کارواش سیار

کارواش سیار

از 2910 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت کارواش سیار در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت کارواش اب ماشین هاچ بک (نظافت داخل و شستشوی بدنه ماشین به همراه جارو)

160,000 الی 190,000 تومان

قیمت کارواش اب ماشین نیمه شاسی(نظافت داخل و شستشوی بدنه ماشین به همراه جارو)

200,000 الی 230,000 تومان

قیمت کارواش اب ماشین شاسی(نظافت داخل و شستشوی بدنه ماشین به همراه جارو)

230,000 الی 260,000 تومان

قیمت کارواش نانو ماشین هاچ بک(نظافت داخل و شستشوی بدنه ماشین به همراه جارو)

150,000 الی 180,000 تومان

قیمت کارواش نانو ماشین شاسی(نظافت داخل و شستشوی بدنه ماشین به همراه جارو)

190,000 الی 220,000 تومان

قیمت روشویی با آب

100,000 الی 130,000 تومان

قیمت روشویی نانو

90,000 الی 120,000 تومان

قیمت صفر شویی سنتی (شستشوی بدنه و داخل به همراه صندوق)

650,000 الی 850,000 تومان

قیمت صفرشویی با دستگاه وکیوم(شستشوی بدنه و داخل به همراه صندوق و موتورشویی)

1,300,000 الی 1,600,000 تومان

قیمت موتورشویی

230,000 الی 380,000 تومان

قیمت واکس کلی(رودری و داشبورد به همراه لاستیک)

150,000 الی 270,000 تومان

متوسط قیمت315,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت1,000,000 تومان

آنچه درباره کارواش سیار خواهید خواند

 • کارواش سیار
 • کارواش در محل چیست؟
 • مزایای استفاده از کارواش سیار در محل
 • انواع کارواش در محل
 • شستشوی داخل ماشین در محل
 • شستن ماشین با کارواش نانو یا شستشو با آب؟
 • کارواش آنلاین هوم سرویز همه جا با شماست
 • کارواش درب منزل هوم سرویز شامل چه مواردی می شود؟
 • قیمت کارواش در محل هوم سرویز
 • ثبت سفارش در اپلیکیشن کارواش در محل هوم سرویز

کارواش سیار

کارواش سیار از تکنولوژی های بسیار مفیدی است کهاستفاده از آن هر روز در حال افزایش است. ممکن است نظافت خودرویتان برایتان بسیاربا اهمیت باشد اما وقت کافی برای هندل کردن همه کاراهایتان را نداشته باشید به اینترتیب با استفاده از خدمات کارواش آنلاین می توانید در منزل از خدماتشستشوی ماشین درب منزل بهره مند شوید. با توجه به حجم ماشین ها در کارواشها ممکناست خودرویتان به خوبی شسته نشود. خوب چرا کارواش درب منزل راامتحان نمی کنید؟ در ادامه به خدمات کارواش سیار و عوامل موثر بر هزینهکارواش سیار درب منزل می پردازیم.

کارواش در محل چیست؟

کارواش سیار، کارواش درب منزل و کارواشآنلاین نام های دیگر این خدمات هستند. کارواش سیار مانند قدیم نیست و کف و آبفراوانی را محل ایجاد نمی کند. بلکه کارواش سیار با استفاده از تجهیزات مدرن کهکمترین پسماند را ایجاد می کند انجام می پذیرد. مواردی مانند کارواش سیار بخارو کارواش نانو سیار دو نمونه از پر درخواست ترین موارد در این زمینه هستند.البته خدمات شستشوی ماشین در منزل با آب هم قابل انجام است و همه بر اساس نیازمشتری و درخواست وی می باشد. موارد زیر در خدمات کارواش سیار در محل قابل ارائههستند.

شستشوی بدنهماشین در محل

با استفاده از انواعکارواش سیار در محل می توانید اقدام به شستشوی بدن ماشین درب منزل نمایید.

نظافت داخلیخودرو با کارواش سیار

تمیز بودن داخلیماشین بیشتری تاثیر را بر حال خوب راننده و سرنشینان دارد و موجب می شود محیطضدعفونی برای کودکان ایجاد شود. البته نحوه شستشوی داخل ماشین در محل بسیار خاصاست تا نتیجه بهتری در نهایت داشته باشد.

