تعمیر کولر گازی پنجره ای
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
لوله کشی و تاسیسات
/
تعمیر و سرویس کولر گازی پنجره ای

تعمیر کولر گازی پنجره ای

از 1367 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر کولر گازی پنجره ای در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تعمیر موتور فن کولر گازی پنجره ای

230,000 الی 350,000 تومان

قیمت تعمیر و رفع نشتی رادیاتور کولر گازی پنجره ای

500,000 الی 850,000 تومان

قیمت شارژ گاژ کولر گازی پنجره ای

800,000 الی 1,300,000 تومان

قیمت سرویس به همراه اسیدشویی

300,000 الی 400,000 تومان

متوسط قیمت500,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت1,000,000 تومان

آنچه درباره تعمیر کولر گازی پنجره ای خواهید خواند

 • تعمیر کولر گازی پنجره ای
 • سرویس کولر گازی پنجره ای شامل چه مواردی است؟
 • بهترین زمان سرویس کولر گازی پنجره ای چه وقت است؟
 • آموزش تعمیر کولر گازی پنجره ای
 • عیب یابی و تعمیر کولر گازی پنجره ای
 • هزینه تعمیر کولر گازی پنجره ای به چه مواردی بستگی دارد؟
 • انواع برندهای کولرگازی پنجره ای که در هوم سرویز تعمیر می شوند
 • روند ثبت درخواست تعمیرات کولر گازی پنجره ای در هوم سرویز چگونه است؟

تعمیر کولر گازی پنجره ای

کولر گازی پنجره اییکی از قدیمی ترین تجهیزات سرمایشی یک تکه است. تمام قطعات کولر پنجره ای مانند فنکولر گازی پنجره ای و کمپرسور در داخل پنل قرار دارد. کولر گازی پنجره ای با توجهبه نامش پشت پنجره نصب می شود که نیمه آن به سمت داخل محیط و نیمه دیگر آن دربیرون پنجره قرار می گیرد و مناسب برای فضاهای کوچک است. کولر گازی پنجره ای ممکناست به هر دلیلی دچار ایراد شود که با انجام سرویس کولر گازی پنجره ای میتوان عمر مفید این تجهیزات را افزایش داد. در نتیجه نیازی به تعمیر کولر گازیپنجره ای نخواهد بود. برای خدمات تعمیر کولرگازی پنجره ای می توانید ازتعمیرکار کولر گازی پنجره ای هوم سرویز کمک بگیرید.

در ادامه بهراهکارهای عیب یابی و تعمیر کولر گازی پنجره ای و عوامل موثر بر قیمتتعمیر کولر گازی پنجره ای و هزینه سرویس کولر گازی پنجره ای میپردازیم.

سرویس کولر گازی پنجره ای شامل چه مواردی است؟

یکی از مهم ترینعواملی که موجب خرابی و نیاز به تعمیر کولر گازی پنجره ای می شود، عدمتوجه به سرویس کولر گازی پنجره ای است. در واقع این سیستم سرمایشی برای بازدهیبیشتر باید در شروع فصل گرما سرویس شود تا ایرادات کوچک موجب بروز ایرادات شدیدنشوند. سرویس کولر گازی پنجره ای باید هر ساله انجام شود. در ادامه به مواردی کهدر پروسه سرویس کولر گازی پنجره ای انجام می شود می پردازیم.

 • شست و شویکامل کولر
 • تمیز کردنو تعویض فیلترهای کولر گازی پنجره ای
 • تمیر کردنکویل کنداسور بیرونی
 • تکمیل شارژگاز کولر پنجره ای
 • بررسیترموستات و تعمیر کمپرسور کولر گازی پنجره ای
 • بررسی فنکولر پنجره ای
 • تست فشارگاز کولر
 • خاک گیریو نظافت فیلترهای کولر

بهترین زمان سرویس کولر گازی پنجره ای چه وقت است؟

قبل از شروع استفادهاز کولر پنجره ای باید کولر را سرویس کنید. حتی اگر فکر می کنید که کولر هیچایرادی ندارد بدون توجه به هزینه سرویس کولر گازی پنجره ای اینکار را انجام دهید. زیرا به علت گرد و خاک زیاد در اطراف کولر ممکن است به قطعاتدیگر آسیب برسد. پس بهتر است قبل از شروع فصل گرما، معمولا در اواخر اردیبهشتو اوایل خرداد اقدامات لازم را در جهت سرویس کولر گازی پنجره ای انجام دهید.

