پرستار بیمار
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
پرستاری و مراقبت بیمار

پرستار بیمار

از 1158 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پرستار بیمار در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت پرستار روزانه(24 ساعته) به صورت موقت

توافقی

قیمت پرستار روزانه(24 ساعته) به صورت دوره ای

توافقی

قیمت پرستار ماهیانه

توافقی

قیمت پرستار در شرایط خاص

توافقی

متوسط قیمت700,000 تومانکمینه قیمت300,000 تومانبیشینه قیمت2,200,000 تومان

آنچه درباره پرستار بیمار خواهید خواند

 • پرستار بیمار در منزل
 • چرا از هوم سرویز برای دریافت خدمات پرستار در منزل کمک بگیریم؟
 • پرستار بیمار در منزل چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟
 • انواع خدمات نگهداری از بیمار در منزل به چه صورتی هستند؟
 • پرستار خصوصی در منزل کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
 • وظایف پرستار بیمار در منزل
 • استخدام پرستار بیمار در منزل برای چه بیمارانی انجام می شود؟
 • شرکت خدمات پرستاری جهت اعزام پرستار خصوصی
 • شرایط استخدام و اعزام پرستار بیمار در منزل
 • نحوه دریافت پرستار بیمار از هوم سرویز چگونه است؟
 • موسسه پرستاری در منزل هوم سرویز
 • هزینه پرستاری از بیمار در منزل به چه مواردی وابسته است؟
 • خدمات پرستاری در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

پرستار بیمار در منزل

استخدام پرستار بیماردر منزل درمواقعی که امکان نگهداری از بیمار در بیمارستان وجود ندارد و همچنین اعضایخانواده شرایط مراقبت و نگهداری از بیمار در منزل را به تنهایی ندارند، درخواست میشود. پرستار بیمار در منزل بهترین انتخاب برای افرادی است که به صورت شبانهروزی نیاز به نگهداری و مراقبت از بیمار دارند. در ادامه به معرفیانواع خدمات پرستاری در منزل و عوامل موثر بر هزینهپرستاری بیمار در منزل و هزینه پرستار بیمار در منزل میپردازیم.

چرا از هوم سرویز برای دریافت خدمات پرستار در منزل کمک بگیریم؟

کمک گرفتن از موسساتپرستاری در منزل هوم سرویز مزایای زیادی نسبت به کمک گرفتن از پرستاران شخصی دارندکه در ادامه توضیح می دهیم.

· دارای مجوز رسمیاز وزارت بهداشت می باشد

مراکز پرستاری ازبیمار همگی دارای مجوزهای لازم و کافی در این زمینه هستند.

· ارائه انواعخدمات پرستار در منزل روزانه، ساعتی و پرستار بیمار شبانه روزی

با توجه به شرایطبیمار ممکن است نیاز به کمک گرفتن از پرستار بیمار روزانه، ساعتی و یا پرستاربیمار شبانه روزی باشد. به این ترتیب در این موسسات افراد زیادی با شرایط مختلف،خدمات ارائه می دهند و تنها کافیست شما درخواست خودتان را ثبت کنید.

· ارائه خدماتپرستاری در منزل باکیفیت

افرادی که در مجموعههوم سرویز همکاری می کنند افرادی دارای رزومه قوی و تایید شده هستند. در واقع برایهمکاری در موسسات پرستاری بیمار در منزل از فیلترهای زیادی گذشته و مهرتاییدیه دریافت کرده اند. تمامی این افراد علاقمند به این رشته بوده و تنها به اینرشته به عنوان منبع درآمد نگاه نمی کنند و تمام خدمات را به نحوه احسنت ارائه میدهند.

· افراد آموزشدیده و تحصیل کرده

این افراد آموزش هایلازم را در زمینه نگهداری و مراقبت از بیمار در منزل دریافت کرده اند و بهوظایف خود اجهاف کامل دارند.

· نظارت مستمرشرکت بر خدمات پرستاری از بیمار

برای بالا بردن سطحکیفیت خدمات پرستار بیمار در منزل، عملکرد کلیه کارکنان و تیم پرستاری توسط شرکتنظارت می شود تا نهایت رضایت بیمار و اطرافیان بیمار را در پی داشته باشد.

