سمپاشی سوسک

سمپاشی سوسک

از 1434 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی سوسک در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ کمتر از100متر)

500,000 الی 600,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک آمریکایی(متراژ بین100تا300 متر)

600,000 الی 900,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ کمتر از 100 متر)

650,000 الی 800,000 تومان

قیمت سمپاشی سوسک ریز آلمانی(متراژ بین 100 تا 300 متر)

700,000 الی 900,000 تومان

متوسط قیمت700,000 تومانکمینه قیمت560,000 تومانبیشینه قیمت850,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی سوسک خواهید خواند

 • سمپاشی سوسک چقدر موثر است؟
 • بهترین و قوی ترین سم برای سوسک چیست؟
 • انواع سوسک
 • بهترین زمان برای سمپاشی سوسک درشت چه موقع است؟
 • محل اختفای سوسک درشت کجا است؟
 • چرا سمپاشی سوسک درشت بهترین راه از بین بردن سوسک فاضلابی است؟
 • بهترین راه برایاز بین بردن سوسک کابینت چیست؟
 • زمان مناسب برای برای سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه چه موقع است؟
 • قوی ترین سم برای سمپاشی سوسک آشپرخانه چیست؟
 • هزینه سمپاشی سوسک به چه مواردی وابسته است؟
 • چرا برای سمپاشی سوسک آشپزخانه و فاضلابی از هوم سرویز کمک بگیریم؟
 • نحوه ثبت درخواست برای سمپاشی سوسک در هوم سرویز چگونه است؟

سمپاشی سوسک چقدر موثر است؟

یکی از چندش آورترینو آزاردهنده ترین حشرات موذی که متاسفانه به سرعت تکثیر می شوند و از بین بردنآنها نیز سخت است سوسک ها هستند که انواع متعددی دارند. برای سمپاشی سوسککابینت باید قوی ترین سم سوسک ریز باید به کار برده شوند تا مثمرثمر واقع شود.متاسفانه چون این حشرات بیشتر در شب تردد می کنند ممکن است تا زمانی که به مقدارزیاد تکثیر نشوند از وجود آنها در منزل خبردار نشوید و زمانی متوجه شوید که کار ازکار گذشته است و در تمام درز و شکاف ها لانه گزینی و تخم گذاری کرده اند.

برای سمپاشی انواعسوسک ها مانند سمپاشی سوسک ریز، سمپاشی سوسک درشت، سمپاشی سوسکفاضلاب، سمپاشی سوسک کابینت و ... باید از خدمات تخصصی استفاده شود. درادامه برای نتیجه گیری بهتر به معرفی انواع سوسک و معرفی سموم مورد استفاده وعوامل موثر بر قیمت سمپاشی سوسک می پردازیم.

بهترین و قوی ترین سم برای سوسک چیست؟

سوسک ها یکی ازبزرگترین موارد در گونه های حشرات هستند. سوسری ها دارای تنوع فراوانی بوده کهگونه هایی از آنها سوسک هستند. اغلب سوسک ها دارای محافظ محکمی روی بالهای خود میباشند و سایر سوسری ها این لایه را ندارند. این حشرات از هر چیزی تغذیه می کنند وبه همین دلیل در شرایط بسیار بد هم زنده می مانند و به عبارت دیگر بسیار جان سختهستند. با توجه به این تفاسیر از بین بردن سوسک سخت است و نیاز به تخصص و تجربه دراین زمینه دارد و تنها با استفاده از سموم بازاری که با نام قوی ترین سم برایسوسک ریز و غیره معرفی می شوند، ریشه کن نمی شوند. سم ها گونه های مختلفیدارند که اغلب برای نتیجه گیری بهتر چند نوع باید بر اساس شرایط و نوع سوسک با همترکیب شده و به کار گرفته شوند.

