نصب آسانسور

نصب آسانسور

از 1408 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب آسانسور در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت ساخت و نصب انواع آسانسور

توافقی

متوسط قیمت52,500,000 تومانکمینه قیمت5,000,000 تومانبیشینه قیمت100,000,000 تومان

آنچه درباره نصب آسانسور خواهید خواند

 • نصب آسانسور را به شرکت نصب و راه اندازی آسانسور معتبر بسپارید
 • کاربرد راه اندازی آسانسور
 • نصب آسانسور کششی در ساختمان
 • نصب آسانسور هیدرولیکی
 • فرق بین ساخت آسانسور و بالابر
 • مراحل نصب آسانسور چیست؟
 • نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی
 • حداقل فضای مورد نیاز برای نصب آسانسور چقدر است؟
 • بهترین مکان برای نصب آسانسورهای خانگی کجاست؟
 • آیا در همه پروژه ها حفر چاله آسانسور انجام می شود؟
 • در نصب آسانسور چه مواردی باید رعایت شود؟
 • قیمت ساخت و نصب آسانسور به چه مواردی بستگی دارد؟
 • ساخت و نصب آسانسور را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

نصب آسانسور را به شرکت نصب و راه اندازی آسانسور معتبر بسپارید

در ساختمان های بلند،ساخت آسانسور به موارد ضروری در ساختمان سازی تبدیل شده است. البته فرآیند نصبآسانسور تنها در ساختمان های نوساز انجام نمی شود. بلکه در مواردی نیاز به نصبآسانسور در ساختمان های قدیمی می باشد. زیرا در گذشته اقدام به ساخت ساختمانهایی 4 تا 5 طبقه ای می کردند بدون آنکه الزامی به نصب آسانسور باشد. از اینرو بعدها ساکنین خودشان مجبور به ساخت آسانسور در راه پله می شدند. قبل ازهرکاری در در این پروسه باید فضای مورد نیاز برای اجرای آسانسور بررسی شود. ایناقدامات و همچنین میزان مقاومت سازه باید توسط شرکت نصب و راهانداری آسانسور معتبر و مجرب بررسی شوند. با فراهم بودن این موارد وتاییدیه مهندسین می توانید اقدام به ساخت و نصب آسانسور کنید. به طور کلآسانسور به دو صورت آسانسور هیدرولیک و کششی انجام می شود. در ادامه بهمعرفی انواع آسانسور و عوامل موثر بر قیمت نصب آسانسور خواهیمپرداخت.

کاربرد راه اندازی آسانسور

آسانسور یک اتاقککوچک است که افراد و وسایل را به صورت عمودی جابجا می کند. ابعاد آسانسور بستگی بهمکان نصب و میزان کاربری مشخص می شود. این وسیله پر کاربرد توسط موتورهای الکتریکیو نیروی برق حرکت می کند. انواع آسانسور در ابعاد مختلف، با کابین های متنوع و دربهای جوراجور در ساختمان اجرا می شوند. از نظر موتور و نیروی محرکه نیز تفاوت هایدر آسانسورها دیده می شود. آسانسورهای هیدرولیکی از نظر نوع کابین به دو دستهتقسیم می شوند:

· نصب آسانسورساده

این وسیله را در بسیاریاز ساختمان ها می توان دید. اتاقک این آسانسور مات است و فضای بیرون دیده نمی شود.

· نصب آسانسورهایپاناروما

آسانسورهایی با اتاقک شیشه ها به پاناروما شهرتدارند و افراد از داخل آسانسور می توانند مناظر بیرون را تماشا کنند.

نصب آسانسور کششی در ساختمان

این آسانسورها جزوقدیمی ترین انواع آسانسورها به شمار می آیند. قطعات آسانسور کششیاز کابین آسانسور، سیم بکسل و قرقره تشکیل می شود. جهت نصبآسانسور کششی که در واقع همان آسانسور معمولی است باید مواردیمانند چاله آسانسور، اتاق آسانسور و تونل آسانسور برای حرکت کابین ایجاد شود. راهاندازی آسانسور کششی هم در داخل و هم در خارج ساختمان انجام می شود. امابرای ساخت آسانسور معمولی بیرون ساختمان نیاز به ساخت اسکلتبندی می باشد.