· تعیین هزینهپرستار بیمار بر اساس تعرفه های رسمی

دستمزد پرستار بیماردر منزل به صورت توافقی و بر اساس نرخ هایی که تعیین شده اعلام و دریافت می شود.مبالغ اضافی و خارج از عرف دریافت نخواهد شد.

پرستار بیمار در منزل چه ویژگی هایی باید داشته باشد؟

پرستار بیمار در منزلباید در راستای ارائه خدمات مراقبت و نگهداری از بیمار دارای شرایط ویژه ای باشد.تعدادی از این ویژگی ها را در ادامه توضیح خواهیم داد.

· مسئولیت پذیربودن پرستار بیمار

مهم ترین ویژگی درراستای ارائه خدمات پرستاری مسئولیت پذیر بودن فرد است. به این ترتیب در زمان های مراقبتو نگهداری بیمار، طبق برنامه دقیق کلیه اقدامات مربوط به بیمار انجام می شود و بربهداشت عمومی بیمار توجه کافی می شود.

· دقیق، منظم ومرتب بودن پرستار بیمار

نظارت بر تغذیه فرد درساعات مشخص، تغذیه گاواژ در بیمارهای با شرایط سخت، مراقبت از سوند بیمار و تغییر پوزیشن بیمار برای جلوگیری از بهوجود آمدن زخم بستر در بیمارهای با شرایط خاص. تمام این خدمات باید در زمان هایمشخص و طبق جدول زمانبندی دقیق انجام شود. هر گونه سهل انگاری در این موارد ممکناست نتایج بدی به دنبال داشته باشد.

· همراهی عاطفی بابیمار

پرستاری از بیمارتنها یک وظیفه نیست. در کنار ارائه خدمات مراقبت و نگهداری از بیمار مواردی ماننداهمیت به روان بیمار و حمایت های عاطفی نیز نقش مثبتی در روند بهبود بیمار خواهدداشت.

انواع خدمات نگهداری از بیمار در منزل به چه صورتی هستند؟

دسته اول مراقبتبالینی از بیمار و انجام امور روزانه نگهداری بیمار می باشد. اقداماتی مانند جابجایی بیمارو بررسی علائم حیاتی در این دسته قرار می گیرند. که معمولا این افراددانش و تخصصی در این زمینه ندارند و به صورت تجربی می توانند خدمات پرستاربیمار در خانه را بر عهده بگیرند.

گروه دوم پرستارانخصوصی افرادی متخصص و دانش آموخته در این زمینه هستند. این افراد می تواننددستورات پزشک را در منزل تمام و کمال انجام دهند و تمام خدمات تخصصی پرستاریاز بیمار در منزل به بهترین روش ممکن ارائه می دهند. پرستار خصوصی دربیمارستان و همچنین در منزل بیمار قادر به ارائه خدمات مراقبتی و پرستاری هستند.امروزه پرستاری در منزل نسبت به بستری شدن در بیمارستان بیشتر توصیه میشود. به طوری که اعضای خانواده پس از تایید پزشک با تامین تجهیزات پزشکی مورد نیازادامه مراحل درمان را در خانه را به کمک پرستار شبانه روزی درمنزل (پرستار خصوصی در منزل) طی می کنند.

پرستار خصوصی در منزل کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

همانطور که پیش تراعلام شد پرستاری در منزل انواع مختلفی دارد. در شرایط فعلی در برخوردبا بعضی از بیماران که اورژانسی نیستند با استخدام پرستار خصوصی در منزل میتوان بیشترین اقدامات درمانی را در خانه برای بیمار فراهم کرد. به طور مثالنگهداری از بیمار بعد از عمل جراحی را می توان در منزل با کمک استخدام پرستارخصوصی شبانه روزی انجام داد.

وظایف پرستار بیمار در منزل

طبیعتا اولین وظیفهپرستار بیمار در منزل و مراقبت و نگهداری از بیمار است. ممکن است خانواده هانتوانند به نحو احسنت اقدامات پرستاری از بیمار خود را انجام دهند. از این رو برایمراقبت بهتر، از پرستار باتجربه کمک می گیرند. به این ترتیب پرستار بیمار در منزلباید تخصص و تجربه کافی در راستای مراقبت از بیمار مربوطه را داشته باشند و بهتراست دارای مدارک بهیاری و یا در موارد خاص دارای مدرک پرستاری باشد.

