پنچرگیری خودرو
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
تعمیر و سرویس خودرو
/
پنچرگیری و تعویض لاستیک

پنچرگیری خودرو

از 3131 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پنچرگیری خودرو در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت پنچرگیری خودرو سواری در محل

270,000 الی 320,000 تومان

قیمت پنچرگیری خودروهای کراس اور و شاسی بلند در محل

420,000 الی 460,000 تومان

قیمت تعویض لاستیک زاپاس در محل

300,000 تومان

قیمت تنظیم باد4 لاستیک در محل

100,000 تومان

متوسط قیمت350,000 تومانکمینه قیمت300,000 تومانبیشینه قیمت400,000 تومان

آنچه درباره پنچرگیری خودرو خواهید خواند

  • ​پنچرگیری سیار و تعویض لاستیک در محلرا به متخصصین بسپارید
  • نشانه پنچرشدن لاستیک و نیاز به تعویض لاستیک در محل
  • مراحل پنچرگیری لاستیک ماشین
  • نحوه پنچرگیری لاستیک در محل
  • نحوه تعویض لاستيک ماشین در محل
  • مزایای پنچرگیری 24 ساعته و شبانه روزی لاستیک تیوبلس و تیوب دار
  • لوازم پنچرگیری تیوبلس
  • پنچرگیری سیار 24 ساعته ماشین در همه جا کنار شماست
  • قیمت پنچرگیری لاستیک هوم سرویز
  • آپاراتی 24 ساعته و شبانه روزی هوم سرویز

پنچرگیری سیار و تعویض لاستیک در محلرا به متخصصین بسپارید

پنچر گیری سیار ازتجربیات ناخوشایندی است که ممکن است با آن مواجه شده باشیم. در اغلب موارد برایجلوگیری از این اتفاقات با انجام یک تنظیم باد لاستیک در محل میتوان از نیاز به خدمات پنچرگیری شبانه روزی جلوگیری نمود. مطمئنا اقدام به پنچرگیریماشین در محل و تعویض لاستیک ماشین در محل برای هیچ کس کار خوشایندینیست. این اتفاق مخصوصا برای خانم ها یک کابوس ترسناک تلقی می شود که راهش را بهواقعیت باز کرده است!! خوشبختانه امروزه بیشتر خدمات مربوط به خودرو مانند پنچرگیریسیار، پنچرگیری تیوبلس، پنچرگیری ماشین، پنچرگیری موتورسیکلت، تعویض زاپاس، تنظیم باد لاستیک در محل و... انجام می شودتا هیچ خودرویی در جاده های کم رفت و آمد نماند.

در ادامه توضیحاتیپیرامون نحوه پنچرگیری لاستیک و تعویض لاستیک خودرو و عوامل موثر برقیمت پنچرگیری سیار در محل می پردازیم.

نشانه پنچرشدن لاستیک و نیاز به تعویض لاستیک در محل

شیشه خورده، میخ یاهر شی تیز دیگری که در جاده می تواند موجب پنچر شدن ناگهانی تایرخودرو شود. راننده های حرفه ای خیلی زود متوجه پنچری می شوند ولی شاید برخیاز راننده های کم تجربه تر نتوانند به موقع، پنچر شدن لاستیک را تشخیص دهند. برایجلوگیری از آسیب های بیشتر نباید با لاستیک پنچر حرکت کنید. اگر موقعرانندگی نشانه های زیر را دیدید حتما برای بررسی پنچر شدن لاستیک، توقف کنید.

لرزیدن لاستیکخودرو

بسیاری از راننده هااز روی لرزش ماشین در حین رانندگی متوجه پنچری می شوند. وقتی یکی از لاستیک هاپنچر می شود، تعادل خودرو به هم می خورد و در سرعت بالا ماشین دچار لرزش می شود.

سفت شدن فرمان

چنانچه در حینرانندگی به طور ناگهانی فرمان سفت و سخت می شود، احتمال پنچر شدن وجود دارد. در واقعبا کم شدن تدریجی باد لاستیک، این اتفاق روی می دهد و چرخش فرمان دشوار می شود کهباید به پنچرگیری و تعویض لاستیک در محل پرداخته شود.

انحراف به چپ وراست

هر گونه لغزیدن یاانحراف ناگهانی خودرو به چپ و راست نشان دهنده کم باد شدن، پنچری و یا حتی ترکیدگیلاستیک ماشین است. در مورد ترکیدن ناگهانی لاستیک، خودرو به شدت منحرف می شود ومعمولا کنترل فرمان نیز مشکل خواهد بود.

مراحل پنچرگیری لاستیک ماشین

پنچر گیری سیار با پنچر گیری در آپاراتی تفاوتی ندارد ومراحل آنها مشابه هم هستند. در مرحله اول میزان باد لاستیک ها ارزیابی می شود. سپسلاستیک ها به صورت دقیق بررسی می شوند و محل آسیب لاستیک با کمک کف مشخص می شود.