نصب آسانسور هیدرولیکی

آسانسور هیدرولیکی یاآسانسور جکی انواع دیگری از بالابرها محسوب می شوند، که با فشار روغن کار میکنند. آسانسور هیدرولیکی برای ساختمانهای کم ارتفاع انتخاب مناسبی هستند. دراحداث این نوع آسانسورها نیاز به ساخت موتورخانه مجزا نیست. در ساختآسانسور هیدرولیکی از موتورهای گیرلس استفاده می شود کهراندمان خیلی بالاتری دارند. در موتور آسانسور گیرلس مصرف انرژیبسیار کاهش پیدا می کند و لرزش و تکان کابین آسانسور بسیار نامحسوس می شود.جهت نصب و راه اندازی آسانسور هیدرولیکی باید به اندازه طبقات ساختمان،زمین کنده شود تا جک داخل چاله قرار بگیرد.

برای اجرای انواعآسانسورهای هیدرولیکی از دو روش استفاده می شود. برخی از آسانسورها همراه با چاهکهستند و آسانسور در کف چاهک قرار دارد. این سیستم توسط طناب قرقره و پیستون جمعشونده حرکت بالا و پایین کابین را هدایت می کند. اما برخی دیگر از آسانسورها فاقدچاهک هستند که یک پیستون برای حرکت کابین در دو طرف آسانسور تعبیه شده است. انواعآسانسور فاقد چاهک به ۳ گروه تقسیم می شوند:

 • نصب آسانسورهیدرولیکی طنابی
 • نصب آسانسورهیدرولیکی تلسکوپی
 • نصب آسانسورهیدرولیکی غیر تلسکوپی

فرق بین ساخت آسانسور و بالابر

بیشترین تفاوتی بیناین دو سازه در سرعت حرکت است. سرعت آسانسور از ۷/۰ متر بر ثانیه به بالاستدر مقایسه بالابرها سرعت بیشتری دارند و حداقل سرعت سرعت بالابر ها بین ۲۰/۰ متر بر ثانیه استو گاهی تا تا ۴۵/۰ متر بر ثانیه نیز این سرعت افزایش دارد.

تفاوت ساخت آسانسورو بالابر از لحاظ هزینه هم قابل توجه است. انواع آسانسور دارای سیستم های ضد سقوطو ایمنی هستند و قیمت ساخت آسانسور بالاتری نسبت به بالابرها دارند.

در ساختمان هایی کهامکان نصب آسانسور نباشد می توان از بالابر برای جابجایی افراد بین طبقاتاستفاده کرد! تفاوت آین دو در مصرف انرژی را نمی توان نادیده گرفت. انرژی برق کمتریاز آسانسور دارند. صرف نظر از میزان استفاده و تراکم تردد، آسانسورها در مواردمشابه برق بیشتری مصرف می کنند. برای نصب آسانسور و موتور محرکه به فضایبیشتری نیاز است.

مراحل نصب آسانسور چیست؟

در حالت کلی که همهموارد مهیا باشد مراحل نصب آسانسور شامل چند مرحله کلی است.مرحله اول شاسی کشی است. سپس نوبت به ریل گذاری آسانسور می رسد. بعد از ریل گذاری،کابین و سپس درب کابین قرار می گیرد. راه انداری موتور و سیستم های الکترونیکیدیگر نیز در مرحله آخر انجام می شوند.

