شارژ گاز کولر ماشین

شارژ گاز کولر ماشین

از 1180 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت شارژ گاز کولر ماشین در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت شارژ گاز کولر خودرو ایرانی(به ازای هر 100سی سی بر اساس نوع گاز)

160,000 الی 190,000 تومان

قیمت شارژ گاز کولر خودرو خارجی(به ازای هر 100سی سی بر اساس نوع گاز)

180,000 الی 220,000 تومان

قیمت رفع نشتی گاز

200,000 الی 300,000 تومان

متوسط قیمت800,000 تومانکمینه قیمت450,000 تومانبیشینه قیمت1,000,000 تومان

آنچه درباره شارژ گاز کولر ماشین خواهید خواند

 • شارژ گاز کولر ماشین
 • تشخیص کم شدن گاز کولر ماشین
 • نشتی گاز کولر خودرو
 • مراحل شارژ گاز کولر ماشین در محل
 • تعمیرات کولر خودرو و شارژ کولر خودرو در محل
 • قیمت شارژ گاز کولر ماشین در محل به چه مواردی وابسته است؟
 • شارژ گاز کولر خودرو در محل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

شارژ گاز کولر ماشین

با عبور از هوایمطبوع بهاری و نزدیک شدن به فصل تابستان تقریبا استفاده از وسایل نقلیه ی بدونکولر، امری نشدنی و غیر قابل تصور است. به همین علت تعمیر کولر خودرو یا شارژگاز کولر ماشین بیشتر درخواست می شود. کم شدن سرمای خودرو اولین نشانه ای استکه به ما اعلام می کند باید به بررسی و شارژ گاز کولر ماشین یا تعمیرکولر ماشین بپردازید. البته علت کم شدن سرمای کولر می تواند دلایل متعددیداشته باشد. اما مطمئننا قوی ترین دلیل، نشتی گاز کولر ماشین است. در ادامه به راهکاری تشخیص کم شدن گاز کولر،نحوه شارژ گاز کولر خودرو و عوامل موثر بر قیمت شارژ گاز کولر ماشینمی پردازیم.

تشخیص کم شدن گاز کولر ماشین

برای تشخیص کم شدنگاز کولر دو روش وجود دارد. اولین راه کم شدن سرمای باد کولر است. دومین راه،تشخیص فنی کم شدن گاز خودرو است. در این روش گیج فشار را به ماشین میبندند و میزان گاز موجود در کولر خودرو را اندازه گیری می کنند. اگر میزان گازی کهدر گیج نشان داده می شود از میزان مطلوب کمتر باشد. باید به شارژ گاز کولرخودرو در محل پرداخته شود. پس از تشخیص کمبود شارژ گاز کولرماشین با دستگاه دو حالت اتفاق می افتد.

یکی اینکه شارژ کولرکاملا خالی شده باشد. در این صورت باید سیستم سرمایش خودرو کاملا از رطوبت و هواتخلیه شود و سپس گازگیری کولر خودرو دوباره انجام شود.نحوه شارژ گاز ماشین در هر دواین موارد به یک صورت انجام نمی شود و مراحل شارژ گاز کولر ماشین با همتفاوت دارند.

نشتی گاز کولر خودرو

نشتی گاز مبرد خودروبه دلایل مختلفی انجام می شود. جهت نشت یابی کولر ماشین و تعمیر کولر ماشین مواردمتعددی باید بررسی شوند. خرابی کمپرسور کولر ماشین می تواند دلیل محکمی برخالی شدن گاز و کاهش بازدهی کولر باشد. اما به طور کل موارد زیر نیز می توانندبیشترین تاثیر را در خالی شدن گاز کولر خودرو بگذارند. که نیاز به شارژ گازکولر ماشین را بسیار بالا می برد.

تعمیر کولرخودرو :مدت زمان استفاده از کولر ماشین

هر قطعه ای طیاستفاده و مرور زمان مستهلک می شود. کولر ماشین نیز از این قضیه جدا نمی باشد.استفاده طولانی مدت موجب ایجاد اصطحکاک بین اجزای کولر و ساییده شدن بست، لاستیک وحتی ترک برداشتن شیلنگ کولر خودرو خواهد شد. همچنین خاصیت بعضی از گازها درهنگام شارژ به شکلی است که خاصیت فراریت بالایی دارند. بدین ترتیب پس از مدتیخود به خود بدون دلیل خاصی، کم می شوند.

