سمپاشی

سمپاشی

از 4114 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی در بهار 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ کمتر از100متر)

250,000 الی 395,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ بین100تا300 متر)

285,000 الی 490,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ کمتر از 100 متر)

285,000 الی 425,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ بین 100 تا 300 متر)

275,000 الی 590,000 تومان

قیمت سمپاشی ساس (متراژ کمتر از 100 متر)

650,000 الی 950,000 تومان

قیمت سمپاشی ساس (متراژ بین 100تا 300 متر)

800,000 الی 1,800,000 تومان

قیمت سمپاشی مورچه(متراژ کمتر از 100 متر)

295,000 الی 390,000 تومان

قیمت سمپاشی مورچه(متراژ بین100 تا 300 متر)

325,000 الی 520,000 تومان

قیمت سمپاشی مگس(متراژ کمتر از 100متر)

270,000 الی 350,000 تومان

قیمت سمپاشی مگس(متراژ بین100تا 300 متر)

330,000 الی 520,000 تومان

قیمت سمپاشی پشه(متراژ کمتر از 100 متر)

180,000 الی 270,000 تومان

قیمت سمپاشی پشه(متراژ بین 100 تا 300 متر)

230,000 الی 470,000 تومان

قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ کمتر از 100 متر)

330,000 الی 455,000 تومان

قیمت سمپاشی کک و شپش(متراژ بین 100 تا 300 متر)

350,000 الی 580,000 تومان

قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ کمتر از 100 متر)

300,000 الی 425,000 تومان

قیمت سمپاشی کنه و مایت(متراژ بین 100 تا 300 متر)

370,000 الی 465,000 تومان

قیمت سمپاشی موریانه

توافقی

قیمت سمپاشی و طعمه گذاری موش

توافقی

قیمت سمپاشی کل ساختمان، مشاعات و برج های مسکونی(با تخفیف ویژه)

توافقی

قیمت قیمت سمپاشی مرحله دوم(در صورت نیاز)

250,000 الی 390,000 تومان

متوسط قیمت570,000 تومانکمینه قیمت550,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی خواهید خواند

 • سمپاشی منازل چقدر موثر است؟
 • سمپاشی سوسک آلمانی ( سوسک ریز آشپزخانه)
 • از بین بردن موریانه با سمپاشی ساختمان
 • سمپاشی منازل :سمپاشی ساس رختخواب
 • سمپاشی خانه :سمپاشی کک
 • سم پاشی منزل :سمپاشی کنه کبوتری
 • سمپاشی منزل :سمپاشی سوسک آمریکایی
 • سمپاشی موش یا تله گذاری موش کدام موثرتر است؟
 • سمپاشی شرکت و محل کار
 • سمپاشی آپارتمان و مجتمع مسکونی
 • بهترین زمان سمپاشی خانه
 • عواقب سمپاشی منازل توسط افراد غیر حرفه ای چیست؟
 • شرکت سمپاشی منازل، سمپاشی شرکت و کارخانجات
 • هزینه سمپاشی منزل در هوم سرویز چقدر است؟

سمپاشی منازل چقدر موثر است؟

همانطور که میدانید جانوران موذی مانند موش، کنه، موریانه، ساس، کک و سوسک عاملانتقال بسیاری از بیماریها هستند. مطمئنا کسی نیست که با زندگی کردن کنار اینموجودات موذی و آزاردهنده کنار بیاید. شاید برایتان پیش آمده باشد که هنگام اسبابکشی منزل جدید با سوسک ریز آشپزخانه و سوسک فاضلاب، شپشیا سایر حشرات موذی مواجه شوید، اگر زود دست بکار نشوید عواقب ناخوشایندی ممکن استپیش رویتان باشد. جهت پاسخ به این سوال فوق که چه مقدار سمپاشی منزل موثراست؟ یا بهترین سم چیست؟ باید بیان کنیم، که وابسته به نوع سم مصرفی و البتهمهارت سمپاش منازل، قطعا سمپاشی سوسک ریز کابینت وسمپاشی منازل اولین و موثرترین راه برای از بین بردن این نوع حشرات موذی و سایرآفات خانگی است.

