اجاره دستگاه زردی
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
پزشکی و پرستاری
/
اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه زردی

از 1201 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت اجاره دستگاه زردی در زمستان 1401 چقدر است؟

قیمت اجاره دستگاه زردی به ازای 24ساعت(دستگاه LED)

400,000 الی 450,000 تومان

قیمت اجاره دستگاه زردی به ازای 24ساعت(دستگاه لامپی)

300,000 الی 350,000 تومان

متوسط قیمت700,000 تومانکمینه قیمت700,000 تومانبیشینه قیمت700,000 تومان

آنچه درباره اجاره دستگاه زردی خواهید خواند

  • ​دستگاه زردی نوزاد بهترین راهکار برای درمان زردی نوزاد در منزل
  • زردی نوزاد چیست و چگونه ایجاد می شود؟
  • اجاره دستگاه زردی نوزاد
  • مزایای اجاره دستگاه زردی نوزاد در منزل
  • اجاره دستگاه فتوتراپی چگونه از پیشروی بیماری جلوگیری می کند؟
  • مراحل درمان زردی نوزاد در خانه با اجاره دستگاه درمان زردی
  • از بین بردن زردی کودک در خانه با اجاره دستگاه زردی
  • قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد به چه مواردی وابسته است؟
  • اجاره انواع دستگاه زردی نوزاد جهت درمان زردی نوزاد در خانه را بههوم سرویز بسپارید

دستگاه زردی نوزاد بهترین راهکار برای درمان زردی نوزاد در منزل

درمان زردی نوزاد درمنزل یکیاز بزرگترین دغدغه والدین کودک تازه متولد شده است. اکثر نوزادان در بدو تولد بامشکل زردی دست و پنجه نرم می کنند از این رو پس از انجام تست زردی با اجاره دستگاهزردی نوزاد در منزل می توان از پیشرورییرقان در نوزاد و بروز اتفاق بعدی جلوگیری نمود. در ادامه به مزایای اجارهدستگاه زردی نوزاد در منزل و عوامل موثر بر قیمت اجاره دستگاه زردی نوزادمی پردازیم.

زردی نوزاد چیست و چگونه ایجاد می شود؟

علت زرد شدن نوزادعدم دفع بیلی روبین توسط کبد است. کبد نوزاد چون در اوایل تولد کامل نشده است،توانایی دفع کامل بیلی روبین را ندارد. نوزاد در بدو تولد گلبول های قرمز اضافیخون ارا تخریب و تبدیل به بیلی روبین می کند. بیلی روبین تولید شده چون در اکثرنوزاد ها توسط مدفوع به طور کامل دفع نمی شود منجر به زردی می شود. نشانه زردی درنوزاد در ابتدا در سفیدی چشم نوزاد مشخص می شود. به تدریج با بالا رفتن بیلی روبیندر بدن زردی به ناحیه شکم و پاهای نوزاد می رسد.معمولا ۶۰ درصد نوزادان سالم پس از تولد دچار زردی هر چند خفیف می شوند. در مواردیکه نوزاد نارس باشد و زود متولد شده باشد احتمال ابتلا به زردی 80 درصد افزایشپیدا می کنند. هر نوزادی که زرد می شود باید توسط پزشک معاینه شود و سطح بیلیروبین خون نوزاد اندازه گیری شود و پس از اندازه گیری در بیشتر موارد باید نوزادچند روز زیر دستگاه زردی قرار بگیرد.

اجاره دستگاه زردی نوزاد

همانطور که پیش تر همگفتیم دستگاه زردی نوزاد برای درمان زردی یا همان یرقان نوزاد در بدو تولد مورداستفاده قرار می گیرد. این دستگاه با تابش نور مخصوص به بدن نوزاد موجب شکسته شدنبیلی روبین در زیر پوست نوزاد شده و سپس موجب می شود که از راه ادرار و مدفوع کودکدفع شود. این دستگاه ها در مزاکز درمانی، مطب ها و بیمارستان ها هستند. اما امروزهبا اجاره دستگاه زردی نوزاد در خانه می توان کلیه مراحل درمان زردینوزاد در خانه انجام می شود.

مزایای اجاره دستگاه زردی نوزاد در منزل

درمان زدی نوزاددر منزل

اولین و البته مهمترین مزیت، امکان درمان زدی نوزاد در منزل است و به این ترتیب نیازی بهانتقال نوزاد به بیمارستان نخواهد بود و به پروسه درمان سرعت بیشتری می بخشد.

