رفو کردن فرش

رفو کردن فرش

از 1394 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت رفو کردن فرش در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت رفو کردن فرش

توافقی

متوسط قیمت1,000,000 تومانکمینه قیمت379,000 تومانبیشینه قیمت1,547,000 تومان

آنچه درباره رفو کردن فرش خواهید خواند

  • رفوی فرش ماشینی و دستبافت را به متخصصین بسپارید
  • رفوگری فرش چیست و چه زمانی به رفو کردن فرش نیاز است؟
  • مرمت و رفوی فرش ماشینی
  • چه خدماتی در رفوگری فرش انجام می شود؟
  • رفوگری فرش در منزل
  • مراحل رفو کردن فرش در خانه
  • هزینه رفوگری فرش به چه عواملی بستگی دارد؟
  • خدمات رفوگری فرش ماشینی و دستبافت در هوم سرویز

رفوی فرش ماشینی و دستبافت را به متخصصین بسپارید

رفو کردن فرش یک تکنیک تخصصی است که آمیزه ای از مهارتو هنر استادکار است. برای اینکه محل رفو دیده نشود، لازم است تا با ظرفات هر چهتمام تر محل آسیب، ترمیم شود. این کاری نیست که بدون تجربه و مهارت بتوان انجامداد. افرادی که در این حرفه شاغل هستند همگی از متخصصین صنعت فرش بافی به حساب میآیند. با رفوی فرش می توان آثار همه آسیب های قبلی را از بین برد و طول عمر فرش راافزایش داد. به طور کل به فرآیندترمیم و تعمیر فرش ماشینی و ترمیم فرش دستی رفوگری فرش گفتهمی شود. عملیات رفوگری فرش دستی و یا تعمیر فرشدستی کاملا تخصصی است از این رو برای ترمیم فرش پوسیده و رفوگریفرش سوخته، رفع پارگی فرش ماشینی یا تعمیر شیرازه فرش باید نهایت ظرافت ودقت مخصوصا در رفوی فرش دستبافت به کار گرفته شود. اگر بهدنبال آموزش رفوگری فرش دستبافت و آموزش رفوگری فرش سوختههستید باید بگوییم که خدمات رفوگری فرش دستبافت از هنرهای زیبایی است کهدست کمی از بافندگی ندارد و باید زیر نطر متخصصین آموزش های لازن را ببینید.

با توجه به ارزش مادیو معنوی فرش های ایرانی به ویژه رفوی فرش دستبافت، هزینه رفوفرش دستبافت ناچیز محسوب می شود. اما در کل می توان اینگونه بیان کردکه قیمت رفوی فرش ماشینی از قیمت رفو فرش دستبافت کمترخواهد شد در ادامه به انواع رفوگری فرش یا تعمیر فرش و عوامل موثربر هزینه رفوکردن فرش دستبافت و ماشینی می پردازیم.

رفوگری فرش چیست و چه زمانی به رفو کردن فرش نیاز است؟

ترمیم و مرمت فرشبرای رفع کجی، پارگی، پوسیدگی و سوختگی فرش را رفوگری فرش میگویند. معمولا برای تعمیر فرش از ریشه بافی، تعمیر شیرازه فرشاستفاده می شود و اگر حجم ایرادات بسیار بالا باشد باید از روش های مرمت فرشدستی و ماشینی به صورت تخصصی بهره برده شود. مواردی مانند رفو فرشپوسیده و رفوی فرش سوخته تنها با کمک از هنرهای رفوگری فرش بهصورت تخصصی انجام می شود.

رفوکردن فرش هنری است که بعد از قالیبافی ایجادشده است. می توان اینگونه بیان کرد که این دو مورد مکمل هم هستند و تنها افرادی رامی توان رفوگر نامید که تسلط بر هنر بافندگی فرش نیز داشته باشند. قیمترفو فرش در مقابل ارزش فرش بسیار ناچیز است پس اگر نیاز به رفو فرشابریشمی و گرانبها دارید برای انتخاب رفوگر خود باید نهایت دقت را به کاربگیرد. هزینه رفو فرش سوخته قدیمی دستباف با هزینه رفو فرش ماشینیکاملا متفاوت است.

مرمت و رفوی فرش ماشینی

مرمت فرشماشینی نیز جزو رفوگری فرش ماشینی محسوب می شود. در این فرآیندنواقص فرش ماشینی مانند پارگی، ساییدگی فرش و پوسیدگی لبه های فرش قابل ترمیم است.گاها شیرازه فرش از بین می رود و برای برگرداندن زیبایی به فرش ها باید شیرازه فرشو ریشه ها ترمیم و مرمت شوند که همه این خدمات در خدمات رفوگری فرشماشینی توسط متخصصین در این زمینه انجام می شود.

