سمپاشی رستوران

سمپاشی رستوران

از 1303 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی رستوران در زمستان 1401 چقدر است؟

قیمت سمپاشی رستوران به همراه محلول پاشی یا طعمه گذاری(متراژ زیر 50متر)

700,000 الی 1,000,000 تومان

قیمت سمپاشی رستوران به همراه محلول پاشی یا طعمه گذاری(متراژ 50تا 100متر)

900,000 الی 1,300,000 تومان

قیمت سمپاشی رستوران به همراه محلول پاشی یا طعمه گذاری(متراژ 100 متر به بالا)

1,400,000 الی 2,300,000 تومان

متوسط قیمت600,000 تومانکمینه قیمت600,000 تومانبیشینه قیمت600,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی رستوران خواهید خواند

 • سمپاشی رستوران و فست فود
 • سمپاشی مراکز تهیه غذا و کترینگ ها بهترین راه مقابله با انواع آفات
 • سمپاشی فست فود با انواع سموم بهداشتی و استاندارد
 • سمپاشی مگس رستورانی
 • سمپاشی موش رستوران
 • روش سمپاشی رستوران
 • شرکت سمپاشی رستوران، فست فود و کترینگ ها
 • هزینه سمپاشی رستوران چقدر است؟
 • سمپاش رستوران را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

سمپاشی رستوران و فست فود

مهم ترین نکته برایصاحبان رستوران و فست فود ها رعایت استانداردهای بهداشتی است. وجود آفاتی مانندسوسک ریز آلمانی، سوسک فاضلاب، مگس و سایر حشرات از موارد آزاردهنده ای هستند کهبه واسطه سمپاشی رستوران از بین خواهند رفت. آشپرخانه رستورانها برای جانوران موذی و حشرات به علت وجود مواد غذایی محل ایده آلی محسوب میشود. عملیات سمپاشی فست فود و کترینگ تنها راه حل یا به بیان دیگر موثرترینراه برای از بین بردن موجودات موذی در آشپزخانه رستوران ها، فست فودها و مراکزتهیه غذا است. شاید سوالاتی در ارتباط با قیمت سمپاشی رستوران برایتان مطرحشود. در ادامه با ما همراه شوید تا عوامل تاثیرگذار بر هزینه سمپاشی رستورانو راهکارهای سمپاشی فست فود را شرح دهیم.

سمپاشی مراکز تهیه غذا و کترینگ ها بهترین راه مقابله با انواع آفات

یکی از شایع ترین انواعآفات که در رستوران ها و فست فودها و سایر مغازه های مواد غذایی وجود دارند، سوسکهای ریز آلمانی است. این سوسک ها از داخل بسته های مواد غذایی به رستوران ها راهپیدا می کنند و در شرایط ایده آل در این مراکز به راحتی زاد و ولد می کنند. سرعتبالای زاد و ولد به حدی است که شما بعد از گذشت حدودا دو ماه با فاجعه فاصلهچندانی ندارید. این نوع سوسک ها در تمام درزها نفوذ می کنند و لانه می کنند. ازاین رو هر گونه اقدامی به جز سمپاشی فست فود، مثمرثمر نیست. زیراکه اینها درتمام منافذ تخم ریزی کرده اند و رفع این آفات رستورانی با سایر روش ها لارو اینسوسک ها را از بین نخواهد برد و مجددا تکثیر می شوند.

سمپاشی فست فود با انواع سموم بهداشتی و استاندارد

انواع آفات موجبانتقال بیماری های خطرناک گوارشی و میکروبی می شوند. سمپاشی فست فود تنهاراه مقابله با این حشرات موذی است. البته باید اقرار کنیم که حشرات متاسفانه بسیارمقاوم و جان سخت هستند از این رو ریشه کن کردن آنها کار آسانی نیست و تنها می توانبا سمپاشی رستوران حشرات از تکثیر بالای آنها جلوگیری کرد. بهخاطر داشته باشید که استفاده از سم های غیر استاندارد تنها موجب مقاوم تر شدن نسلبعدی حشرات می شود. پس با اطلاعات کافی و استفاده از سم های موثر اقدام به سمپاشی رستوران نمایید.

