آزمایش در منزل
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
آزمایش و نمونه گیری در محل

آزمایش در منزل

از 1204 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت آزمایش در منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت نمونه گیری خون توسط پرستار در محل

300,000 الی 350,000 تومان

متوسط قیمت190,000 تومانکمینه قیمت150,000 تومانبیشینه قیمت1,360,000 تومان

آنچه درباره آزمایش در منزل خواهید خواند

 • فرآیند نمونه گیری در منزل چگونه انجام می شود؟
 • آزمایش در منزل تحت پوشش بیمه انجام می شود؟
 • نحوه استفاده از بیمه برای خدمات آزمایش در محل چگونه است؟
 • آزمایش در منزل بدون نسخه پزشک هم انجام می شود؟
 • خدمات آزمایش در منزل شامل چه مواردی می شود؟
 • انواع نمونه گیری در محل شامل چه مواردی است؟
 • انجام آزمایش در محل کار ( نمونه گیری در محل کار)
 • نتیجه آزمایش در منزل چگونه اعلام می شود؟
 • مزایای نمونه گیری در منزل
 • هزینه آزمایش در منزل به چه مواردی وابسته است؟
 • کلیه خدمات نمونه گیری در محل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

آزمایش در منزل

آزمایش خون اولینراهکار بر اطلاع از شرایط کلی بدن است. از این رو انجام آزمایش در منزل یکیاز مهمترین اقدامات در راستای آزمایشات تشخیصی می باشد. امروزه با پیشرفت تکنولوژیشاهد افزایش استفاده از خدمات پزشکی و پرستاری در محل هستیم. در اینمیان خدمات آزمایش در محل نیز روی کار آمده است. با استفاده از خدماتنمونه گیری در منزل می توان بستر مناسبی را برای افرادی فراهم آورد کهامکان مراجعه به آزمایشگاه ها برایشان سخت است. ممکن است به دلایل مختلف مانندکمبود وقت، بی حوصلگی و هزاران دلیل دیگر از انجام آزمایشات سرباز بزنید که درصورت استفاده از خدمات آزمایشگاه آنلاین می توانید بدون دغدغه بهوضعیت سلامت خود رسیدگی کنید. در ادامه به معرفی انواع خدمات نمونه گیری در محلارائه می شود و عوامل موثر بر هزینه آزمایش در منزل می پردازیم.

فرآیند نمونه گیری در منزل چگونه انجام می شود؟

شاید واژه آزمایش درمنزل برایتان غریب به نظر برسد. اما درخواست آزمایشخون در منزل و نمونه گیری در محل چندان هم سخت نیست. تنها در چند مرحله ساده خلاصهمی شود که توضیح خواهیم داد.

· ابتدا درخواستخودتان را ثبت کنید

درخواستتان و نوعآزمایش مورد نظر را می توانید از طریق ثبت درخواست آنلاین و یا تماس مستقیم ثبتکنید. می توانید نسخه پزشک را ارسال کنید که با تماس همکاران از این روند آگاهخواهید شد.

· مشاورین ما باشما تماس خواهند گرفت

پس از ثبت درخواستهمکاران ما جهت بررسی نوع آزمایش خون با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را درارتباط نحوه تخصیص بیمه مورد نظر و مدت زمان آماده سازی پاسخ آزمایش و نحوهارسال جواب آزمایش در اختیارتان قرار خواهند داد.

· اعزام متخصصین وکادر نمونه گیری به محل

پس از اعلام هزینه هاو توضیحات لازم کادر مربوطه به محل اعزام شده و نمونه گیری های لازم را انجام دادهو در بهترین شرایط نمونه ها به آزمایشگاه پاتوبیولوژی انتقال داده می شود. آزمایشخون در منزل توسط پرسنل آزمایشگاهی یا افراد فارغ التحصیلان علوم آزمایشگاهی انجاممی شود.

· اعلام نتیجهآزمایش

بر اساس نوع آزمایشپس از طی شدن بازه زمانی مربوطه نتیجه آزمایش از طریق پیک و یا به صورت آنلاینارسال می شود. در صورتی که می خواهید می توانید از خدمات پزشک آنلاین جهت تفسیرجواب آزمایش نیز بهره مند شوید.