هزینه اجارهدستگاه زردی نوزاد در مقابل هزینه های بیمارستان!!!

قطعا قیمت اجارهدستگاه فتوتراپی در مقابل پرداخت هزینه های بیمارستانی قابل مقایسه نیست. از اینرو در صورتی که با تشخیص پزشک با استفاده از دستگاه زردی نوزاد قابل کنترل استتنها با استفاده از اجاره دستگاه فتوتراپی در منزل می توانید موجب صرفه جویی درهزینه ها شوید.

امکان حضوروالدین در کنار کودک

اغلب کودکانی که دربیمارستان بستری می شوند نیاز به همراه اغلب مادر است. از آنجایی که مادر به تازگیفارغ شده ممکن است در شرایط ایده آلی نباشد. از این رو با اجاره دستگاهفتوتراپی در منزل مادر در شرایط راحت تری در کنار سایر اعضای خانواده از نوزادمراقبت می کند.

جلوگیری ازعفونت های بیمارستانی

قطعا بیمارستان از آلودهترین محیط ها است. انواع بیماری های مسری در بیمارستان موجود هستند و از این روکودکان که بسیار بدن ضعیفی دارند ممکن است در معرض بیماری های دیگر قرار بگیرند.از این رو با ادامه درمان نوزاد در منزل با اجاره دستگاه زردی می توان از انتقالبیماری های دیگر جلوگیری نمود.

اجاره دستگاه فتوتراپی چگونه از پیشروی بیماری جلوگیری می کند؟

دستگاه زردینوزاد یا دستگاه فتوتراپی نوزاد وسیله ای می باشدکه لامپ های خاصی در آن تعبیه شده است. با قرار دادن کودک دراین دستگاه و تابش مستقیم نور، موجب شکسته شدن بیلی روبین زیر پوست میشود.

پس از ویزیتنوزاد در منزل بر اساس میزان زردی و دستور پزشک برای از بین بردن زردینوزاد در منزل می توان به جای بستری نوزاد بیمار در بیمارستان هااقدام به اجاره دستگاه زردی نوزاد در منزل نمود. در حدود نیم قرناست که از دستگاه فتوتراپی برای درمان یرقان نوزادان استفادهمی شود. قیمتاجاره دستگاه زردی نوزاد در مقابل آسایش و ایمنیکه به همراه خود دارد بسیار ناچیز است. در صورت نیاز به درمان با دستگاه زردینوزاد در منزل دارید می توانید از سرویس درمان زردی نوزا در منزل هومسرویز بهره مند شوید.

مراحل درمان زردی نوزاد در خانه با اجاره دستگاه درمان زردی

زرد شدن سفیدی چشم،اندام های بدن و مخاط‌ها از علائم شروع زردی در نوزاد است. .میزان زردی نوزاد بهطور مداوم در حال تغییر است. از این رو آزمایش زردی نوزاد باید به صورت مداومانجام می شود. معمولا پیشنهاد می شود پس از تولد و انجام تست زردی در بیمارستانسطح بیلی روبین به طور مداوم اندازه گیری شود تا میزان زردی از حد مجاز بالا نرود.

گاهی والدین و حتیپزشکان و پرستاران نیز در ارزیابی میزان زردی دچار اشتباه می شوند. البتهراهکارهایی برای تشخیص و تخمین حدودی زردی در نوزاد وجود دارد. به طور مثال اگرتنها ناحیه سر و صورت نوزاد زرد باشد و سینه و شکم و اندام‌های دیگر نشانه زردینداشته باشند یعنی میزان زردی بالا نیست. اما هرچه زردی به اندام های پایین تربرسد حاکی از آن است که زردی در حال افزایش است. در نهایت با رسیدن زردی بهپاها نشان دهنده ی این است که عدد زردی نگران کننده است.البته این راه تشخیص کاملا قطعی و کامل نیست. ترجیحا پزشکان والدین را ملزم بهاجاره دستگاه زردی در خانه می کنند. زردی در کودک نارس دیرتر شروع می شود ولی شدتزردی بیشتر است. از این رو توجه به زردی و درمان زردی نوزاد در منزل درکودک نارس بیشتر مورد نیاز است.

