سمپاشی رستوران

سمپاشی رستوران

از 1303 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی رستوران در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی رستوران به همراه محلول پاشی یا طعمه گذاری(متراژ زیر 50متر)

700,000 الی 1,000,000 تومان

قیمت سمپاشی رستوران به همراه محلول پاشی یا طعمه گذاری(متراژ 50تا 100متر)

900,000 الی 1,300,000 تومان

قیمت سمپاشی رستوران به همراه محلول پاشی یا طعمه گذاری(متراژ 100 متر به بالا)

1,400,000 الی 2,300,000 تومان

متوسط قیمت540,000 تومانکمینه قیمت540,000 تومانبیشینه قیمت540,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی رستوران خواهید خواند

 • سمپاشی رستوران ها و مراکز تهیه غذا
 • سمپاشی رستوران چه مزایایی دارد؟
 • سمپاشی مراکز تهیه غذا و کترینگ چگونه انجام می شود؟
 • سمپاشی تضمینی رستوران به چه معناست؟
 • سمپاشی فست فود جهت مبارزه با کدام دسته از آفات انجام می شود؟
 • روش سمپاشی رستوران
 • بهترین زمان انجام سم پاشی رستوران چه موقع است؟
 • بهترین شرکت سمپاشی رستوران چه ویژگی هایی باید دارا باشد؟
 • هزینه سمپاشی رستوران چقدر است؟
 • در خدمات سمپاشی رستوران هوم سرویز چه خدماتی ارائه می شود؟
 • نحوه درخواست خدمات سمپاشی رستوران در هوم سرویز چگونه است؟

سمپاشی رستوران ها و مراکز تهیه غذا

مهم ترین نکته برایصاحبان رستوران و فست فود ها رعایت استانداردهای بهداشتی است. وجود آفاتی مانندسوسک ریز آلمانی، سوسک فاضلاب، مگس و سایر حشرات از موارد آزاردهنده ای هستند کهبه واسطه سمپاشی رستوران از بین خواهند رفت. آشپرخانه رستورانها برای جانوران موذی و حشرات به علت وجود مواد غذایی محل ایده آلی محسوب میشود. عملیات سمپاشی فست فود و کترینگ تنها راه حل یا به بیاندیگر موثرترین راه برای از بین بردن موجودات موذی در آشپزخانه رستوران ها، فستفودها و مراکز تهیه غذا است. شاید سوالاتی در ارتباط با قیمت سمپاشیرستوران برایتان مطرح شود. در ادامه با ما همراه شوید تا عوامل تاثیرگذاربر هزینه سمپاشی رستوران و راهکارهای سمپاشی فست فود راشرح دهیم.

سمپاشی رستوران چه مزایایی دارد؟

اولین مزیت از بینبردن خود جانوران موذی است که ممکن است مشاهده هر گونه از آنها اعتبار و شهرترستوران را خدشه دار کند. اما مورد بعدی، جلوگیری از تکثیر آلودگی در رستوران است.در واقع این جانوران با تردد در بین مواد غذایی و البته محیط های آلوده مانندسرویس های بهداشتی انواع بیماری را به انسان انتقال می دهند. از این رو باید سرویسهای بهداشتی به طور ممتد سمپاشی شده و کاملا ضدعفونی محیط انجام شود.

در کنار این خدماتسمپاشی محل کار باید انجام نظافت دوره ای و منظم نیز موجب می شوند کهاین محیط ها همیشه سالم و بدون آفات باقی بمانند.

سمپاشی مراکز تهیه غذا و کترینگ چگونه انجام می شود؟

یکی از شایع ترینانواع آفات که در رستوران ها و فست فودها و سایر مغازه های مواد غذایی وجود دارند،سوسک های ریز آلمانی است. این سوسک ها از داخل بسته های مواد غذایی بهرستوران ها راه پیدا می کنند و در شرایط ایده آل در این مراکز به راحتی زاد و ولدمی کنند. سرعت بالای زاد و ولد به حدی است که شما بعد از گذشت حدودا دو ماه بافاجعه فاصله چندانی ندارید. این نوع سوسک ها در تمام درزها نفوذ می کنند و لانه میکنند. از این رو هر گونه اقدامی به جز سمپاشی فست فود، مثمرثمر نیست. زیراکهاینها در تمام منافذ تخم ریزی کرده اند و رفع این آفات رستورانی با سایر روش هالارو این سوسک ها را از بین نخواهد برد و مجددا تکثیر می شوند.