آزمایش در منزل تحت پوشش بیمه انجام می شود؟

همانطور که به دفعاتتوضیح دادیم خدمات آزمایش در منزل تفاوتی با دریافت این خدمات در آزمایشگاهپاتوبیولوژی ندارد. به این ترتیب که می توانید بر اساس نوع پوشش بیمه خود که پایهیا تکمیلی است از خدمات بهره مند شوید. در صورتی که نسخه پزشک داشته باشید که درلحظه بیمه اعمال شده و هزینه آزمایش در منزل پس از کسر درصد بیمه دریافتخواهد شد. به این ترتیب که اعلام هزینه آزمایش در منزل بر اساس نرخ آزمایشگاهاتعیین و اعلام می شود و هزینه های انجام این خدمات در منزل یا محل کار به صورتثابت به این مبالغ اضافه می شود.

نحوه استفاده از بیمه برای خدمات آزمایش در محل چگونه است؟

نحوه استفاده از بیمهبه خود شما وابسته است. قیمت آزمایش خون در منزل را می توانید و اعمال بیمهرا بر عهده ما قرار دهید و نرخ قیمت آزمایش در منزل پس از کسر بیمه اعلام می شود.روش دیگر اینکه خودتان به طور کامل هزینه آزمایش در منزل را پرداخت کرده و فاکتورآزمایشگاه را به شرکت بیمه تحت پوشش خود برده و مبالغ را دریافت کنید.

آزمایش در منزل بدون نسخه پزشک هم انجام می شود؟

اگر در فکر انجامآزمایش در منزل هستید و نگرانی هایی از بابت اعمال بیمه برای آزمایشات خود دارید.پزشکان ما نسخه آنلاین تجویز کرده تا بتوانید از بیمه خود استفاده کنید. پزشکان مابر اساس سن، جنسیت و نوع بیماری فرد آزمایشات را تجویز خواهد نمود.

خدمات آزمایش در منزل شامل چه مواردی می شود؟

خدمات آزمایش درمنزل بسیار گسترده هستند. تمام آزمایشات عمومی و طیف گسترده ای از آزمایشاتتخصصی را می توان در خدمات آزمایش در منزل دریافت نمود. مواردی مانند نمونهآزمایش خون، آزمایش هورمونی، نمونه گیری ادرار و مدفوع، آزمایشتیروئید، تست بارداری، تست اچ ای وی، تست اعتیاد، ژنتیک و ... به راحتی در محلمورد نظر برای تمام گروه سنین انجام می شود.

· نمونه گیری درمنزل برای کودکان

نمونه گیری خون برایاکثر کودکان ترسناک است. اما اگر به این کار نیاز باشد می توانید با استفاده ازنمونه گیری در منزل از میزان استرس و اضطراب کودک کم کنید. همچنین آزمایش خون ازکودکان در منزل برای والدین نیز شرایط بهتری را فراهم می آورد به این ترتیب که ازانتقال کودکان به آزمایشگاه و رفت و آمد خلاص می شوید. این شرایط برای کودکانی کهمشکل حرکتی دارند نیز بهتر است و راحتی فرزندان و والدین را به همراه خواهد داشت.با استفاده از خدمات آزمایشگاه آنلاین به راحتی پروسه انجام آزمایش در منزل ودریافت جواب آزمایش فراهم می شود.

· انواع آزمایشاتمربوط به چکاپ در منزل

بر اساس نوع تشخیصپزشک و با بر اساس خواسته خود فرد، انواع آزمایش چکاپ برای افراد تجویز می شود.مواردی مانند چکاپ زنان در منزل، چکاپ مردان، کودکان و سالمندان که هر کدام از اینهافاکتورهای خاصی را شامل می شوند.

در موارد این چنینیحتی آزمایش های تخصصی نیز انجام می شود. به طور کل بر اساس نوع آزمایش اگر بهشرایط خاصی در حین نمونه گیری در محل نیاز نباشد. تمامی این خدمات در محلانجام می شود و نمونه ها در بهترین شرایط بدون کمترین آسیبی به آزمایشگاه منتقلخواهند شد. تاکید می کنیم که تمام مراحل مربوط به آزمایش در محل کاملا براساس استانداردهای تایید شده وزارت بهداشت و زیر نظر این افراد و تحت رعایت تمامپروتکل های بهداشتی انجام می پذیرد.

