تعمیر توری پنجره

تعمیر توری پنجره

از 1428 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر توری پنجره در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تعمیر و تعویض توری ثابت و ریلی(هر متر مربع)

350,000 تومان

قیمت تعمیر و تعویض توری پلیسه(هر متر مربع)

500,000 تومان

متوسط قیمت700,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت900,000 تومان

آنچه درباره تعمیر توری پنجره خواهید خواند

  • تعمیر توری پلیسه و تعمیر توری فلزی چگونه انجام می شود؟
  • تعمیر توری پنجره چگونه انجام می شود؟
  • اقداماتی که قبل از تعمیر توری پلیسه باید انجام دهید
  • تعمیر و تعویض توری درب و پنجره
  • روش های تعمیر توری پنجره دوجداره
  • قیمت تعمیر توری پنجره upvc و معمولی چقدر است؟
  • خدمات تعمیرات توری پنجره را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

تعمیر توری پلیسه و تعمیر توری فلزی چگونه انجام می شود؟

تعمیر توری درب و پنجره چون یکی از پرکاربردترین لوازماست بیشتر درخواست می شود. این ایرادات ممکن است به علت بازی کودکان یا اشتباهخودمان ایجاد شوند و وجود چنین سوراخی هرچند کوچک، می تواند باعث ورود حشرات مزاحمبه منزل ما شود. در چنین حالتی شما دو راه دارید، یا اینکه باید به تعویضتوری پنجره فکر کنید که این کار هزینه بر خواهد بود و یا باید به تعمیرتوری پلیسه ای بپردازید که این روش مقرون به صرفه تر است. توری فلزی عمرطولانی دارد و اگر راه تعمیر توری پلیسه را به خوبی بلد باشید، مدتطولانی برای شما کار می کند و نیازی به عوض کردن توری پنجره نخواهیدداشت. در ادامه روشهای تعمیرات توری پنجره و قیمت تعمیر توری پنجره رابرایتان شرح خواهیم داد.

تعمیر توری پنجره چگونه انجام می شود؟

شاید این سوالبرایتان پیش بیاید که آیا می شود به تعمیر توری فلزی پرداخت؟باید بگوییم که اگر مقدار سوراخ یا پارگی توری فلزی کم و کوچک باشد، می توانید ازطریق روش هایی مانند دوختن یا وصله زدن که در ادامه درباره آنها توضیح می دهیم،پارگی را برطرف کنید. اما اگر توری فلزی شما دارای سوراخ بزرگیباشد که به راحتی نتوانید آن را پوشش دهید، بهتر است آن را متر کرده و با خریدتوری فلزی پنجره و تعویض توری پنجره به راحتی مشکل را حل کنید.

اگر قاب توری سالمباشد، شما می توانید به راحتی توری را تعویض کنید، ولی اگر قاب توری هم آسیب دیدهاست، بهتر است از یک متخصص درخواست کنید تا اقدام به تعویض توریپنجره نماید.

اقداماتی که قبل از تعمیر توری پلیسه باید انجام دهید

تعمیر توری پلیسه، تعمیر توری پنجره دوجداره، تعمیرتوری آکاردئونی و… همه از انواع توریهایی هستند که در صورت پارگی و خرابیدر آنها، می توانید از روش های تعمیری که در ادامه می گوییم استفاده کنید.

البته قبل از تعمیرتوری فلزی پنجره، باید تمیزکاری های لازم را انجام دهید. معمولا وقتی توریفلزی پاره می شود، بافت آن بهم می ریزد و سیم های پاره شده و نوک تیزی دور سوراخایجاد می شوند. قبل از اقدامبرای ترمیم توری فلزی، باید این سیم ها را با استفاده از قیچی یا سیم چین جداکنید و سعی کنید که اضافی آنها را برگردانید تا به دستتان فرو نروند و مشکلی ایجادنکنند.

البته باید در طیانجام این کار، دقت کنید که قیچی یا سیم چین باعث ایجاد پارگی بیشتر در تورینشوند. برای انجام این کار نباید عجله کنید و باید به اندازه کافی حوصله به خرجدهید. توصیه می کنیم برایاینکه با تمرکز بیشتری کار تعمیر توری فلزی را انجام دهید، آن را ازپنجره جدا کنید و روی زمین بگذارید تا کار برایتان راحت تر باشد.