کنار کیفیت کارمهمترین مسئله هزینه سمپاشی منازل، محل کار و شرکت ها است. اگر دنبال سمپاشیتضمینی هستید مطمئن باشید که خدمات با کیفیت هزینه های بالاتری دارند و هیچارزانی تعجب آوری بی دلیل نیست. در ادامه به سم پاشی منازل انواعحشرات و قیمت سمپاشی منازل می پردازیم.

سمپاشی سوسک آلمانی ( سوسک ریز آشپزخانه)

قبل از تصمیم سمپاشیمنازل ابتدا باید تشخیص داده شود که با کدام نوع حشره موذی طرفهستید تا موثرترین سم استفاده شود. سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه کهبا اسامی دیگری مانند سوسک ریز کابینت و سوسک آلمانی نیز شناخته می شود یکی ازشایع ترین نوع سوسک ها هستند، که اگر در مکانی زاد و ولد کنند هیچ راه حل دیگری جز سمپاشیسوسک آلمانی نمی تواند آنها را نابود سازد.

این نوع سوسک ها نسبتبه بقیه گونه ها نسبتا ریزتر و متاسفانه جان سخت تر و مقاوم تر هستند. با توجه بهاین تفاسیر از بین بردن سوسک ریز نیز سخت تر خواهد بود. اگر که سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه درست و اصولی انجام نشود، ناخواسته موجب تکثیربیشتر و مقاوم تر شدن آنها مقابل سموم غیر بهداشتی شده اید. طبعا این موارد موجبمی شود که پروسه سمپاشی آشپزخانه هزینه برتر و طولانی تر نیزشود.

سمپاشی منزل برای سوسک ریز کابینت زمانی موثر میشود که تخم و یا لارو سوسک ها نیز حمله برده شود نه تنها به سوسک های بالغ. به اینترتیب از زاد و ولد و تکثیر آنها جلوگیری می شود و موجب نتیجه گیری بهتر و سریع ترخواهد شد. تمام این اقدامات تنها با استفاده از سموم استاندارد و بهداشتی میسر میشود و نه با استفاده از سایر روش های جایگزین غیر اصولی!

از بین بردن موریانه با سمپاشی ساختمان

انواع مختلفی ازموریانه موجودند. موریانه های زیر زمینی زیر خاک زندگی می کنند. موریانه های چوبخشک و مرطوب هم نوعی دیگر از این حشرات هستند که سالانه خسارات زیادی را بهساختمان ها و چوب های طبیعی وارد می کنند. موریانه های خانگی از لوازم چوبی داخلمنزل تغذیه می کنند و چوب را از بین می برند. ۲ راه برای کشتن موریانه ها وجوددارد. اولین موثرترین روش استفاده از سموم شیمیایی و سمپاشی موریانه است.راه دوم با استفاده از مواد طبیعی و بدون کارگیری سموم شیمیایی انجام می شود کهپروسه ای زمان بر است و ممکن است راه حل قطعی ندهد.

سمپاشی منازل :سمپاشی ساس رختخواب

ساس موجود بسیارکوچکی است، که فعالیت شبانه دارد. ساس ها روزها بین درزها پنهان شده و در شب شروعبه تغذیه از خون انسان یا حیوانات خانگی می کنند. ساس رختخواب مقابل اسپری های آفتکش معمولی مقاوم است و به سادگی با سم پاشی منزل از بین نمی رود. کمکگیری از خدمات شرکت سمپاشی منازل معتبر و سمپاش حرفه ای،تنها راه موثر برای از بین بردن اصولی ساس است. استفاده بی رویه از سموم غیراستاندارد توسط افراد غیر حرفه ای موجب می شود که این موجودات مقاوم تر شوند وآلودگی بیشتری ایجاد کنند. هنگام مشاهده ساس و یا محل گزیدگی آن سریعابا متخصصین تماس بگیرید. زیرا این موجودات با سرعت بالا تکثیر می شوند وبه تمام درز و شکاف های مبلمان و رختخواب های شما نفوذ می کنند و هر چه زمانبگذرد از بین بردن ساس زمانبرتر و البته هزینه برتر خواهد شد.

سمپاشی خانه :سمپاشی کک

سمپاشی کک تنهاراه مقابله با کک است. هنگام مشاهده کک در حیوان خانگی یا محل زندگی خود تمام قسمتهای خانه باید کاملا سم ریزی شود. باید تمام قسمت های خانه مانند حیاط وداخلی ساختمان سم ریخته شود و سپس به درمان حیوانات خانگی پرداخته شود.