آموزش تعمیر کولر گازی پنجره ای

اگر برای تعمیرات کولر گازی بهدنبال آموزش هستید باید بگوییم که باید ابتدا دانش فنی در این زمینه داشته باشید. آموزشکولر گازی پنجره ای باید به صورت تخصصی گذرانده شود تا فرد بتواند از پس تعمیراتبر بیاید. اما در هنگام انجام سرویس کولر گازی پنجره ای می توانید از پس اقداماتاولیه بر بیایید. اما اقدامات تخصصی را به متخصصین بسپارید. در ادامه به صورتموردی به عیب یابی و نکات تعمیر کولر گازی پنجره ای می پردازیم.

عیب یابی و تعمیر کولر گازی پنجره ای

قطعات کولر پنچره ایممکن است به هر دلیلی دچار ایراد شوند. این ایرادات با علائمی خود را نشان می دهندکه می توان با توجه به این موارد به تعمیر کولر گازی پنجره ای در منزلبپردازید. بهتر است در صورت مشاهده موارد زیر با تعمیرکار کولر گازی پنجره ای تماسبگیرید.

· کولر گازی پنجرهای روشن نمی‌شود

یکی از مشکلاتی کهبرای کولر گازی پنجره ای پیش می‌آید روشن نشدن کولر پنجره ای است. برای عیبیابی و رفع این ایراد باید چند قسمت بررسی شود. ابتدا باید اتصالات برق بررسی شودتا فیوز قطع نشده باشد. مورد دیگر، ایراد در برد کولر گازی پنجره ای است باید تمامقسمت های برد به خوبی بررسی شوند.

· خنک نکردن کولرگازی پنجره ای

علت باد گرم زدن کولرگازی پنجره ای می تواند به چند دلیل مرتبط داشته باشد. مورد اول کثیف بودن فیلترکولر است. ممکن است درجه کولر بالا باشد. همچنین اگر ایراد از سمت کنداسور باشد،باید به تعمیر کندانسور کولر گازی پنجره ای پرداخته شود. کم شدنگاز کولر نیز می تواند علت دیگر باشد.

· علت سر و صدایکولر گازی پنجره ای

ممکن است کولر هوایخنکی بیرون بدهد، اما در حین کار کردن و روشن شدن صداهای زیادی تولید کند. اولیندلیلی که باید در پروسه تعمیر کولر گازی پنجره ای بررسی شود محل قرار داشتن کولراست که ممکن است تراز نباشد. همچنین با از بین رفتن لاستیک لرزه گیر موتور، موجب ایجادسر و صدا در کولر می شود. ایراد در پروانه کولر عامل دیگری است که باید بررسیشوند. سپس باید پیچ و مهره های کولر به خوبی سفت شوند. صدای بلبرینگ کولر گازیپنجره ای مشکل بعدی است که باید بررسی شوند. تعمیرو تعویض بلبرینگ کولرگازی پنجره ای باید توسط تعمیرکار کولرگازی پنجره ای انجام شود.

· علت خاموش شدن کولرگازی پنجره ای

یکی از علت های اصلیخاموش شدن ناگهانی مربوط به تعمیر ترموستات کولر گازی پنجره ای است. وظیفهترموستات، اتومات کردن کولر برای زمانی است که هوا به دمای مطلوب رسیده است. تشخیصعلائم خرابی ترموستات کولر پنجره ای باید توسط سرویسکار کولر گازی پنجره ای انجامشود. با سرویس کولر پنجره ای می توان از وقوع ناگهانی این ایراد و نیازبه تعمیر ترموستات کولر گازی پنجره ای جلوگیری نمود.

· علت داغ شدن فنکولر گازی پنجره ای (تعمیر فن کولر گازی پنجره ای)

علائم زیادی ممکن استموجب داغ شدن فن کولر پنجره ای شود. تعمیر فن کولر گازی پنجره ای بسیار مهماست. زیرا در صورت ادامه دار شدن این مشکل، موجب بروز خرابی در موتور کولر گازیپنجره ای می شود. عواملی مانند عدم جریان هوا، ایراد در خازن کولر پنجره ای و عدمسرویس به موقع مهم ترین عاملین بروز خرابی فن کولر گازی پنجره ای هستند.