سمپاشی مگس رستورانی

مشکل مگس در رستورانها و مراکز تهیه مواد غذایی از مواردی است که ارتباط مستقیمی با بازدهی رستوراندارد و می تواند نتایج منفی مشهودی بر کسب و کارهای مرتبط با مواد غذایی داشتهباشد. البته راهکارهای مبارزه با مگس رستوران بسیار متنوع هستند. استفاده از تلههای چسبی و حشره کش های چسبی و یا استفاده از لامپ ها الکتریکی راهکارهای موثر تریبرای مبازه و سمپاشی آفات رستورانی مانند مگس و پشه ها هستند.

سمپاشی موش رستوران

هیچ چیزی عذاب آورتراز دیدن موش در محل های تهیه غذا و رستوران ها نیست. معمولا مکان هایی که بهداشتپایینی دارند محل مناسبی برای تکثیر موش ها هستند. برای از بین بردن این آفاتبایستی طعمه گذاری انجام شود. مورد دیگر برای سمپاشی فست فود برایمبارزه با جانوران موذی مانند موش استفاده از تله چسبی و مکانیکی است. شناساییجونده باید به درستی انجام شود تا طعمه صحیح کارگزاری شود و بتواند در مدت زمانکوتاه این نوع از جانوران موذی را به کل نابود کند.

روش سمپاشی رستوران

رستوران ها و یا بهطور کل هر مرکز تولید کننده ی مواد غذایی بسیار آسیب پذیر هستند. این آسیب پذیریبه علت امکان ایجاد مسمومیت در مواد غذایی است. همچنین هر گونه حمله آفات به موادغذایی رزومه و اعتبار این مراکز را از بین خواهد برد و موجب ضررهای بالا می شود.در نتیجه در قدم اول باید بهداشت به بهترین روش ممکن رعایت شود و برای محکمکاری سمپاشی رستوران باید به صورت دوره ای و مستمر در موعدهایزمانی مشخص انجام شود.

 • در مرحلهاول باید به صورت حضوری محل مورد نظر بررسی شود این بازدید جهت شناسایی نوع آفات وحجم آفات می باشد.
 • سپس ارائهپیشنهادات جهت رفع ایرادات و رفع نواقص بهداشتی که موجب بروز آلودگی شده اند.
 • در مرحلهبعدی بر اساس میزان آلودگی باید برنامه های سمپاشی رستوران به صورت دوره ای تعیینشود تا بیشترین کارایی را داشته باشد و برگشت نداشته باشند.
 • بازدیدهای دوره ای از محل برای اطمینان از عدم برگشت و همچنین اقدامات لازم جهت انجاملکه گیری های به جا مانده باید انجام شود.

شرکت سمپاشی رستوران، فست فود و کترینگ ها

سمپاشی تضمینیرستوران وفست فود ها جهت ریشه کن کردن حشرات و جانوران موذی باید شامل یک برنامه مدون کاملباشد. تنها استفاده بی رویه از سموم بسیار قوی راه مبارزه با این آفات نیست. زیراکه این اقدامات موجب آلوده شدن مواد غذایی به سموم و ایجاد مسمومیت های شدید میشود و ممکن است مشکلات جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد. به همیت علت کمکاز شرکت سمپاشی رستوران که دارای مجوز از وزارت بهداشتهستند بهترین راهکار است. زیرا این شرکت ها با استفاده از سموم تایید شده وزارتبهداشت اقدام به سم پاشی فست فود و رستوران ها می نمایند و بابررسی دوره ای بر روند کار نظارت کامل دارند.