نحوه پنچرگیری لاستیک در محل

خوب در بعضی شرایط بهعلت نداشتن لاستیک زاپاس و عدم دسترسی به امداد خودرو لاستیک باید به پنچرگیریلاستیک خودرو هم بپردازید. اصول پنچرگیری خودرو باید به درستیانجام شود تا لاستیک تیوبلس قابل اعتماد شود. اما ما در ادامه مراحلی را آموزش می دهیمکه شما کارتان راه بیافتد و به اولین آپاراتی یا لاستیک فروشی برسید.

ست پنچرگیریخودرو برای پنچرگیری لاستیک تیوبلس

امروزه به همراهداشتن لوازم پنچرگیری خودرو یکی از الزامات افرادی می باشد که مدت زیادیرا در جاده ها سپری می کنند. در واقع به همراه داشتن کیت پنچرگیری لاستیکتیوبلس، یک دلگرمی برای مواقع ضروری می باشد وکارتان را در زمان ممکن راه میاندازد.

ست پنچرگیری شاملاسپری پنچرگیری، چسب پنچرگیری، دو عدد آچار و تعدادی لاستیک پنچرگیری است. کههمه با هم در داخل یک پک به فروش می رسد.

آموزش پنچرگیریخودرو با مایع پنچرگیری

اول باید لاستیک پنچررا بررسی کنید که کدام قسمت آن دچار پنچری شده است. اگرعامل پنچری مانندمیخ یا شیشه وجود دارد، آن را خارج کنید. سپس محل پنچر شده را با استفاده از سوهانداخل بسته پنچرگیری، تمیز کنید. سپس محل را با مایع پنچرگیری به خوبی پرکنید و بگذارید برای چند دقیقه کاملا خشک شود. سپس قسمت های اضافی ماده پنچرگیریرا کاملا برش دهید و روی قسمت پنچرگیری شده را چسب پنچرگیری بزنید.

آموزش پنچرگیریلاستیک در محل با اسپری

اگر عامل خارجیموجب پنچری تایر نشده است می توانید به راحتی با اسپری پنچرگیریتایر مشکل را حل کنید. لاستیک پنچر را بچرخوانید و ورودی هوا را در بالا قراردهید. نازل اسپری پنچرگیری را بر روی پیچ هوای لاستیک قرار دهید. سپس بهآرامی پیچ اسپری را باز کرده و اجازه دهید محتوای اسپری کاملا به داخل لاستیکمنتقل شود. پس از انتقال محتویات اسپری به داخل تایر، چرخ ماشین را به آرامی حرکتدهید، با این حرکت محتوای اسپری پنچرگیری به خوبی در تمامی قسمت های لاستیکپخش می شود و محل نشتی را پر خواهد کرد.

نحوه تعویض لاستيک ماشین در محل

خوب اگر راننده یمحتاط و خوش شانسی باشید. همیشه لاستیک زاپاس ماشین را بررسی می کنید کهکم باد نشده باشد و آچار چرخ و جک خودرو را در ماشین خود حمل می کنید. اگر تماماین شرایط محیا باشد و لاستیک زاپاس سالم باشد فقط کافیست نحوه تعویض لاستیکماشین را آموزش ببینید.

در اواین قدم بایدقالپاق لاستیک را جدا کنید. اگر قالپاق ساده باشد با انداختن پیچ گوشتی در پشتقالپاق و وارد کردن چند ضربه به راحتی جدا می شود. سپس جکخودرو را در محل مناسبی قرار دهید تا وزن خودرو را ازروی چرخ بردارید. اما چرخ نباید از روی زمین جدا شود. سپس به شل کردنپیچ های رینگ و لاستیک بپردازید. برای باز کردن پیچ های لاستیک بایدنیرو را به سمت چپ وارد کنید. نباید کاملا پیچ ها را باز کنید فقط تا حدی شل کنیدکه وقتی کامل جک را بالا دادید بتوانید راحت لاستیک ها را باز کنید.

سپس جک را کاملا بالاببرید و لاستیک را جدا کنید. و لاستیک زاپاس را سر جای آن قرار دهید و اقدام بهبستن پیچ های لاستیک زاپاس کنید. برای بستن پیچ باید آچار را به سمت عقربه هایساعت بچرخانید. مرحله کامل سفت کردن لاستیک را باید بعد از پایین آوردن جک ماشینانجام دهید.

مزایای پنچرگیری 24 ساعته و شبانه روزی لاستیک تیوبلس و تیوب دار

امروزه پنچرگیریلاستیک تیوبلس بیشتر درخواست می شود. زیرا لاستیک های تیوبلس جای لاستیک هایتیوب دار را گرفته اند. برای پنچرگیری لاستیک تیوب دار باید به آپاراتی مراجعهنمود و استفاده از خدمات پنچرگیری سیار ماشین برای این دسته ازلاستیک ها کارساز نیست.

