شنوایی سنجی در منزل

شنوایی سنجی در منزل

از 1198 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت شنوایی سنجی در منزل در زمستان 1401 چقدر است؟

قیمت شنوایی سنجی در منزل

توافقی

متوسط قیمت450,000 تومانکمینه قیمت450,000 تومانبیشینه قیمت700,000 تومان

آنچه درباره شنوایی سنجی در منزل خواهید خواند

 • شنوایی سنجی در منزل
 • آزمایش شنوایی سنجی در منزل
 • تست شنوایی سنجی در منزل چگونه انجام می شود؟
 • غربالگری شنوایی و شنوایی سنجی کودک در خانه
 • تست شنوایی نوزاد در منزل
 • شنوایی سنجی سالمندان در منزل
 • تجویز سمعک در منزل
 • تست شنوایی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است؟
 • شنوایی سنجی در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

شنوایی سنجی در منزل

شنوایی سنجی در منزل از جمله خدماتی است که برای انجاماین کار متخصصین تمامی امکانات مورد نیاز برای تست شنوایی را به منزل بیمارانتقال می دهند. ممکن است افراد بر اثر یک بیماری یا حادثه، بر اثر بالا رفتن سن،و یا در نوزادان تازه متولد شده به صورت مادرزادی مشکلات شنوایی ایجاد شوند. تستشنوایی در خانه برای اطلاع از وخامت وضع و جلوگیری از پیشروی مشکل بیمارانجام می شود. در ادامه به روش ادیومتریدر خانه و عوامل موثر بر هزینه شنوایی سنجی در منزل می پردازیم.

آزمایش شنوایی سنجی در منزل

برای اطلاع از سطحشنوایی افراد، باید ویزیت شنوایی سنجی انجام شود. به این ترتیببا اعلام نتیجه آزمایش، میزان شنوایی فرد مشخص می گردد. انجام انواع آزمایششنوایی سنجی امکان سنجش شنوایی و تشخیص بیماری را سرعت میبخشد. ادیولوژیست برای تشخیص نوع بیماری، ابتدا عوامل وراثتی و ژنتیکی فرد رابررسی می کند. زیرا ممکن است بسیاری از اختلالات شنوایی به صورت انتسابی باشد.همچنین عامل دیگری که در شنوایی سنجی در محل مشخص می شود علتآسیب به گوش و قسمت آسیب دیده است. گاهی گوش در اثر ضربه دچار مشکل می شود. همچنینگاهی پخش شدن صدای بالا ممکن است به پرده گوش آسیب رسانیده باشد و موحب پارگی پردهگوش شود.

تست شنوایی سنجی در منزل چگونه انجام می شود؟

شنوایی‌ سنجی در خانه بهآزمون‌هایی اطلاق می شود که عملکرد گوش‌ افراد را بررسی می کند. این آزمون‌های سنجششنوایی هم به جهت تست شدت صدای دریافتی توسط گوشها و هم جهت تشخیص مشکلاتمربوط به گوش داخلی‌ انجام می شود. تشخیص و درمان این بیماریها بر عهده شنوایی سنجاست. با استفاده از دستگاه آدیومتر یا اندازه گیر صوتی گستره شنوایی فرد آزمایش میشود. این دستگاه ادیومتری از یک هدفون و یک تولید کننده فرکانس تشکیل شده است.آدیولوژیست یا شنوایی سنج با ایجاد فرکانس های صوتی شنوایی فرد را اندازهگیری می کند و به صورت نموداری به نمایش در می آورد.

غربالگری شنوایی و شنوایی سنجی کودک در خانه

تست غربالگری شنوایی،تست ساده‌ای است که باید توسط ادیولوژیست انجام شود. این تست فقط به چنددقیقه زمان نیاز دارد. هدف آن شنوایی سنجی کودکان است که احساس می شود نیازبه ارزیابی بیشتری دارند. با انجام تست شنوایی کودک در خانه شمااز سلامت شنوایی فرزندتان و انجام مراقبت های صحیح بعد از آن مطمئن خواهید شد. دراین سنجش امواجی از دستگاهOAE به گوشکودک فرستاده می شود. انعکاس امواج نشان دهنده ی میزان سلامت گوش کودک یا نوزادخواهد بود. در صورت رضایت بخش نبودن نتایج غربالگری باید تست های تخصصی تر توسطایدولوژیست برای درمان به موقع انجام شود.

شنوایی سنجی کودکاندر خانه یادر کلینیک شنوایی سنجی این اطمینان را به شما خواهد داد. که کودکدر آینده درکسب مهارت های ضروری و ارتباطات اجتماعی در مدرسه و دیگر جوامع به مشکلبرنخواهد خورد.

تست شنوایی نوزاد در منزل

تمام نوزادان درزمان تولد یا حتی در هنگامی که در شکم مادر هستند تمام صداهای اطراف را می شنوند.نوزاد حتی صدای مادر خود را کامل می شناسد. شنوایی نوزاد در پایان یک ماهگی کاملمی شود. اما تست شنوایی سنجی نوزاد در منزل موجب می شود تااقدامات ضروری ابتدایی انجام شود. در صورتی که مادران به هر دلیلی مایلند که خیالخود و اطرافیانشان را از سلامت فرزندشان راحت کنند، می توانند از خدماتشنوایی سنجی نوزاد در خانه بهره مند شوند.

