پانسمان در منزل

پانسمان در منزل

از 1191 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پانسمان در منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت پانسمان ساده در محل

250,000 الی 350,000 تومان

قیمت پانسمان زخم بستر در محل

300,000 الی 450,000 تومان

قیمت پانسمان زخم بستر با دبریدمان در محل

200,000 الی 500,000 تومان

قیمت پانسمان زخم دیابتی در محل

300,000 الی 450,000 تومان

متوسط قیمت300,000 تومانکمینه قیمت75,000 تومانبیشینه قیمت400,000 تومان

آنچه درباره پانسمان در منزل خواهید خواند

  • پانسمان در منزل
  • تعویض پانسمان در منزل چه مزایایی دارد؟
  • نحوه پانسمان زخم در منزل
  • انواع پانسمان در خانه به چه صورت انجام می شود؟
  • هزینه پانسمان در منزل به چه مواردی وابسته است؟
  • خدمات پانسمان در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

پانسمان در منزل

به دلایل مختلف ممکناست نیاز به خدمات پانسمان در منزل باشد. برای بهتر شدن قسمت آسیبدیده، باید تعویض پانسمان زخم در منزل به طور مرتب انجام شود. به طور معمولانجام پانسمان در منزل برای افرادی که توانایی مراجعه به مراکز درمانی راندارند بهترین انتخاب است. معمولا برای درمان هر گونه جراحت در سطح پوست که موجبنمایان شدن قسمت های زیرین پوست می شود و خونریزی اتفاق می افتد باید تعویضپانسمان زخم در خانه با دقت و به به صورت مرتب انجام شود. در ادامه به انواع پانسمان در خانه وعوامل موثر بر هزینه پانسمان در خانه می پردازیم.

تعویض پانسمان در منزل چه مزایایی دارد؟

تعویض پانسمان درمنزل شاید درنظر خیلی از افراد کار آسانی باشد اما در واقعیت اینطور نیست. زیرا جراحت در سطحپوست و پانسمان زخم باز به صورت غیر اصولی موجب خونریزی و عفونی شدن آن قسمت میشود. زیرا زخم ها در هر اندازه ای اگر به خوبی پانسمان نشوند، میکروب ها به لایههای زیرین پوست نفوذ کرده و در سراسر بدن گسترش پیدا کنند که بسیار خطرناک است. باتوجه به این تفاسیر اگر زخم توسط کادر درمان به درستی پانسمان و ضد عفونی نشوند. ممکناست عوارض جبران ناپذیری به دنبال داشته باشند. حتی در مواردی عدم پانسمان صحیحزخم، روند بهبودی زخم را به تاخیر می اندازد. در بعضی از موارد برای پانسمانجراحی، پانسمان زخم باز در منزل، انجام پانسمان زخم بستر ویا پانسمان انواع بریدگی و بخیه ها نیاز به دریافت خدمات تعویضپانسمان زخم در خانه می باشد. در بعضی از شرایط بعد از طی دوره درمان دربیمارستان بیمار به منزل منتقل می شود. به این ترتیب مابقی طول درمان در محیط خانهباید دنبال شود.

با توجه به شرایطشلوغی شهرهای بزرگ، عدم دسترسی آسان به پزشک و پرستار در روزهای تعطیل و شرایط سختانتقال بیمار سالمند یا ناتوان حرکتی به مراکز درمانی، انتخاب خدمات درمانیتزریقات و پانسمان زخم در محل بهترین گزینه می باشد.

