تعمیر آسانسور

تعمیر آسانسور

از 1021 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر آسانسور در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت تعمیر فنر درب آسانسور

300,000 الی 700,000 تومان

قیمت تعمیر و تنظیم آرام بند درب آسانسور

250,000 الی 350,000 تومان

قیمت تعمیر تابلو فرمان آسانسور

400,000 الی 6,000,000 تومان

قیمت تعمیر موتور آسانسور

1,500,000 الی 13,000,000 تومان

قیمت تعمیر درب داخلی آسانسور

700,000 الی 5,000,000 تومان

قیمت تعمیر شصتی آسانسور(صفحه کلید داخل کابین)

700,000 الی 7,000,000 تومان

قیمت بازسازی و تعویض سیم بکسل آسانسور

2,500,000 الی 3,500,000 تومان

قیمت بازسازی و تعویض تابلو فرمان آسانسور

5,000,000 الی 7,000,000 تومان

قیمت بازسازی و تعویض شصتی آسانسور(صفحه کلید داخل کابین)

1,500,000 الی 4,000,000 تومان

متوسط قیمت20,000,000 تومانکمینه قیمت20,000,000 تومانبیشینه قیمت20,000,000 تومان

آنچه درباره تعمیر آسانسور خواهید خواند

  • تعمیر آسانسور و رفع خرابی آسانسور
  • چه زمانی به تعمیرات آسانسور نیاز دارید؟
  • تعمیرات آسانسوربه چند طریق انجام می شود؟
  • تعمیرکار آسانسور حرفه ای را خبر کنید!
  • هزینه تعمیر آسانسور به چه مواردی بستگی دارد؟
  • تعمیرات فوری آسانسور را به متخصصین و شرکت تعمیرات آسانسور هوم سرویزبسپارید

تعمیر آسانسور و رفع خرابی آسانسور

مطئننا یکی از بدتریناتفاقاتی که ممکن است برای ساختمان های چند طبقه اتفاق بیوفتد، خرابیآسانسور است. ازین رو خبر کردن تعمیرکار آسانسور، جهت عیبیابی آسانسور، تعمیر و رفع خرابی آسانسور اولین اقدامی است کهباید انجام شود. آسانسور از جمله لوازمی است که اصلا شوخی بردار نیست زیراکه درسالهای گذشته آسانسورها همواره حادثه ساز بوده و به خاطر نقص در عملکرد مشکلاتزیادی را به بار آورده اند. ازین رو قوانینی جهت تعمیرات آسانسور وضعشده است، تا بروز ایرادات و نقص فنی را تا حد ممکن پایین بیاورد. استفاده ممتد ازآسانسورها موجب می شود که این تجهیزات بسیار کاربردی زودتر مستهلک شوند. البتهتمامی قطعات آسانسور دارای عمر مفیدی هستند که در صورت استفاده صحیح حتی در مواردیاین مدت زمان افزایش پیدا می کند. بازسازی آسانسور از مواردی استکه اکثر آسانسورهای قدیمی به آن نیاز پیدا خواهند کرد.

در صورت خرابیآسانسور و نیاز به تعمیرات آسانسور باید از شرکت تعمیرآسانسور با سابقه که از متخصصین مجرب در این زمینه تشکیل شده است، کمکگرفت. اگر نیاز به تعمیرکار تخصصی آسانسور دارید و نمی دانیدچگونه به شرکت تعمیرات آسانسور مجرب دسترسی پیدا کنید با هومسرویز همراه شوید. در ادامه به مواردی که به شما هشدار می دهند باید به تعمیراتآسانسور بپردازید و همچنین عوامل موثر بر قیمت تعمیر آسانسور خواهیمپرداخت.

چه زمانی به تعمیرات آسانسور نیاز دارید؟

بر اساس میزاناستفاده از آسانسورها، حداقل ماهی یک بار تمام مکانیزم آسانسور باید توسط تعمیرکارآسانسور مورد بررسی قرار بگیرد. همچنین با توجه به مکانیزم پیچیده ای که دارندممکن است به طور اتفاقی ایرادی بدون پیش زمینه خاصی اتفاق بیوفتد که نیاز اضطراریبه تعمیر فوری آسانسور باشد. البته در مواردی هم به علت اینکه تعمیر آسانسوررا به افراد غیر متخصص و غیر حرفه ای سپرده اید با ایرادات ناگهانی روبه رو خواهیدشد. از این رو ما به تمام افرادی که با آسانسور سر و کار دارند نکاتی را آموزش میدهیم که در صورت بروز اتفاق سریعا دست به کار شده و از وقوع حادثه جلوگیری کنند.

