شنوایی سنجی در منزل

شنوایی سنجی در منزل

از 1198 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت شنوایی سنجی در منزل در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت شنوایی سنجی در محل

750,000 تومان

متوسط قیمت690,000 تومانکمینه قیمت690,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

آنچه درباره شنوایی سنجی در منزل خواهید خواند

 • شنوایی سنجی در منزل
 • آزمایش شنوایی سنجی در منزل در چه مواردی پیشنهاد می شود؟
 • تست شنوایی سنجی در منزل چگونه انجام می شود؟
 • مزایای خدمات شنوایی سنجی در منزل
 • تست شنوایی سنجی در منزل شامل چه مراحلی است؟
 • سنجش شنوایی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است؟
 • هزینه شنوایی سنجی در منزل شامل چه مواردی می شود؟
 • خدمات تست شنوایی سنجی در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

شنوایی سنجی در منزل

ممکن است افراد به هردلیلی نتوانند در کلینیک شنوایی سنجی حضور پیدا کنند. برای کمک به اینافراد و بالا بردن سطح کیفیت زندگی افراد سالمند و کم توان حرکتی، خدمات شنواییسنجی در منزل روی کار آمد. برای انجام این کار، متخصصین تمامی امکانات موردنیاز برای تست شنوایی را به منزل بیمار انتقال می دهند. سنجش شنواییدر منزل برای افرادی که بر اثر یک بیماری یا حادثه دچار مشکلات شنوایی شده اندیا بر اثر بالا رفتن سن دچار کم شنوایی شده اند و یا در نوزادان تازه متولد شده بهصورت مادرزادی مشکلات شنوایی دارند انجام می گیرد. تست شنوایی درخانه بهترین و سریع ترین راهکار برای اطلاع از وخامت وضع و جلوگیری از پیشرویمشکل بیمار است. در ادامه به روشادیومتری در خانه و سنجش شنوایی و عوامل موثر بر هزینه شنوایی سنجی درمنزل می پردازیم.

آزمایش شنوایی سنجی در منزل در چه مواردی پیشنهاد می شود؟

برای اطلاع از سطحشنوایی افراد، باید ویزیت شنوایی سنجی انجام شود. به این ترتیب با اعلامنتیجه آزمایش، میزان شنوایی فرد مشخص می گردد. انجام انواع آزمایش شنواییسنجی امکان سنجش شنوایی و تشخیص بیماری را سرعت می بخشد.ادیولوژیست برای تشخیص نوع بیماری، ابتدا عوامل وراثتی و ژنتیکی فرد را بررسیمی کند. زیرا ممکن است بسیاری از اختلالات شنوایی به صورت انتسابی باشد. همچنینعامل دیگری که در سنجش شنوایی مشخص می شود علت آسیب به گوش و تشخیص قسمت آسیبدیده است. گاهی گوش در اثر ضربه دچار مشکل می شود. همچنین گاهی پخش شدن صدای بالاممکن است به پرده گوش آسیب رسانیده باشد و موحب پارگی پرده گوش شود.

به طور معمول دو نوعتست شنوایی سنج انجام می گیرد. اولین مورد سنجش شنوایی مربوط به اندازه گیریکمترین صداهایی است که فرد می شنود. دومین مورد سنجش شنوایی در خانه نیز به درکگفتار فرد در حالت سکوت مرتبط است. این تست ها کاملا غیر تهاجمی و بدون درد هستند.مدت زمان سنجش شنوایی در منزل در حدود 15 دقیقه است.

تست شنوایی سنجی در منزل چگونه انجام می شود؟

شنوایی‌ سنجی درخانه به تست هایی اطلاق می شود که عملکرد گوش‌ افراد را بررسی می کند. اینتست سنجش شنوایی هم به جهت تست شدت صدای دریافتی توسط گوشها و هم جهتتشخیص مشکلات مربوط به گوش داخلی‌ انجام می شود. تشخیص و درمان این بیماریها برعهده شنوایی سنج است. با استفاده از دستگاه آدیومتر یا اندازه گیر صوتی گسترهشنوایی فرد آزمایش می شود. این دستگاه ادیومتری از یک هدفون و یک تولید کنندهفرکانس تشکیل شده است. آدیولوژیست یا شنوایی سنج با ایجاد فرکانس های صوتیشنوایی فرد را اندازه گیری می کند و به صورت نموداری به نمایش در می آورد. در ادامه به معرفی خدمات سنجش شنوایی درمنزل می پردازیم.