انواع سوسک

همانطور که پیش تراعلام شد، سوسک ها انواع متفاوتی دارند و هر گونه به طروق مختلفی سم پاشی می شوندو سم های خاصی روی آنها تاثیر دارد. به همین جهت قبل از اقدام به هر نوع سم ریزیبایستی نوع سوسک مشخص شود تا تا قوی ترین سم انتخاب و استفاده شود. در ادامه بهمعرفی انواع سوسک ها و بهترین راهکار برای از بین بردن سوسک ها می پردازیم.

· سمپاشی سوسک ریز

سوسک ریز سایزی حدودیک تا یک و نیم سانت دارند. رنگ آنها قهوه ای مایل به سیاه است و گونه هایی ازآنها بالدار هستند. سوسک ریز به نام سوسک آلمانی نیز شناخته می شوند. اینحشرات موذی گرما دوست هستند و متاسفانه در رستوران ها و مراکز تهیه غذا مانند آشپزخانه بیشتر تکثیر می شوند. قبل از سمپاشیسوسک ریز باید بدانید اولین قدم رعایت بهداشت است. سمپاشی سوسک ریز کابینت سختاست. زیرا این نوع سوسک نسبت به اکثر سموم مقاوم هستند. بهترین راه برای از بینبردن سوسک آلمانی از سموم ترکیبی است. برای سمپاشی سوسک کابینتی یا سمپاشیسوسک ریز باید از دوز مناسبی از سموم پیروتیروئیدی و فسفره استفاده نمود که اینترکیب بر اساس میزان وخامت و شرایط بر اساس نظر کارشناسان تغییر می کند.

· سمپاشی سوسککابینت

سوسک آلمانی یا سوسک کابینت نسبت به سموم قدیمی مانندکلره مقاوم هستند. قطعا تا به الان به فروشگاه های متعددی مراجعه کرده اید و بهدنبال بهترین سم سوسک کش بوده اید. اما باز هم تاکید می کنیم یک محلول سمپاشیسوسک کابینتی برای همه گونه ها جوابگو نیست و تنها نتیجه ای که در پی دارد ایناست که این گونه ها را قوی تر می کند و سمپاشی سوسک کابینتی سخت تر می شود و مدتزمان بیشتری طول می کشد تا این سوسک ها از بین بروند. امروزه از از سمومی استفادهمی شود که به صورت گرد یا محلول هستند و در محل های تردد و محل اختفای آنها ریختهمی شوند. البته در محل هایی هم که امکان دسترسی برای سمپاشی سوسک ریز کابینتیوجود ندارد با استفاده از از طعمه های مسموم که حاوی سموم فسفره و کارباماتی هستندبه کار می روند، تا سوسک ها به محض خارج شدن از محل اختفای خود از این سموم مصرفکرده و ریشه کن شوند.

· سمپاشی سوسکدرشت

سمپاشی سوسک درشتآمریکایی بر خلافظاهر وحشتناک و ترسناکی که دارد آسان تر است. این سوسک ها که به سوسک های فاضلابیهم معروف هستند در فاضلاب ها و فضاهای مرطوب زندگی می کنند. در فصول گرم سال کهسطح آب کمتر می شود این موجودات برای دسترسی به غذا از فاضلاب خارج می شوند. سمپاشیسوسک درشت با سمومی مانند سایپرمترین، پرمترین، سولفاک، آلفامترین و ... انجاممی شود. سوسک درشت از آفات اصلی منازل هستند که متاسفانه ربطی به رعایت بهداشتندارند و از خروجی های لوله های فاضلاب اغلب وارد منازل می شوند. از رو تعویض یا تعمیر لولهکشی فاضلاب و دریچه ها می توانند در جلوگیری از وروداین نوع سوسک ها موثر باشد که برای این خدمات نیز می توانید روی متخصصین هوم سرویزحساب کنید.