تعمیر کولرماشین :خرده شدن اجزای کولر خودرو

کولر ماشین مانندکولر گازی منزل در یک فضای مجزا در محفظه ای کاملا جدا تعبیه نشده است. اجزای کولرخودرو در قسمتهای مختلفی از سیستم موتوری خودرو قرار گرفته اند. این پراکندگی اجزاموجب می شود که در برخورد با سایر عوامل بیرونی دچار ساییدگی و خورندگی شوند و گازدرون آنها به بیرون نشت پیدا کند.

شارژ گاز کولرماشین :نفوذ رطوبت به داخل سیستم کولر خودرو

نفوذ رطوبت به داخلمحفظه گاز خودرو موجب تشکیل یک اسید بسیار قوی می شود. این اسید مخرب موجب سوراخشدن کولر خودرو و نشتی گار کولر ماشین به بیرون خواهد شد. به همین علتقبل از شارژ گاز کولر خودرو در محل پیشنهاد می شود حتما علت نشتیکولر ماشین شناسایی شود تا موجب دوباره کاری در آینده نشود.

مراحل شارژ گاز کولر ماشین در محل

قبل از شروع حتماباید پیش زمینه فنی مناسب در این زمینه را داشته باشید زیرا ممکن است اگر مهارتنداشته باشید، موجب خسارات بیشتر به خودرو شوید.

 • در ابتداباید لوله کولر و شیر کولر خودرو را پیدا کنید.
 • درپوش آنرا بازکرده و شیر کولر ماشین را فشار دهید. اگر گاز با فشار زیاد بیرون زد یعنیگاز مبرد تنها کم شده است و باید شارژ شود. اگر با فشار شیر گازی بیرون نزد بایدبه طور کل اقدام به تعویض گاز کولر ماشین نمود.
 • سپس شیلنگگیج را به شیر کولر ماشین وصل کنید و با باز کردن پیچ شیلنگ هوای داخل شیلنگ را خارجکنید. در واقع باید مطمئن شوید تنها چیزی که وارد سیستم می کنید گاز است نه چیزدیگری مانند هوا یا رطوبت .
 • پس ازهواگیری شیلنگ، شیر را باز کرده و اجازه دهید مقداری گاز وارد کولر خودرو شود. سپسشیر گبچ را ببندید و ماشین را روشن کرده و فن کولر را در اخرین درجه قرار دهید.گیج فشار را برررسی کنید در صورتی که عددی بین 35 تا 40 PSI را نشان می دهد عملیات شارژ گاز کولرماشین به اتمام رسیده است.

تعمیرات کولر خودرو و شارژ کولر خودرو در محل

با توجه به تمام توضیحاتیکه ارائه داده ایم عدم سرمادهی خودرو نمی تواند صرفا یک دلیل خاص داشته باشد.عوامل زیادی می توانند بر آن تاثیر بگذارند. گاهی زمان کافی جهت مراجعه بهتعمیرگاه نیست. همچنین پیدا کردن یک مرکز تعمیر کولر خودرو که بتواند بامهارت به عیب یابی و تعمیر کولر ماشین در محل بپردازد هم کار راحتی نخواهد بود. درنهایت انتقال ماشین در گرما بدون کولر و انتظار برای تعمیر کولر یا شارژ کولرماشین در محل می تواند واقعا خسته کننده و حوصله سر بر باشد.خدمات شارژ گاز کولر خودرو در محل 2 مزیت دارد. مورد اول صرفه جویی در مان و مورددیگر هزینه شارژ گاز کولر خودرو منصفانه است.

تعمیرات کولر ماشیندر محل هوم سرویز آماده ارائه خدمات شارژ کولر خودرو در محل می باشد. البتهدر موارد خاصی که علت تمام شدن گاز کولر، نشتی و خرابی اجزای اساسی خودرو باشد. بهصاحبان پیشنهاد می شود که برای تعمیر کولر خودرو ماشین را به محل همیار مورد نظرانتقال دهند.

قیمت شارژ گاز کولر ماشین در محل به چه مواردی وابسته است؟

هزینه شارژ گاز کولرماشین اگرصرفا فقط نیاز به اضافه کردن مایع مبرد باشد و تنها به قیمت گاز کولر ماشینوابسته است، مبلغ ثابتی است. اما در واقعیت قیمت شارژ گاز کولر ماشین درمحل تنها به نوع گاز کولر خودرو و میزان آن مرتبط نیست. بلکه خرابیسیستم، عیب یابی و رفع نشتی نیز همه و همه بر هزینه شارژ کولرماشین در محل تاثیرگذار هستند.