سمپاشی تضمینی رستوران به چه معناست؟

بسیاری از افراد وشرکت ها با شعار سمپاشی تضمینی رستوران این خدمات را ارائه می دهند. البتهکه ما منکر سم های موثر در این زمینه نمی شویم. اما صادقانه بخواهیم درباره اینموضوع اظهار نظر کنیم زمانی سمپاشی تضمینی رستوران موثر واقع می شود، کهاولا این خدمات به صورت مستمر و در بازه های زمانی مشخص انجام شود. همچنین به طورممتد متخصصین مربوطه تمام قسمت ها را بررسی نموده و سطح بهداشت این مراکز مشخصشود. مورد بعدی اینکه تمام اقدامات لازم در زمینه رعایت موارد بهداشتی به طور موثرانجام شوند. این مواقع می توان انتظار داشت که سمپاشی تضمینی رستوران انجام شده وبدون برگشت خواهد بود.

سمپاشی فست فود جهت مبارزه با کدام دسته از آفات انجام می شود؟

انواع آفات موجبانتقال بیماری های خطرناک گوارشی و میکروبی می شوند. سمپاشی فستفود تنها راه مقابله با این حشرات موذی است. البته باید اقرار کنیم که حشراتمتاسفانه بسیار مقاوم و جان سخت هستند از این رو ریشه کن کردن آنها کار آسانی نیستو تنها می توان با سمپاشی رستوران حشرات از تکثیر بالای آنها جلوگیریکرد. به خاطر داشته باشید که استفاده از سم های غیر استاندارد تنها موجب مقاوم ترشدن نسل بعدی حشرات می شود. پس با اطلاعات کافی و استفاده از سم های موثر اقدامبه سم پاشی رستوران نمایید.

· سمپاشی سوسکرستوران

بیشتر رستوران هامتاسفانه از وجود سوسک رنج می برند. این آفات در بسته های مواد غذایی و آب معدنیبه محل مورد نظر وارد می شوند و با تخم ریزی در گوشه کنارهای رستوران محیط راآلوده می کنند. استفاده از سموم غیر استاندارد نه تنها کارایی ندارد بلکه اینجانوران را قوی تر می کنند. به همین دلیل برای از بین بردن سوسک رستورانتنها راه سمپاشی رستوران است. استفاده از سموم استاندارد موجب می شود کهاین سموم مسمومیتی برای افراد یا مواد غذایی در پی نداشته باشد. همچنین نیازی بهتعطیلی رستوران نیست. ترتیب کار به این صورت است که برای سمپاشی سوسک رستوران،اقدام به طعمه گذاری در تمام محل هایی می شود که ممکن است این حشرات موذی لانه گزینیکرده باشند. این سموم دارای خاصیت هایی هستند که مورد علاقه این جانوران هستند. بهاین ترتیب این حشرات به طعمه ها جذب می شوند و با مصرف سموم به طور کل از بینخواهند رفت. همچنین این سموم به مدت طولانی در محل باقی می مانند به ترتیبی که اگرباز هم گونه هایی از آنها وارد محیط شوند با مصرف طعمه ها به طور کل از بین خواهندرفت و محیط هیچ گاه دوباره مورد شیوع آنها قرار نمی گیرد.

· سمپاشی مگسرستورانی

مشکل مگس در رستورانها و مراکز تهیه مواد غذایی از مواردی است که ارتباط مستقیمی با بازدهی رستوراندارد و می تواند نتایج منفی مشهودی بر کسب و کارهای مرتبط با مواد غذایی داشتهباشد. البته راهکارهای مبارزه با مگس رستوران بسیار متنوع هستند. استفاده از تلههای چسبی و حشره کش های چسبی و یا استفاده از لامپ ها الکتریکی راهکارهای موثر تریبرای مبازه و سمپاشی آفات رستورانی مانند مگس و پشه ها هستند.