نصب آسانسور در ساختمانهای قدیمی

امروزه آسانسور جزومهمترین معیارها در انتخاب و خرید خانه ها محسوب می شود. با افزایش جمعیت و افزایشآپارتمان نشینی خیلی از ساکنین خانه ها راغب به نصب آسانسور در خانه هایقدیمی شده اند. البته که امکان ساخت آسانسور در خانههای قدیمی که دارای پاسیو هستند وجود دارد. در صورتی که این چنین فضاییدر ساختمان تعبیه نشده باشد با تغییر جزیی و یا کلی در ساختار راه پله ساختمان میتوان فضای لازم را ایجاد کرد. البته حتما باید توسط متخصصین اینکار و بر اساساستاندارد های تعیین شده، طراحی و ساخت آسانسور انجام شود. نصبآسانسور در ساختمان های قدیمی بنا بر نوع سازه و فضای در دسترس در قسمت هایمختلفی اجرا می شوند.

 • ساختآسانسور بیرون ساختمان
 • نصبآسانسور در چشم پله یا نصب آسانسور در راه پله
 • نصبآسانسور از حیاط خلوت
 • ساختآسانسور در پاسیو

حداقل فضای مورد نیاز برای نصب آسانسور چقدر است؟

برای تعیین حداقلفضای مورد نیاز برای آسانسور بیرون ساختمان یا داخل ساختمان باید مواردزیادی را مد نظر قرار داد. از جمله ابعاد چاهک آسانسور، شکل و اندازه کابینآسانسور، ظرفیت تعداد نفرات، نوع کاربری آسانسور و اندازه درب آسانسور از مواردیهستند که تعیین کننده حداقل فضای مورد نیاز برای ساخت آسانسور هستند.

بهترین مکان برای نصب آسانسورهای خانگی کجاست؟

حتی اگر ساختمان فاقدآسانسور باشد و فضایی برای این منظور در نظر گرفته نشده، جای نگرانی نیست! در یکساختمان قدیمی می توان از فضاهای موجود به شرط داشتن حداقل متراژ، برای ساختآسانسور خانگی استفاده کرد. برای مثال نصب آسانسور وسط راه پله، نصبآسانسور در چشم پله مکان مناسبی برای ساخت آسانسور است. در این صورت می تواندرب آسانسور را در مجاور درب آپارتمان و از راه پله کار کرد. به این ترتیب کمترینمیزان تخریب در ساختمان انجام می شود و هزینه های اجرایی تا حد زیادی کاهش پیدا میکند. چنانچه فضای نورگیر راه پله در ساختمان موجود نباشد می توان از نورگیر نیزاستفاده کرد. در صورت نبودن این فضا نیز امکان نصب آسانسور در حیاط و یا تخریببخشی از ساختمان وجود دارد. در این صورت هزینه های اجرای پروژه بیشتر خواهد شد.

آیا در همه پروژه ها حفر چاله آسانسور انجام می شود؟

تصور عمومی از انواعآسانسور اینست که یک کابین در چاله ای حرکت می کند. جالب است بدانید که انواع هوملیفت Home Lift بدون نیاز به حفر چالهآسانسور راه اندازی می شوند. در واقع برای نصب آسانسور هیدرولیکی خانگی هیچنیازی به چاله و یا برق سه فاز و حتی موتورخانه در پشت بام نیست. هوم لیفت ها ایدهآل نصب آسانسور در ساختمان های قدیمی هستند که با کمترین تجهیزاتی در بنا نصب میشوند.

در نصب آسانسور چه مواردی باید رعایت شود؟

همانطور که می دانیدرعایت نکات استاندارد در هنگام نصب مکانیکال آسانسور مهم ترینقسمت ساخت آسانسور در ساختمان است. اطلاع از این استانداردها و انتخاب صحیحآسانسور موجب می شود که از هزینه های اضافی در آینده جلوگیری شود. تعدادی ازمهمترین استاندارد های نصب مکانیکال آسانسور را به اختصار برایتانشرح می دهیم.

