سرویس آسانسور
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
خانگی و ساختمانی
/
سرویس و نگهداری آسانسور

سرویس آسانسور

از 1407 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سرویس آسانسور در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت سرویس و نگهداری آسانسورهای نیمه اتوماتیک به ازای هر توقف(ماهیانه)

30,000 الی 40,000 تومان

قیمت سرویس و نگهداری آسانسورهای تمام اتوماتیک به ازای هر توقف(ماهیانه)

40,000 الی 50,000 تومان

متوسط قیمت250,000 تومانکمینه قیمت200,000 تومانبیشینه قیمت300,000 تومان

آنچه درباره سرویس آسانسور خواهید خواند

 • سرویس و نگهداری آسانسور را به متخصصین بسپارید
 • خدمات سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟
 • سرویس آسانسور شامل چیست؟
 • شرکت سرویس و نگهداری آسانسور
 • چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟
 • سرویس آسانسور چه مزایایی دارد؟
 • سرویس آسانسور برای کدام دسته از آسانسورها الزامی است؟
 • قیمت سرویس آسانسور چگونه محاسبه می شود؟
 • خدمات سرویس و نگهداری آسانسور با کمک متخصصین هوم سرویز

سرویس و نگهداری آسانسور را به متخصصین بسپارید

آسانسورها در کنارمزایای و نقش حیاتی که دارند بسیار خطرناک و حادثه آفرین هستند. در دهه های گذشتهبه دلایل مختلف مانند عدم نگهداری از آسانسور حوادث بسیار خطرناکی ایجاد شدهاند. البته انجام سرویس آسانسور به علت بروز این حوادث به صورتتقریبا اجباری درآمد و تمام دارندگان آسانسور باید از آن تبعیت کنند تا موجب بروزاتفاقات ناگوار نشوند. البته با تمام این اوصاف بسیاری از افراد از این خدماتاستفاده نمی کنند و دلیل این سهل انگاری را قیمت سرویس آسانسور وعدم لزوم صرف این هزینه بیان می کنند. در صورتی که به لحاظ قانونی حداقل ماهییکبار خدمات سرویس آسانسور باید توسط سرویسکار آسانسور انجام شود و اینکار تنها با منعقدکردن قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور با شرکت سرویسآسانسور امکان پذیر است. در ادامه به معرفی خدمات دوره ای و عوامل موثربر قیمت سرویس و نگهداری آسانسور می پرداریم.

خدمات سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟

در ابتدا باید بدانیدچه خدماتی در سرویس آسانسور ارائه می شود؟ به طور کل بررسی قطعات آسانسور را سرویسآسانسور می گویند. آسانسور به علت تشکیل شدن از قطعات مکانیکی، مغناطیسی والکترونیکی از جمله تجهیزاتی هستند که در راستای معیوب شدن هر قطعه،سایر قطعات تحت تاثیر مستقیم قرار می گیرند. از این رو پس از نصب آسانسور، باید سرویسآسانسور به طور مستمر انجام شود تا دستگاه عملکرد بهتری داشته باشد.

سرویس آسانسور شامل چیست؟

سرویس آسانسور وبررسی موتورخانه آسانسور

در ابتدا این خدماتبا بررسی موتورخانه آسانسور شروع می شود و در موتورخانه تابلو فرمان و موتورگیربکس به دقت بررسی می شود. در بررسی های ابتدایی تمام مدارهای ایمنی چک می شوندکه اتصال کوتاهی ایجاد نشده باشد. زیرا ایجاد اتصال کوتاه موجب بروز ایرادات وسیعدر سیستم مدار الکترونیکی برقی می شود. همچنین بررسی می شود که سیم کشی ها سیاه یانیم سوز نشده باشند.

همچنین بررسی می شودکه قطعات الکترونیکی خاکی نشده باشند زیرا شل شدن قطعات و خاکی شدن آنها باعث بروزاختلال در تابلو فرمان می شود. این ایرادات در این پروسه رفع می شود تا موجبایرادات وسیع تری نشوند. سپس نوبت به بررسی روغن موتور گیربکس می رسد. این قطعهنقش مهمی در سلامت اجزای دیگر دارد، زیرا از اصطحکاک قطعات جلوگیری می کند.

سرویس و نگهداریآسانسور و بررسی ترمز آسانسور

ترمزهای آسانسور باید در هر بار سرویسماهیانه آسانسور با دقت بررسی شوند. علاوه بر ترمزها لنت و فنر ترمز ها همبررسی می شوند. همچنین در موتورخانه فن آسانسور نیز چک می شود. این قطعه مهم تاثیرمستقیمی در کارایی آسانسور دارد و در صورت خرابی در فصول گرم سال مشکلات بزرگی بهوجود می آورد.