· علائم سوختنموتور کولر گازی پنجره ای (تعمیر موتور کولر گازی پنجره ای)

نشانه های سوختنموتور کولر پنجره ای، موارد متعددی هستند. که اگر توسط تعمیرکار کولر پنجره ای غیرحرفه ای بازدید شود ممکن است تشخیص اشتباهی بدهند و سوختن یا ایراد در قطعات دیگررا با سوختن موتور کولر اشتباه بگیرند. روشن نشدن کمپرسور یا داغ شدن کمپرسور وتولید باد گرم از شایع ترین علائم سوختن موتور کولر گازی پنجره ای است. تعمیرموتور کولر گازی پنجره ای و تعمیر کمپرسور کولر گازی پنجره ای از مواردی است کهباید به تعمیرکار حرفه ای سپرده شود.

· علت آب دادنکولر گازی پنجره ای

آب دادن کولر گازیپنجره ای ممکن است به علت مشکلات متعددی مانند نصب نادرست یا بی کیفیت و مصدود شدنشیلنگ خروجی آب کولر گازی اتفاق بیوفتد. به هر حال علت آب دادن کولر پنجره ای هرچه باشد باید سریعا توسط سرویس کولر گازی پنجره ای برطرف شود. زیرا ممکن است موجبآسیب جدی به سایر قطعات کولر پنجره ای شود.

· علت یخ زدن کولرگازی پنجره ای

مواردی مانند کم شدنگاز، عدم اتومات کولر، خرابی اپراتور، گرفتگی لوله های کولر و ایراد در فن کولرموجب یخ زدن کولر می شود و باید توسط سرویس کار کولر گازی پنجره ای ماهر تمام اینقسمت ها بررسی شود و قسمت معیوب تشخیص داده شوند.

· علت زیاد روی فنرفتن کولر گازی پنجره ای

اولین موردی که دلیلروی فن رفتن کولرگازی پنجره ای است یخ زدن کندانسور کولرگازی پنجره ای است. گاهینیز نیاز به تعمیر کمپرسور کولر گازی پنجره ای است. در مواردی نیز تنها با سرویسکولر گازی پنجره ای و تمیز کردن سیستم کلی مشکل رفع خواهد شد. البته مورد بعدی کهنیز زیاد رایج نیز خراب شدن ترموستات کولر است که با تعمیر ترموستات کولر گازیتوسط تعمیرکار کولر گازی پنجره ای مشکل رفع خواهد شد.

هزینه تعمیر کولر گازی پنجره ای به چه مواردی بستگی دارد؟

هزینه تعمیر کولرگازی پنجره ای به موارد متعددی بستگی دارد. با بالا رفتن قیمت کولر پنجره ای نمیتوان انتظار داشت که قیمت سرویس کولر گازی پنجره ای یا قیمت تعمیرکولر پنجره ای مبلغ ناچیزی باشد. زیرا در کنار دستمزد تعمیرکار کولر پنجره ایقیمت تعویض قطعات نیر مطرح می شود. همانطور که می دانید قیمت قطعات با کیفیت درمقابل قطعات فیک بازار که طول عمری ندارند، بیشتر است. از این رو کمک گرفتن ازتعمیرکار کولر گازی پنجره ای منصف که از قطعات با کیفیت و دارای ضمانتاستفاده کند مهمترین کار است. هزینه تعمیر کولر گازی پنجره ای بهنوع قطعه معیوب وابسته است. به طور مثال قیمت ترموستات کولر گازی بالاست. تعدادقطعات معیوب و نوع و مدل کولر پنجره ای نیز تغییر دهنده ی هزینه ها هستند. درشرایط معمولی سرویس که شامل شستشو و بررسی قطعات است قیمت سرویس کولر پنجره ایثابت است. اما در صورتی که به تعمیرات و یا تعویض قطعات نیاز باشد موارد ذکر شدهبر هزینه تعمیر کولر گازی پنجره ای تاثیر دارند.

خدمات تعمیر کولرگازی پنجره ای را به تعمیرکار هوم سرویز بسپارید؟

· قیمت تعمیر کولرگازی پنجره ای شفاف و منصفانه

اولین موردی که شایددر کنار مهارت تعمیرکار مولر گازی پنجره ای مهم باشد دستمزد وی و هزینه تعمیرکولرگازی پنجره ای است که وی اعلام می کند. تعمیرکاران ما با ارائه قیمت هایشفاف در ارتباط با انواع خدمات محدوده قیمت را مشخص کرده ایم. تا در انتهای کار باهزینه های نجومی و دور از انتظار مواجه نشوید. همچنین در مشاوره حضوری تمام قطعاتبررسی شده و فاکتور ارائه می شود.