 • کنترل وبررسی اجرای صحیح سکوهای ضربه گیر و نصب صحیح فنرها، لاستیک ها و ضربه گیرها در کفچاه آسانسور
 • کنترلعملکرد صحیح دیکتاتورهای درب لولای طبقات آسانسور و کنترل میکروسوییچفلکه ته چاه آسانسور
 • کنترلاجرای ضد زنگ بودن کلیه آهن کشی داخل چاه آسانسور و اطمینان از عدم وجود لوله هایآب و فاضلاب در چاه آسانسور
 • کنترل وتست لیمیت یا حد بالا و حد پایین آسانسور و بررسی کشش مناسب سیم بکسل و وزنه فلکهآسانسور
 • تست وکنترل عملکرد قفل درب های لولایی و دربهای اتوماتیک آسانسور

تمامی موارد فوق وبسیاری از عملکردهای بسیار تخصصی دیگر از جمله اقداماتی هستند که در هنگام اجراباید با دقت توسط نصاب آسانسور بررسی شود.

قیمت ساخت و نصب آسانسور به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت نصب آسانسور ازمهمترین مواردی است که افرادی که خواستار راه اندازی آسانسور هستندسوالاتی پیرامون آن مطرح می کنند. قیمت راه اندازی آسانسور بهموارد متعددی بستگی دارد و نمی توان قیمت خاصی را به آن اختصاص داد. مواردی مانندتعداد توقف، تعداد طبقات، و البته ابعاد کابین در برآورد قیمت نصب آسانسور موثرهستند. مورد بعدی نوع انتخاب شما است. قیمت آسانسور خانگی به نوعکششی یا هیدرولیکی بودن آن مرتبط است. همچنین فضای مورد نیاز از جمله مواردی استکه قیمت نصب آسانسور را تغییر می دهد. به عبارت دیگر هرچه فضامحیاتر باشد قیمت آسانسور نیز کمتر خواهد شد.

قیمت نصب آسانسور هیدرولیک در اپارتمان های قدیمی کمترمی باشد. همچنین هزینه نصب اسانسور هیدرولیک برای ساختمان‌های کمتر ازسه طبقه به دلیل عدم نیاز به برق سه فاز بسیار مناسب تر می باشد.

ساخت و نصب آسانسور را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

اهمیت کیفیت در ساختو راه اندازی آسانسور بر هیچ کس پوشیده نیست. در همین راستا باید تمام این اقداماتتوسط متخصصین انجام شود. شرکت هوم سرویز با همکاری با بهترین شرکت نصب و راهاندازی آسانسور آماده ارائه خدمات در این زمینه هستند. تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید تا با برترین متخصصین در این زمینهارتباط برقرار کنید. جهت مشاوره و استعلام قیمت آسانسور تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب آسانسور و همچنین ارایه خدمات نصب آسانسور در ساختمان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آسانسور ارائه می دهد که شامل تعمیر فوری آسانسور, سرویس آسانسور, نصب بالابر خانگی, بازسازی آسانسور قدیمی, تعمیر بالابر ساختمانی, نصب پله برقی فروشگاهی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب آسانسور

نصب آسانسور در ساختمان

ساخت آسانسور در ساختمان های قدیمی

نصب آسانسور ساده

نصب آسانسورهای پاناروما

نصب کابین آسانسور

نصب الکتریکی و برق کشی آسانسور

نصب تابلو فرمان آسانسور و ....

نظرات کاربران

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

شرایط ساخت آسانسور در ساختمان قدیمی و نصب آسانسور در راه پله

کلیه قیمت های اعلام شده توسط سامانه بر حسب اجرت کار بوده و هزینه جنس را شامل نمی شود.

کلیه سرویس دهنده ها دارای مدرک تاییدیه از اتحادیه صنایع آسانسور می باشند.

انجام خدمات نصب آسانسور و بالابر می بایست در قالب قرارداد انجام شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

فینیشینگ ساختمان
فینیشینگ ساختمان
قیمت از 350,000 الی 600,000 تومان
نصب آیفون تصویری و صوتی
نصب آیفون تصویری و صوتی
قیمت از 250,000 الی 450,000 تومان
اجرا و نصب سقف کاذب
اجرا و نصب سقف کاذب
قیمت از 350,000 الی 1,600,000 تومان
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
نصب و تعمیر آنتن مرکزی
قیمت از 800,000 الی 800,000 تومان