· سمپاشی سوسکآمریکایی

این نوع سوسک همانسوسک های فاضلاب هستند که بزرگترین نوع موجود در ایران هستند و در حدود 3 تا 4سانتی متر هستند. رنگ آنها قهوه ای تیره مایل به سیاه هستند و چون اولین بار درآمریکا دیده شده اند به سوسک آمریکایی معروف هستند. متاسفانه این نوع سوسک هادارای طول عمری بالای حدود یکسال هستند پس اگر زود دست به سمپاشی سوسک آمریکایینزنید اینها به زندگی ادامه داده و زاد ولد می کنند. از آنجایی که این نوع سوسکنسبت به خشکی و بی غذایی مقاوم هستند تنها راه از بین بردن سوسک درشت آمریکایی سمپاشی سوسک است.

بهترین زمان برای سمپاشی سوسک درشت چه موقع است؟

قبل از گرم شدن هواباید دست به کار شوید. در واقع بهترین زمان برای سمپاشی سوسک درشت نیمه اولاردیبهشت است و بهتر است در دو نوبت انجام شود. اما اگر شدت آلودگی زیاد باشدسمپاشی سوسک درشت در چند مرحله انجام می شود. زیرا ممکن است تعدادی تخم در داخلآبراه ها باشد که هنوز باز نشده باشند از این رو یک ماه طول می کشد تا آنها نیزباز شوند و قبل از بالغ شدن با سم پاشی سوسک درشت نوبت بعدی همه گونه ها ریشه کنخواهند شد.

محل اختفای سوسک درشت کجا است؟

هر قسمتی از خانه کهمرطوب است محلی است که سوسک ها در آنها پناه گرفته اند. حمام، دستشویی، آبدارخانهها، آشپزخانه، آبراه و چاه آشپزخانه و زیرزمین ها محلی هستند که آنها پیدا می شوند.برای از بین بردن این سوسک ها باید تمام این قسمت ها سمپاشی سوسک درشت شوند. همچنیندر آپارتمان ها نمی توان تنها یک واحد را سم ریخت و انتظار تاثیر داشت. باید ازطبقات زیر و مشاعات که منشا آلودگی هستند سم ریخته شوند و سپس طبقات بالا آفت کشیصورت بگیرد. برای استفاده از خدمات طعمه گزاری و سمپاشی موش هوم سرویز کلیک کنید.

چرا سمپاشی سوسک درشت بهترین راه از بین بردن سوسک فاضلابی است؟

اگر با این مشکل مواجههشده اید قطعا این موجودات چندش آور را در دستشویی و حمام دیده اید، باید از قویترین سم سوسک استفاده کنید. اما سوال اینجاست که سوسک های فاضلابی دقیقا در کجالانه گزیده اند؟ جواب لوله توالت است. دقیقا جایی که به آن دسترسی ندارید و تنهاراه بستن کامل چاه است که اینکار نیز غیر ممکن است. پس سمپاشی سوسک فاضلابی تنهاراه است و کشتن یکی یکی آنها کمکی به شما نمی کند. توصیه ما به شما این است باسایر واحدها صحبت کنید و فاضلاب و آبراه کلیه ساختمان را سمپاشی سوسک فاضلاب انجامدهید و خودتان و دیگران را راحت کنید.

بهترین راه برایاز بین بردن سوسک کابینت چیست؟

قبل از اینکه بخواهیمشما را ترغیب به انجام کاری کنیم برایتان دلیل می آوریم. سوسک ها فاقد هر نوعاستخوانی هستند قطعا این موضوع را زمانی که دمپایی را روی آنها فرود آورده ایدمتوجه شده اید!! خوب این موضوع در اناتومی این موجودات چندش آور دلیلی است که درهر جایی که فکرش را کنید اختفا می کنند. متاسفانه اگر یک سوسک را دیده اید تصورنکنید که فقط همان یکی بود که با حشره کش و یا با سایر سلاح های سرد مانند دمپاییاز پس آن بر آمده اید! بلکه همان یکی که دیده اید بیان گر این است که صدها یاهزاران از آنها دنبال راهی می گردند که به محل زندگی شما حمله کنند و قطعا درساعاتی تردد می کنند که شما متوجه نشده اید. تنها راه موثر و البته سریع برای ازبین بردن سوسک کابینت، سمپاشی سوسک ریز کابینتی است. برای سمپاشی منازل می توانید روی خدمات شرکتسمپاشی سوسک هوم سرویز حساب کنید.

