رادیولوژی در منزل

رادیولوژی در منزل

از 1345 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت رادیولوژی در منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت رادیولوژی پرتابل

1,000,000 الی 1,500,000 تومان

متوسط قیمت1,700,000 تومانکمینه قیمت1,200,000 تومانبیشینه قیمت1,950,000 تومان

آنچه درباره رادیولوژی در منزل خواهید خواند

 • رادیولوژی در منزل
 • رادیولوژی چیست؟
 • عکس رادیولوژی چه کاربردی دارد؟
 • رادیولوژی پرتابل در منزل در چه مواردی کاربرد دارد؟
 • برای رادیولوژی در منزل چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • رادیولوژی در منزل به چه نحوی انجام می شود؟
 • مزایای رادیولوژی در منزل هوم سرویز
 • نحوه تحویل نتیجه رادیولوژی به بیمار چگونه است؟
 • هزینه رادیولوژی در منزل هوم سرویز چقدر است؟
 • خدمات رادیولوژی در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

رادیولوژی در منزل

انجام رادیولوژیدر منزل موجب تحول عظیمی در علم پزشکی شده است بهواسطه این تکنولوژی امکان بررسی قسمت های داخلی بدن فراهم شده است. فرآیندتصویربرداری از قسمت های مختلف بدن را رادیوگرافی نیز می نامند. باپیشرفته شدن فناوری در دستگاه های رادیولوژی، امکان رادیولوژی درمنزل با دستگاههای پرتابل نیز فراهم شده است. در ادامه بهنحوه رادیولوژی در منزل و عوامل موثر بر هزینه رادیولوژی درمنزل خواهیم پرداخت.

رادیولوژی چیست؟

رادیولوژی در منزل را با نام تصویربرداری تشخیصی نیز نامیدهمی شود. در آنها از انرژی تابشی برای تشخیص و درمان بیماری استفاده می شود. بعد ازورود رادیولوژی به پزشکی امکان بررسی درون بدن برای پزشکان فراهم شده است. به اینترتیب که کارهایی که در زمان های قدیمی تنها با تشریح پیکر بیمار مقدور می شد بهاین ترتیب با انجام رادیولوژی در خانه فراهم گردیده است. عکس برداری از با اشعهایکس، ام آر آی و سی تی اسکن زیر مجموعه رادیولوژی در منزل هستند. به این ترتیببعد از انجام رادیولوژی امکان تشخیص بیماری و راهکارهای درمانی تشخیص داده می شود.متخصصین رادیولوژیست تخصص در زمینه تفسیر عکس رادیولوژی را بر عهده دارند. پس ازبررسی عکس گزارش کاملی را در اختیار پزشکان مربوطه قرار می دهند.

عکس رادیولوژی چه کاربردی دارد؟

همانطور که پیش ترگفته شد عکس رادیولوژی و تشخیص به موقع بیماری موجب نجات جان افراد می شود. تصاویررادیولوژی موجب تشخیص به موقع بیماری و تصمیم به موقع بیماری و درمان آن ها میشود. به همین علت قبل از هر تصمیمی و انتخاب روش درمان پزشکان درخواست رادیولوژیمی کنند. کاربردهای رادیولوژی بسیار متنوع هستند که در ادامه معرفی می کنیم.

· رادیوگرافی

در این روش بااستفاده از اشعه ایکس استخوان ها قفسه سینه و یا احشا داخلی شکم بررسی می شود کهبه این نوع رادیولوژی در منزل پرتونگاری نیز گفته می شود.

· سی تی اسکن

ترموگرافی یا سی تیاسکن با استفاده از دستگاه های مخصوص اقدام به تصویربرداری از قسمت های مختلف هرناحیه از بدن می کنند. پس از تصویر برداری و انجام پردازش های مختلف این تصاویر بهصورت عکس رادیولوژی آماده می شود.

· ام آر آی (MRI)

در این نوع تصویربرداری با استفاده از اموواج رادیویی اقدام به عکس برداری می کنند.

· ماموگرام

از این روش برایتصویربرداری از بافت های سینه یا پستان استفاده می گردد.

· پزشکی هستهای

برای تصویر برداری بهاین روش از مواد رادیواکتیو به صورت بسیار کم برای روشنایی در داخل بدن و مشاهدهفرآیندهای درونی بدن استفاده می گردد.

رادیولوژی پرتابل در منزل در چه مواردی کاربرد دارد؟

رادیولوژی پرتابلبرای شناسایی و تشخیص انواع اختلالات در بدن کاربرد دارد. از جمله مواردی که توسطرادیولوژی پرتابل در خانه استفاده می شود موارد زیر می باشد.