مواردی مانند دادنداروهای بیمار، بررسی مداوم علائم حیاتی بیمار مانند فشار خون، تعویض پانسمان در منزل، تزریقات در منزل و یا در مواردی فیزیوتراپی در منزلتوسط پرستار بیمار به صورت کلی ارائه می شود. سایر خدماتی کهتوسط پرستار بیمار ارائه می شود شامل موارد زیر است:

 • تنظیمبرنانه غذایی بیمار
 • بررسیبهداشت فردی بیمار
 • انجامگاواژ بیمار
 • انجامسونداژ و تعویض سونداژ درمنزل
 • بانداژ ومراقبت های زخم بستر
 • تعویضپانسمان در منزل و مراقبت از زخم های دیابتی
 • پاسمانزخم بستر
 • پانسمانزخم جراحی
 • مراقبت ازدرن
 • تغییرپوزیشن به بیمار برای جلوگیری از زخم دیابت یا زخم بستر
 • کمک بهجابجایی و حرکت بیمار و ارائه آموزش های لازم جهت شروع حرکت و استفاده از عضلات

استخدام پرستار بیمار در منزل برای چه بیمارانی انجام می شود؟

 • پرستاریاز بیمار جراحی شده
 • پرستاریاز بیمار برای بیماران استراحت مطلق
 • پرستاریاز بیماران اعصاب و روان
 • پرستاریاز بیمار ناتوان حرکتی
 • پرستاریاز بیمار دچار سکته مغزی CVA
 • پرستاری از سالمند و کودک
 • پرستاریاز بیماران دچار فلج مغزی CP

شرکت خدمات پرستاری جهت اعزام پرستار خصوصی

با توجه بهاهمیت پرستاری در منزل همیشه همواره نگرانی هایی از استخدامپرستار وجود دارد. از طرفی امنیت اخلاقی فرد اعزام شده و از طرفی نیز مهارت آن شخصمورد نظر می باشد. بهترین راهکار کمک از موسسه پرستاری از بیمار است.

استخدام پرستار ازموسسات معتبر می تواند این اطمینان را به شما بدهد. که این افراد از تجربه وتبحر لازم در این زمینه برخوردار هستند و می توانند خدمات بهتری ارائهکنند. استخدام پرستار خصوصی برای بیمار باید از طریقمراکز ارائه دهنده ی خدمات پرستاری معتبر و دارای مجوز از وزارت بهداشت ودرمان انجام شود. در این مراکز پرستاران مجرب با عبور از فیلترهای مهارتی و اخلاقیبه خانواده ها معرفی می شوند.

شرایط استخدام و اعزام پرستار بیمار در منزل

استخدام پرستار بیماردر منزل برایبیمار و استفاده از مهارت ها و کمک های آنان از جمله گزینه هایی است کهبسیاری از افرادی که نیاز به مراقبت بیمار در منزل دارند با آنمواجه می شوند. در سالهای اخیر به دلیل مشغله افراد و عدم دسترسی فرزندان بهوالدین برای نگهداری از آنان و همچنین نداشتن دانش کافی در زمینه مراقبت هایتخصصی از بیماران مزمن، استفاده از خدمات پرستار بیمار درمنزل بسیار رواج یافته است.

استخدام پرستار خصوصیبرای بیمار بایددقیقا متناسب با شرایط بیمار و همچنین نیازهای جسمی و روحی او انجام شود.در خدمات پرستار بیمار در منزل شما باید دقیقا اعلام کنید که به چه خدماتبالینی و تخصصی برای مراقبت از بیمار نیاز دارید. باید تعیین کنید که به خدماتدرمانی تخصصی نیاز دارید یا صرفا انجام امور روزمره و عمومی بیمار کافی است. باروشن کردن انتظارات و وضعیت بیمار می توانید از بهترین همکاران ما در زمینه خدماتپرستار بیمار هوم سرویز بهره مند شوید.

نحوه دریافت پرستار بیمار از هوم سرویز چگونه است؟

برای استخدامپرستار بیمار در منزل شما کمتر از یک ساعت با دریافت این خدمات فاصله دارید.که در ادامه توضیح می دهیم

· ثبت درخواسترایگان در سامانه یا تماس با ما

در صورت نیاز تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید و یا با شماره هایدرج شده تماس بگیرید.