زمان مناسب برای برای سمپاشی سوسک ریز آشپزخانه چه موقع است؟

به طور کل بهترینزمان برای ریختن سم زمانی است که این حشرات در استراحت و زاد و ولد هستند. بهترینزمان برای سمپاشی سوسک کابینت در فصول سرد سال است. چون با این کار فرصترشد را از آنها خواهید گرفت و قبل از اینکه بخواهند تکثیر شوند آنها را از بینخواهید برد.

قوی ترین سم برای سمپاشی سوسک آشپرخانه چیست؟

حشره کش های بازاریکه در تبلیغاتشان خود را قاتل و بهترین راه مبارزه با ساس، کنه و یا سوسک کش قوی معرفی می کنند، در واقعتنها به صورت موقتی آنها را از محل دور می سازند و ریشه کنی در میان نیست. از اینرو بهتر است در زمان مناسب از قوی ترین سم برای سوسک و سوسک کش قوی و البته به روشدرست انجام شود تا تمام تلاش و البته هزینه سمپاشی سوسک کابینتی مثمرثمرواقع شوند.

البته این به آن معنینیست که انجام این کار در سایر فصول کارایی ندارند. در واقع شما هر وقت ماهی را ازآب بگیرید تازه است. بهتر است برای سم پاشی سوسک در ساعاتی از شب دست به کار شویدکه همه آنها در کنار هم هستند و می توانید به طور موثر سم را در کلونی های آنهاریخته و مطمئن باشید گروهی زیادی از آنها را از بین خواهید برد.

هزینه سمپاشی سوسک به چه مواردی وابسته است؟

در کنار کیفیت انجامکار قطعا قیمت سمپاشی سوسک کابینتی نیز بسیار مهم است. نمی توان هزینه ثابتی را بهعنوان قیمت سمپاشی سوسک ارائه کرد زیرا این قیمت به موارد متعددی وابسته است که درادامه به مهم ترین موارد تاثیرگذار بر قیمت سم پاشی سوسک می پردازیم.

· نوع سم مورداستفاده و تاثیر آن بر قیمت سمپاشی سوسک

رایج ترین سوسک ها، سمپاشیسوسک ریز آشپزخانه یا سوسک آلمانی و سوسک درشت فاضلابی هستند. نوع سم مورد استفادهبرای مقابله با هرکدام از آنها با هم تفاوت دارند. از این قیمت سمپاشی سوسک ریزآشپرخانه با قیمت سمپاشی سوسک فاضلابی تفاوت دارد.

· مساحت مورد نظرجهت سمپاشی سوسک

هر چه مساحت بیشترباشد به مقدار سم بیشتری نیاز است. به همین جهت قیمت سمپاشی سوسک کابینتی بیشتر میشود. زیرا مساحت بیشتر یعنی محل های بیشتری برای اختفای سوسک ها وجود دارد که بایدسم ریزی شوند و به سم و زمان بیشتری نیاز است.

· میزان آلودگی برهزینه سمپاشی سوسک کابینت تاثیر دارد

گاهی شدت آلودگیبسیار بالاست و باید مقدار سم بیشتری و با دقت بیشتری در تمام قسمت ها ریخته شوداز این قیمت خدمات سمپاشی سوسک آلمانی بالا می رود.

· نحوه چیدمان ووضعیت خانه بر هزینه سمپاشی سوسک آشپزخانه تاثیر می گذارد.

گاهی محل مورد نظر بهدلایل مختلف در شرایط مساعدی نیست و متخصصین برای انجام عملیات باید وسایل راجابجا کنند تا بتوانند سم گذاری را به بهترین نحو ممکن انجام دهند و یا گاهی تعدادوسایل بالاست از این رو مدت زمان سمپاشی سوسک ریز بالا می رود که همه اینها نرخسمپاشی سوسک کابینت را تغییر می دهند.