· عکس رادیولوژیزانو و تشخیص دردهایی مانند کمردرد و آرتروز و آسیب در ستون فقرات

زانو بزرگترین مفصلدر بدن می باشد که با استفاده از پرتو ایکس رادیولوژی زانو انجام می شود. معمولابرای تشخیص علت درد زانو پزشک برا اطلاع از علت درد و بیماری درخواست عکسرادیولوژی در منزل می دهد. در بعضی از موارد چون هر حرکت اضافی ممکن است موجب آسیببیشتر و به زانو شود در مواردی رادیولوژی در منزل به درخواست بیمار یا پزشک انجاممی گیرد. از آسیب های شایع در زانو می تواند به شکستن کشک زانو، پراگی رباط ومینیسک اشاره نمود.

· رادیولوژی ریه

در صورت تشخیص پزشکبر درگیری شش ها به عفونت درخواست رادیولوژی ریه می کنند. به این ترتیب با انجامرادیولوژی در خانه تصاویی از داخل قفسه سینه گرفته می شود. معمولا در شرایطی که تنگی نفس، سرفه های شدید وبر اثر ضربه اتفاقی بیوفتد بنا بر شرایط بیمار، رادیولوژی ریه در خانه انجام میگیرد. رادیولوژی قفسه سینه به راحتی در خانه انجام می شود و باید در حین اینمارتمام زیورآلات درآورده شوند و لباس های راحت بپوشید.

البته همانطور که پیشتر اعلام کردیم دستگاه های رادیولوژی بسیار وسیع هستند و نمی توان با استفاده ازدستگاه های پرتابل تمام موارد را به طور کامل بررسی نمود. البته نحوه ارائه خدمات رادیولوژیستبا هم تفاوت دارند. برخی فقط در مواقع اورژانسی در محل حاضر می شوند. بعضی بر اساسحال بیمار باید هر چند روز در میان جهت بررسی اوضاع به محل مراجعه کنند و در مواردحادتر به صورت تمام وقت اقدام به ارائه خدمات رادیولوژی در خانه مینمایند تا وضعیت بیمار به طور دائم بررسی شود.

برای رادیولوژی در منزل چه اقداماتی باید انجام شود؟

اشعه ایکس که برای رادیولوژیاستفاده می شوند استاندارد هستند از این رو به آمادگی خاصی نیاز نیست. تنها پوشیدنلباس کاملا گشاد و آزاد قبل از انجام رادیولوژی در خانه باید رعایتشود. مورد دیگر این است که همه اکسسوری های و جواهرات باید جدا شوند زیرا که ایناشعه از فلز عبور نمی کند. همچنین افرادی که ایمپلنت دندانی دارند باید قبل ازانجام رادیولوژی در منزل رادیولوژیست را مطلع کنند تا تفسیر عکس رادیولوژی بر ایناساس انجام شود.

رادیولوژی در منزل به چه نحوی انجام می شود؟

تا به اینجا سعیکردیم که انواع کاربردهای رادیولوژی با به عبارت دیگر زیرمجموعه های رادیولوژی راتوضیح دهیم. اما قطعا تمام این روش ها در خانه قابل اجرا نیستند وتجهیزات مورد نیاز در آنها صرفا در بیمارستان ها یا مراکز تصویربرداری قرار دارندو قابل جابجا شدن نیستند. اما رادیولوژی در منزل توسط تجهیزات پرتابل یاقابل حمل از جمله خدمات پزشکی می باشد که امروزه تقاضای زیادی دارد. از این رودیگر نیازی به انتقال بیمار به بیمارستان یا مراکز تصویر برداری نیست و خدماترادیولوژی در منزل توسط تکنسین ها رادیوگراف و پرستاران انجام می شود. به اینترتیب که متخصصین با دستگاههای پرتابل به محل مورد نظر می آیند و خدمات رادیولوژیرا انجام می دهند. البته قیمت رادیولوژی در منزل نیز با توجه به اهمیتآن نسبتا بالاست.

مزایای رادیولوژی در منزل هوم سرویز

 • از انتقالبیماران پر خطر و حرکت دادن آنها به بیمارستان ها و مراکز تصویربرداریجلوگیری می شود.
 • خدمات رادیولوژیدر محل در محیط امن و بدون استرس منزل انجام می شود. این اقدامات برای سالمندان وبه ویژه کودکان بسیار مناسب است.
 • انجامرادیوگرافی سریع و بدون معطلی در صف های طولانی و همچنین دریافت گزارش در کمترینزمان ممکن برای ارجاع به پزشک مربوطه بالینی
 • جابجاییافراد ناتوان حرکتی یا معلول فرآیندی سخت، طاقت فرسا و البته هزینه بر است. از اینرو با انجام خدمات رادیوگرافی می توان با هزینه کمتر و در شرایط ایده آل تریاین اقدامات رو انجام داد.
 • همچنینبیمارانی که سیستم ایمنی پایین تری دارند یا در دوره نقاحت بعد از عمل هستند، نیازنیست که در محیط آلوده مراکز تصویربرداری قرار بگیرند و به این ترتیب امکان شیوعبیماری های واگیر مانند کرونا از بین خواهد رفت.
 • همچنین اسکنریه در منزل نیز از موارد پردرخواست با توجه به شیوع بیماری کرونا است. زیرااسکن ریه در خانه برای این بیماران بهترین راهکار است و هزینه اسکنریه نسبت به انتقال بیمار به بیمارستان به صرفه تر است. زیرا خطرات جانبی وهزینه رفت و آمد را ندارد. هچنین عکس رادیولوژی ریه نیز در کمترین زماندر دسترس قرار خواهد گرفت.