چه خدماتی در رفوگری فرش انجام می شود؟

لکه برداری ورنگ برداری

در صورتی که رنگ هایقالی های دستی و ماشینی به علت شستشو و یا سایر عوامل محیطی با هم تداخل پیداکنند. یکی از خدمات رفوگری فرش ماشینی و دستی شامل جداسازی رنگهااست و این ایرادات در خدمات رفوی فرش کاملا قابل رفع هستند.

رفوگری فرشسوخته

رفو کردن فرش سوخته یکی از مواردی است که در رفوگریفرش دستی و ماشینی انجام می شود. این خدمات به گونه ای انجام می شود کهآثار سوختگی فرش به کلی ناپدید می شوند.

ترمیم ریشه فرش

رفوی ریشه فرش علاوه بر زیبایی موجب طول عمر بیشتر فرشنیز می شود. ترمیم و تعمیر ریشه فرش ماشینی باید به صورت تخصصی توسط افرادمجرب در این زمینه انجام شود.

رفوی پوسیدگیفرش

یکی از ایرادات شایعدر فرش ها پوسیدگی آنها است. رفوی فرش پوسیده باید با دقت انجامشود تا محل پوسیدگی به خوبی پوشش داده شود و آثاری از پوسیدگی باقی نماند.

رفوی فرش ابریشم

فرش های دستبافت باانواع کلاف های مختلف مانند پشمی، پنبه و با استفاده از ابریشم بافته می شوند.فرشهای ابریشمی جزو گرانبها ترین فرش های دستبافت هستند. فرش های ابریشمی به صورتچله ابریشم، فرش تمام ابریشم، چله و گل ابریشم تقسیم بندی می شوند. فرش هایابریشمی دارای ارزش مادی و معنوی بالایی هستند و به علت ساختار فیزیکی خاص خود درمقابل عوامل خارجی بسیار آسیب پذیر هستند. از این رو ممکن است به علل مختلف دچارایراداتی شوند. به همین جهت رفوی فرش ابریشمی نیز از جمله مواردپر درخواست و البته حساس است. رفو گری فرش ابریشمی باید توسط رفوگرمتخصص در این زمینه انجام شود. همچنین قیمت رفوی فرش ابریشمی نیزنسبت به سایر موارد بیشتر است.

رفوگری فرش در منزل

ترمیم فرش باابزارآلاتی مانند چاقوی بافت، درفش، موم، انبردست، نخ و سوزن، کلاف های نخ هم جنسبا فرش و همچنین انگشتانه انجام می شود. جهت رفوگری فرش در منزل ابتداباید فرش به خوبی شسته شود و پس گره های آسیب دیده به وسیله سوزن و درفش باید جداشود. البته به خاطر داشته باشید که اگر حجم آسیب دیدگی بالا باشد باید فرش در داخلقاب چوبی قرار داده شود و دوباره چله کشی و تارکشی انجام شود. برای عواملی مانندرفع پیچ خوردگی و چروک می توان با نوارهایی از پشت فرش را محکم بست تا فرش به حالتاستاندارد خود برگردد. البته خدمات رفوی فرش بسیار تخصصی هستند و تنهاافرادی می توانند دست به این اقدامات بزنند که آموزش رفوگری فرش را دیدهباشند و دارای تجربه کافی در این زمینه باشند.

مراحل رفو کردن فرش در خانه

مراحل رفوی فرش درمنزل و کارگاه تقریبا تشابهاتی دارد. برای شروع فرش باید کامل تمیز شود. بااستفاده از جاروبرقی دو طرف فرش به طور عمق غبارگیری می شود. برای اینکه دید کافیوجود داشته باشد فضایی روشن و پر نور را در نظر بگیرید.

برای اینکه استادرفوگر تسلط بیشتری داشته باشد، در یک مکان راحت نشسته و به دیوار تکیه می دهد. درمورد قالی های کوچک می توان فرش را روی پا قرار داد ولی برای فرش های بزرگ ترنشستن روی چهارپایه کوتاه، کار را راحت تر می کند.

نحوه رفو کردنلبه‌های ساییده فرش

ساییدگی لبه های فرشپدیده ای رایج است. به خصوص ریشه های فرش بیش از سایر قسمت ها دچار ساییدگی و آسیبمی شود. معمولا بعد از مدتی ریشه های فرش در اثر ساییدگی، کنده شده و از بین میرود.

رفع حاشیه‌هایپوسیده فرش

قبل از رفوی فرش حتماابتدا ریشه ها و لبه های پوسیده و ساییده شده، جدا می شود. همه قسمت های آسیب دیدهو پوسیده باید جدا شود. در غیر این صورت نتیجه رفو، سست و ضعیف خواهد بود

ترمیم کردن فرشدر محل پارگی

پارگی فرش با استفادهاز سوزن رفوگری قابل ترمیم است. از رنگ متناسب با فرش برای رفوی قسمت پاره شدهاستفاده می شود و با سوزن دو قسمت به هم دوخته می شود. در صورتی که محل پارگیدارای پوسیدگی هم باشد امکان ترمیم پوسیدگی انجام می شود و بعد لبه ها به یکدیگردوخته خواهد شد.