· سمپاشی موشرستوران

هیچ چیزی عذاب آورتراز دیدن موش در محل های تهیه غذا و رستوران ها نیست. معمولا مکان هایی که بهداشتپایینی دارند محل مناسبی برای تکثیر موش ها هستند. برای از بین بردن این آفاتبایستی طعمه گذاری انجام شود. مورد دیگر برای سمپاشی فست فود برایمبارزه با جانوران موذی مانند موش استفاده از تله چسبی و مکانیکی است. شناساییجونده باید به درستی انجام شود تا طعمه گذاری موش صحیح انجام شود و بتوانددر مدت زمان کوتاه این نوع از جانوران موذی را به کل نابود کند.

روش سمپاشی رستوران

رستوران ها و یا بهطور کل هر مرکز تولید کننده ی مواد غذایی بسیار آسیب پذیر هستند. این آسیب پذیریبه علت امکان ایجاد مسمومیت در مواد غذایی است. همچنین هر گونه حمله آفات به موادغذایی رزومه و اعتبار این مراکز را از بین خواهد برد و موجب ضررهای بالا می شود.در نتیجه در قدم اول باید بهداشت به بهترین روش ممکن رعایت شود و برای محکمکاری سمپاشی رستوران باید به صورت دوره ای و مستمر در موعدهای زمانیمشخص انجام شود.

 • در مرحلهاول باید به صورت حضوری محل مورد نظر بررسی شود این بازدید جهت شناسایی نوع آفات وحجم آفات می باشد.
 • سپس ارائهپیشنهادات جهت رفع ایرادات و رفع نواقص بهداشتی که موجب بروز آلودگی شده اند.
 • در مرحلهبعدی بر اساس میزان آلودگی باید برنامه های سمپاشی رستوران به صورت دوره ای تعیینشود تا بیشترین کارایی را داشته باشد و برگشت نداشته باشند.
 • بازدیدهای دوره ای از محل برای اطمینان از عدم برگشت و همچنین اقدامات لازم جهت انجاملکه گیری های به جا مانده باید انجام شود.

بهترین زمان انجام سم پاشی رستوران چه موقع است؟

نمی توان زمانی را بهعنوان بهترین زمان سم پاشی رستوران معرفی کرد. هر موقع که شما هر نوع حشره ای دررستوران مشاهده کرده اید باید با شرکت سمپاشی رستوران تماس بگیرید. احمالکاری در انجام اینکار ممکن است به از بین رفتن کار و کسب شما منتهی شود.

از این رو تنها بایدبا بهترین شرکت سمپاشی رستوران تماس بگیرید و حتی در مواردی باید هر چند ماه یکباربرای اطمینان خاطر تمام محیط رستوران را سمپاشی و ضدعفونی کنید تا از هر گونه رشدو تکثیر هر نوع حشره و جانور موذی خودداری کنید. باز هم تاکید می کنیم اگر نسبت بهمحبوبیت و شهرت خود اهمیت قائل هستید، سریعا سمپاشی رستوران را در لیست مواردی کهباید انجام دهید قرار دهید!

بهترین شرکت سمپاشی رستوران چه ویژگی هایی باید دارا باشد؟

سمپاشی تضمینیرستوران و فست فود ها جهت ریشه کن کردن حشرات و جانوران موذی باید شامل یکبرنامه مدون کامل باشد. تنها استفاده بی رویه از سموم بسیار قوی راه مبارزه با اینآفات نیست. زیرا که این اقدامات موجب آلوده شدن مواد غذایی به سموم و ایجادمسمومیت های شدید می شود و ممکن است مشکلات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. بههمیت علت کمک از شرکت سمپاشی رستوران که دارای مجوز از وزارتبهداشت هستند بهترین راهکار است. زیرا این شرکت ها با استفاده از سموم تاییدشده وزارت بهداشت اقدام به سم پاشی فست فود و رستوران ها می نمایندو با بررسی دوره ای بر روند کار نظارت کامل دارند.

متخصصین شرکتسمپاشی رستوران هوم سرویز با آگاهی کامل از انواع سموم و حشره شناسی بهترین وکم خطرترین سموم را برای این اماکن پیشنهاد می کنند که در عین کارایی سریع، کمترینآسیبی به مواد غذایی در پی نداشته باشد.