متخصصین شرکتسمپاشی رستوران هوم سرویز با آگاهی کامل از انواع سموم و حشره شناسی بهترین وکم خطرترین سموم را برای این اماکن پیشنهاد می کنند که در عین کارایی سریع، کمترینآسیبی به مواد غذایی در پی نداشته باشد.

هزینه سمپاشی رستوران چقدر است؟

هزینه سمپاشی رستوران به موارد زیادی بستگی دارد. مواردیمانند متراژ فضا و نوع فضا همه بر قیمت سمپاشی رستوران تاثیرگذاراست. مورد بعدی نوع سم است. برای از بین بردن هر کدام از جانوران موذیبه نوع خاصی از سم نیاز است که این مورد نیز بر هزینه سمپاشی رستوران تاثیرمی گذارد. همچنین تعداد دفعات سمپاشی رستوران که باید تکرار شود مورد بعدی است کهبر قیمت سمپاشی رستوران تاثیر دارد.

سایر عوامل تاثیرگذاربر قیمت سمپاشی رستوران، می‌توان به نوع آلودگی، نوع موجودات و حشراتموذی، مدت زمان آلودگی، نوع مواد غذایی و فعالیت واحد نیز اشاره کرد.

به طور مثال هزینهسمپاشی نانوایی با هزینه سمپاشی قصابی با هزینه سمپاشیآشپزخانه رستوران متفاوت است. این موارد باید به طور حضوری بررسی شوند.

سمپاش رستوران را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورتی که بهدنبال سمپاشی رستوران نیاز دارید باید از گروهی متخصصدر این زمینه کمک بخواهید. شرکت سمپاشی رستوران هوم سرویز آماده ارائهانواع خدمات سمپاشی فست فود، رستوران ها و مراکز تهیه غذا با بهترین سمومتایید شده وزارت بهداشت هستند. برای دریافت سمپاشی فوری رستوران تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست کنید تا متخصصین ما جهتمشاوره و ارائه اطلاعات تکمیلی با شما تماس بگیرند و در کمترین زمان ممکن در محلمورد نظر حاضر شوند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی رستوران و همچنین ارایه خدمات سمپاشی رستوران نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی بیمارستان , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی رستوران

سمپاشی رستوران

سمپاشی فست فود

سمپاشی آشپزخانه مراکز تهیه غذا

سمپاشی کترینگ ها با استفاده از سموم استاندارد

خدمات سمپاشی فوری رستوران ها

سمپاشی سوسک، موش، ساس و سایر حشرات و جانوران موذی

نظرات کاربران

profile picture
فاطمه ارقبایی

فوق العاده بودند حتما دفعات بعد میخوام شخص ایشون تشریف بیاورند

profile picture
یوسف قهرمان زاده

عالی عالییی بودن هم اخلاقش خوب بود هم کارش درست بود

profile picture
مهسا نظری

ایشون عالی بودند. بهترین فردی که میتونست اعزام شه واسم فرستادن و مشتری ثابت شدم ممنونم

profile picture
سحر جلالوند

عالی بود با مواد مناسب کار را انجام دادند چیزی بود که میخواستم

شرایط سمپاشی رستوران، فست فودها و سمپاشی کترینگ ها

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی کل محوطه رستوران اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی رستوران محیط نیاز به سمپاشی مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

عمدتا سمپاشی ساس به صورت دو مرحله ای انجام می شود.

جهت سم پاشی رستوران از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس به صورت متری محاسبه می گردد.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.​

چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

شارژ کپسول آتش نشانی
شارژ کپسول آتش نشانی
قیمت از 50,000 الی 100,000 تومان
نصب شیشه سکوریت
نصب شیشه سکوریت
قیمت از 700,000 الی 2,500,000 تومان
نصب دوربین مدار بسته
نصب دوربین مدار بسته
قیمت از 300,000 الی 600,000 تومان
کناف کاری
کناف کاری
قیمت از 3,000,000 الی 4,900,000 تومان