سونوگرافی در منزل

سونوگرافی در منزل

از 1344 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سونوگرافی در منزل در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت سونوگرافی شکم و لگن

1,500,000 تومان

قیمت سونوگرافی رحم تخمدان سینه

2,000,000 تومان

متوسط قیمت2,000,000 تومانکمینه قیمت1,800,000 تومانبیشینه قیمت2,000,000 تومان

آنچه درباره سونوگرافی در منزل خواهید خواند

 • سونوگرافی در منزل
 • سونوگرافی چیست؟
 • انواع سونوگرافی در منزل
 • کاربرد سونوگرافی در پزشکی
 • انجام سونوگرافی در منزل برای کدام افراد پیشنهاد می شود؟
 • سونوگرافی در منزل هوم سرویز چگونه انجام می شود؟
 • مزایای انجام سونوگرافی در منزل چیست؟
 • هزینه سونوگرافی در منزل چقدر است؟
 • خدمات سونوگرافی در منزل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

سونوگرافی در منزل

سونوگرافی در منزل از جمله راهکاری های تشخیصی سریع محسوب میشود. بسیاری از افراد که به طور ناگهانی به دردهایی در قسمت های داخلی بدن دچارشده اند، برای تشخیص سریع و اطلاع از شرایط بیمار، پزشک دستور سونو گرافی می دهد. اما گاهی بنا به شرایطی امکان جابجاییبیمار وجود ندارد. در این مواقع ممکن است افراد نیاز به انجام سونوگرافی درمنزل داشته باشند. به طور کل می توان از دو نوع خدمات سونوگرافی شکم و لگن وسونوگرافی داپلر در منزل بهره مند شد. سونوگرافی شکم و لگن در منزل برای مشاهدهبافت ها و اندام های ثابت بدن به کار می رود. سونوگرافی داپلر در منزل نیزبرای مشاهده جریان خون در رگ ها و شریان ها به کار می رود. در ادامه به معرفیانواع سونوگرافی در منزل و عوامل موثر بر قیمت سونوگرافی در منزل میپردازیم.

سونوگرافی چیست؟

سونوگرافی موثرترینروش برای بررسی و عکسبرداری از اندام ها و بافت های داخلی بدن محسوب می شود.سونوگرافی با بهره گیری از امواج فراصوت انجام می شود که یکی از بی خطرترین روشهای تقریبا نوین در زمینه پزشکی است. دستگاه سونوگرافی از سه قسمت اسکنر، پرات وصفحه نمایش تشکیل شده است با حرکت پرات روی نواحی مختلف از بدن، امواج فراصوت رابه اندام های هدف می تاباند و برگشت این امواج به صورت تصویر نهایی نمایش داده میشوند.

انواع سونوگرافی در منزل

خدمات سونو گرافیگستره وسیعی هستند و تقریبا تمام قسمت های بدن را می توان با انواع سونوگرافیبررسی نمود. در ادامه به رایج ترین خدمات سونو گرافی در محل می پردازیم.

· سونوگرافیواژینال

این سونوگرافی برایبررسی وضعیت جنین در ماههای اول بارداری و همچنین بررسی اندام های جنسی زنانهمانند رحم، تخمدان و سایر اندام ها استفاده می شود.

· سونوگرافی شکم ولگن در منزل

در این نوع سونوگرافیشکم و لگن در منزل اقدام به بررسی دقیق اندام های داخلی بدن مانند دهانه رحم، رحم،لوله های فالوپ و تخمدان ها می کنند. خوشبختانه در خدمات سونوگرافی در منزل هومسرویز این نوع سونوگرافی انجام می شود.

· سونوگرافی کبددر منزل

سونوگرافی کبد امکانبررسی بافت کبد و عروق خونی را فراهم می آورد. به این ترتیب با بررسی کبد هر گونهبیماری تشخیص داده می شود و امکان جلوگیری و یا اقدامات لازم در جهت کنترل بیماریفراهم می گردد.

· سونوگرافی کلیهدر منزل

جهت بررسی و ارزیابیوضعیت کلیه ها و ساختار آنها سونوگرافی کلیه و مثانه تجویز می شود. با انجامسونوگرافی مثانه بیماری های مربوط به این قسمت مانند کیست، تومور و عفونت کلیهبررسی می گردد.

· انجام سونوگرافیتیروئید در منزل

غده تیروئید در ایننوع سونوگرافی در منزل بررسی می گردد. به این ترتیب تومورها، کیست ها و افزایش حجماین غده در گردن به واسطه سونو گرافی در منزل مشخص می گردد.

· سونوگرافیمعمولی در منزل

سونوگرافی معمولی درمنزل برای تشخیص‌ و بررسی اندام های داخلی شکم و همچنین بررسی سلامت رشد جنین درزمان بارداری کاربرد دارد. تصویر دریافتی از این نوع سونوگرافی دوبعدی است وجزئیات چندانی در آن مشخص نیست.