در مواردی که نوزادبه تست معمولی واکنش نشان ندهد. باید تست شنوایی نوزاد در منزل تخصصی ترمانند تست abr و oae انجام شود.

شنوایی سنجی سالمندان در منزل

مورد بعدی شنواییسنجی برای گروه سنی سالمندان است. افراد سالمند به دلیل کهولت سن ممکن است درشنیدن کامل صداها دچار مشکل شوند. اما این افراد اغلب تحمل شلوغی و انتظار در صف مراجعینشنوایی سنجی را ندارند. از این رو برای رفع این مشکل با توجه به شرایط موجوداستفاده از شنوایی سنجی در منزل می تواند بهترین راهکار باشد.همچنین در صورت نیاز تجویز سمعک در منزل نیز برای این عزیزان انجام میشود. تستشنوایی سنجی سالمندان در منزل و حتی قالب گیریگوش و تنظیم سمعک در منزل از جمله خدماتی هستند که توسط تیم هوم سرویزارائه می شود.

تجویز سمعک در منزل

استفادهاز خدمات تست شنوایی در خانه و تجویز سمعک باعث می شود، فرد ازبالاترین استانداردهای انجام تست بهره مند شود. زیرا افرادی که برای شنوایی بهسمعک نیاز دارند، بیشتر در محیط منزل و در شنیدن صداهای افراد با مشکل رو به روهستند. از این رو اگر تنظیم سمعک در منزل انجام شود. بیشترینمیزان رضایت استفاده کننده را در پی خواهد داشت.

تست شنوایی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است؟

هرگز نباید دلایلیمانند خانه نشینی، ناتوانی در حرکت و یا هر مورد دیگری افراد را از لذت شنیدن دورکند. شنوایی سنجی در همه گروهای سنی و البته خدمات مربوط به تجویز و تنظیم سمعکتوسط تیم هوم سرویز در منزل انجام می شود.

تیم شنوایی سنجیدر خانه هوم سرویز دارای مدارک تایید شده از وزارت بهداشت و درمان هستند. بااستفاده از تجهیزات پیشرفته و روز دنیا اقدامات سنجش و درمانی را انجام می دهند.از جمله خدماتی که در این سرویس انجام می شود عبارت اند از:

 • انجام ادیومتری یاگرفتن نوار گوش در منزل
 • انجام تمپانومتری جهتبررسی عفونت در گوش میانی
 • غربالگریشنوایی نوزادان
 • تجویزسمعک و تنظیم سمعک در منزل
 • قالب گیریاز گوش جهت ساخت سمعک در منزل

شنوایی سنجی در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

خدمات درمانی هومسرویز مانند تست شنوایی در منزل و ویزیت شنوایی سنجی ، تجویزو تنظیم سمعک در منزل انجام می شود. تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هومسرویز ثبت درخواست نمایید. همکاران ما در کمتر از یک ساعت جهت مشاوره واعلام هزینه شنوایی سنجی در محل توضیحات لازم را در اختیار شماقرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس شنوایی سنجی در منزل و همچنین ارایه خدمات تست شنوایی در خانه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آزمایش ارائه می دهد که شامل انجام انواع سونوگرافی معمولی و داپلر در محل, تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن, انواع تست کرونا در منزل و محل کار, بینایی سنجی در منزل, انجام کلیه آزمایشات چکاپ سالمندان در منزل, خدمات نوار قلب در منزل, آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک , رادیولوژی پرتابل در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس شنوایی سنجی در منزل

تست شنوایی در خانه

غربالگری شنوایی و شنوایی سنجی کودک

تجویز سمعک در منزل

تنظیم سمعک در منزل

انجام ادیومتری یا گرفتن نوار گوش در منزل

قالب گیری از گوش جهت ساخت سمعک در منزل

تمیز کردن گوش و ...

نظرات کاربران

profile picture
بهزاد راد

کیفیت کار واقعا عالی و تا جایی که بتونن تلاش کردند که سرویس با هزینه کمتری واسمون تموم شه

profile picture
حمید بقایی

تکنسین بسیار ماهر و مورد اطمینانی بودن با خوشرویی کارمونو انجام دادند متشکرم ازشون👌🙏

profile picture
محمد پورمحمدی

برای یک روز دو نیرو گرفتم که هردو واقعا عالی بودند بسیار خوش اخلاق و دقیق ممنونم

profile picture
محمد پورمحمدی

برای یک روز دو نیرو گرفتم که هردو واقعا عالی بودند بسیار خوش اخلاق و دقیق ممنونم

شرایط آزمایش شنوایی سنجی در منزل

خدمات شنوایی سنجی و تجویز سمعک در محل شامل حضور متخصص ادیومتری به همراه تجهیزات مورد نیاز در محل مشتری و انجام خدمات شنوایی سنجی می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات سنجش شنوایی و تجویز سمعک از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، متخصص شنوایی سنجی مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری یا وجود بیماری قبلی در شنوایی یا ارایه خدمات شنوایی سنجی به صورت گروهی لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید..

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

بینایی سنجی
بینایی سنجی
قیمت از 150,000 الی 500,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 200,000 الی 400,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 10,000 الی 28,000 تومان
فیزیوتراپی در محل
فیزیوتراپی در محل
قیمت از 650,000 الی 2,700,000 تومان