سم پاشی منزل :سمپاشی کنه کبوتری

این موجودات باعثتحریک پوست شده و مشکلات زیادی را به همراه خود دارند. گزش این حشرات حالاتی مانندسفت شدن گردن، تب، سردرد و قرمزی را به همراه دارد. تنها راه مقابله با این حشراتکه اینگونه تکثیر می شوند سم پاشی کنه کبوتری است.

سمپاشی منزل :سمپاشی سوسک آمریکایی

سوسک در هر اندازه وابعادی چندش آور هستند. اما سوسک های آمریکایی که با نام سوسک های فاضلاب هممعروفند، دیگر در راس جدول قرار دارند. همانطور که از نام این سوسک ها مشخص استاین گونه از حشرات موذی در آبراه ها، فاضلاب ها و در قسمت های مرطوب تاسیسات منزلزندگی می کنند. گاهی به علت نیاز به تغذیه یا کم شدن میزان رطوبت ممکن است از آبراه های خانه خارج شوند و به محیط خانه راه پیدا کنند. از این رو تنها راه مقابلهبا این نوع حشرات موذی، سمپاشی سوسک درشت است.

برای ریشه کنی سوسکآمریکایی باید سم پاشی منزل را از فاضلاب ها شروع کنید. اگر چاه در منزلدارید باید تمام درز و شکاف های چاه سم سوسک فاضلاب ریخته شود. شایدجالب باشد بدانید که سم تنها کارساز نیست. بلکه سمپاش منزل حرفه ای وبا تجربه که بداند دقیقا سوسک ها کجا تخم گذاری می پردازند، نیز بسیار با اهمیتاست. در واقع نوع سم مصرفی و سمپاش لازم و ملزوم هم هستند.

سمپاشی موش یا تله گذاری موش کدام موثرتر است؟

موش ها معمولا اوایلپاییز و بهار زاد و ولد می کنند. بنابراین بهترین زمان برای ریشه کنیموش یا تله گذاری موش این زمان از سال است. اگرکه ریشه کن کردن موش انجام نشود، اواخر این فصول با چند برابر شدن تعداد موشها مواجهه خواهید شد. اینکه کدام یک از موارد فوق موثرتر است به مکان مورد نیازبرای سمپاشی منازل و نوع موش بستگی دارد. در صورتی که شرایط زیر برقرار باشد،بیشتر تاکید به تله گذاری موش است.

 • گاهی باتوجه به وجود مواد غذایی امکان قرار دادن سم موش وجود ندارد.
 • درمحلهایی که به علت عدم دسترسی آسان، امکان جمع‌آوری لاشه موش مرده وجود ندارد.
 • گاهی نیزبا وجود قرار دادن سم موش، این موجودات از خوردن طعمه خودداری کنند. و یا به علتسم پاشی های مکرر و بی فایده موش‌ها نسبت به سم موش‌کش‌ مصون شده باشند.
 • زمانی کهتعداد موش کم باشد، بیشتر تله گذاری تاکید می شود.
 • به طورکلی زمانی که نیاز به سمپاشی منازل و یا حتی سمپاشی انبار مواد غذایی و غیره باشد. باید با متخصصین سم شناسی ومبارزین با حشرات و جانوران موذی مشورت کرد تا بهترین تصمیم گرفته شود.

سمپاشی شرکت و محل کار

سمپاشی محل کار نیزجزو مواردی است که باید توسط افراد متخصص انجام شود. سمپاشی شرکت نیز مانندمنزل اگر مورد هجوم این جانداران قرار بگیرد، روند فعالیت روزانه افراد را مختل میکند. البته در کنار سم پاشی اداره و محل کار رعایت نظافت فردی وگروهی خود نیز بر جلوگیری از شیوع این آفات تاثیرگذار است. روند آفت کشی شرکتها، اداره جات و حتی کارخانه ها راحت تر از منازل است. زیرا ساعاتی که کارمندان یاکارگران نیستند می توان خدمات آفت کشی شرکت را انجام داد و تا ساعاتیمطمئن بود که افرادی در محل حضور پیدا نخواهند کرد و روند انجامکار موثرتر و سریع تر اتفاق می افتد.