· انجام سونوگرافیتخصصی در منزل

تجهیزات مورد استفادهدر سونوگرافی تخصصی پیشرفته تر است. مبدل های مورد استفاده در این نوع سونوگرافیمتفاوت است و جزئیات بیشتری را به نمایش می گذارند. این نوع سونوگرافی برای بررسیدقیق تر اندام ها و اغلب در هنگام مشکوک شدن پزشک به توده های سرطانی و سایربیماری های خاص تجویز می شود.

· سونوگرافی سهبعدی و چهار بعدی

در این نوع سونوگرافیها تصاویر به وسیله نرم افزارهای کاملا تخصصی به صورت سه یا چهار بعدی با جزئیاتزیادی به نمایش گذاشته می شوند. این نوع سونوگرافی در منزل برای مشاهدهوضعیت جنین در حال رشد بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.

· سونوگرافی داپلردر منزل

اما درکنار سونوی معمولی که از آن برای مشاهده از بافت ها و اندام های ثابتبدن استفاده می شود، سونوگرافی داپلر نیز وجود دارد. انجام سونوگرافیداپلر در منزل برای مشاهده جریان خون در رگ ها و شریان ها استفاده میشود. در سونوگرافی داپلر انسداد رگ های خونی، لختگی خون و سرعت جریان خون در رگ هانشان داده می شود. فرآیند انجام سونوگرافی داپلر در منزل نیز مانندسونوگرافی معمولی است.

کاربرد سونوگرافی در پزشکی

انواع سونوگرافیساده، سونوگرافی داپلر و همچنین سونوگرافی سه بعدی برای بررسی اعضای مختلف بدندر علم پزشکی کاربرد دارد. البته خدمات سونوگرافی صرفا برای بررسی بافت های نرماستفاده می شود. سونوگرافی در دوران بارداری و بررسی وضعیت جنین از نمونه های بارزاستفاده از سونوگرافی در منزل است.

البته خدماتسونوگرافی به این موارد بسنده نمی کند. جالب است بدانید سونوگرافی در منزلعلاوه بر روش تشخیصی یک روش درمان نیز محسوب می شود. به طور مثال در عمللاپراسکوپی به هدایت ابزارآلات جراحی کمک می کند و دید جامع تری دراختیار پزشک قرار می دهد و از آسیب به سایر اندام های داخلی جلوگیری میکند.

تشخیص سریع بیماریهای قلبی در ابتدا به وسیله سونوگرافی از قلب مشخص می شود. بررسیعروق مرتبط به قلب و بررسی شدت جریان خون همه و همه می توانند ایرادات قلب را بهخوبی نشان بدهند.

همچنین سونوگرافیاز پستان و سونوگرافی از احشاء داخلی شکم و لگن مانند سونوگرافی از کلیه،رحم، تخمدان، کیسه صفرا، کبد، مثانه و سایر اندام ها نیز در تشخیص به موقعتومورهای و کیست های احتمالی همه نشان دهنده ی نقش موثر سونوگرافی در پزشکی میباشد.

انجام سونوگرافی در منزل برای کدام افراد پیشنهاد می شود؟

 • انجامسونوگرافی پرتابل برای آن دسته از افرادی که قادر به مراجعه به مراکزتصویربرداری نیستند پیشنهاد می شود.
 • اغلبافراد سالمند که توانایی کمی در حرکت دارند
 • معلولینحرکتی، بیمارانی که دچار شکستگی در ناحیه لگن شده اند و قادر به حرکت نیستند نیزمی توانند از خدمات سونو گرافی در منزل بهره مند شوند.
 • افرادی کهدچار سکته مغزی شده اند و یا دچار آسیب های نخاعی و حرکتی هستند.
 • بیمارانیکه دچار شکستگی لگن شده اند و قادر به حرکت نیستند.
 • افرادی کهدر هوای آلوده تردد در هوای بیرون برایشان خطرساز است.
 • بیمارانیکه در بستر بیماری هستند و دارای ترک هستند.
 • همچنینامروزه مراکز تصویربرداری بسیار شلوغ هستند از این رو مراجعه بیماران به این مراکزو بیمارستان ها برای افرادی که سیستم ایمنی پایین تری دارند توصیه نمیشود.

سونوگرافی در منزل هوم سرویز چگونه انجام می شود؟

سونوگرافی سیار با رشد سریع فناوری فراهم شده است. به اینترتیب با استفاده از دستگاه های پرتابل خدمات سونوگرافی در منزل فراهم می شود. باثبت درخواست در سامانه هوم سرویز درج شماره تماس و آدرس متخصصین ما جهت مشاوره باشما گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد. پس از مشاوره و اعلامشرایط متخصصین سونوگرافی یا سونولوژیست به همراه تجهیزات به محل اعزام می شوند.