رفو کردن فرشسوخته

سوختگی وسیع فرش دراثر سوانح آتش سوزی گاهی غیر قابل جبرات است. الیاف فرش سریع آتش می گیرد و میسوزد. الباف مصنوعی نظیر پلی استر و پلی آمیدها شعله ور نمی شوند بلکه حالت اب شدنالیاف در همان قسمت، صورت می گیرد.

هزینه رفوگری فرش به چه عواملی بستگی دارد؟

هزینه رفو کردن فرش به عوامل زیادی بستگی دارد. نوع آسیبدیدگی فرش و مقدار قسمت آسیب دیده از عوامل تعیین کننده هزینه رفوگری فرشدستبافت هستند. به طور مثال هزینه رفو کردن فرش سوخته باهزینه ترمیم ریشه فرش قطعا تفاوت دارد. مورد بعدی ماشینی یا دستبافت بودن فرش استکه قطعا قیمت رفوگری فرش ماشینی کمتر از هزینه رفوگری فرشدستباف است. زیرا رفو فرش ماشینی اغلب با دستگاه انجام می شود. اما رفوی فرشدستی حتما باید دستی و توسط رفوگران حرفه ای و هنرمند انجام شود و ایناختلاف قیمت رفوگری فرش ماشینی و دستی به علت نفیس بودن فرش دستی و نیازبه تبحر بالا می باشد. همچنین جنس فرش نیز مورد بعدی است. هزینه رفوگریفرش ابریشمی نسبت به سایر موارد بالاتر است.

همچنین هرچه عمق آسیبدیدگی فرش بیشتر باشد طبعا زمان بیشتری برای ترمیم فرش نیاز است و دستمزدرفوگر فرش و اجرت رفو کردن فرش نیز بیشتر می شود.

خدمات رفوگری فرش ماشینی و دستبافت در هوم سرویز

در صورت نیاز بهدریافت خدمات رفوگری فرش ماشینی و قالی دستبافت کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. خدمات رفوگری فرش دستبافت وقالی توسط متخصصین در این زمینه انجام می شود. تنها کافیست به صورت رایگان درسامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید همکاران جهت مشاوره و اعلام هزینهرفو فرش ماشینی و هزینه رفو فرش سوخته قدیمی دستباف باشما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس رفو کردن فرش و همچنین ارایه خدمات رفوگری فرش در منزل و رفو فرش دستبافت و ماشینی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات قالیشویی و خشکشویی ارائه می دهد که شامل شست و شوی فرش دستباف, شستشوی موکت در منزل, مبل شویی در منزل, شستشوی خوشخواب و شستشوی تشک طبی, اتوشویی و خشکشویی کت و شلوار و پیراهن مردانه, رنگ کردن لباس در خشکشویی, پرده شویی و خشکشویی پرده می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس رفو کردن فرش

رفوگری فرش در منزل و رفو فرش دستبافت و ماشینی

رفو کردن فرش و تعمیر شیرازه فرش دستبافت و ماشینی

رفو فرش سوخته و رفو فرش پاره شده

ترمیم رنگ فرش دستبافت و ماشینی

ترمیم و تعمیر چله فرش دستبافت و ماشینی

ترمیم ریشه فرش های دستبافت و ماشینی

نظرات کاربران

profile picture
امیر وزیریان

اکی بود و فرشمون به خوبی رفو شد

profile picture
فاطمه جوانمرد  

عاللی واقعا عالی. واقعا کیفیت کار بسیار بالا و عالی بود

profile picture
بهزاد صفاريان

کار رفوگری فرششون حرف نداشت

شرایط تعمیر و رفو کردن فرش سوخته و رفوی فرش پاره

بازه زمانی دریافت فرش بین ساعت های 8 الی 12 ظهر و 12 الی 17 و 18 به بعد می باشد.

فرش ها به صورت بسته بندی شده تحویل داده می شود.

سرویس های اعلاشویی، رفوگری و ترمیم، لکه برداری، شستشوی قالیچه، کناره و فرش ابریشم، قیمت دقیق پس از اعزام کارشناس در محل مشخص می شود.

هزینه بازدید و کارشناسی رایگان می باشد. هزینه سرویس حمل فرش ما به ازای یک سرویس 25 هزارتومان می باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

شستشوی تشک
شستشوی تشک
قیمت از 300,000 الی 500,000 تومان
خشکشویی و اتوی لباس
خشکشویی و اتوی لباس
قیمت از 220,000 الی 650,000 تومان
رنگرزی لباس
رنگرزی لباس
قیمت از 100,000 الی 3,350,000 تومان
لحاف و تشک دوزی
لحاف و تشک دوزی
قیمت از 270,000 الی 1,900,000 تومان