پرستاری از بیمار در منزل
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
پرستاری و مراقبت بیمار

پرستاری از بیمار در منزل

از 1158 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پرستاری از بیمار در منزل در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت پرستار روزانه(24 ساعته) به صورت موقت

توافقی

قیمت پرستار روزانه(24 ساعته) به صورت دوره ای

توافقی

قیمت پرستار ماهیانه

توافقی

قیمت پرستار در شرایط خاص

توافقی

متوسط قیمت750,000 تومانکمینه قیمت750,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

آنچه درباره پرستاری از بیمار در منزل خواهید خواند

 • خدمات پرستاری در منزل
 • انواع خدمات نگهداری از بیمار در منزل به چه صورتی هستند؟
 • پرستار خصوصی در منزل کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
 • انواع خدمات پرستاری در منزل
 • شرکت خدمات پرستاری در منزل جهت اعزام پرستار خصوصی
 • شرایط استخدام پرستار خصوصی در منزل
 • موسسه پرستاری در منزل هوم سرویز
 • هزینه پرستاری از بیمار در منزل به چه مواردی وابسته است؟
 • خدمات پرستاری در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

خدمات پرستاری در منزل

به دلایل گوناگون ازقبیل هزینه بیمارستان، صلاح دید اعضای خانواده و پزشک بیمار ترجیح داده می شودادامه روند درمان مریض در خانه انجام بپذیرد. در این صورت نیاز به مراقبت از بیماربا کمک پرستار در خانه است. پرستاری از بیمار در منزل شامل دونوع مراقبت از بیمار می شود. در ادامه به معرفی انواع خدمات پرستاری در منزلو عوامل موثر بر هزینه پرستاری بیمار در منزل و تعرفه خدمات پرستاری درمنزل می پردازیم.

انواع خدمات نگهداری از بیمار در منزل به چه صورتی هستند؟

دسته اول مراقبتبالینی از بیمار و انجام امور روزانه نگهداری از بیمار در منزل میباشد. اقداماتی مانند جابجایی بیمارو بررسی علائم حیاتی در این دسته قرار می گیرند. که معمولا این افراددانش و تخصصی در این زمینه ندارند و به صورت تجربی می توانند خدماتپرستاری در منزل را بر عهده بگیرند.

گروه دوم پرستارانخصوصی افرادی متخصص و دانش آموخته در این زمینه هستند. این افراد می تواننددستورات پزشک را در منزل تمام و کمال انجام دهند و تمام خدمات تخصصی پرستاری ازبیمار در منزل به بهترین روش ممکن ارائه می دهند. پرستار خصوصی دربیمارستان و همچنین در منزل بیمار قادر به ارائه خدمات مراقبتی و پرستاری هستند.امروزه پرستاری در منزل نسبت به بستری شدن در بیمارستان بیشتر توصیهمی شود. به طوری که اعضای خانواده پس از تایید پزشک با تامین تجهیزات پزشکی موردنیاز ادامه مراحل درمان را در خانه را بهکمک پرستار شبانه روزی در منزل (پرستار خصوصی در منزل) طی می کنند.

پرستار خصوصی در منزل کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

همانطور که پیش تراعلام شد پرستاری در منزل انواع مختلفی دارد. در شرایط فعلی که بیشتر مراکزدرمانی و بیمارستان ها بیشتر تمرکز خود را روی درمان بیماران کرونایی گذاشته اند،در برخورد با بعضی از بیماران که اورژانسی نیستند با استخدام پرستار خصوصی درمنزل می توان بیشترین اقدامات درمانی را در منزل برای بیمار فراهم کرد. به طورمثال نگهداری از بیمار بعد از عمل جراحی را می توان در منزل با کمک استخدامپرستار خصوصی شبانه روزی انجام داد.