نحوه پانسمان زخم در منزل

در توضیح کلی پانسماننوعی پوشش محافظتی بر روی زخم است که علاوه بر تسریع در روند درمان زخم، از عفونتهای احتمالی نیز جلوگیری می کند. از این رو اگر اقدامات تعویض پانسمان در منزلیا مراکز درمانی توسط افراد متخصص انجام نشود ممکن است نتایج بدی به دنبال دادهباشد. اهداف پانسمان جراحی، کنتزل خونریزی، جلوگیری از تجمع میکروب های محیطبر روی زخم، حفظ رطوبت زخم و جلوگیری از ورود عفونت به خون می باشد.نحوه پانسمان زخم در منزل براساس نوع جراحت با هم تفاوت دارند. به طور کل پانسمان کردن زخم در منزل بهدو صورت پانسمان زخم باز و پانسمان بخیه جراحی، پانسمان زخم بستردر منزل و.. انجام می شود که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

پانسمان بخیهجراحی در منزل

معمولا چند روز بعداز هر عمل جراحی افراد ترخیص می شوند. اما خوب به همان سرعتی که بیماران ترخیص میشوند زخم و بخیه های آنها درمان نمی شود. به همین علت پزشک و پرستاران تاکید می کنندکه پانسمان زخم بخیه ها به خوبی مورد مراقبت قرار بگیرند و در موعد مقررتعویض شوند تا مشکلی به وجود نیاید. تعویض پانسمان بخیه جراحی درمنزل شامل شستشو زخم، استریل کردن زخم و بانداژ مجدد زخممی باشد.

پانسمان زخم بازدر منزل

همانطور که ازنامگزاری این نوع پانسمان مشخص است در این نوع پانسمان روی زخم به دلایل مختلفنباید کامل پوشانده شود. در این مواقع صرفا باید زخم شستشو داده و سپس روی زخمداروهای لازم بنا به تشخیص پزشک زده می شود و در نهایت روی زخم را باز می گذارند.

پانسمان زخمبستر در منزل

افرادی که به دلایلمختلف مانند ناتوانی در حرکت مجبورند مدت زیادی در بستر بمانند ممکن است دچار زخمبستر شوند. این زخم بر اثر ساییدگی پوست با سطح زیر خود و عدم گردش هوا پدید میآید.

انجام پانسمان زخمبستر نیزبه علت اینکه معمولا در زیر لایه های این زخم عفونت زیادی نهفته است، کار بسیارتخصصی می باشد. پرستاران و متخصصینی که به تعویض پانسمان زخم بستر در منزل میپردازند حتما باید دوره های تخصصی درمان زخم بستر را گذرانده باشند. تا بتوانند بهبهترین شکل روند گسترش زخم را کنترل و مهار کنند.

پانسمان زخمدیابتی در منزل

افرادی که مبتلا بهبیماری دیابت هستند. در صورت سایش یا بریدگی بر اثر اجسام خارجی نیاز به مراقبتهای بیشتری دارند. زیرا روند درمان زخم در بیماران دیابتی بسیار کندتر است.متاسفانه زخم هایی که در بدن علی الخصوص در پای بیماران دیابتی ایجاد می شود اغلبعفونت می کنند و موجب یک عارضه بزرگتر می شوند.

زخم هایی که در پاهایافراد دیابتی ایجاد می شوند معمولا در 15 درصد موارد اگر به درستی مداوا نشوندممکن است موجب قطع عضو شوند. به همین علت خدمات پانسمان زخم پا دیابتی ازاهمیت بسیار بالایی برخوردار است. باید به دستور پزشک به صورت منظم پانسمان انجام شودتا از پیشروی بیماری جلوگیری کند. گاهی امکان انتقال بیمار به مراکز درمانی وجودندارد به همین علت باید پانسمان زخم دیابتی در منزل و توسطپرستاران حرفه ای انجام شود.

پانسمان زخمکیست مویی در منزل

کیست مویی نیز یک بیمارپوستی است. در این بیماری، مو در هنگام رشد به داخل لایه های پوست بر میگردد. سپس موجب بروز عفونت می شود. در این مواقع درمان، صرفابا جراحی انجام می شود. همچنین پانسمان کیست مویی خود بهتنهایی عامل بسیار موثری در بهبود بیماری است. از آنجایی که قسمت جراحی شده ترشحاتدارد باید پانسمان آنها به صورت منظم و روزانه تعویض شود. معمولا هفته اول بعد ازجراحی باید پانسمان زخم کیست مویی در منزل به صورت منظم و توسطافراد متخصص انجام شود تا عفونتی در قسمت جراحی شده ایجاد نشود.