تعمیر آسانسور :شنیده شدن صدای آسانسور

معمولا این تجهیزاتسرو صدای خاصی ندارند، حتی نمونه های آسانسورهای قدیمی نیز صداهای نابهنجاری ایجادنمی کنند. به همین علت یکی از راههای تشخصی خرابی آسانسور صداهای اضافی است. ازاین رو به محض شنیدن صداهای غیر طبیعی در هنگام حرکت با استادن آسانسور سریعابا شرکت خدمات آسانسور جهت اعزام تعمیرکار آسانسور تماس بگیرید.

تعمیر فوری آسانسور :از کار افتادن آسانسور

اگر در حین جابجاییبین طبقات، آسانسور از کار بیوفتد، یا درب ها باز و بسته نشوند باید حتما با تعمیرکارآسان سور تماس بگیرید. همچنین اگر در حین ایستادن یا به حرکت افتادنآسانسور متوجه شوید که دستگاه عملکرد خوبی ندارد نیز باید به فکر رفع مشکلاتاحتمالی و تعمیر آسانسور باشید چون ممکن است حادثه آفرین باشد.

تعمیرات آسانسور:زمان توقف و انتظار آسانسور زیاد شده است

مدت زمانی که آسانسوربین طبقات می ایستد و دوباره به حرکت در می آیند ثابت است. آسانسورها تنها تجهیزاتمکانیکی نیستند بلکه این عملکردها به به قطعات الکترونیکی دستگاه مرتبط می شوند.این قطعات الکترونیکی بنا بر دلایل متفاوتی مانند بالا رفتن دما، عدم تهویه مناسبو یا حتی قدیمی شدن سیستم کنترلی، ایرادات در سنسورها و غیره دچار اختلالات میشوند. به همین جهت عیب یابی و تعمیر آسانسور باید با دقت انجام شود تاقطعات دچار آسیب بیشتری نشوند.

تعمیر آسانسور :تغییر کردن سرعت آسانسور

اگر در بین حرکت بینطبقات احساس کردید در جاهایی سرعت آسانسور کم و زیاد می شود یا در هنگام ایستادنبا تکانهای اضافی مواجه شده اید اینها همه زنگ خطری بر ایرادات بزرگ در بین قطعاتآسانسور است. برای رفع خرابی آسانسور و تعمیر آسانسور فوری باید در هنگامبروز علائم بسیار ناچیز عمل کنید تا متحمل صدمات و هزینه های بالاتری نشوید.

تعمیرات آسانسوربه چند طریق انجام می شود؟

تعمیرات آسانسوربه صورت دوره ای

در این روش بسیاری ازمدیران ساختمان با شرکت تعمیر آسانسور قرار داد می بندند. تا تعمیرکارآسانسور به صورت روتین ماهیانه یکبار جهت بررسی، بازبینی و شناسایی هرگونه خرابیبه محل اعزام شوند. در این روش قیمت تعمیرات آسانسور به طرز چشم گیریکاهش پیدا می کند زیرا قبل از اینکه ایراد به قطعات مختلف برسد با کمترین هزینهتعمیرات آسانسور همه مشکلات رفع می شود.

تعمیر آسانسوردر صورت بروز ایراد و رفع خرابی

زمانی که قراردادیمنعقد نمی شود. هر بار در صورت بروز مشکل و از کار افتادن آسانسور و یا مشاهدهایرادات با تعمیرکار آسانسور تماس گرفته می شود. تعمیرات آسانسور به اینروش اصلا توصیه نمی شود. چون در این مواقع معمولا حجم خرابی به تمام قطعات سرایتکرده و قیمت تعمیر آسانسور بسیار بالا می شود.

تعمیرکار آسانسور حرفه ای را خبر کنید!

همواره علت هایمختلفی منجر می شوند که ما به تعمیرکار تخصصی آسانسور نیاز داشته باشیم. یکی از مهم تریندلایل خرابی مکرر آسانسور، سپردن کار به افراد بی تجربه است. که علاوه بر هزینه،وقتمان را هم بیشتر تلف می کنند. در واقع اگر تعمیر آسانسور به درستی و در فواصلزمانی منظم و البته توسط تعمیرکار آسانسور حرفه ای انجام شوند شماهیچگاه مجبور به دوباره کاری و صرفه هزینه تعمیرات آسانسور بیشترنخواهید بود. پس یکبار برای همیشه کار را به کاردان بسپارید و با کمک متخصصینتعمیر و بازسازی آسانسور هوم سرویز خیال خود و اطرافیانتان را راحت کنید.