چرا برای سمپاشی سوسک آشپزخانه و فاضلابی از هوم سرویز کمک بگیریم؟

قطعا در این زمینهبرای ما باید دارای ویژگی های خاصی باشیم تا بتوانیم خود را بهترین شرکت سمپاشیسوسک آشپزخانه معرفی کنیم.

· رزومه کاری موفق

شما برای نتیجه گیریبهتر باید از متخصصینی کار آزموده کمک بگیرید که دارای تجربه لازم و کافی در اینزمینه باشند. متخصصین هوم سرویز همگی دارای رزومه قوی و موفق در این زمینه هستندکه با کسب بالاترین میزان جذب رضایت توانسته اند جایگاه خود را ثابت کنند.

· قیمت سمپاشیسوسک منصفانه

شاید شعار خیلی ازافراد یا شرکت ها سمپاشی سوسک ارزان باشد. اما قطعا سم هایی که این افرادبه کار می برند نتیجه موثر و دائمی نخواهد داشت. ما با اعلام قیمت مناسب و استفادهاز بهترین و قوی ترین سم سوسک توانسته ایم بالاترین میزان رضایت را کسب کنیم.

· سم پاشی سوسکسریع

در مواجهه با اینآفات بهترین راه اقدامات سریع است. با کمک هوم سرویز می توانید در کمترین زمانممکن با متخصصین مشورت کنید و بهترین اقدامات را در کمترین زمان ممکن انجام دهید.

· پیگیری و مشاورهبعد از سمپاشی سوسک کابینت برای نتیجه گیری بهتر

برای پیشگیری از شیوعمجدد باید اقداماتی انجام شود. تنها تعهد ما به انجام امور مربوط به سم پاشی سوسکمربوط نمی شود و با ارائه مشاوره و راهکارهای موثر بعد از سم پاشی از شیوع دوبارهجلوگیری خواهیم نمود.

نحوه ثبت درخواست برای سمپاشی سوسک در هوم سرویز چگونه است؟

با ثبت درخواسترایگان و پاسخ به چند سوال، درج آدرس و شماره تماس، متخصصین مربوطه با شما تماسگرفته و با توجه به درخواست شما محدوده قیمت و نحوه سم پاشی سوسک اعلام می شود. پساز اعلام موافقت شما، متخصصین در محل حضور پیدا می کنند و بهترین خدمات را ارائهخواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی سوسک و همچنین ارایه خدمات سمپاشی سوسک ریز کابینت نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی رستوران , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل , سمپاشی بیمارستان , سمپاشی موش خانگی, سمپاشی خانه برای ساس, سمپاشی شپش خانه, سمپاشی خانه برای مورچه, سمپاشی کنه کبوتری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی سوسک

سمپاشی سوسک ریز کابینت

سمپاشی سوسک فاضلابی

سمپاشی سوسک آشپزخانه

سمپاشی سوسک آمریکایی

سمپاشی سوسک سرویس بهداشتی و حمام

سمپاشی سوسک ریز آلمانی

نظرات کاربران

profile picture
هایده قائم

با مبلغ کمتری نسبت به بقیه جاها سم پاشی خونم اساسی انجام شد بسیار با اخلاق بودند همیاران

شرایط سمپاشی سوسک درشت و سم پاشی سوسک ریز کابینتی

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب سوسک انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی سوسک کل ساختمان اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی محیط نیاز به سمپاشی مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی سوسک تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

جهت سم پاشی از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس بر حسب متراژ محاسبه می گردد.

در صورت امکان تا 24 ساعت بعد از انجام سم پاشی کودکان و افراد سالخورده را از محل دور نگه دارید.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.

چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 390,000 الی 540,000 تومان
رفع نم ساختمان
رفع نم ساختمان
قیمت از 1,600,000 الی 3,000,000 تومان
تخلیه چاه
تخلیه چاه
قیمت از 3,500,000 الی 112,000,000 تومان
نظافت برج های مسکونی و اداری
نظافت برج های مسکونی و اداری
قیمت از 360,000 الی 920,000 تومان