پانسمان سوختگیدر منزل

پانسمان سوختگی درمنزل بسیارتخصصی است و بر اساس درجه سوختگی به صورت های مختلف روش های درمان و نحوه تعویضپانسمان سوختگی در منزل متفاوت است. در مواردی که درصد سوختگی بالاست حتماباید این خدمات توسط پرستاران با تجربه و ماهر در این زمینه انجام شود.

انواع پانسمان در خانه به چه صورت انجام می شود؟

همانطور که پیش تربیان شد انوان پانسمان بر اساس نوع جراحت متفاوت هستند که در ادامه به معرفیاجمالی آنها می پردازیم. پانسمانبا باند و گاز استریل

یکی از رایج‌ترین راهکارها برای پوشاندن زخم استفاده از گاز استریلاست. این پارچه ترشحات اضافی زخم را جذب کرده و از ایجاد عفونت جلوگیری می کند.

پانسمان فوم

از این نوع پانسمانبرای زخم هایی که ترشحات خون آبه زیادی دارند استفاده می شود و همچنین از خشک شدنزیاد محدوده مجروح شده جلوگیری می کند.

پانسمان کامفیل

سطح این پانسمان برایبهبودی سریع زخم های تاولی مانند سوختگی استفاده می شود و به محظ برخورد با زخمحالت ژلی پیدا می کند و زخم با سرعت بالاتری بهبود پیدا می کند.

پانسمان هیدروژل

این پانسمان برای زخمهای خشک استفاده می شود و رطوبت را در بافت زخم حفظ می کند

پانسمان کلاژن

این نوع پانسمان جدیدروند درمان را سرعت می بخشد. این پانسمان با تحریک سلول ها در مواردی که امکانبهبود زخم کند است گزینه بهتری است.

هزینه پانسمان در منزل به چه مواردی وابسته است؟

هزینه پانسمان زخم درمنزل به مواردمتعددی وابسته است. در درجه اول قیمت تعویض پانسمان در منزل به نوع زخم وابسته است. قیمت پانسمانزخم باز با قیمت پانسمان زخم سوختگی یکسان نیست. نوع پانسمان مورددیگری است تغییر دهنده هزینه تعویض پانسمان در خانه است. با ثبتدرخواست در سامانه هوم سرویز از قیمت دقیق تعویض پانسمان در خانه مطلع خواهید شد.

خدمات پانسمان در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهخدمات پانسمان در منزل به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.همکاران ما در کمترین زمان ممکن جهت مشاوره رایگان و اعلام هزینه ها با شما تماسخواهند گرفت و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پانسمان در منزل و همچنین ارایه خدمات خدمات پانسمان زخم در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, سونداژ در منزل, تزریق آمپول و دارو در منزل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , همراه بیمار در بیمارستان دولتی, مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل, نگهداری و پرستاری از کودک در منزل, کلیه خدمات پرستاری از بیمار در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پانسمان در منزل

خدمات پانسمان زخم در منزل

تعویض پانسمان بخیه جراحی در منزل

پانسمان زخم باز در منزل

پانسمان زخم بستر در منزل

پانسمان زخم دیابتی در منزل

پانسمان زخم کیست مویی در منزل

تعویض پانسمان سوختگی در منزل و....

نظرات کاربران

پرستاری که واسمون ارسال کردید بسیار خانم تمیز و حرفه ایی بودند

شرایط خدمات پانسمان و تعویض بانداژ در خانه

خدمات پانسمان در محل شامل حضور همیار در محل مشتری و انجام پانسمان محل انواع زخم ناشی از خراشیدگی, پارگی, زخم بستر و کشیدن بخیه و ... می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات پانسمان در محل به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

معاینه پزشکی در محل
معاینه پزشکی در محل
قیمت از 650,000 الی 900,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 190,000 الی 450,000 تومان
پرستاری و مراقبت بیمار
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 650,000 الی 3,550,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 61,100 الی 61,100 تومان