نحوه سونوگرافی درمنزل تفاوتی در مراکز رادیولوژی ندارد. پس از انجام سونو گرافی در منزل نتیجه بهصورت عکس چاپ شده و در اختیارتان قرار خواهد گرفت تا جهت تشخیص به پزشک مربوطهارجاع دهید.

مزایای انجام سونوگرافی در منزل چیست؟

اگر با توجه بهشرایط، نیاز اورژانسی به سونوگرافی دارید، بهترین انتخاب سونوگرافی پرتابل در منزل است. سونوگرافی در منزل بدون معطلی انجاممی شود و نتیجه سونوگرافی جهت ارجاع به پزشک مربوطه، سریعا در اختیارتان قرار میگیرد.

مورد بعدی مبحث هزینهاست. با انجام سونوگرافی در منزل در هزینه سونوگرافی صرفه جویی می شود.زیرا دیگر از هزینه های رفت و آمد و معطلی در مراکز سونوگرافی خبری نیست.

سونوگرافی شبانه روزی از مزایای دیگر سونوگرافی در منزل است.یعنی دیگر نگران ساعت نباشید می توانید در هر ساعت از شبانه روز از خدمات درمانیبهره مند شوید.

سونوگرافی در محیطامن منزل و بدون استرس انجام می شود. این شرایط برای سالمندان و به ویژه کودکانشرایط ایده آلی محسوب می شود.

همچنین برای افرادیکه حرکت برایشان خطرناک است، مانند زنان باردار پرخطر و افراد ناتوان حرکتی اینروش می تواند تمام خطرات احتمالی برای این گروه را از بین ببرد.

هزینه سونوگرافی در منزل چقدر است؟

هزینه سونوگرافی درمنزل بهموارد زیادی بستگی دارد. نوع سونوگرافی اولین المان مهم در برآورد قیمتسونوگرافی در منزل است. مورد بعدی تجهیزات مورد استفاده است طبعا هرچهتجهیزات پیشرفته تر و با دقت عمل بالاتری باشند هزینه سونوگرافی درمنزل نیز بیشتر می شود. به طور کل نمی توان یک مبلغ ثابتی را به هزینهسونوگرافی در منزل اختصاص داد با کمک از تیم خدمات درمانی هوم سرویز شما می توانیداز کلیه خدمات درمانی در منزل با هزینه مناسب و بر اساس تعرفه های تعیین شده بهرهمند شوید.

خدمات سونوگرافی در منزل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهدریافت خدمات کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید.متخصصین ما جهت ارائه مشاوره و توضیحات لازم و اعلام هزینه نهایی با شما تماسخواهند گرفت و در کمترین زمان ممکن می توانید از خدمات تخصصی ما بهره مند شوید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سونوگرافی در منزل و همچنین ارایه خدمات انجام سونوگرافی معمولی و داپلر در محل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آزمایش ارائه می دهد که شامل تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن, تست شنوایی در خانه, انواع تست کرونا در منزل و محل کار, بینایی سنجی در منزل, آزمایشات چکاپ سالمندان در منزل, انجام اکوی قلب در منزل, آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک , رادیولوژی پرتابل در منزل , آزمایش اعتیاد خون , آزمایش غربالگری بارداری در منزل, آزمایش ایدز در خانه, فصد خون در منزل, آزمایش قند خون در منزل, نوار قلب در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سونوگرافی در منزل

انجام سونوگرافی معمولی و داپلر در محل

سونوگرافی شکم و لگن

سونوگرافی واژینال و مثانه

سونوگرافی رحم و تخمدان

سونوگرافی جنین در بارداری

سونوگرافی تیروئید

سونوگرافی از کبد، کلیه

نظرات کاربران

profile picture
ش قاضی
5 ماه پیش |همیار نبض اول

هرچیزی که در سایت و تماس به من گفته شد همونجوری بود و خیلی خیلی راضی بودم از خدمات به موقع

profile picture
محمد هادی سبز زاده

هیچ انتقادی ندارم سایتتون واقعا عالیه هیچ مشکلی نبود و راضی بودم

شرایط سونوگرافی شکم و لگن، پستان، تیروئید، کبد، مثانه و کلیه در منزل

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

قبل از انجام سونوگرافی همیاران را در جریان داروهای مصرفی بیمار قرار دهید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس سونوگرافی در منزل به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته، قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

checkup
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 1,000,000 الی 3,000,000 تومان
ecg
اکو قلب در محل
قیمت از 3,500,000 الی 4,000,000 تومان
serum
سرم و آنژیوکت در محل
قیمت از 350,000 الی 640,000 تومان
medical-examination
پزشک در منزل
قیمت از 650,000 الی 1,200,000 تومان