مزایای استفاده از کارواش سیار در محل

عدم اتلاف وقت

اگر در محوطه کار یازندگی شما کارواش باشد. که خوش بحالتان اما اگر نباشد باید حداقل یک ساعت را درترافیک و خیابانهای شلوغ سپری کنید تا به کارواش برسید. حداقل باید یکساعت هم آنجامعطل شوید تا نوبت به شما برسد. دورشویی ماشین انجام شود و سپس باز در صف قراربگیرید تا نوبت به توشویی برسد. درصورتی که می توانید به راحتی از تمامی خدمات کارواشدر محل برای روشویی، توشویی و حتی صفرشویی استفاده کنید. البته بدوناتلاف وقت و هزینه زیاد!

پرداخت انعامنداریم

همه ماهایی کهگذرزمان به کارواش سنتی و غیره خورده است در لحظه دریافت خودرو با کارگران کارواشمواجهه شده ایم. که پرداخت انعام از جانب مشتری را یک وظیفه می دانند. این اتفاقربطی به منطقه مکانی ندارد و در همه جا متاسفانه مرسوم شده است که خیلی ناخوشاینداست. در صورتی که وقتی از کارواش سیار استفاده کنید اصلا با همچین شرایطیروبه رو نخواهید شد. تنها هزینه ای که پرداخت می کنید قیمت شستشوی ماشین درب منزلاست و حتی هزینه ایاب و ذهاب هم پرداخت نمی کنید.

صرفه جویی درمصرف آب

کم آبی و محدودیت هایمنابع آبی به یک دغدغه ذهنی افراد تبدیل شده است و مشاهده هدر رفتن آبدر شستشوی ماشین برای اکثر ماها سخت و غیر قابل تحمل است.در کارواش خانگی که مصرف آب وحشتناک است. در شستشو با واتر جت نیز مصرفآب تا حد بالایی کنترل خواهد شد. البته اگر تجهیزات کارواش در محل استاندارد ومدرن باشند. استفاده از خدمات نانو شویی درب منزل مصرف آب را تغریبا به صفر میرساند.

سازگار با محیطزیست

در کنار تظافت هموارهدغدغه هایی از نظر ارائه راهکارهای سازگار با محیط زیست وجود دارد. به این ترتیببا استفاده از کارواش بخار موجب ایجاد آلودگی در محیط زیست نیز نخواهد شد و باحداقل استفاده از منابع طبیعی و مواد شوینده شستشوی ماشین در محل انجام میشود.

انواع کارواش در محل

کارواش سیارنانو

کارواش نانو در محل به کارواشی گفته می شود که از اسپرینانو، دستمال مخصوص و دستگاه بخار استفاده می شود. در انجام مراحلکارواش سیار نانو ابتدا مواد نانو به وسیله اسپری نانو به کل ماشین پاشیده می شود.مواد اسپری نانو بسیار ریز هستند و به زیر مولکول آلودگی ها نقوذ می کنند و سپس بهوسیله دستمال به راحتی آلودگی ها پاک می شوند.

کارواش بخار درمحل

کارواش بخار سیار یکی از پر طرفدارترین کارواشها محسوب میشود. تجهیزات کارواش بخار سیار یک دستگاه بخار است که از 8 تا 12 لیتر آب رادر خود حمل می کند و امکان موتور شویی ماشین و توشویی رافراهم می کند. در کارواش سیار بخار تمامی صندلی ها به راحتی شستشو می شوندو هیچ اثری از آلودگی برای روی آنها نخواهد ماند.

کارواش سبز یاکارواش خشک

کارواش سبز یا کارواشخشک در واقع همان کارواش سیار نانو است که با استفاده از مواد نانو و دستمال مخصوصانجام می شود. تکنولوژی نانو در کارواش سبز موجب می شود که ذرات نانو بر روی ماشینباقی بمانند و موجب عدم جذب آلودگی ها به بدنه خودرو می شود. در واقع ما نمی گوییمکه اصلا آلودگی جذب نمی شود اما میزان دفع آلودگی و گرد و غبار ها کاملا قابلمشاهده است نسبت به شستشوی معمولی با آب و مواد شوینده ی معمولی!

