همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان

از 1203 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت همراه بیمار در بیمارستان در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت همراه بیمار در بیمارستان

توافقی

متوسط قیمت1,725,000 تومانکمینه قیمت450,000 تومانبیشینه قیمت3,000,000 تومان

آنچه درباره همراه بیمار در بیمارستان خواهید خواند

 • همراه بیمار در بیمارستان
 • وظایف همراه مریض در بیمارستان
 • استخدام همراه بیمار در بیمارستان و منزل چه مزایایی دارد؟
 • همراه بیمار در بیمارستان خصوصی
 • همراه بیمار در منزل
 • قیمت همراه بیمار در بیمارستان به چه مواردی وابسته است؟
 • لزوم درخواست همراه بیمار در بیمارستان
 • همراه بیمار در بیمارستان را از متخصصین همراه هوم سرویز بخواهید

همراه بیمار در بیمارستان

انجام کلیه امورمربوط به مراقبت و همراهی بیمار در کل دوره پروسه درمان را می توان به همراهمریض در بیمارستان سپرد. بیماران در شرایط مختلفی نیاز به دریافت مراقبت وهمراهی های خاص دارند. زمانی که بیمار در بیمارستان باید بستری شود و قادر بهانجام کارهای خود در انجام کارهای پذیرش، انجام آزمایشات و انتقال به سایر قسمتهای بیمارستان برای انجام امور درمانی نباشد باید فردی به عنوان همراه بیمارمسئولیت انجام کارهای شخصی وی را بر عهده بگیرد. این فرد می تواند یکی از اعضایخانواده یا نزدیکان او باشد. البته گاهی به علت مشغله اطرافیان و عدم تواناییاز مراقبت بیمار در بیمارستان اطرافیان بیمار ترجیح می دهندبه استخدام همراه بیمار در بیمارستان بپردازند. در ادامه به شرحوظایف همراه بیمار در بیمارستان و عوامل موثر بر حقوق همراه بیمارمی پردازیم.

وظایف همراه مریض در بیمارستان

مهمترینوظیفه همراه مریض در بیمارستان فراهم کردن اسباب آسایش بیمار برایبهبودی هر چه سریعتر او است. به طور مثال غدا دادن به بیمار، دادن آبمیوه و مایعاتتجویز شده به بیمار، تعویض لباس بیمار، عوض کردن روکش تخت خواب بیمار وغیره همه و همه از وظایف همراه مریض در بیمارستان است. این نوع مراقبت ها دربیمارانی که سطح هوشیاری پایین تری دارند قوت می گیرد. چون باید حتما در مدت زمانمعین و تعیین شده به بیمار غذا و داروهای معین داده شود.

تعویض پوشک بیمارانناتوان و یا قرار دادن لگن برای بیماران از وظایف همراه بیمار می باشد. یکی دیگراز مهم ترین وظایف مراقب مریض در بیمارستان ارائه خدمات در شب است.مراقبت از بیماران به ویژه سالمندان در شب بسیار حیاتی است. تا در مواقع لزوم وتغییر در حالت بیمار بتوانند سریعا کادر پرستاری را خبر کنند.

اطلاع پرستاران بخشاز حال بیمار و یادآوری پرستاران از وضعیت سرم و دریافت داروی بیمار از دیگر وظایفهمراه بیمار در بیمارستان است.

همچنین برای بیمارانیکه مدت زیادی در بستر هستند، باید توجه کاملی به حرکت و جابجایی بیمار روی تختخوابداشته باشند. این اقدامات جهت جلوگیری از زخم بستر ارائه می شود. باید هر روزه وبه طور منظم بیمار را حرکت دهند تا در بدن بیمار زخم بستر به وجود نیاید.

مورد آخر اینکه مراقببیمار علاوه بر مراقبت های فیزیکی باید بتواند حالت روحی بیمار را نیز تسلی ببخشد.در صورت بی قراری و نا آرامی بیمار ارتباط خوبی با او برقرار کند.

استخدام همراه بیمار در بیمارستان و منزل چه مزایایی دارد؟

متاسفانه در ایران بهعلت کمبود کادر درمان و عدم امکان رسیدگی کامل به بیماران علی الخصوص در بیمارستانهای دولتی، کادر درمانی تاکید می کنند برای رفاه حال بیمار از همراه بیمار دربیمارستان و منزل برای ارائه خدمات خصوصی به بیمار استفاده شود. البته درمواردی اعضای خانواده ترجیح می دهند که خودشان از عزیزان خود نگهداری کنند. اما دراکثر مواقع اعضای خانواده تجربه لازم برای مراقبت از مریض اورژانسی راندارند. بدین ترتیب ممکن است بیمار را در معرض آسیب قرار دهند.