از بین بردن زردی کودک در خانه با اجاره دستگاه زردی

در صورتی که پس از انجام آزمایش زردینوزاد، درجه زردی عددی بالاتر یا مساوی 10 باشد. این عدد نشان دهنده ی این است کهباید پروسه مراقبت از نوزادی که زردی دارد را آغاز کنید. به خاطر داشتهباشید از بین بردن زردی کودک اگر به موقع آغاز شود کاملا بی خطر است. درمواردی نوزاد مبتلا به زردی، بدون طی کردن درمان خاصی مداوا می شوند. در سایرموارد که زردی قابل کنترل نیست حتما کودک باید زیر نظر پزشک متخصص اطفال قراربگیرید. با توجه به شرایط مادر کهبه تازگی کودک را به دنیا آورده است و شرایط و آلودگی محیط بیمارستان بهترینراهکار استفاده از خدمات درمان زردی نوزاد در منزل و اجاره دستگاهفتوتراپی است.

قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد به چه مواردی وابسته است؟

قیمت اجاره دستگاهزردی به مواردمتعددی وابسته است. هزینه اجاره دستگاه زردی در درجه اول به نوع دستگاه بستگیدارد. انواع مختلف دستگاه زردی با امکانات مختلفی تولید شده اند که علاوه بر لامپهای تابشی دارای انواع آلارم ها نیز هستند طبعا هزینه اجاره دستگاه زردی باامکانات بیشتر، بالاتر می رود. در حالت کلی هزینه ها به صورت روزانه اعلام می شودو به تعداد روزهایی بستگی دارد که نوزاد بنا به دستور پزشک باید از آن استفادهکند.

اجاره انواع دستگاه زردی نوزاد جهت درمان زردی نوزاد در خانه را بههوم سرویز بسپارید

جهت اجاره دستگاهزردی و درمانزردی نوزاد در منزل می توانید از هوم سرویز کمک بخواهید. به این صورتبدون نیاز به انتقال کودک تازه متولد شده به بیمارستان ها می توانید در خانه بهدرمان کودک سرعت ببخشید. با ثبت درخواسترایگان در سامانه هوم سرویز، متخصصین ما در کمترین زمان ممکن جهت مشاوره و اعلام،قیمت اجاره دستگاه زردی نوزاد و سایر هزینه ها ها با شما تماس خواهندگرفت و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس اجاره دستگاه زردی و همچنین ارایه خدمات اجاره دستگاه فتوتراپی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات پزشکی ارائه می دهد که شامل ویزیت پزشک در منزل و خدمات پزشکی در محل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس اجاره دستگاه زردی

اجاره دستگاه فتوتراپی

اجاره دستگاه زردی نوزاد

اجاره دستگاه فتوتراپی با نور معمولی

اجاره دستگاه فتوتراپی فیبر نوری

اجاره دستگاه زردی میزی، هرمی (سه بعدی) و دستگاه زردی نوزاد محفظه ای

ارائه مشاوره لازم جهت استفاده از دستگاه زردی نوزاد

نظرات کاربران

profile picture
فاطمه ارقبایی

فوق العاده بودند حتما دفعات بعد میخوام شخص ایشون تشریف بیاورند

profile picture
یوسف قهرمان زاده

عالی عالییی بودن هم اخلاقش خوب بود هم کارش درست بود

profile picture
مهسا نظری

ایشون عالی بودند. بهترین فردی که میتونست اعزام شه واسم فرستادن و مشتری ثابت شدم ممنونم

profile picture
سحر جلالوند

عالی بود با مواد مناسب کار را انجام دادند چیزی بود که میخواستم

شرایط اجاره دستگاه فتوتراپی

خدمات درمان زردی نوزاد در محل میتواند شامل ارسال دستگاه گرفتن زردی کودک(فتوتراپی) در منزل (به صورت استیجاری) و درمان زردی نوزاد شود.

در طول زمان درمان و پس از ویزیت نوزاد دستگاه های مجهز و پیشرفته(فتوتراپی) درب منزل، توسط متخصصین و کارشناسان مجرب و کارآزموده به شما تحویل و نحوه درمان و کار با دستگاه را به صورت عملی به والدین نوزاد آموزش خواهد داد. در طول این مدت تیم پزشکی آماده پاسخگویی به سوالات و رفع نگرانی های شما هستند.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات پرستاری و پزشکی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، پزشک متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات معاینه پزشکی در منزل به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

پرستاری و مراقبت کودک
پرستاری و مراقبت کودک
قیمت از 346,000 الی 500,000 تومان
معاینه پزشکی در محل
معاینه پزشکی در محل
قیمت از 600,000 الی 1,100,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 10,000 الی 28,000 تومان
آزمایش و نمونه گیری در محل
آزمایش و نمونه گیری در محل
قیمت از 200,000 الی 592,000 تومان