شستشوی داخل ماشین در محل

منظور از توشوییخودرو همان شستشو و نظافت داخل ماشین است. محیط داخل اتومبیل چون در ارتباط مستقیمبا سرنشینان است باید به دقت و در فواصل زمانی کوتاه تمیز شود. پس توشویی کاملاتومبیل را به تعلیق نیاندازید. توشویی خودرو با استفاده از دستگاه توشویی وجاروبرقی قابل حمل و اسپری و مواد نانو انجام می گیرد.از جمله خدماتی که در توشوییخودرو در محل قابل انجام هستند عبارت اند از :

 • جارو برقیکل ماشین
 • شستشویکفپوش ها و صندلی های خودرو با دستگاه بخارشور
 • نظافت سقفو کف خودرو
 • شستشو وجرم گیری تمام قیمت های داشبورد
 • نظافتصندوق عقب ماشین
 • واکس کردنخودرو

شستن ماشین با کارواش نانو یا شستشو با آب؟

یکی از بزرگ‌تریناشتباهات در فصل سرما رخ می‌دهد آن است که ماشینتان را با آب فراوان بشویید چرا کهعلاوه بر آن که در برهه‌های زمانی خیلی سرد، امکان یخ زدن قطعات شسته شده با آبوجود دارد که خودش آسیب‌زننده است اگر خودروتان را به کارواش می‌برید بدانید کهیکی از بزرگ‌ترین اشتباهات در این فصل بردن خودرو به کارواش‌های سنتی است که باواتر جت و آب و کف ماشین شما را می‌شویند چرا که وقتی شما به کارواش می‌روید موتورماشین هنوز گرم است و این گرم بودن با آبی که روی خودرو می‌ریزد باعث سرد شدن یکدفعه بدنه و آسیب دیدن آن می‌شود. چون هنوز بدنه گرم استبلافاصله بعد از آب ریختن روی آن هم آب بخار می‌شود و این خشک شدن سریع باعث برجای ماندن املاح آب بر بدنه خودرو شده که نهایتا هم به بدنه ماشین آسیب می‌زند وهم آن را به شکلی مناسب تمیز نمی‌کند، سعی کنید خودروتان را در این فصل زمانی کهموتور کاملا سرد است بشویید و بلافاصله هم آن را دستمال بکشید و واکس‌زنی کنید کههمه این کار‌ها با کارواش نانو و شست‌وشو در پارکینگ منزلتان زمانی که ماشین خاموشاست و بدنه کاملا سرد شده تحقق پیدا می‌کند.

کارواش آنلاین هوم سرویز همه جا با شماست

با توجه به مطالبی کهبیان کردیم سرعت پیشرفت تکنولوژی ما را مجاب می کند که از خدمات کارواش آنلایناستفاده کنیم. در هوم سرویز خدمات مختلفی نظیر کارواش خانگی ، کارواش با واترجت،کارواش نانو همگی ارائه می شود. همچنین کارواش سیار هوم سرویز با رویکرد کاهش مصرفمنابع آبی سعی در استفاده حداقل آب در کارواش سیار در محل دارند.

کارواش درب منزل هوم سرویز شامل چه مواردی می شود؟

خدمات کارواش سیارهوم سرویز شامل روشویی و توشویی انواع خودروهای سواری نیمه شاسی و شاسی می باشد.خدمات کارواش آنلاین بر اساس نیاز و درخواست مشتری به صورت معمولی یا نانو شوییخودرو در محل ارائه می شود. در کارواش سیار هوم سرویز خدمات لکه گیری و پولیشسرامیک شویی و صفرشویی نیز ارائه می شود.

قیمت کارواش در محل هوم سرویز

قیمت کارواش سیار درمحل بهنوع کارواش از نظر کارواش نانو یا کارواش بخار و یا کارواش معمولی تفاوت دارد. کارواش سیار ارزان مربوط به کارواش با آب است. البته درکارواش ماشین آب و مواد شوینده ی هوم سرویز با حداقل آب با دستگاه واتر جت انجاممی شود. هزینه کارواش سیار بر اساس روشویی، توشویی و سایر درخواست هایمشتری تغییر می کند. و برای کارواش نانو با توجه به ابعاد و نوع خودرو قیمتکارواش نانو در محل متغیر است.