تعمیر و تعویض توری درب و پنجره

· تعمیر توریپلیسه ای

تعمیر توری پلیسه ای پنجره ممکن است به علت هایمختلفی نیاز شود. گاهی نیز برای تعمیر توری آکاردئونی که از قابخود خارج می شود، نیاز به رگلاژ و تعمیر توری پلیسه پنجره است.همچنین در صورت پارگی نیز می توان با استفاده از توری آماده با چسب اقدام به رفعپارگی محل مورد نظر نمود.

· تعمیر توریپنجره آهنربایی

این تورها به دلیلاستفاده مکرر ممکن است خاصیت آهنربایی خود را از دست بدهند. برای تعمیرتوری آهنربایی باید اقدام به تعویض آهنربا نمود و قسمت های پاره را بااستفاده از روش هایی که در ادامه توضیح می دهیم به تعمیر توری پنجره بپردازید.

· تعمیر توری ریلی

تعمیر توریریلی نیز در صورتی که قاب آلومینیومی آن سالم باشد تنها با تعویض توریپنجره می توان آن را ترمیم کرد. اما در صورتی که قاب توری آسیب دیده باشدباید با تعمیرکار توری پنجره ارتباط برقرار کنید و شرایط کار را برایشانشرح دهید.

روش های تعمیر توری پنجره دوجداره

· تعمیر توریپنجره دوجداره با چسب

اولین روشی کهبرای تعمیر توری پنجره کشویی و ساده می توانید از آن استفادهکنید، چسب زدن توری است. برای انجام این روش، شما باید مراحل زیر را به ترتیبانجام دهید.

بر اساس اندازه محلپارگی توری اضافه تهیه کنید. چسب مناسب توری خریداری کنید. دور سوراخ را به چسبآغشته کنید و توری را روی آن قرار دهید. در حین چسباندن فشار زیاد به توری واردنکنید تا حجم پارگی بیشتر نشود.

به همین راحتی در چندمرحله می توانید توری فلزی پنجره را با استفاده از چسب تعمیر کنید. این روش بسیار مناسب و سریع است، اما اگرمی خواهید یک روش با ماندگاری و زیبایی بالا را امتحان کنید، روش بعدی بسیار مناسبتر خواهد بود.

· تعمیر توریکشویی با دوختن

دومین روشی که اصولیترین روش برای تعمیر توری کشویی است، استفاده از نخ و سوزن برای دوختنتوری است. که اصطلاحا بهآن روش نخ کشی توری پلیسه نیز گفته می شود. در ادامه مراحلاین روش را باهم بررسی می کنیم.

در این مرحله اول به خوبی توری را تمیزکنید و سیم های اضافی را ببرید تا دستتان دچار پارگی و زخم نشود. بر طبق میزان پارگی توری برش دهید. سپسباید وصله را روی محل مناسب بگذارید و اطراف آن را با استفاده از نخ محکم و سوزنمناسب بدوزید. اگر می خواهید جذابیت توری بیشتر شود و دوختگی آن خیلی مشخص نباشد،می توانید از نخ نایلیونی نازک استفاده کنید که هم مقاومت بالایی دارد و هم نامرئیاست. سعی کنید نخ و سوزن را از تار و پود توری عبور دهید تا دور وصله را به خوبیبدوزید. بعد از اینکه یک یاچند دور وصله را دوختید، حالا زمان آن است که توری را کامل محکم کنید تا از جایخود تکان نخورد، برای این کار می توانید از دوخت های محکم تر استفاده کنید. البته دقتکنید که دوخت را خیلی محکم نکنید که باید ایجاد سوراخ در بخش های دیگر توری شود.

· تعمیر توریآکاردئونی

به طور کل توری پلیسهنسبت به سایر موارد کمتر دچار پارگی می شود. اما ممکن است به علت سهل انگاری یا دراثر کنجکاوی کودکان آسیب ببیند. هزینه تعمیر توری آکاردئونی قطعا نسبت بهتعویض آن کمتر خواهد بود. البته تنها در مواردی تعمیر توری آکاردئونی پیشنهاد میشود که حجم پارگی کم باشد. در مواردی که حجم ایرادات بالاست تنها راه عوض کردنتوری پنجره است.