· غربالگری شنواییو شنوایی سنجی کودکان در خانه

تست غربالگری شنوایی،تست ساده‌ای است که باید توسط ادیولوژیست انجام شود. این تست فقط به چنددقیقه زمان نیاز دارد. شنوایی سنجی کودکان در مواقعی که کودک در مطب شنوایی سنجیهمکاری نمی کند یا احساس راحتی نمی کند بیشتر اهمیت پیدا می کند. هدف از اینتست شنوایی سنجی کودکان است که احساس می شود نیاز به ارزیابی بیشتری دارند.با انجام تست شنوایی کودک در خانه شما از سلامت شنوایی فرزندتان و انجاممراقبت های صحیح بعد از آن مطمئن خواهید شد. در این سنجش امواجی از دستگاه OAE به گوش کودک فرستاده می شود. انعکاس امواجنشان دهنده ی میزان سلامت گوش کودک یا نوزاد خواهد بود. در صورت رضایت بخش نبودننتایج غربالگری باید تست های تخصصی تر توسط ایدولوژیست برای درمان به موقع انجامشود.

از مزایای دیگر سنجششنوایی کودکان در خانه ارزیابی شنوایی کودک در محیط طبیعی است. زیرا که در اینصورت نتایج به دست آمده درست تر خواهد بود. هزینه شنوایی سنجی در منزل برایکودکان بر اساس نوع تست مورد نیاز تغییر می کند.

شنوایی سنجی کودکاندر خانه یا در کلینیک شنوایی سنجی این اطمینان را به شما خواهد داد که کودکدر آینده درکسب مهارت های ضروری و ارتباطات اجتماعی در مدرسه و دیگر جوامع به مشکلبرنخواهد خورد.

· تست شنوایی سنجینوزاد در منزل

شنوایی سنجی نوزاد درمنزل از خدماتویژه است که جهت رفاه حال خانواده در محل انجام می شود. مواردی مانند غربالگریشنوایی نوزادان که شامل تست های OAEو تست ای بی آر است انجام می گیرد و نتایج سریعا اعلام می گردد. به این ترتیبنوزادانی که مشکلات شنوایی دارند سریعا شناسایی می شوند و اقدامات لازم انجام میشود که مشکلات گفتاری در آینده پیدا نکنند.

تست شنوایی نوزادان از مواردی است که باید انجام شود و بایددر نوزادان زیر یک ماه و تا سه ماهگی تست های OAE انجام شود. اما در نوزادان بیشتر از سه ماه تستشنوایی سنجی ABR انجام می شوند. خوشبختانه تمام تست شنوایینوزاد در منزل انجام می شود و کیفیت انجام این خدمات تفاوتی با انجام این تستدر مراکز سنجش شنوایی نوزادان نخواهد داشت.

· شنوایی سنجیسالمندان در منزل

مورد بعدی شنواییسنجی برای گروه سنی سالمندان است. افراد سالمند به دلیل کهولت سن ممکن است درشنیدن کامل صداها دچار مشکل شوند. معمولا در سنین بالای 65 سال از هر سه فرد یکنفر دچار اختلالات شنوایی می شود. اما این افراد اغلب تحمل شلوغی و انتظار در صفمراجعین در کلینیک شنوایی سنجی را ندارند. از این رو برای رفع این مشکل باتوجه به شرایط موجود استفاده از شنوایی سنجی در منزل می تواند بهترینراهکار باشد. اختلالت مربوط یه شنوایی در ابتدا با افت شنیده شدن صداهای ریز شروعمی شود و سپس با پیشروی بیماری با کاهش شنوایی فرکانس های بم تشدید می شود. از اینرو تست شنوایی سنجی برای این عزیزان می تواند از پیشروی بیماری جلوگیری کند. برای شنواییسنجی سالمندان در خانه ابتدا با استفاده از ادیومتری میزان شنوایی سالمندبررسی می شود و در صورت نیاز سمعک تجویز می شود و یا تنظیم سمعک انجام می شود.