سمپاشی آپارتمان و مجتمع مسکونی

در مواقعی وجود حشراتموذی تنها مربوط به یک واحد در این آپارتمان یا ساختمان نیست. در این حالت اگراقدام به آفتکشی یک قسمت ساختمان نمایید تنها تعداد کمی از یک کلونی رانابود کرده اید و دوباره با هجوم آنها مواجه خواهید شد. بنابراین تنها راه چارهاین است که با همکاری گروهی با سایر اعضای آپارتمان، موضوع سمپاشی آپارتمان رامطرح کنید و یک ریشه کنی کلی در آپارتمان یا مجتمع انجام دهید تا به حدکافی مثمرثمر واقع شود.

بهترین زمان سمپاشی خانه

متخصصین در این زمینهدارای تجربه کافی در ارتباط با نحوه زندگی موجودات موذی هستند. بر همین اساسزمان سمپاشی خانه با توجه به نوع حشره مشخص خواهد شد. چنانچه آفتکشی و طعمه گذاری در زمان مناسب انجام نشود، هزینه سمپاشی ساختمان هدررفته و هیچ فایده ای نخواهد داشت.

به توصیه کارشناسانبهتر است سمپاشی سوسک هم زمان با تاریکی هوا و غروب انجام شود. برای ریشه کنی ساسو کک باید در صبح زود اقدام کرد. البته متخصصین در همه ساعات روز می تواند برای ازبین بردن موش و سایر جوندگان اقدام کنند و از این نظر محدودیت زمانی وجود ندارد.لذا در صورت مواجهه با محل تجمع سوسک ها، زنبورها، کرم ها و... به سرعت با شرکتسمپاشی حرفه ای هوم سرویز تماس بگیرید.

عواقب سمپاشی منازل توسط افراد غیر حرفه ای چیست؟

خطرات سمپاشیمنازل و سمپاشی شرکت توسط افراد غیر حرفه ای را نمی توان نادیده گرفت. ایناقدامات توسط فرد غیر حرفه ای موجب می شود تا مقداری سم خطرناک که موجب ایجادبیماری های تنفسی می شوند را به محل زندگی خود وارد کنید. ریشه کنی ساس و سوسک بااسپری های خانگی امکان پذیر نیست. ساس ها و موریانه ها و البته کک ها در مدت زمانکوتاه با سرعت زیادی زاد و ولد می کنند و آنوقت است که هیچ راهی برای کنترل اینموجودات موذی وجود ندارد. پس با دقت و البته با سرعت بهترین ها را که دارای رزومهقوی در این مورد هستند را انتخاب کنید.

شرکت سمپاشی منازل، سمپاشی شرکت و کارخانجات

این شرکت ها دارایکارشناسان متخصص برای دفع انواع آفات هستند. تخصص کارشناسان در استفاده از سمومشیمیایی و انواع آفت کش های استاندارد و بهداشتی است. انواع آفت کش هایاستاندارد، بهترین راه برای خلاص شدن از حشرات و جانوران موذی است. فراموشنکنید که سرعت تکثیر حشرات و جوندگان بسیار زیاد است. به این ترتیب در زمان بسیارکوتاهی این موجودات تکثیر شده و در همه درزها و سوراخ های محل مورد نظر تخم گذاریمی کنند. شرکت سمپاشی منازل هوم سرویز از افراد با تجربه و متخصص برای سمپاشی شرکت و محل کار استفاده می کند. متخصصین سمپاشی منازل هوم سرویزبه خوبی می دانند انواع سموم را در چه زمان و با چه میزانی و در کدام قسمت از مکانمورد نظر استفاده کنند.

هزینه سمپاشی منزل در هوم سرویز چقدر است؟

هزینه سمپاشی منزل و قیمت سمپاشی شرکت به مواردزیادی بستگی دارند. مورد اول نوع و متراژ فضا است. طبعا هرچه فضا بزرگتر باشد زمانبیشتری و البته مقدار سم بیشتری نیاز است و قیمت سمپاشی منازل نیز بیشترخواهد شد. هرچه محل مورد نظر دارای درز و شکاف های بیشتری باشد باید اینکار با دقتبیشتری انجام شود و قیمت سمپاشی منازل بیشتر می شود. زیرا شاید در نگاه یکمشتری فقط یک فضای 100 متری باشد اما در نگاه یکی سمپاش حرفه ای منزل فضاهایزیادی دیده می شود که در زیر آنها با لابلای آنها این موجودات موذی لانه گزینیکرده اند. به این ترتیب باید مدت زمان بیشتری صرف شود و اجرت سمپاس منزل نیزبالاتر می رود.