انواع نمونه گیری در محل شامل چه مواردی است؟

· نمونه گیری خوندر منزل

آزمایش خون در منزل مرسوم ترین نوع آزمایش برای افرادی است کهتوانایی یا تحمل حضور در آزمایشگاه ها را ندارند. به این ترتیب که نمونه گیریخون در محیط آرام منزل و بدون کمترین استرس انجام شده و نمونه در کمترین زمانمنتقل می شوند. در آزمایش خون هر گونه ناهماهنگی در بدن فرد و اختلالاتهورمونی و غیره خودشان را نشان می دهند. آزمایش خون در محل و یا آزمایشگاه ها ازسرخ رگ یا سیاهرگ در دست گرفته می شود.

· نمونه گیریادرار در منزل

نمونه گیری ادرارباید توسط خود متقاضی انجام شود. در مواردی که افراد سالمند و یا دارای مشکلاتجسمی حرکتی هستند باید با همکاری اعضای خانواده انجام شود. به این ترتیب بااستفاده از این خدمات دیگر با چالش های این چنینی رو به رو نخواهید بود. زیرا درحالت عادی اغلب افراد به خانه برگشته و باید در کمتر از چند ساعت نمونه ها را بهآزمایشگاه انتقال دهند. اما با استفاده از این خدمات نمونه ادرار به آزمایشگاه توسطکادر مربوطه انتقال پیدا می کند. باز هم تاکید می کنید خدمات آزمایش خون در منزل وآزمایش ادرار در خانه تحت پوشش بیمه های پایه و تکمیلی انجام می شود.

· نمونه گیریمدفوع در محل

نمونه گیری مدفوعراحت تر از ادرار است. زیرا تا چند ساعت قابل نگهداری است و می توانید در هنگامانجام آزمایش خون این نمونه ها به آزمایشگاه انتقال شود. اگر شرایط برای نمونهمدفوع آماده نباشد می توانید طی چند ساعت آینده نمونه ها را به آزمایشگاه انتقالدهید. البته برای زمان بندی درست می توانید با همکاران ما تماس بگیرید که تمامنمونه های مورد نظر در یک زمان به کادر نمونه برداری تحویل داده شوند.

انجام آزمایش در محل کار ( نمونه گیری در محل کار)

بسیاری از ارگان وسازمان ها هر چند ماه اقدام به بررسی و چکاپ کامل کارکنان خود خواهند نمود. چکاپسازمانی در محل خدمات دیگری است که در محل کار توسط برترین همکاران ما انجام میشود. در نهایت گزارشات کامل آماده شده و به سازمان ها تحویل داده خواهد شد. همچنیندر صورتی که نیاز به تفسیر آزمایش باشد توسط پزشکان حاذق ما تفسیر نتیجه آزمایشنیز به کارکنان اعلام می گردد.

نمونه گیری در محل دربهترین شرایط انجام شده و نمونه های تحت مناسب ترین شرایط در کمترین زمان بهآزمایشگاه منتقل خواهند شد.

نتیجه آزمایش در منزل چگونه اعلام می شود؟

همانطور که نمونهگیری در منزل به راحتی انجام می شود. فرآیند جواب دهی آزمایش در منزل نیز بسیارساده خواهد بود. به این ترتیب که نیازی به مراجعه به آزمایشگاه نخواهد بود. نتیجهآزمایش در محل ارسال شده و در دسترستان قرار خواهد گرفت.

مزایای نمونه گیری در منزل

 • آزمایش درمنزل از مزایای زیادی برخوردار است. استفادهاز خدمات آزمایش خون در منزل برای افرادی که از توانایی جسمی خوبیبرخوردار نیستند، پیشنهاد می شود. همچنین سالمندانی که در نزدیکی محل سکونت خوددسترسی به آزمایشگاه ندارند و برای مراجعه باید مدت زمان زیادی را در شلوغی وترافیک طی کنند بسیار مناسب است.
 • جهت انجامهر گونه آزمایش باید زمانی را اختصاص دهید و به آزمایشگاه بروید و نوبت بگیرید.سپس بعد از نوبت دهی باید در زمان تعیین شده جهت ارائه نمونه دوباره به آزمایشگاهمراجعه کنید. اما با انجام آزمایش در منزل دیگر این اتلاف وقت هارا سپری نخواهید کرد. زمانی که شما آزاد هستید خدمات آزمایش در محل رادریافت خواهید نمود.
 • آزمایشخون در منزل در کنار موارد بهداشتی می تواند امنیت روانی و آرامش را به همراهداشته باشد. برای خیلی از افراد پروسه آزمایش دادن کار استرس آوری است. اما درمحیط آزمایشگاه ها با توجه به حجم کاری ممکن است به این استرس ها و سوال هایمراجعین پاسخ داده نشود. اما در هنگام نمونه گیری در محل متخصص نمونهگیر با آرامش به سوال های افراد پاسخ می دهد و با توجه به استرس آنهاعمل خونگیری را انجام می دهد.
 • آزمایش درمحل در تمام روزهای هفته انجام می شود و دیگر نگرانی از تعطیلی های رسمی و غیررسمی نخواهید داشت. مخصوصا در موارد آزمایشات فوری بهترین گزینه خدمات آزمایش خوندر محل است.