همچنین در صورتنیاز تجویز سمعک نیز برای این عزیزان انجام می شود. تست شنوایی سنجی سالمندان درمنزل و حتی قالب گیری گوش و تنظیم سمعک در منزل از جملهخدماتی هستند که توسط تیم هوم سرویز ارائه می شود.

· تجویز سمعک درمنزل

استفادهاز خدمات تست شنوایی در خانه و تجویز سمعک باعث می شود، فرد ازبالاترین استانداردهای انجام تست بهره مند شود. زیرا افرادی که برای شنوایی بهسمعک نیاز دارند، بیشتر در محیط منزل و در شنیدن صداهای افراد با مشکل رو به روهستند. از این رو اگر تنظیم سمعک در منزل انجام شود. بیشترین میزانرضایت استفاده کننده را در پی خواهد داشت.

مزایای خدمات شنوایی سنجی در منزل

تصور افراد از اینکهاستفاده از خدمات شنوایی سنجی از کیفیت پایین تری نسبت به کلینیک شنوایی سنجیبرخوردار است تصور اشتباهی است. با انجام سنجش شنوایی در منزل و حتی در مواردی باتنظیم سمعک در خانه بسیار چالش هایی که فرد در شنیدن صداهای روزمره دارد نیز ازبین خواهد رفت.

بدون نیاز به حرکت وانتقال بیمار در شرایط سخت و شلوغی ها افراد با امکانات در محل حاضر شده و تمامخدمات مربوط به سنجش شنوایی در محل انجام می گیرد. هزینه تست شنوایی در منزل تفاوتچندانی با انجام این خدمات در کلینیک ها ندارد و با حذف هزینه های رفت و آمد اتلافوقت در بسیاری از موارد به صرفه نیز خواهد بود.

تست شنوایی سنجی در منزل شامل چه مراحلی است؟

برای انجام تستشنوایی در خانه مراحلی باید انجام شود که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

· ثبت سفارش وتعیین وقت برای سنجش شنوایی در منزل

ابتدا برای دریافتخدمات شنوایی سنجی در خانه باید در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. با ثبتدرخواست رایگان متخصصین سنجش شنوایی با شما تماس گرفته و با هماهنگی های لازم درمحل حاضر خواهند شد.

· شنوایی سنج هایمتخصص با امکانات در محل حاضر خواهند شد

برای انجام آزمایششنوایی متخصصین با تجهیزات پیشرفته در محل حاضر شده و اقدامات لازم را انجام میدهند. بهتر است برای انجام تست شنوایی در خانه یکی از اعضای خانواده در محل حاضرشده باشند. به این ترتیب یک فرد دیگر می توانند سابقه شنوایی را بهتر توضیح داده وبا حداقل خطا تست شنوایی در محل انجام شود.

· تست شنوایی بادستگاه در محل

سپس متخصصین ادیومتریاقدام به بررسی مجرای گوش می کنند. سپس هدفون روی گوش قرار داده شده و پروسه تستشنوایی انجام می شود. سپس با پخش بوق های ممتد در فرکانس های متعدد شنوایی بررسیمی شود. پس از این آزمایش سنجش شنوایی در منزل نتایج بررسی و تفسیر می شود. درصورت نیاز به تجویز سمعک در خانه یا تنظیم سمعک در خانه اقدامات لازم انجام میشود.

سنجش شنوایی در منزل هوم سرویز شامل چه مواردی است؟

هرگز نباید دلایلیمانند خانه نشینی، ناتوانی در حرکت و یا هر مورد دیگری افراد را از لذت شنیدن دورکند. شنوایی سنجی در همه گروهای سنی و البته خدمات مربوط به تجویز و تنظیم سمعکتوسط تیم هوم سرویز انجام می شود.