ثبت سفارش در اپلیکیشن کارواش در محل هوم سرویز

در صورتی که مایل بهدریافت خدمات کارواش اینترنتی و شستشوی ماشین در محل هستید کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز و اپلیکیشن کارواش در محل هوم سرویز ثبتدرخواست کنید. خدمات کارواش سیار در زمان و مکان تعیین شده در کنار شماقرار خواهند گرفت قیمت کارواش سیار در محل برای خودروهای مشابه کاملا یکساناست. تمام خدمات توسط کادر مجرب و با مجهز ترین تجهیزات کارواش سیار انجام می شود.

همیار شماییم تاپایان سرویس..

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس کارواش سیار و همچنین ارایه خدمات خدمات کارواش سیار بصورت فوری نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات کارواش ارائه می دهد که شامل شستشوی صندلی ماشین های ایرانی, سرامیک بدنه خودرو ایرانی , خدمات واکس و پولیش خودروهای ایرانی , موتور شویی انواع خودرو ایرانی پژو، پراید، سمند، ال 90 و..., صفرشویی انواع خودرو ایرانی و خارجی در محل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های تعمیر و سرویس خودرو را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس کارواش سیار

خدمات کارواش سیار بصورت فوری

شستشوی کامل انواع خودروهای ایرانی و خارجی

توشویی و روشویی کامل خودروهای سواری و سنگین در محل

کارواش بخار

شستشوی ماشین با نانو در محل (نانوشویی)

ارائه سایر خدمات مربوط به لکه شویی، پولیش، سرامیک شویی، موتورشویی و صفر شویی

نظرات کاربران

profile picture
محمد طلوعی

از نتیجه کار راضی بودم تشکر میکنم

profile picture
ملیحه مصلحت

حتما دوباره میخوام ایشون برای من تشریف بیارن خیلی پسر گلی بودند ماشینم کاملا تمیز شد

profile picture
سارا عصمتی

خیلی خوب بود دوباره این سرویس رو انجام میدم با تیم شما

profile picture
فرشاد خانی

اکی بودند و مورد خاصی نبود ممنون

شرایط کارواش سیار در محل انواع خودروهای سدان، شاسی و سنگین

با توجه به اینکه اکثر مشتریان محترم درخواست سرویس کارواش در محل نانو مدنظرشان است لذا قیمت های اعلام شده در سایت بر مبنای نانو بود و قیمت های کارواش آب با اندکی تغییر پس از ثبت سفارش به شما اعلام خواهد شد.

روشویی ماشین می تواند شامل شستشوی ماشین با آب و یا مواد نانو انجام شود و شامل نظافت تمامی قسمت های بیرونی خودرو (بدنه، رینگ و لاستیک) می باشد.

نظافت داخل ماشین شامل جاروبرقی و گردگیری داخل ماشین و در صورت تمایل مشتری واکس داشبورد و لاستیک می شود.

نوع ماشین بر حسب سایز ماشین (هاچبک، سواری، شاسی) و همینطور کشور سازنده(ایرانی، چینی و غیره) مشخص می شود.

حتی المقدور یک متر از اطراف ماشین، فضا برای انجام کار توسط همیار وجود داشته باشد.

زمان تقریبی شستشو 45 دقیقه تا یک ساعت می باشد. برای ارایه با کیفیت این سرویس ترجیحا در زمان روشنایی هوا و قبل از غروب آفتاب رزرو نمایید.

نیاز به پرداخت هیچگونه هزینه ای تحت عنوان انعام وجود ندارد.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.​

حضور مشتری محترم در محل ماشین الزامی نیست. لطفا قبل از شروع به کار همیار مطمئن شوید اشیاء و اجسام با ارزش از خودرو خارج شده باشد.

جهت ارایه سرویس بهتر از سمت سامانه هوم سرویز ترجیحا از روز قبل سرویس کارواش را رزرو نمایید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب دزدگیر و GPS خودرو
نصب دزدگیر و GPS خودرو
قیمت از 250,000 الی 700,000 تومان
سرامیک خودرو
سرامیک خودرو
قیمت از 5,500,000 الی 7,650,000 تومان
شارژ گاز کولر خودرو
شارژ گاز کولر خودرو
قیمت از 600,000 الی 1,000,000 تومان
سرویس دوره ای خودرو
سرویس دوره ای خودرو
در حال بروزرسانی قیمت