول و دارو در منزل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , همراه بیمار در بیمارستان دولتی, پرستاری از سالمند در منزل, پرستار کودک ساعتی, خدمات پرستاری از بیمار در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سونداژ در منزل

سونداژ در منزل

تعویض سوند ادراری در منزل

خارج کردن سوند

نصب سوند دائمی

سوند گذاری مردانه

سوندگذاری زنان و ...

نظرات کاربران

profile picture
مهدی پورفکر
2 سال پیش |همیار نبض اول

عالی عالی

شرایط سوند گذاری برای خانم ها و آقایان در خانه

خدمات سونداژ در محل شامل حضور متخصص در محل مشتری و انجام خدمات سوند گذاری و تعویض سوند در منزل و ارایه آموزش جهت نگهداری از آن می شود. این سرویس می تواند بر حسب تقاضای مشتری به صورت دوره ای و در مدت زمان مشخص نیز ارایه شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

همیاران محترم به هیچ عنوان اجازه وصل سوند بدون نسخه پزشک را نخواهند داشت.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات سونداژ به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

دیالیز در منزل
دیالیز در منزل
قیمت از 43,000,000 الی 43,000,000 تومان
تست کرونا
تست کرونا
قیمت از 1,350,000 الی 1,350,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 350,000 الی 750,000 تومان
پرستاری و مراقبت بیمار
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 650,000 الی 3,550,000 تومان