هزینه سمپاشی رستوران چقدر است؟

هزینه سمپاشیرستوران به موارد زیادی بستگی دارد. برای تعیین قیمت سمپاشی رستوران المانهای متعددی بررسی شده و قیمت نهایی اعلام می شود که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم

· نوع مکان ومتراژ فضا

مواردی مانند متراژفضا و نوع فضا همه بر قیمت سمپاشی رستوران تاثیرگذار است. طبعا هرچه محیط بزرگتر باشد به سم بیشتر و مدت زمان بیشتری برای سم پاشی رستوران نیاز استو همین موضوع قیمت سم پاشی رستوران را بالا می برد.

· نوع سم مورداستفاده

مورد بعدی نوعسم است. برای از بین بردن هر کدام از جانوران موذی به نوع خاصی از سم نیاز است کهاین مورد نیز بر هزینه سمپاشی رستوران تاثیر می گذارد. همچنین تعداددفعات سمپاشی رستوران که باید تکرار شود مورد بعدی است که بر قیمت سمپاشیرستوران تاثیر دارد.

· نوع آفات

نوع آلودگی نحوهسمپاشی رستوران را تغییر می دهد. در صورتی که چندین نوع آلودگی در محیط باشد نیازبه چند نوع سم و انجام روش های مختلف مبارزه با آفات است، که این ها هزینه سمپاشیرستوران را بالا خواهند برد.

در خدمات سمپاشی رستوران هوم سرویز چه خدماتی ارائه می شود؟

 • سمپاشیکترینگ
 • سمپاشیآشپزخانه رستوران
 • سمپاشینانوایی
 • سمپاشیقصابی
 • سمپاشیفست فود
 • سمپاشیموش
 • سمپاشیمورچه
 • سمپاشیسوسک ریز آلمانی و ...

نحوه درخواست خدمات سمپاشی رستوران در هوم سرویز چگونه است؟

در صورتی که بهدنبال سمپاشی رستوران هستید، باید از گروهی متخصص در این زمینه کمکبخواهید. شرکت سمپاشی رستوران هوم سرویز آماده ارائه انواعخدمات سمپاشی فست فود، رستوران ها و مراکز تهیه غذا با بهترین سموم تایید شدهوزارت بهداشت هستند. برای انجام سمپاشی فوری رستوران تنها کافیست بهصورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید. با پاسخ به چند ساعت و درجشماره تماس و آدر نزدیک ترین متخصصین با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را دراختیارتان قرار خواهند داد. سپس در صورت رضایت در روز و ساعت مد نظر جهت ارائهخدمات در محل حضور پیدا خواهند نمود.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی رستوران و همچنین ارایه خدمات سمپاشی رستوران نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی بیمارستان , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل , سمپاشی سوسک ریز کابینت, سمپاشی موش خانگی, سمپاشی خانه برای ساس, سمپاشی شپش خانه, سمپاشی خانه برای مورچه, سمپاشی کنه کبوتری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی رستوران

سمپاشی رستوران

سمپاشی فست فود

سمپاشی آشپزخانه مراکز تهیه غذا

سمپاشی کترینگ ها با استفاده از سموم استاندارد

خدمات سمپاشی فوری رستوران ها

سمپاشی سوسک، موش، ساس و سایر حشرات و جانوران موذی

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

شرایط سمپاشی رستوران، فست فودها و سمپاشی کترینگ ها

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی کل محوطه رستوران اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی رستوران محیط نیاز به سمپاشی مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

عمدتا سمپاشی ساس به صورت دو مرحله ای انجام می شود.

جهت سم پاشی رستوران از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس به صورت متری محاسبه می گردد.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.​

چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

شارژ کپسول آتش نشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 1,460,000 الی 1,912,000 تومان
نصب شیشه سکوریت
نصب شیشه سکوریت
قیمت از 500,000 الی 800,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 1,800,000 الی 7,150,000 تومان
کناف کاری
کناف کاری
قیمت از 1,200,000 الی 2,000,000 تومان