پنچرگیری لاستیکتیوبلس در محل انجام می شود و با استفاده از مواردی که پیش تر گفتیم می توان اقدامرفع پنچری لاستیک ماشین نمود. به این ترتیب با استفاده از این خدمات پنچر گیری و تعویضلاستیک در محل همه خودروها انجام می شود. همچنین با استفاده از این خدمات دیگرنیازی به تهیه اسپری و سایر لوازمات و یا حتی یدک کردن خودرو تا آپاراتی نیست.

لوازم پنچرگیری تیوبلس

لوازم پنچرگیریتیوبلس شامل دو عدد درفش، چسب پنچرگیری و نخ پنچرگیری لاستیک تیوبلس می باشد. هرکدام از مراحل ذکر شده برای همه نوع خودروها و لاستیک ها مناسب نیستند. این مواردهمه دارای نتایج قطعی نیستند و تضمینی ندارند و باید توسط متخصصین انجام شود.

پنچرگیری سیار 24 ساعته ماشین در همه جا کنار شماست

آپارات لاستیک در محلشرایطی را پدید آورده است که تنها با یک تماس افراد جهت پنچرگیری سیار شبانه روزیخودرو و یا تعویض زاپاس در محل حضور پیدا کنند و مشکلات را رفع کنند.خوشبختانه حیطه خدمات امداد خودرو در حال افزایش است. می توانید به راحتی با کمک همیارانما از خدمات پنچرگیری و تعویض لاستیک ماشین هوم سرویز بهره مند شوید. فرقی نمی کندکه در خیابان یا در جلوی درب خانه یا در پارکینگ با لاستیک پنچر شده مواجه شوید باچند کلیک متخصصین ما در کنار شما هستند.

قیمت پنچرگیری لاستیک هوم سرویز

قیمت پنچرگیری ماشیندر محل یا همان پنچرگیری سیار شبانه روزی به عوامل زیادی بستگی دارد. ازمیان این عوامل می­‌توان به نوع لاستیک تیوبلس، تعویض زاپاس، تعداد و اندازهلاستیک، نوع ماشین سواری یا باری ، خدمات تنظیم باد اشاره کرد. هزینه پنچرگیریخودرو در محل تفاوت چندانی با انتقال به آپاراتی نخواهد داشت. جزاینکه استرسشما را به طرز چشمگیری کاهش می دهد و می توانید مطمئن باشید افرادی منصف و کاربلدبه کمک شما آمده اند.

آپاراتی 24 ساعته و شبانه روزی هوم سرویز

ما محدودیت مکانی وزمانی را برای شما از بین برده ایم در هر ناحیه و یا هر ساعتی از شبانه روز بهخدمات پنچرگیری لاستیک ماشین یا موتور سیکلت نیاز داشتید در سامانهخدمات درب منزل هوم سرویز ثبت سفارش انجام دهید. تا در کمترین زمان ممکن نزدیکترینهمیاران ما با نازلترین قیمت مشکلتان را رفع کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پنچرگیری خودرو و همچنین ارایه خدمات خدمات پنچرگیری شبانه روزی و پنچرگیری ۲۴ ساعته نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات امداد خودرو ارائه می دهد که شامل حمل خودرو درون شهری و برون شهری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های تعمیر و سرویس خودرو را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پنچرگیری خودرو

خدمات پنچرگیری شبانه روزی و پنچرگیری ۲۴ ساعته

پنچرگیری انواع خودرو سواری

پنچرگیری خودروهای باری

تعویض لاستیک موتور و پنچرگیری موتور سیکلت

خدمات تنظیم باد لاستیک در محل

تعویض لاستیک زاپاس خودرو

نظرات کاربران

profile picture
محسن پرورش

5 بسیار کمه از هر نظر عالی بودند چه سرعت چه دقت و چه اخلاق حرف نداشت

profile picture
حمید محمدی

کارشون خوب بود

profile picture
منوچهر مهران

اقای رحیمی بینظیر هستند واقعا در کارشون ماهرن و کار درست و کاربلد هستند

profile picture
احسان رزمیان

اقای رحیمی واقعا ادم حسابی هستند خدا خیرشون بده

شرایط پنچرگیری سیار و تعویض لاستیک ماشین

همیار می بایست ابتدا لاستیک ها را بررسی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به پنچرگیری و تعویض لاستیک خودرو نماید.

سرویس پنچرگیری مخصوص لاستیک های تیوبلس می باشد.

همیار موظف به ارایه فاکتور اقلام خریداری شده توسط وی می باشد.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر لوازم خودرو استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

صافکاری و نقاشی خودرو
صافکاری و نقاشی خودرو
در حال بروزرسانی قیمت
کارواش در محل
کارواش در محل
قیمت از 250,000 الی 1,000,000 تومان
تامین قطعات خودرو
تامین قطعات خودرو
در حال بروزرسانی قیمت
نصب دزدگیر و GPS خودرو
نصب دزدگیر و GPS خودرو
قیمت از 300,000 الی 1,500,000 تومان