هزینه آزمایش در منزل به چه مواردی وابسته است؟

قیمت آزمایش درمنزل به موارد متعددی وابسته است. در ابتدا تنها عامل تاثیرگذار بر هزینهآزمایش در منزل نوع آزمایش است. مورد دیگر سن بیمار است. با توجه به اینتفاسیر نمی توان قیمت ثابتی را به عنوان هزینه آزمایش در محل اعلام نمود. با تماسبا متخصصین و مشاورین ما بر اساس نسخه پزشک و نوع بیمه ی خود تکمیلی یا معمولی میتوانید از تعرفه خدمات آزمایش در منزل و هزینه نمونه گیری درمنزل هوم سرویز مطلع شوید.

به طور کل هزینهآزمایش در منزل بعد از نمونه گیری در محل و قبل از اعلام نتیجه آزمایش دریافت میشود.

کلیه خدمات نمونه گیری در محل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

دریافت خدماتآزمایشگاهی در شهرهای شلوغ و پرجمعیت دغدغه بزرگی است. انتظار در صف های طولانیبرای افرادی که شرایط عمومی خوبی ندارند طاقت فرسا است. با استفاده از خدماتآزمایش خون در منزل هوم سرویز دریافت این خدمات بسیار راحت تر شده است به ترتیبیکه با ثبت درخواست رایگان، متخصصین با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را دراختیارتان قرار خواهند داد. همچنین نتیجه آزمایش نیز در موئد مقرر ارسال خواهد شد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس آزمایش در منزل و همچنین ارایه خدمات آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آزمایش ارائه می دهد که شامل انجام سونوگرافی معمولی و داپلر در محل, تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن, تست شنوایی در خانه, انواع تست کرونا در منزل و محل کار, بینایی سنجی در منزل, آزمایشات چکاپ سالمندان در منزل, انجام اکوی قلب در منزل, رادیولوژی پرتابل در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس آزمایش در منزل

آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک

نمونه گیری خون در منزل بدون نسخه پزشک

آزمایش خون در منزل برای کودکان

نمونه گیری از سالمندان

نمونه گیری مدفوع

نمونه گیری ادرار در منزل

نمونه گیری مدفوع در محل

نظرات کاربران

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

شرایط آزمایش خون در منزل و خونگیری در محل

خدمات آزمایش و نمونه گیری در محل، شامل مراجعه حضوی متخصص نمونه گیری آزمایشگاه در منزل شما، جهت اخذ نمونه مطابق نسخه پزشک و ارایه نمونه به آزمایشگاه و در نهایت ارایه جوابیه آزمایش برای شما از طریق ایمیل یا به صورت پیک می باشد.

در صورت نیاز به نسخه چاپی جواب آزمایش، جهت ارایه به بیمه تکمیلی، هزینه پیک بر عهده مشتری می‌باشد.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی و آزمایشگاهی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به تنوع آزمایشات، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

جهت انجام آزمایشات وجود نسخه پزشک الزامی است، لطفا در صورت نداشتن نسخه پزشک این موضوع را پس از تماس پشتیبان اعلام بفرمایید. امکان استفاده از دفترچه بیمه بهنگام نمونه گیری با پرداخت حق ویزیت دکتر مقدور می باشد.

امکان ارایه آزمایشات دوره ای برای سازمان ها و به صورت گروهی وجود دارد.

ارائه سرویس خدمات آزمایشی و نمونه گیری در منزل برای کودکان زیر 1 سال مقدور نمی باشد.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 200,000 الی 900,000 تومان
بینایی سنجی
بینایی سنجی
قیمت از 950,000 الی 1,800,000 تومان
همراه بیمار
همراه بیمار
قیمت از 150,000 الی 1,650,000 تومان
پرستاری و مراقبت بیمار
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 11,111 الی 650,000 تومان