همچنین در صورتی کهافراد مختلف برای پرستاری و مراقبت از بیمار در بیمارستان حضور پیداکنند شاید نتوانند خدمات کاملی به بیمار ارائه دهند و تسلط کاملی به شرایط بیمارنداشته باشند.

همراه بیمار در بیمارستان خصوصی

حتی در بیمارستان هایخصوصی با وجود ارائه خدمات بهتر و تخصصی تر باز هم برای اطمینان خاطر بیشتر افرادترجیح می دهند که از همراه مریض بیمارستان خصوصی استفاده کنند. اینمراقبین می توانند در 3 شیفت خدمات ارائه دهند. همراه بیمار روزانه، همراهبیمار از شب تا صبح و همراه بیمار 24 ساعته. هر کدام از خانواده ها براساس نوع حجم کاری خود می توانند قسمتی از مراقبت بیماران را به این افراد بسپارندو مابقی زمان را خودشان را به نگهداری و مراقبت بیمار در بیمارستان بپردازند. همراه بیمار در بیمارستان به فرد در انجامکارهای شخصی کمک کرده و در صورت هر گونه تغییر در حالت شخص، سریعا شرایط را بهکادر درمان بیمارستان و اعضای خانواده وی اطلاع رسانی خواهند کرد. در هنگاماستخدام همراه بیمار در بیمارستان باید دقت کنید که فرد دانش و مهارت کافی درزمینه نگهداری از بیمار را دارا باشد و بتواند حال بیمار را به خوبی تحت کنترلبگیرد.

همراه بیمار در منزل

در کنار موضوع پیشینمسئله همراه بیمار در منزل نیز مطرح می شود. به این ترتیب که بعد از انتقالبیمار از بیمارستان به خانه نیز جهت انجام کارهای مربوط به بیمار و رسیدگی به وی بایداز شخص ماهر کمک گرفته شود. البته این مورد زمانی که حال عمومی بیمار قابل کنترلباشد پیشنهاد می شود. همراه بیمار در منزل می تواند خدمات عمومی ارائه کندو وضعیت بیمار را کامل تحت کنترل داشته باشد. همچنین استخدام همراه مریض در منزلتا میزان قابل توجهی موجب صرفه جویی در هزینه ها نیز خواهد شد.

قیمت همراه بیمار در بیمارستان به چه مواردی وابسته است؟

حقوق همراه بیمار دربیمارستان بهموارد متعددی وابسته است. البته حقوق همراه بیمار در بیمارستان ها به صورت ثابتتعیین می شود. اما همواره مواردی هستند که این نرخ ها را تغییر می دهند که درادامه بیشتر توضیح می دهیم.

ساعات کاریهمراه بیمار

موثرترین عاملتاثیرگذار بر قیمت همراه بیمار در بیمارستان ساعاتی است که همراه مریض درکنار او در بیمارستان حضور پیدا می کند. به طور مثال قیمت همراه بیمارشبانه روزی و همراه بیمار به صورت ساعتی تفاوت دارد به این ترتیب دستمزدهمراه بیمار بر اساس شیفت های زیر تغییر می کند

 1. همراهبیمار 24 ساعته (شبانه روزی)
 2. همراهبیمار شیفت شب (12 ساعت)
 3. همراهبیمار روزانه (8 ساعت)

نوع خدمات موردنیاز برای رسیدگی به بیمار

عامل دیگر تغییردهنده دستمزد همراه بیمار در بیمارستان، شرایط بیمار و نوع مراقبت موردنیاز است. به طور مثال مراقبت های تخصصی تر نیاز به مراقب بیمار حرفه ای دارد. ولیمراقبت های عمومی که پیش تر توضیح داده شد توسط همراهان عادی نیز ارائه می شود. درصورت نیاز به خدمات تخصصی حقوق همراه بیمار در بیمارستان قطعا بیشتر می شود.