اگر خرابی در سیستمبرودت خودرو نباشد و کم شدن سرمای کولر خودرو صرفا به علت کاهش طبیعی گاز خودرو درطی مرور زمان باشد. قاعده کلی در زمینه تخمین هزینه برقرار است. که قدرتکولر یا وات کولر ارتباط مستقیمی با هزینه شارژ گاز کولر خودرو دارد.کولر قوی، مخزن گازی حجیم تری دارند و قیمت شارژ گاز کولر ماشین نیزطبیعتا بالاتر می رود و بالعکس... مورد دیگر قیمت گازکولر ماشین است که در خودروهای مختلف متفاوت است.

شارژ گاز کولر خودرو در محل را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

با توجه به گرما،شلوغی و ترافیک خدمات تعمیر کولر خودرو و شارژ کولر خودرو در محلهوم سرویز به یک سرویس بسیار پردرخواست تبدیل شده است. در واقع استفاده از اینخدمات موجب صرفه جویی در وقت و هزینه کاربران خواهد شد. به گونه ای که در کناررسیدگی به سایر امور روزمره خود می توانند از بهترین خدمات در جهت رسیدگی بهخودروی خود درب منزل بهره مند شوند.

تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. همکاران ما سریعا جهت ارائهتوضیحات لازم و مشاوره و اعلام هزینه با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس شارژ گاز کولر ماشین و همچنین ارایه خدمات شارژ گاز کولر ماشین ایرانی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سرویس دوره ای خودرو ارائه می دهد که شامل تعویض روغن موتور خودرو و موتور سیکلت در محل, کارشناسی خودرو در محل برای انواع اتومبیل های ایرانی و خارجی, سرویس های دوره ای انواع خودرو ایرانی و خارجی در محل, تعویض آب رادیاتور پراید، پژو، ال90، سمند، کوئیک، تیبا و... می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های تعمیر و سرویس خودرو را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس شارژ گاز کولر ماشین

شارژ گاز کولر ماشین ایرانی

شارژ گاز کولر چینی

شارژ گاز کولر خودروهای لوکس وارداتی

نشت یابی و رفع نشتی کولر خودرو

تعمیرات کولر ماشین در محل

استفاده از بهترین گاز کولر خودرو و شارژ با دستگاه مخصوص

نظرات کاربران

profile picture
مسعود صادقی سنجانی

در سریعترین زمان برام همیار اومد و همیار هم بسیار متعهد به کار و صبور بود و با هزینه خیلی خوب تو خونه کولر ماشینم شارژ شد

profile picture
مجتبی داس زرین

ممنون از شرکت خوب هوم سرویز نیزوها عالی پیگیری عالی ممنونم

profile picture
الهام کاشانی

کارشون درست انجام شد راضی بودم

profile picture
روشنی زند  

خیلی انسان با اخلاق و با حوصله و کاربلد ممنونم

شرایط شارژ گاز کولر خودرو با دستگاه در محل

با توجه به امکان وجود برخی محدودیت‌های فنی و دسترسی بهتر به تجهیزات ممکن است جهت انجام هر چه بهتر سرویس شارژ گاز کولر و همچنین جهت انجام خدمات تکمیلی نیاز به اعزام خودرو به محل همیار باشد.

سرویس شارژ گاز کولر خودرو شامل شارژ گاز کولر و همچنین رفع نشتی گاز و یا تعمیرات اساسی کولر خودرو می باشد.

مدت زمان انجام کار بسته به نوع و حجم کار مشتری حدود یک تا دو ساعت طول خواهد کشید.

حضور مشتری محترم در محل ماشین الزامی نیست ولی لطفا قبل از شروع به کار همیار مطمئن شوید اشیاء و اجسام با ارزش از خودرو خارج شده باشد.

جهت ارایه سرویس بهتر از سمت سامانه هوم سرویز ترجیحا از روزهای قبل سرویس شارژ گاز کولر خودرو را رزرو نمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کارواش در محل
کارواش در محل
قیمت از 250,000 الی 700,000 تومان
تعمیر خودرو
تعمیر خودرو
قیمت از 300,000 الی 700,000 تومان
سرویس دوره ای خودرو
سرویس دوره ای خودرو
در حال بروزرسانی قیمت
دیاگ و عیب یابی خودرو
دیاگ و عیب یابی خودرو
قیمت از 300,000 الی 700,000 تومان