قیمت سمپاشی اداره بر اساس نوع حشره موذی نیزتغییر خواهد کرد. به طور مثال قیمت سم پاشی سوسک با قیمتسمپاشی ساس یا کک تفاوت دارد. مورد بعدی تعداد دفعات مورد نیاز برای سمپاشیمنازل یا محل کار است. گاهی بر اساس نوع آفت و البته حجم زاد و ولد آنها بایدمراحل آفت زدایی در موعدهای زمانی مشخص تکرار شود تا از برگشت دوباره و هجوم مجددجلوگیری شود. زیرا در بعضی از موارد با سمپاشی منازل دور اول تنها موارد بالغ ازبین می روند و در نوبت دوم تمام تخم ها و مولدها از بین خواهند رفت. با توجه بهتمام توضیحاتی که پیرامون قیمت سمپاشی منازل و ساختمان داده شدتنها قیمت سمپاشی منازل قطعی با مراجعه حضوری برآورد می شود.

جهت مشاوره رایگان بامتخصصین ما و اطلاع از نوع سم مصرفی و همچنین اطلاع دقیق از قیمت نهایی تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. مشاورین و همیارانما در کمترین زمان ممکن با شما تماس گرفته و در محل حضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی و همچنین ارایه خدمات سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی رستوران , سمپاشی بیمارستان , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی

سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه

سمپاشی اداره، محل کار، سمپاشی شرکت و کارخانجات ها

سمپاشی مشاعات ساختمان

سمپاشی سرویس بهداشتی، حمام، چاه فاضلاب و انبار

سمپاشی موش، مار، مارمولک و سایر جانوران موزی

سمپاشی سوسک ریز، کک، شپش، مورچه، موریانه و تمامی حشرات موزی

سوالات متداول خدمات سمپاشی
خدمات سمپاشی در هوم سرویز به صورت تضمینی انجام می شود؟
سم های مورد استفاده در سرویس های سمپاشی به صورت مایع هستند یا گاز؟
بعد از انجام سمپاشی تا چه مدت نمی توانیم در محل حضور پیدا کنیم؟

نظرات کاربران

profile picture
اشرف السادات نعمتی

ممنون از هوم سرویز بابت خدمات رسانی عالیتون

profile picture
لیلا کاظمی

با سلام واقعا ممنونم مشکلمون حل شده خدا خیرشون بده تمام حشرات از بین رفتند و خیالمون راحت شد خیلی ممنونم از هوم سرویز و نیروهای عالی

profile picture
فاطمه رفیعی

خیلی عالی و با حسن خلق کار را انجام دادن دستشون درد نکنه سلامت باشن

profile picture
دبیرستان افشار

من بارها تو زمینه های مختلف از هوم سرویز نیرو گرفتن همیشه عالی بودن نیروها همیشه تونستن رضایتمو جلب میکنن این سری هم عالی و با کمترین مبلغ کارم انجام شد

شرایط سمپاشی منازل، مشاعات و سمپاشی اداره و شرکت ها

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی کل ساختمان اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی محیط نیاز به سمپاشی مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

عمدتا سمپاشی ساس به صورت دو مرحله ای انجام می شود.

جهت سم پاشی از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس به صورت متری محاسبه می گردد.

در صورت امکان تا 24 ساعت بعد از انجام سم پاشی کودکان و افراد سالخورده را از محل دور نگه دارید.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.​

چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

مراقبت گل و گیاه
مراقبت گل و گیاه
قیمت از 500,000 الی 1,200,000 تومان
ضدعفونی محیط
ضدعفونی محیط
در حال بروزرسانی قیمت
توری پنجره
توری پنجره
قیمت از 1,000,000 الی 3,000,000 تومان
لوله بازکنی
لوله بازکنی
قیمت از 300,000 الی 500,000 تومان