لزوم درخواست همراه بیمار در بیمارستان

با توجه به مشغله هایزیاد افراد، شرایط کاری فشرده و همچنین شرایط کرونا بیشتر اطرافیانبیمار جهت نگهداری و مراقبت از بیمار در بیمارستان ها اقدام به استخدام همراهمریض در بیمارستان می کنند. همراهبیمار در منزل دارای مهارت و تجربه های بیشتری هستند. از این رو می توانند جایگزیناعضای خانواده در مراقبت از بیمار باشند. همراه بیمار با توجه به تجربهو آموزش هایی که دیده اند نسبت به بیماری های شایع آگاهی کلی دارند. از این رونحوه استفاده اکثر داروها و انواع واکنش های دارویی را می شناسند. همچنین به نحوهبرخورد صحیح با افراد جراحی شده و انواع پوزیشن های صحیح در مقابله با نحوه جراحتآشنایی دارند. همچنین این افراد در موقعیت های مختلف قادر به نشان دادن واکنش هایمناسب برای حفظ سلامت و آرامش بیمار هستند.همراه بیمار در منزل و بیمارستان باید در زمان های اورژانسی بتواند برخود مسلط باشد و با خونسردی اقدامات لازم از جمله اطلاع دادن به پزشک و پرستارانرا انجام دهد.

همراه بیمار در بیمارستان را از متخصصین همراه هوم سرویز بخواهید

خدمات همراهمریض هوم سرویز از ابتدایی ترین خدمات کمک به بیمار مانند همراهی بیمار ازدرب منزل جهت مراجعه به مطب و بیمارستان، انجام آزمایشات لازم و دریافت نوبت برایویزیت دکتر و تهیه داروها شروع می شود. همچنین در نهایت در صورت نیاز به صورتهمراه بیمار در بیمارستان ارائه خدمات می کنند. در واقع هر نوع از خدماتی کهعزیزان سالمند یا کهنسال شما به تنهایی قادر به انجام آنها نیستند توسط تیم هومسرویز به راحتی انجام می شود. در صورت تمایل به دریافت خدمات همراه و مراقببیمار می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.همیاران ما جهت مشاوره رایگلن و اعلام هزینه ها با شما تمای گرفته و توضیحات لازمرا دراختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس همراه بیمار در بیمارستان و همچنین ارایه خدمات همراه بیمار در بیمارستان دولتی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, خدمات پانسمان زخم در منزل, سونداژ در منزل, تزریق آمپول و دارو در منزل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل, نگهداری و پرستاری از کودک در منزل, کلیه خدمات پرستاری از بیمار در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس همراه بیمار در بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان دولتی

همراه بیمار در بیمارستان خصوصی و کلینیک ها

استخدام همراه بیمار در منزل

استخدام همراه بیمار 24 ساعته و شبانه روزی

استخدام همراه بیمار شیفت شب 12 ساعته

استخدام بیمار روزانه 8 ساعته

نظرات کاربران

فوق العاده بود واقعا تشکر میکنم از تیم قویتون و پیگیری های عالی شما که تا اخر راه همراهمون بودید ممنونم

شرایط ​استخدام همراه بیمار در بیمارستان

خدمات همراه بیمار جهت آرامش و اطمینان شما مشتریان عزیز طراحی شده است. در خدمات همراه بیمار بنا به درخواست شما همیار هوم سرویز در هنگام اعزام بیمار از درب منزل هنگام انجام آزمایشات، اخذ نوبت از مطب دکتر یا بیمارستان، هنگام ویزیت پزشک، تهیه دارو، اخذ جواب آزمایشات، همراهی بیمار در بیمارستان و ... در کنار بیمار شما بوده و از ایشان مراقبت می نمایند و در انتها بیمار را با شرح گزارش طی این پروسه، درب منزل تحویل خواهند داد.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

این سرویس مختص بیماران میانسال و کهنسال می باشد.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

همیاران محترم، بیمار را با هماهنگی فردی که سفارش را در سامانه هوم سرویز ثبت کرده است تحویل خواهند گرفت و پس از انجام امور مربوطه با هماهنگی ایشان در مکان مورد نظر تحویل خواهند داد.

کلیه هزینه های طی انجام این سرویس نظیر رفت و آمد، غذا و ... بیمار و همراه بیمار و همچنین هزینه های آزمایشگاهی و پزشکی بیمار بر عهده مشتری خواهد بود که شامل هزینه های اشاره شده در قیمت این سرویس نمی باشد.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات همراه بیمار به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
فیزیوتراپی در محل
فیزیوتراپی در محل
قیمت از 450,000 الی 3,000,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 400,000 الی 400,000 تومان
پانسمان در محل
پانسمان در محل
قیمت از 500,000 الی 500,000 تومان