تیم شنوایی سنجیدر خانه هوم سرویز دارای مدارک تایید شده از وزارت بهداشت و درمان هستند. بااستفاده از تجهیزات پیشرفته و روز دنیا اقدامات سنجش و درمانی را انجام می دهند.از جمله خدماتی که در این سرویس انجام می شود عبارت اند از:

 • انجام ادیومتری یاگرفتن نوار گوش در منزل
 • انجام تمپانومتری جهتبررسی عفونت در گوش میانی
 • غربالگریشنوایی نوزادان
 • تستسرگیجه شامل تست ecog و تست vng
 • تجویزسمعک
 • قالب گیریاز گوش جهت ساخت سمعک
 • تنطیمسمعک در منزل
 • راهاندازی اکسسوری های مربوط به سمعک هوشمند

هزینه شنوایی سنجی در منزل شامل چه مواردی می شود؟

هزینه شنوایی سنجی درمنزل به مواردمتعددی وابسته است. نوع تست ها و خدمات جانبی که مورد نیاز است بر هزینه سنجششنوایی تاثیر دارد. در ادامه به معرفی مواردی که بر هزینه تست شنوایی در منزلتاثیر دارند می پردازیم.

· سن بیمار

معمولا بر اساس سنبیمار نوع تست ها تغییر می کند. به طور مثال برای سنجش شنوایی نوزادان تست هایمتفاوتی برای تست شنوایی سنجی کودکان انجام می شود.

· تجویز سمعک و یاتنظیم سمعک

هزینه شنوایی سنجی درخانه برای سالمندان و بزرگسالان با هم تفاوت دارد. انجام نوار گوش یا ادیومتری ازمتداول ترین خدمات مربوط به تست شنوایی سنجی سالمندان است. همچنین در صورت نیاز بهسمعک و یا تنظیم سمعک، این هزینه ها بر هزینه سنجش شنوایی در منزل اضافه می گردد.

· نوع تست موردنیاز برای سنجش شنوایی بر هزینه شنوایی سنجی تاثیر دارد

قبل از هر توضیحی بایک مثال به توضیح بیشتر در این مورد می پردازیم. به طور مثال برای کودکان نمی توانتست ادیومتری گرفت و باید از سایر تست ها استفاده نمود. مواردی مانند تست ای بی آرو تست OAE نیز انجام می شود. هرکدام از این تست ها بر اساس سن بیمار و نوع مشکل وی تجویز می شود که هزینه شنواییسنجی در منزل را تغییر می دهند.

خدمات تست شنوایی سنجی در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

خدمات درمانی هومسرویز مانند تست شنوایی و ویزیت شنوایی سنجی ، تجویز و تنظیم سمعکانجام می شود. تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواستنمایید. همکاران ما در کمتر از یک ساعت جهت مشاوره و اعلام هزینه شنوایی سنجیدر محل توضیحات لازم را در اختیار شما قرار خواهند داد و در روز و ساعت مدنظر در محل حاضر می شوند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس شنوایی سنجی در منزل و همچنین ارایه خدمات تست شنوایی در خانه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آزمایش ارائه می دهد که شامل انجام سونوگرافی معمولی و داپلر در محل, تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن, انواع تست کرونا در منزل و محل کار, بینایی سنجی در منزل, آزمایشات چکاپ سالمندان در منزل, انجام اکوی قلب در منزل, آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک , رادیولوژی پرتابل در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس شنوایی سنجی در منزل

تست شنوایی در خانه

غربالگری شنوایی و شنوایی سنجی کودک

شنوایی سنجی نوزادان

تنظیم سمعک در منزل

انجام ادیومتری یا گرفتن نوار گوش در منزل

قالب گیری از گوش جهت ساخت سمعک در منزل

تمیز کردن گوش و ...

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

شرایط تست شنوایی سنجی در منزل

خدمات شنوایی سنجی و تجویز سمعک در محل شامل حضور متخصص ادیومتری به همراه تجهیزات مورد نیاز در محل مشتری و انجام خدمات شنوایی سنجی می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات سنجش شنوایی و تجویز سمعک از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، متخصص شنوایی سنجی مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری یا وجود بیماری قبلی در شنوایی یا ارایه خدمات شنوایی سنجی به صورت گروهی لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید..

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

بینایی سنجی
بینایی سنجی
قیمت از 950,000 الی 1,800,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 150,000 الی 500,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 61,100 الی 179,900 تومان
فیزیوتراپی در محل
فیزیوتراپی در محل
قیمت از 500,000 الی 1,600,000 تومان