نحوه تحویل نتیجه رادیولوژی به بیمار چگونه است؟

علاوه بر تصویربرداریسریع، امکان ارسال سریع گزارش رادیولوژی نیز به بیمار یا پزشک معالج ویوجود دارد. به این ترتیب نتایج رادیولوژی با استفاده از پیک و یا بااستفاده از سایر پیام رسان ها ارسال می شود و به این ترتیب روند تشخیص و درمانبیمار را سرعت می بخشد. همچنین می توانید از خدمات معاینه پزشکدر محل هوم سرویز هم استفاده کنید.

هزینه رادیولوژی در منزل هوم سرویز چقدر است؟

قیمت رادیولوژی درمنزل به مواردمختلف بستگی دارد. بیشترین موردی که ممکن است در نظر افراد برای استفاده از خدماترادیولوژی در منزل کمی سوال برانگیز باشد مبحث قیمت رادیولوژی در خانه است.خدمات رادیولوژی و سونوگرافی در منزل با حذف هزینه های جانبی و هزینه های رفت و آمد در بسیاری از مواردکارآمدتر خواهد بود. از جمله مورد موثر بر تعرفه رادیولوژی در منزل، نوعدستگاه رادیولوژی است. به این ترتیب دقت تصویر برداری و استفاده از دستگاههای حاویکنتراست بالا که موجب وضوح بیشتر تصویر می شوند، بر قیمت رادیولوژی درمنزل تاثیر دارد.

مورد دیگر هزینهرادیولوژی در منزل به تعداد گرافی ها و تعداد عضوهایی که باید بررسی شوند هم مرتبطاست. به طور معمول هزینه رادیولوژی ریه و شکم نسبت به عضوهای دیگر کمترخواهد بود. هر چه سطح وسیع تری مد نظر باشد قیمت رادیولوژی در منزل بالاتر می رود.برای اطلاع از قیمت دقیق کافیست قبل از مراجعه متخصصین، محل مورد نظر را برایمسئولین مربوطه شرح داده و از هزینه دقیق مطلع شوید.

خدمات رادیولوژی در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهخدمات رادیولوژی و رادیوگرافی می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید. تمامی خدمات رادیولوژی در منزل با استفاده از پیشرفتهترین دستگاههای پرتابل موجود انجام می شود. متخصصین ما جهت مشاوره واعلام هزینه سی تی اسکن با شما تماس خواهند گرفت و در کمترین زمان ممکنجهت ارائه خدمات در محل حضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس رادیولوژی در منزل و همچنین ارایه خدمات رادیولوژی پرتابل در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آزمایش ارائه می دهد که شامل انجام سونوگرافی معمولی و داپلر در محل, تست آنتی‌بادی واکسن کرونا جهت ارزیابی اثربخشی واکسن, تست شنوایی در خانه, انواع تست کرونا در منزل و محل کار, بینایی سنجی در منزل, آزمایشات چکاپ سالمندان در منزل, انجام اکوی قلب در منزل, آزمایش خون در منزل با نسخه پزشک می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس رادیولوژی در منزل

رادیولوژی پرتابل در منزل

اسکن ریه در منزل

رادیولوژی زانو

عکس برداری از لگن و اندام های تحتانی

رادیولوژی شکم

رادیولوژی روده، کلیه و سایر اندام‌ها

نظرات کاربران

profile picture
اقای حق شناس

ممنون از اینکه راس ساعت تشریف اوردند و رفتار خوبی داشتند

شرایط انجام ادیولوژی لگن، شکم و ریه در منزل

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

قبل از انجام رادیولوژی، همیاران را در جریان داروهای مصرفی بیمار قرار دهید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 30 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

آزمایش و نمونه گیری در محل
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 150,000 الی 1,360,000 تومان
سونوگرافی در منزل
سونوگرافی در منزل
قیمت از 2,500,000 الی 5,000,000 تومان
پانسمان در محل
پانسمان در محل
قیمت از 75,000 الی 400,000 تومان
زدن بخیه و کشیدن بخیه
زدن بخیه و کشیدن بخیه
قیمت از 500,000 الی 600,000 تومان