· تعویض توریپنجره قدیمی

عوض کردن توری پنجرهقدیمی نیز ازمواردی است که زیاد درخواست می شود. برای تعویض توری پنجره باید قاب توری را کلااز پنجره جدا نموده و با استفاده از پیچ گوشتی دور لاستیک برداشته شود. در بیشترموارد از منگنه یا میخ استفاده نشده است اما در صورت استفاده با استفاده از منگنهکش آنها را در بیاورید و توری جدید روی آن قرار داده و همه مراحل تکرار شود.

قیمت تعمیر توری پنجره upvc و معمولی چقدر است؟

قیمت تعمیر توریپنجره بهموارد متعددی بستگی دارد. البته باید بگوییم که گاهی تعویض توری پنجره بهتراز تعمیر توری است. البته همه این موارد و هزینه تعمیر توریفلزی به نوع و حجم آسیب بستگی دارد. همچنین مدل توری نیز عامل دیگری استکه بر قیمت تعمیر توری تاثیر دارد. به بیان دیگر قیمت تعمیر توریپلیسه با تعمیر توری ریلی ساده برابر نیست.

نوع ایراد مورد دیگریاست در مواقعی نوع پارگی به ترتیبی است که نمی توان به هیچ صورت قابل تعمیر نیستاما گاهی نوع پارگی با روش های متعدد قابل ترمیم است که هزینه تعمیر توری پلیسهقطعا در این مواقع تغییر می کند. همچنین تعداد توری های معیوب نیز بر قیمت تعمیرتوری پنجره تاثیر دارند. در صورتی که چندین توری ایراد دارند قیمت نهایی با توافقطرفین و بر اساس شرایط توری ها اعلام می شود. که بهتر است همه توری ها تعویض شوندیا ترمیم کردن آنها به صرفه تر است.

همچنین نوع توری درب تراس یا پنجره نیز برهزینه تعمیر توری درب تاثیر دارد. هر چه توری بزرگ تر باشد هزینه عوض کردن توریپنجره نیز بیشتر خواهد شد.

خدمات تعمیرات توری پنجره را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز بهخدمات تعمیرات توری درب و پنجره کافیست به صورت رایگان در سامانههوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام قیمت تعمیرتوری درب و پنجره کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر توری پنجره و همچنین ارایه خدمات تعمیر توری پنجره نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات درب و پنجره ارائه می دهد که شامل نصب توری پنجره و درب, توری بالکن آکاردئونی, توری پلیسه پنجره upvc , ساخت پنجره آهنی ساده, نصب پنجره دوجداره UPVC, تعمیر پنجره دو جداره, ساخت پنجره آلومینیومی ساده , کلید سازی شبانه روزی, تعمیر پنجره آلومینیومی, تبدیل پنجره تک حالته به دوحالته می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر توری پنجره

تعمیر توری پنجره

تعویض توری پنجره و درب

تعمیر توری پلیسه پنجره دو جداره

تعمیر توری ریلی ساده

تعمیر توری آکاردئونی

تعمیر توری پنجره کشویی

تعمیر توری آهنربایی

تعمیر توری فلزی پنجره و تعمیر توری درب بالکن و تراس

نظرات کاربران

profile picture
سوزان سیگاریان

کارشون بی نظیر از همه لحاظ 100 درصد راضی بودم ممنونم ازشون

profile picture
لیلا کاظمی

با سلام تشکر میکنم از شرکت هوم سرویز و افراد مجربی که دارند واقعا راضی هستم از تمامی سرویس هایی که گرفتم🙏🙏

شرایط تعمیرات توری فلزی پنجره و درب و تعمیر توری پلیسه و ریلی

مبلغ سرویس تعمیر توری بر اساس نوع توری و نوع ایراد توری محاسبه می شود.

در صورت نیاز به تعمیر یراق آلات مصرفی، هزینه نهایی پس از مراجعه حضوری همیار اعلام می شود.

تنها هزینه تعمیر یراق آلات و توری پنجره به همراه ایاب و ذهاب در فاکتور لحاظ می شود و همیار هیچگونه هزینه اضافی از مشتری دریافت نخواهد کرد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

توری پلیسه ای
توری پلیسه ای
قیمت از 400,000 الی 2,700,000 تومان
مراقبت گل و گیاه
مراقبت گل و گیاه
قیمت از 725,000 الی 1,500,000 تومان
سرویس کولر آبی
سرویس کولر آبی
قیمت از 250,000 الی 400,000 تومان
دوحالته کردن پنجره دو جداره
دوحالته کردن پنجره دو جداره
قیمت از 150,000 الی 1,000,000 تومان