هزینه تعمیر آسانسور به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت تعمیر آسانسور ویا تعرفه تعمیر آسانسور هر ساله توسط سندیکای صنایع آسانسور تعیینمی شود. تیم هوم سرویز با تابعیت از این مصوبه قیمت تعمیر آسانسور رااعلام می کنند. البته لازم به ذکر است که ارائه خدمات تعمیر آسانسور به نوع خرابیآسانسور و قطعات معیوب نیز بستگی دارد. اما شعاری که همواره در اجرای آن کوشا بودهایم، ارائه خدمات کاملا حرفه ای در کنار قیمت منصفانه می باشد. در حالت کلی مواردزیر تغییر دهنده ی قیمت تعمیرات آسانسور هستند.

هزینه تعمیر آسانسور براساس نوع آسانسور، میزان خرابی، نوع ساختمان، تعداد طبقات متفاوتاست. نوع قطعه معیوب عامل بسیار مهمی بر تعیین قیمت تعمیر آسانسور است.به طور مثال مواردی مانند تعویض کابل آسانسور، تعمیر گیربکس آسانسور، تعمیرموتور آسانسور، و مواردی مانند تعمیر درب آسانسور، کابین و برد آسانسور مطرح میشود که هزینه هر کدام از آنها با هم تفاوت دارند. قطعا قیمت تعویض بردآسانسور با قیمت تعمیر گیربکس برابر نخواهد بود. عمر آسانسور موردبعدی است که تغییر دهنده ی قیمت تعمیرات آسانسور و تعرفه تعمیر آسانسور است.زیرا آسانسورهای قدیمی قطعات معیوب بیشتری دارند و طبعا دستمزد تعمیرکارآسانسور را نیز بالاتر خواهند برد.

تعمیرات فوری آسانسور را به متخصصین و شرکت تعمیرات آسانسور هوم سرویزبسپارید

اگر به خدمات تعمیردوره ای آسانسور و یا تعمیرات فوری آسانسور نیاز دارید مطمئنا با سرچ کلی با لیستشرکت های تعمیر و نگهداری آسانسور مواجه می شوید اما کدام یکی از آنها نیرو ومهارت لازم در این زمینه را دارند. تیم هوم سرویز با کادر قوی آماده ارائهخدمات تعمیرات تخصصی آسانسور می باشد.ارائه خدمات در در سطح شهر براساس تعرفه تعمیر آسانسور ارائه می شود. کافیست به صورت کاملارایگان درخواست خودتان را ثبت کنید تا متخصصین ما جهت مشاوره و عیب یابی رایگانو ارائه خدمات با شما تماس بگیرند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر آسانسور و همچنین ارایه خدمات تعمیر فوری آسانسور نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آسانسور ارائه می دهد که شامل سرویس آسانسور, نصب آسانسور در ساختمان, نصب بالابر خانگی, بازسازی آسانسور قدیمی, تعمیر بالابر ساختمانی, نصب پله برقی فروشگاهی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر آسانسور

تعمیر فوری آسانسور

تعمیرات تخصصی آسانسور و تعویض تابلوی کنترل داخل آسانسور

تعمیرات آسانسور و تعویض کابل های آسانسور

تعمیر یا تعویض ریل های آسانسور

تعمیرات تخصصی موتور گیربکس آسانسور

بررسی، تعمیر یا تعویض سیستم های ایمنی داخل چاله آسانسور

تعویض سیم بکسل های آسانسور و ...

نظرات کاربران

profile picture
پویا براتی

خیلی انسان عالی بودند و کارشونم خیلی عالی و خوب بود متشکرم

profile picture
زهره افشار

خیلی خوب بودند ممنونم

شرایط تعمیر فوری آسانسور و تعمیرات تخصصی آسانسور

کلیه قیمت های اعلام شده توسط سامانه بر حسب اجرت کار بوده و هزینه جنس را شامل نمی شود.

کلیه سرویس دهنده ها دارای مدرک تاییدیه از اتحادیه صنایع آسانسور می باشند.

سرویس آسانسور بنا بر قانون اتحادیه می بایست به صورت قراردادهای دوره ای انجام شود.

انجام خدمات نصب و سرویس دوره ای آسانسور و بالابر می بایست در قالب قرارداد انجام شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

building-cleaning
نظافت راه پله و مشاعات
قیمت از 300,000 الی 390,000 تومان
sensor-timer
سنسور و تایمر مشاعات
قیمت از 250,000 الی 4,000,000 تومان
facade-washing
نماشویی
قیمت از 2,500,000 الی 30,000,000 تومان
charging-fire-extinguishers
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 1,200,000 الی 2,650,000 تومان