کاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل

از 1199 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت کاردرمانی در منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت کاردرمانی به ازاء هر جلسه

700,000 تومان

متوسط قیمت1,500,000 تومانکمینه قیمت700,000 تومانبیشینه قیمت3,000,000 تومان

آنچه درباره کاردرمانی در منزل خواهید خواند

  • ​کاردرمانی در منزل
  • کاردرمانی در خانه چیست؟
  • مزایای کاردرمانی در منزل
  • انواع کاردرمانی
  • کاردرمانی در منزل برای کودکان
  • کاردرمانی در منزل برای سالمندان
  • کاردرمانی در منزل برای بزرگسالان
  • هزینه کاردرمانی در منزل به چه مواردی وابسته است؟
  • کلیه خدمات کاردرمانی در خانه را به درمانگرهای متخصص همراه هوم سرویزبسپارید

کاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل یکی از زیرشاخه های خدمات توانبخشی است.این خدمات بر تمام ابعاد جسمی، ذهنی و روانی بیمار به طور کامل احاطه دارد. کاردرمانی در منزل جهت دفع عوارض منفی یک بیماری بر روی عملکرد حرکتی و ذهنیبیمار به کار برده می شود. این اقدامات به گروه سنی خاصی تعلق ندارد. هدف اصلی کاردرمانیدر خانه برگرداندن استقلال افراد از نظر انجام کارهای شخصی و روزانه و همچنینارتقاء روابط اجتماعی فرد است. در ادامه به معرفی بهترکار درمانی و عوامل موثر بر تعرفه کاردرمانی در منزل می پردازیم.

کاردرمانی در خانه چیست؟

متخصصان کاردرمانگر باتسلط بر علوم مختلفی نظیر فیزیولوژی، آناتومی و روانشناسی افراد، یک برنامه جامعدرمانی تهیه می کنند. این برنامه جامع تمام حیطه ی زندگی اجتماعی و فردی بیمار رادر بر می گیرد. می توان اینگونه هم بیان کرد که کاردرمانگر با ارائهتمرینات معنا دار به جای حرکات بی معنی و تکراری، یک فعالیت هدفمند و جذاب برایبیمار ایجاد می کند. این هماهنگی بین فعالیت های جسمی، ذهنی و البته روحی موجبنتیجه بخشی سریع تر در پروسه درمان می شود.

مزایای کاردرمانی در منزل

انجام کاردرمانی درمنزل خودبیمار می تواند مزایای زیادی به همراه داشته باشد. اما در کل هدف اصلی ازانجام تمرینات کاردرمانی در خانه ایجاد یک محیط حمایتی و امن برای افراداست. با توجه به اینکه بیمار در محیط خانه خود استرس ندارد. تمرکز بیشتری برروی انجام تمرینات کاردرمانی در منزل خواهد داشت. همین امر موجباثربخشی بیشتر درمان خواهد شد. کاردرمانگر می تواند در خانه و با کمک از وسایلمنزل در بازیابی توانایی های فرد تکنیک های لازم را ارائه کند. همچنین حضور اعضایخانواده در کنار بیمار کمک های بیشتری به درمانگر و بیمار می کند.

انواع کاردرمانی

خدمات کاردرمانی تمامگروه های سنی از نوزاد تا سالمند را در بر می گیرد. تمرینات کاردرمانی در منزل با توجه بهسه حوزه مختلف جسمی، روحی و کاردرمانی ذهنی فرد با هم تفاوت دارند.

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی جسمیفعالیت هایی را به بیمار توصیه می کند تا بتواند اختلالات حرکت یا ایرادات مرتبطبا ارتوپد و عصب شناختی خود را درمان و برطرف کند. انجام فیزیوتراپی درزیر شاخه این نوع کاردرمانی در محل است.

کاردرمانی ذهنیدر منزل

این شاخه از کاردرمانیذهنی برای کودکان بیشتر تجویز می شود. اغلب کودکانی که در تمرکز، ادراک محیط،قضاوت و استدلال ضعف هایی دارند توسط کادرمانگر درمان و تمرینات لازم را دریافت میکنند. اغلب افرادی که دچار معلولیت ذهنی هستند یا در یادگیری هر کدام از شاخه هایریاضی، خواندن یا نوشتن دچار مشکلات زیادی هستند از کاردرمانی ذهنی درمنزل باید استفاده کنند. تمرینات کاردرمانی ذهنی در منزل بهمنظور آموزش مفاهیم مختلف مانند اشیا، روابط، شناخت رنگ ها و اعداد با استفاده ازوسایل در محیط خانه و با استفاده از تصاویر مخصوص انجام می شود.

کاردرمانی روانیدر منزل

افرادی که مشکلرفتاری و اختلالات روانی، افسردگی و اختلالات اضطراب محیطی و حتی توهم رنج میبرند. باید از کاردرمانی روانی استفاده کنند.

کاردرمانی در منزل برای کودکان

کاردرمانی کودکان درمنزل برایدرمان کودکانی که به بیماری اوتیسم، اختلالات رفتاری، سندرم های ژنتیکی، بیشفعالی و به اختلال در یادگیری دچار هستند بسیار موثر می باشد.

کاردرمانیکودکان اوتیسم شامل کاردرمانی ذهنی در منزل، کاردرمانی حسی، حرکتی،بازی درمانی، رفتار درمانی و ماساژ درمانی است.

کاردرمانی کودک فلجمغزی نیزشامل تمرینات کاردرمانی ذهنی و جسمی، ارائه حرکات کششی جهت تقویت عضلات کودکان ومعرفی وسایل مناسب حرکتی برای آموزش کاردرمانی به اعضای خانواده میباشد. انجامکاردرمانی کودک در منزل با توجه به اینکه در فضایخصوصی خانه انجام می شود به سیر پیشرفت کودک سرعت می بخشد. کاردرمانی کودک فلجمغزی موجب افزایش قدرت بدن، حفظ تعادل، تقویت ادراک بصری و استقلال بیشتر فردمی شود.