· تماس کارشناسانبرای مشاوره رایگان

مشاورین موسسه برایاطلاع از شرایط بیمار و در خصوص استخدام پرستار بیمار با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را با هزینه پرستار بیمار در منزل در اختیارتان قرار خواهند داد.

· عقد قرارداد باشرکت برای اعزام پرستار بیمار

پس از اطلاع از شرایطبیمار و شرایط شرکت برای اعزام پرستار بیمه قراردادی بر اساس تعهدات طرفین تعیینمی شود و افراد موظف می شوند که بندهای موجود در قرارداد را تمام و کمال رعایتکنند.

· اعزام پرستاربیمار به منزل جهت ارائه خدمات

پس از توافقات نهایی،افراد متخصص جهت ارائه خدمات پرستاری به محل اعزام شده و بهترین خدمات را ارائه میدهند.

موسسه پرستاری در منزل هوم سرویز

بسیاری از خانواده هابه علت کاهش در هزینه پرستار بیمار در منزل سعی می کنند کهخودشان به صورت شخصی اقدام به استخدام پرستار بیمار شبانه روزی یا استخدامپرستار بیمار 24 ساعته کنند. همواره قبل از هر گونه اقدامی به یاد داشتهباشید این تصمیم به جان و مال عزیزانمان مربوط می شود. هر گونه تصمیم اشتباه میتواند تاوان های جبران ناپذیری از قبیل کلاه برداری و به خطر انداختن جانعزیزانمان به همراه داشته باشد.

ازاین رو شرکت هومسرویز با کمک از بهترین تیم نرسینگ، آمادگی کافی در زمینه ارائه خدماتپرستاری و استخدام پرستار خصوصی برای امور تخصصی درمانی در محل دارند.

هزینه پرستاری از بیمار در منزل به چه مواردی وابسته است؟

قیمت خدمات پرستاریدر منزل به عوامل و شرایط گوناگونی بستگی دارد. در نتیجه نمی توانمبلغ ثابتی را به عنوان هزینه پرستاری در منزل ارائه نمود. در ادامه به معرفیعوامل موثر بر قیمت پرستار بیمار در منزل می پردازیم.

· نوع خدماتپرستاری بر هزینه پرستار بیمار تاثیر دارد

نوع پرستاری و استخدام کارشناسپرستاری یا بهیار و یا صرفا استخدام افراد با تجربه در تعرفهخدمات پرستاری موثر هستند.

· نوع مراقبت ازبیمار در منزل بر هزینه خدمات پرستاری تاثیر دارد

نوع مراقبت بالینی از بیمار نیز در قیمتپرستاری بیمار موثر است. نوع مراقبت از بیمار، نوع خدماتی که بیمار نیاز داردبر هزینه نگهداری از بیمار تاثیر دارد. به طور مثال هزینه نگهداری از بیمارانی کهاقدامات شخصی خود را می توانند انجام دهند. نسبت به بیمارانی که قادر به حرکتنیستند کمتر خواهد بود. هزینه پرستار در منزل، بر اساس میزان تخصصی بودن درمانمطرح می شود. به طور مثال بر اساس نیاز به تزریقات و یا تعویض پانسمان و مراقبتهای خاص این موارد بر هزینه پرستار در منزل اضافه می شود.

· ساعت کاریپرستار در منزل و تاثیر آن بر هزینه نگهداری از بیمار

ساعت کاری پرستار بر حقوقپرستار منزل و قیمت خدمات پرستاری در منزل موثر هستند.همچنین هزینه پرستار شبانه روزی در منزل و یا اعزام پرستار خصوصیبه منزل تنها برای اقدامات ضروری با هم تفاوت دارند.

· نوع عقد قراردادبر دستمزد پرستار بیمار در منزل تاثیر دارد

پرستار بیمار شبانهروزی (پرستار تمام وقت در منزل)، ساعتی و روزانه تعیین می شود. طبیعتا بیشترینهزینه پرستار بیمار در منزل مربوط به هزینه پرستاری از بیمار شبانه روزی است وسایر خدمات به صورت توافقی تعیین می شود.