سرویس آسانسور و بررسی کابینآسانسور و چاه آسانسور

در این قسمت از خدماتدوره ای آسانسور، سیم بکسل که مهم ترین نقش در ایمنی آسانسور را ایفا می کنندبررسی می شود. همچنین در زمان مشاهده کابین و چاه آسانسور، وضعیت کفشک های آسانسورهم بررسی می شود. همچنین لیمیت سوئیچ نیز چک می شود تا دقیقا کابین آسانسور را درتراز ترین حالت ممکن قرار دهد. روشنایی کابین نیز تست می شوند. سپس درب آسانسور وآرام بند درب ها مورد مشاهده قرار می گیرند. در تمام موارد بالا هر کدام از موارد که نیاز به آچارکشی یاروغن کاری داشته باشند توسط سرویسکار آسانسور انجام می شود.

شرکت سرویس و نگهداری آسانسور

خدمات سرویس ماهیانهآسانسور باید بر اساس چک لیست سندیکای آسانسور انجام شود.تمامی اسانسورها به یک بازرس نیاز دارند که تست های ایمنی ماهیانه یا سالیانه راانجام دهد و تائیدیه نهایی را اعلام کنند. این اقدامات تنها توسط سرویس کارآسانسور انجام می شود. این شرکت ها افرادی کارآزموده و مطمئن را جهتانجام بازرسی های ماهیانه یا سالیانه اعزام نموده و مهارت آنها را تائید می کنند.همچنین تمام نتایج بازرسی ها مکتوب شده و تا در صورت نیاز به آنها مراجعهشود. شرکت سرویس آسانسور باید عضو سندیکا آسانسور باشند.

چک لیست سرویس و نگهداری آسانسور چیست؟

حضور تکنسین ها بهتنهایی تامین کننده ایمنی اسانسور نیست. بلکه بعد از هر بار مراجعه سرویسکارآسانسور باید چک لیست سرویس آسانسور از تکنسین مربوطه گرفته شود تامطمئن شوید تمام خدمات و بازبینی های مهم و ضروری انجام شده است. در این چک لیستتمام مواردی که ضروری هستند به طور کامل آورده شده تا موردی فراموش نشود.

سرویس آسانسور چه مزایایی دارد؟

همانطور که پیش نرنیز اشاراتی داشتیم در کل دو نوع سرویس آسانسور وجود دارد. خدمات نگهداری و سرویسآسانسور و تعمیرات موردی آسانسور. بر اساس استانداردهای جهانی بررسی آسانسور بایدبه صورت ماهیانه انجام شود. اما متاسفانه یکسری افراد بنا به دلایل گوناگون که یکیاز آنها قیمت سرویس و نگهداری آسانسور است از انجام این اقداماتسربازمی زنند. متاسفانه عدم انجام آنها موجب بروز خرابی های بیشتر و هزینه هایبالاتر از قیمت سرویس و نگهداری آسانسور می شود. زیرا عدم انجام این اقدامات عمرمفید قطعات را کاهش می دهد. به طور کل بازبینی ماهیانه آسانسور مزایای زیر را درپی دارد.

 • کم شدن استهلاک قطعات آسانسور
 • نیاز کمتربه بازسازی آسانسور و عدم نیاز به تعویض قطعات
 • امنیتبیشتر استفاده کنندگان
 • جلوگیریاز وقوع حوادث پیش بینی نشده
 • جلوگیریاز هزینه تراشی های بیشتر در آینده

سرویس آسانسور برای کدام دسته از آسانسورها الزامی است؟

به طور کل همهآسانسورها برای تامین و تضمین امنیت نیاز بررسی مستمر دارند. در کل تفاوتی درمکانیسم یا کاربری آنها وجود ندارد. انواع آسانسورهایی که باید از خدمات تعمیرآسانسور بهره مند شوند عبارت اند از :

 • بررسیآسانسور هیدرولیک
 • بررسیآسانسور کششی
 • بررسیآسانسور شیشه ای
 • بررسیآسانسور بالابرنده
 • بررسیآسانسور پنوماتیک یا بادی
 • بررسیآسانسور کپسولی