کاردرمانی در منزلبرای کودکان بیش فعال شامل کنترل رفتار کودک، بالا بردن میزان تمرکز کودک است. همچنینکاردرمانی کودکان موجب بالا بردن تحمل پذیری و حرف شنوی کودک فعال نیز می شود.

کاردرمانی در منزل برای سالمندان

کاردرمانی سالمنداندر منزل در شاخههای متفاوتی انجام شود. ممکن است سالمندان بر اثر اثرات ناشی از سکته مغزی،ضایعات نخاعی، جراحی های استخوان و ارتوپدی، ضربه مغزی و بر اثر بیماری هایمانند پارکینسون با مشکلات حرکتی رو به رو شوند. به همین علت کاردرمانیسالمندان در منزل بهترین راهکار برای مقابله با این موارد است.

کاردرمانی سکته مغزیدر منزل یکیاز بهترین روش های درمان عوارض ناشی از آن است. این بیماری به علت عدم خون رسانیبه مغز اتفاق می افتد. به همین علت، مشکلات جسمی مانند بی حسی اندام ها، فلجی دستو پاها و یا اختلالات حافظه را در پی دارد. که خوشبختانه همه این موارد تا حدی با انجام کاردرمانیدر منزل سکته مغزی قابل درمان است.در کاردرمانی بر خلاف سایر روش های درمان هیچ دارویی تجویز نمی شود و تمام رونددرمان به صورت تدریجی و با همکاری بیمار و توانگر انجام شود. به همین علت نتایجکاردرمانی سکته مغزی کاملا دائمی است و نتایج بسیار خوبی بر روح و روان سالمندانخواهد داشت.

کاردرمانی در منزل برای بزرگسالان

کاردرمانی در منزلبرای بزرگسالان به کمک کاردرمانگر حرفه ای و آشنا به تمام تمرینات کاردرمانی ذهنیو جسمی انجام می شود. تیم کار درمانی هوم سرویز آماده ارائه خدمات کار درمانی بهتمام رده های سنی هستند. کاردرمانی در منزل موجب می شود که بیماران با انجامتمرینات صحیح استقلال روزانه خود را کامل به دست بیاورند. به این ترتیب استرس روانیاز دوش اعضای خانواده برداشته می شوند و شاهد تغییرات بسیار شگرفی در روند بهبودیعزیزانتان خواهید بود.

هزینه کاردرمانی در منزل به چه مواردی وابسته است؟

قیمت کاردرمانی درمنزل به مواردمتعددی وابسته است. هزینه کاردرمانی در منزل به نوع بیماری، نوع کاردرمانیو مدت زمان مورد نیاز برای هر جلسه بستگی دارد. هدف تیم هوم سرویز ارائه خدمات باکیفیت در منزل با تعرفه کاردرمانی در منزل معقول است. ازین روافراد با هر مقدار توان مالی می توانند از خدمات کاردرمانی درمنزل برخوردار شوند.

کلیه خدمات کاردرمانی در خانه را به درمانگرهای متخصص همراه هوم سرویزبسپارید

جهت دریافت خدمات واستعلام تعرفه کاردرمانی در منزل کافیست به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما در کمتر از یک ساعت جهت مشاوره وارائه هزینه کاردرمانی با شما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازمرا در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس کاردرمانی در منزل و همچنین ارایه خدمات کاردرمانی در منزل برای بزرگسالان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات توانبخشی ارائه می دهد که شامل گفتار درمانی در منزل, خدمات فیزیوتراپی در منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های پزشکی و پرستاری را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس کاردرمانی در منزل

کاردرمانی در منزل برای بزرگسالان

کاردرمانی در منزل برای کودکان

کاردرمانی در منزل برای کودکان بیش فعال

کاردرمانی کودک فلج مغزی

کاردرمانی کودکان اوتیسم

کاردرمانی در منزل سکته مغزی و کار درمانی برای سالمندان و...

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط کاردرمانی ذهنی و جسمی در خانه

خدمات کاردرمانی در منزل شامل حضور پزشک یا توانبخش متخصص مجرب و متعهد در محل مشتری جهت درمان مشکلات ذهنی و جسمی بیماران با استفاده از فعالیت و تمرینات هدفمند، جهت دستیابی به توانمندی های قبل از ابتلا به بیماری و حداکثر استقلال و توان‌بخشی فرد مورد نظر بعد از آسیب می شود.

همیاران هوم سرویز در زمینه خدمات کار درمانی از موسسات مراقبت پرستاری و پزشکی مجاز و مورد تائید وزارت بهداشت و دارای مجوز و تحت نظارت دانشگاه علوم پزشکی ایران می‌باشند.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار متناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت مشتری، قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در صورت نیاز به انجام سایر خدمات و یا شرایط خاص مشتری لطفا پس از تماس همیاران جزئیات شرایط را به ایشان اطلاع رسانی نمایید.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات کاردرمانی در منزل به صورت دوره ای یا مدت زمان بیشتر از یک هفته قرارداد رسمی با همیار منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 30 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

فیزیوتراپی در محل
فیزیوتراپی در محل
قیمت از 500,000 الی 1,600,000 تومان
ارسال دارو در محل
ارسال دارو در محل
قیمت از 200,000 الی 700,000 تومان
پرستاری و مراقبت بیمار
پرستاری و مراقبت بیمار
قیمت از 11,111 الی 650,000 تومان
نوار قلب و اکو قلب در محل
نوار قلب و اکو قلب در محل
قیمت از 500,000 الی 1,700,000 تومان