خدمات پرستاری در منزل را به متخصصین همراه هوم سرویز بسپارید

استخدام پرستار درمنزل و مراقبت بیمار را می توانید به تیم هوم سرویز بسپارید. جهتدریافت خدمات پرستاری و مشاوره می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویزثبت درخواست نمایید. کلیه خدمات به وسیلهکادر مجرب با بهترین و مناسب ترین قیمت پرستار شبانه روزی انجام می شود. پس از ثبت درخواست متخصصین ما جهتمشاوره رایگان و اعلام کلیه خدمات مراقبت از بیمار را شرح داده و در صورت رضایتاقدام به اعزام پرستار به منزل می کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پرستار بیمار و همچنین ارایه خدمات خدمات پرستاری از بیمار در منزل نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات مراقبت و پرستاری ارائه می دهد که شامل کشیدن بخیه زخم در منزل, تزریق سرم در منزل, پانسمان زخم در منزل, سونداژ در منزل, تزریق آمپول و دارو در محل, دیالیز در منزل با دستگاه پرتابل , همراه بیمار در بیمارستان دولتی, پرستاری از سالمند در منزل, پرستار کودک ساعتی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پرستار بیمار

خدمات پرستاری از بیمار در منزل

پرستار بیمار شبانه روزی

پرستار بیمار شیفت شب

پرستاری از بیماران اعصاب و روان

پرستاری از بیماران MS ام اس

پرستاری از بیماران سرطانی

پرستاری از بیمار جراحی شده و در بستر در منزل

نظرات کاربران

profile picture
آقای اکبری

از دستگاه به روز و دقیقی استفاده کردند و راهنمایی و مشاوره ایی که برای عیب خودرو اعلام کردند درست بود و ازشون کمال تشکر رو دارم

profile picture
مریم قدیری

خانم بسیار محترم و جوانی بودند که نگاه اول فکر کردم هجده ساله هستند و میخواستم رد کتنم ولی باایشون صحبت کردم متوجه شدم بالای بیست سال هستند ولی بااین حال بسیار کاربلد و حرفه ای بودند و بسیار از ایشون راضیم و بنظرم تمام همکاران شما گلچین شده اند

profile picture
مریم قدیری

بسیار آقای نازنین و باشخصیت و فرشته ای بودند خیلی از شرکت های مختلف سرویس گرفته بودم ولی واقعا همکاران شما از نظر کاری و رفتاری فوق العاده بودند و فکر نمیکردم انقدر خدمات خوبی ارائه بشود . بنظرم نیروها گلچین شدند

profile picture
علی نجاریان

بسیار آقای با ادب و خوبی بودند و پاسخگوییشون خیلی خوب بود و کارشون هم بی عیب بود

شرایط خدمات پرستاری از بیمار در خانه

خدمات مراقبت و پرستاری بیمار شامل مراقبت و نگهداری و همراهی برای انجام امور روزانه نظیر استحمام بیمار، اقامت بر بالین بیمار و ... بوده و در صورت نیاز شما می تواند شامل امور پزشکی نظیر تزریقات، پانسمان و ... نیز شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت بیمار و خدمات قابل ارائه ای از قبیل انجام امور منزل، تزریقات، بی‌قراری، شب ادراری و موارد خاص دیگر، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در سرویس های ساعتی میزان ساعت کمتر از 8 ساعت، هزینه معادل 8 ساعت محاسبه می شود.

در صورت نیاز به انجام امور منزل و یا شرایط خاص مشتری قیمت ها با هماهنگی مشتری تغییر می کنند.

در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

فراهم آوردن مواد و ابزار لازم بر عهده مشتری می باشد. نظیر در دسترس قرار داشتن وسایل شخصی بیمار، کودک و سالمند.

 همیاران محترم به هیچ عنوان اجازه استفاده از دارو برای بیمار، کودک و سالمند، بدون مجوز دکتر را نخواهند داشت.

 پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات پرستاری ومراقبت از بیمار در منزل با مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد و از همکاری مستقیم با همیار اکیدا خودداری نمایید.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

injection
تزریقات در محل
قیمت از 280,000 الی 450,000 تومان
send-medicine
ارسال دارو در محل
قیمت از 317,000 الی 850,000 تومان
checkup
آزمایش چکاپ کامل در محل
قیمت از 300,000 الی 2,200,000 تومان
disinfection
ضدعفونی محیط
قیمت از 300,000 الی 2,200,000 تومان