انواع خدمات پرستاری در منزل

پرستار بیمار در منزل خدمات متفاوت نظارتی و تخصصی برایبیمار ارائه می دهند. از جمله خدماتی که توسط پرستار خصوصی در منزل ارائه میشود عبارت اند از:

 • تنظیمبرنانه غذایی بیمار
 • بررسیبهداشت فردی بیمار
 • تزریقاتدر منزل
 • انجامگاواژ در منزل
 • انجامسونداژ و تعویض سونداژ در منزل
 • بانداژ ومراقبت های زخم بستر
 • تعویضپانسمان در منزل و مراقبت از زخم های دیابتی
 • پاسمانزخم بستر در منزل
 • پانسمانزخم جراحی در منزل
 • مراقبت ازدرن
 • تغییرپوزیشن به بیمار برای جلوگیری از زخم دیابت یا زخم بستر
 • کمک بهجابجایی و حرکت بیمار و ارائه آموزش های لازم جهت شروع حرکت و استفاده از عضلات

شرکت خدمات پرستاری در منزل جهت اعزام پرستار خصوصی

با توجه به اهمیت پرستاریدر منزل همیشه همواره نگرانی هایی از استخدام پرستار در منزل وجوددارد. از طرفی امنیت اخلاقی فرد اعزام شده و از طرفی نیز مهارت آن شخص مورد نظر میباشد. بهترین راهکار کمک از موسسه پرستاری از بیمار در منزل است.

استخدام پرستار درمنزل از موسسات معتبر می تواند این اطمینان را به شما بدهد. که این افراد ازتجربه و تبحر لازم در این زمینه برخوردار هستند و می توانند خدمات بهتری ارائهکنند. استخدام پرستار خصوصی برای بیمار باید از طریق مراکز ارائهدهنده ی خدمات پرستاری در منزل معتبر و دارای مجوز از وزارت بهداشت و درمانانجام شود. در این مراکز پرستاران مجرب با عبور از فیلترهای مهارتی و اخلاقی بهخانواده ها معرفی می شوند.

شرایط استخدام پرستار خصوصی در منزل

استخدام پرستار درمنزل برایبیمار و استفاده از مهارت ها و کمک های آنان از جمله گزینه هایی است کهبسیاری از افرادی که نیاز به مراقبت بیمار در منزل دارند با آن مواجه میشوند. در سالهای اخیر به دلیل مشغله افراد و عدم دسترسی فرزندان به والدین براینگهداری از آنان و همچنین نداشتن دانش کافی در زمینه مراقبت های تخصصی ازبیماران مزمن، استفاده از خدمات پرستار بیمار در منزل بسیاررواج یافته است.

استخدام پرستار خصوصیبرای بیمار باید دقیقا متناسب با شرایط بیمار و همچنین نیازهای جسمی و روحیاو انجام شود. در خدمات پرستاری در منزل شما باید دقیقا اعلام کنید که به چهخدمات بالینی و تخصصی برای مراقبت از بیمار نیاز دارید. باید تعیین کنید که بهخدمات درمانی تخصصی نیاز دارید یا صرفا انجام امور روزمره و عمومی بیمار کافی است.با روشن کردن انتظارات و وضعیت بیمار می توانید از بهترین همکاران ما در زمینه پرستاریاز بیمار در منزل هوم سرویز بهره مند شوید.

موسسه پرستاری در منزل هوم سرویز

بسیاری از خانواده هابه علت کاهش در هزینه پرستار بیمار در منزل سعی می کنند کهخودشان به صورت شخصی اقدام به استخدام پرستار شبانهروزی یا استخدام پرستار 24 ساعته کنند. همواره قبل از هر گونهاقدامی به یاد داشته باشید این تصمیم به جان و مال عزیزانمان مربوط می شود. هرگونه تصمیم اشتباه می تواند تاوان های جبران ناپذیری از قبیل کلاه برداری و به خطرانداختن جان عزیزانمان به همراه داشته باشد.

ازاین رو شرکت هومسرویز با کمک از بهترین تیم نرسینگ، آمادگی کافی در زمینه ارائه خدماتپرستاری در منزل و استخدام پرستار خصوصی در منزل برای امور تخصصیدرمانی در منزل دارند.

هزینه پرستاری از بیمار در منزل به چه مواردی وابسته است؟

قیمت خدمات پرستاریدر منزل بهعوامل و شرایط گوناگونی بستگی دارد. نوع پرستاری و استخدام کارشناسپرستاری یا بهیار و یا صرفا استخدام افراد با تجربه در تعرفهخدمات پرستاری در منزل موثر هستند. نوع مراقبت بالینی از بیمار نیز در قیمتپرستاری بیمار در منزل موثر است. نوع مراقبت از بیمار، نوع خدماتی که بیمارنیاز دارد، ساعت کاری پرستار و غیره همه و همه بر حقوق پرستار منزل و قیمتخدمات پرستاری در منزل موثر هستند. همچنین هزینه پرستار شبانه روزی در منزلو یا اعزام پرستار خصوصی در منزل تنها برای اقدامات با هم تفاوت دارند.