قیمت سرویس آسانسور چگونه محاسبه می شود؟

هزینه سرویس آسانسور به موارد متعددی بستگی دارد. به طورکل قیمت سرویس و نگهداری آسانسور به این موضوع که نوع کاربری ساختماناداری است یا مسکونی و همچنین تعداد واحدها بستگی دارد. شرکتها باارائه نرخنامه و قیمت سرویس و نگهداری آسانسور انتخاب بهتر و معقولانهتری هستند. زیرا قیمت سرویس و نگهداری آسانسور بسیار کمتر از تعمیر و یاتعویض قطعات معیوب در آسانسور مانند موتور آسانسور و غیره می باشد. به طور کل مجتمع های مسکونی یا تجاری باتعداد واحد های زیاد اقدام به عقد قرارداد سرویس آسانسور با شرکتنگهداری آسانسور می کنند. به این ترتیب سرویسکار آسانسور تحت زمان بندی مشخصمعمولا ماهی یکبار اقدام به بررسی و انجام اقدامات لازم جهت سرویس آسانسور میکند. قیمت سرویس آسانسور در مقابل هزینه تراشی و خطرات جانبیمبلغ ناچیزی است. مدت زمان سرویس آسانسور نیز زیادنیست. البته سرویسکار آسانسور در این قرارداد آسانسور هیچگونهمسئولیتی در قبال تعمیرات قطعات معیوب ندارد. همچنین هزینه روغن آسانسور یا تعویضقطعات و اجزا هم جدا از قرارداد محاسبه و به هزینه سرویس آسانسور اضافهمی گردد. به طور کل هزینه کل مربوط به آچارکشی قطعات، روغن کاری ریل ها،کنترل و بازبینی موتور و گیربکس ها، بررسی وضعیت تابلو فرمان، بررسی وضعیت کابین واجزای داخلی کابین و غیره است.

قیمت سرویس ماهیانهآسانسور براساس تعداد توقف های آسانسور نیز تعیین می شود. بر اساس یک قانون کلی قیمت اینخدمات اغلب در کمترین حالت خود به صورت 5 توقف اعلام می شود. مورد مهم دیگر درتعیین نرخ سرویس آسانسور عمر و میزان کارکرد آسانسور است. البتهجای نگرانی نیست شما با مراجعه به نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور هومسرویز می توانید از حدود قیمت ها مطلع شوید و با خیال راحت با کمک ما سرویسکارانیمجرب و مطمئن را برای این خدمات خبر کنید.

خدمات سرویس و نگهداری آسانسور با کمک متخصصین هوم سرویز

همانطور که بارهاگفتیم خدمات نگهداری از آسانسور باید توسط افراد و شرکت های معتبر انجامشود. شرکت های مجاز سرویس آسانسور بسیار کم هستند. به همین علت پیداکردن آنها کار راحتی نیست. با کمک هوم سرویز می توانید به لیست شرکت های مجازدسترسی پیدا کنید. با ثبت درخواست رایگان متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام هزینه هابا شما تماس خواهند گرفت و در کمترین زمان ممکن در محل حضور پیدا می کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سرویس آسانسور و همچنین ارایه خدمات سرویس آسانسور نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات آسانسور ارائه می دهد که شامل تعمیر فوری آسانسور, نصب آسانسور در ساختمان, نصب بالابر خانگی, بازسازی آسانسور قدیمی, تعمیر بالابر ساختمانی, نصب پله برقی فروشگاهی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سرویس آسانسور

سرویس آسانسور

سرویس و نگهداری آسانسور هیدرولیک و کششی

نگهداری آسانسور و بررسی تمام قسمت های متحرک و مصرفی آسانسور

سرویس ماهیانه آسانسور و بررسی عملکرد چراغ روشنایی اضطراری

بررسی کلید بازنگه داشتن درب و بررسی دستگیره های داخلی کابین

بازدید و بررسی لنت، گیربکس، روغن موتور و سیم بکسل آسانسور

بررسی کنتاکت‌های ترمز و گاورنر آسانسور

اطمینان از توقف همسطح کابین در تمامی طبقات و ...

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

شرایط سرویس ماهیانه آسانسور توسط سرویسکار آسانسور حرفه ای

کلیه قیمت های اعلام شده توسط سامانه بر حسب اجرت کار بوده و هزینه جنس را شامل نمی شود.

کلیه سرویس دهنده ها دارای مدرک تاییدیه از اتحادیه صنایع آسانسور می باشند.

سرویس آسانسور بنا بر قانون اتحادیه می بایست به صورت قراردادهای دوره ای انجام شود.

انجام خدمات نصب و سرویس دوره ای آسانسور و بالابر می بایست در قالب قرارداد انجام شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

بازسازی کابین آسانسور
بازسازی کابین آسانسور
قیمت از 250,000 الی 1,000,000 تومان
مراقبت گل و گیاه
مراقبت گل و گیاه
قیمت از 700,000 الی 1,500,000 تومان
نصب عایق رطوبتی
نصب عایق رطوبتی
قیمت از 3,000,000 الی 4,500,000 تومان
پیچ و رولپلاک نما
پیچ و رولپلاک نما
قیمت از 250,000 الی 1,000,000 تومان