· حضور متخصصین درکمترین زمان ممکن

ایراد در کولر بهویژه در فصول گرم سال بسیار طاقت فرساست. با کمک هوم سرویز پس از ثبت درخواستنزدیکترین متخصص با شما تماس می گیرد و در کمترین زمان ممکن جهت ارائه خدمات درمحل حاضر می شوند.

· تعمیر قطعات بهجای تعویض قطعات

همانطور که می دانیدامروزه قطعات فابریک و اورجینال به ندرت پیدا می شوند. از این رو بهترین راه برایتعمیرات کولر گازی پنجره ای تعمیر قطعات به جای تعویض آنها است. تعمیرکار کولر گازی پنجره ای با تاکید بر تعمیرقطعات به جای تعویض آنها هم در هزینه تعمیر کولر گازی پنجره ای صرفه جویی نموده وهم قطعات اورجینال دستگاه حفظ می شود.

انواع برندهای کولرگازی پنجره ای که در هوم سرویز تعمیر می شوند

 • تعمیرکولر گازی پنجره ای ال جی
 • تعمیرکولر گازی پنجره ای جنرال
 • تعمیرکولر پنجره ای اجنرال
 • تعمیرکولر گازی پنجره ای سامسونگ و ...

روند ثبت درخواست تعمیرات کولر گازی پنجره ای در هوم سرویز چگونه است؟

مرکز تعمیر کولرگازی پنجره ای هوم سرویز آماده ارائه تخصصی ترین خدمات در ارتباط با تعمیر وسرویس کولر گازی پنجره ای با استفاده قطعات با کیفیت، توسط ماهرترین سرویسکاران درمحل می باشند. تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید.با پاسخ به چند سوال و درج آدرس و شماره تلفن متخصصین ما با شما تماس گرفته و توضیحاتلازم را در ارتباط با محدوده قیمت اعلام می کنند. سپس پس از اعلام رضایت شمامتخصصین ما جهت عیب یابی کولر گازی پنجره ای و تعمیرات کولرگازی پنجره ای در محلحضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر کولر گازی پنجره ای و همچنین ارایه خدمات تعمیر کولر گازی پنجره ای نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سرمایشی ارائه می دهد که شامل تعمیر کولر آبی سلولوزی، پرتابل، رومیزی و ..., نصب کولر آبی روی پشت بام، بالکن و تراس, تعمیر کولر گازی و تعمیر اسپلیت در محل, نصب کولر گازی, شارژ گاز کولر اسپلیت, نصب فن کویل سقفی و دیواری, تعمیر چیلر جذبی و تعمیر چیلر تراکمی, خدمات شستشو و نظافت کانال کولر, سرویس اسپیلت و شستشوی پنل خارجی اسپلیت, سرویس کولر آبی با روغنکاری قطعات کولرآبی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر کولر گازی پنجره ای

تعمیر کولر گازی پنجره ای

سرویس کولر گازی پنجره ای

تعمیر کمپرسور کولر گازی پنجره ای

شستشوی کامل مدار کولر پنجره ای

نشت یابی و تعمیر کولر گازی پنجره ای

بررسی ترموستات و سایر قطعات کولر پنجره ای

شستشو و تمیز کردن و فیلترهای کولر گازی و....

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط سرویس کولر گازی پنجره ای

هزینه قطعات یا گاز مورد استفاده جهت شارژ کولر به طور جداگانه محاسبه و بر عهده مشتری می باشد(در صورت تهیه توسط سرویس دهنده می بایست فاکتور خرید به مشتری ارایه گردد.)

سرویس کولر گازی پنجره ای خود را تنها در صورتی که خارج از گارانتی باشند را به تیم هوم سرویز بسپارید.

سرویس کولر گازی شامل تمیز کردن فیلتر و لوله تخلیه و پنل خارجی کولر گازی، بررسی فشار گاز، تمیز کردن فیلتر، تمیز کردن چرخ های دمنده و همینطور چکه کردن آب و .. می شود.

هزینه های دقیق تعمیر کولر پس از بازدید همیار مشخص می گردد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

توری تراس
توری تراس
قیمت از 750,000 الی 1,900,000 تومان
نظافت داکت و کانال کولر
نظافت داکت و کانال کولر
قیمت از 1,000,000 الی 1,000,000 تومان
نصب سایبان کولر
نصب سایبان کولر
قیمت از 19,800,000 الی 19,800,000 تومان
سمپاشی
سمپاشی
قیمت از 750,000 الی 2,000,000 تومان