هزینه پرستار درمنزل، بر اساس میزان تخصصی بودن درمان مطرح می شود. به طور مثال بر اساس نیاز بهتزریقات و یا تعویض پانسمان در منزل و مراقبت های خاص این موارد بر هزینهپرستار در منزل اضافه می شود.

خدمات پرستاری در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

پرستار در منزل ومراقبت بیمار را می توانید به تیم هوم سرویز بسپارید. جهت دریافت خدمات پرستاریدر منزل و دریافت مشاوره می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید. پرستار برای بیمار کرونادر منزل و خدمات پرستاری در منزل به وسیله کادر مجرب با بهترین و مناسب ترین قیمتپرستار شبانه روزی انجام می شود. پس از ثبت درخواستمتخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام کلیه خدمات مراقبت از بیمار را شرح داده ودر صورت رضایت اقدام به اعزام پرستار به منزل می کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پرستاری از بیمار در منزل و همچنین ارایه خدمات کلیه خدمات پرستاری از بیمار در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, خدمات پانسمان زخم در منزل, سونداژ در منزل, تزریق آمپول و دارو در منزل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , همراه بیمار در بیمارستان دولتی, مراقبت و پرستاری از سالمند در منزل, نگهداری و پرستاری از کودک در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پرستاری از بیمار در منزل

کلیه خدمات پرستاری از بیمار در منزل

پرستاری از بیمار جراحی شده و در بستر در منزل

پرستاری از بیماران سرطانی

پرستاری از بیماران اعصاب و روان

پرستاری از بیماران MS ام اس و...

خدمات پرستاری از بیمار شبانه روزی ، ساعتی و شیفت شب

نظرات کاربران

profile picture
پویا براتی

ممنون از هوم سرویز و اقای رزاقی خیلی خیلی عالی بود خوشحالم به هوم سرویز اعتماد کردم😍

profile picture
مریم سالاری

خیلی دلسوزانه برخورد کردند و پنچرگیری انجام شد متشکرم از ایشون

profile picture
محمدامین رشیدی

قبل از اینکه ایشون تشریف بیاورند نظراتی راجبشون نوشته شده بود خوندم و ایشونو انتخاب کردم و خیلی راضی هستم جزء همیاران منتخبم شدند

profile picture
آتنا باقری

خیلی مسئول و موظف به کارشون هستند سر تایم تشریف میارن ممنونم ازشون

شرایط خدمات پرستاری از بیمار در خانه

خدمات مراقبت و پرستاری بیمار شامل مراقبت و نگهداری و همراهی برای انجام امور روزانه نظیر استحمام بیمار، اقامت بر بالین بیمار و ... بوده و در صورت نیاز شما می تواند شامل امور پزشکی نظیر تزریقات، پانسمان و ... نیز شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت بیمار و خدمات قابل ارائه ای از قبیل انجام امور منزل، تزریقات، بی‌قراری، شب ادراری و موارد خاص دیگر، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در سرویس های ساعتی میزان ساعت کمتر از 8 ساعت، هزینه معادل 8 ساعت محاسبه می شود.

در صورت نیاز به انجام امور منزل و یا شرایط خاص مشتری قیمت ها با هماهنگی مشتری تغییر می کنند.

در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

فراهم آوردن مواد و ابزار لازم بر عهده مشتری می باشد. نظیر در دسترس قرار داشتن وسایل شخصی بیمار، کودک و سالمند.

 همیاران محترم به هیچ عنوان اجازه استفاده از دارو برای بیمار، کودک و سالمند، بدون مجوز دکتر را نخواهند داشت.

 پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات پرستاری ومراقبت از بیمار در منزل با مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد و از همکاری مستقیم با همیار اکیدا خودداری نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

تزریقات در محل
تزریقات در محل
قیمت از 100,000 الی 450,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 10,000 الی 16,000 تومان
آزمایش چکاپ کامل در محل
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 200,000 الی 400,000 تومان
ضدعفونی محیط
ضدعفونی محیط
در حال بروزرسانی قیمت