سمپاشی بیمارستان

سمپاشی بیمارستان

از 1304 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی بیمارستان در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی بخش تاسیسات بیمارستان ها

توافقی

قیمت سمپاشی بیمارستان به صورت دوره ای

توافقی

متوسط قیمت0 تومانکمینه قیمت0 تومانبیشینه قیمت0 تومان

آنچه درباره سمپاشی بیمارستان خواهید خواند

 • سمپاشی بیمارستان و مراکز درمانی
 • خدمات سمپاشی بیمارستان توسط چه کسانی باید انجام شوند؟
 • در سمپاشی کلینیک کدام نوع از جانوران از بین می روند؟
 • در سمپاشی آزمایشگاه و بیمارستان از چه سمومی استفاده می شود؟
 • نحوه سمپاشی بیمارستان چگونه است؟
 • قبل از سم پاشی بیمارستان چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • در سمپاشی درمانگاه و آزمایشگاه ها به چه مواردی باید توجه شود؟
 • قیمت سمپاشی بیمارستان چقدر است؟
 • سمپاشی بیمارستان را به شرکت سمپاشی بیمارستان هوم سرویز بسپارید
 • نحوه ثبت درخواست در شرکت سمپاشی بیمارستان هوم سرویز چگونه است؟

سمپاشی بیمارستان و مراکز درمانی

نفوذ آفات، حشرات وجانوران موذی در بیمارستان ها موجب بروز معضلات جدی و خطرناک برای بیماران و کادردرمان خواهد شد. زیراکه تکثیر حشرات و جانوران موذی موجب انتقال عفونت های شدید دراین مراکز خواهند شد. سمپاشی بیمارستان از آن جهت اهمیت دارد که افرادی کهاغلب به این مکان ها مراجعه می کنند، سیستم ایمنی ضعیفی دارند و سریعا بیمار میشوند. در بسیاری از موارد نظافت به تنهایی چاره ی کار نیست و باید از سمپاشیبیمارستان و مرکز درمانی برای ریشه کنی آفات و کنترل آلودگی استفادهشود.

سم پاشی بیمارستان، سمپاشیآزمایشگاه، سمپاشی کلینیک و ... باید تحت برنامه منظم انجام شود.علاوه بر فضای داخلی باید محوطه بیرونی این مراکز نیز کاملا آفت زدایی شود تااقدامات انجام شده موثر واقع شوند. در ادامه به معرفی بهترین راهکار مبارزه باانواع آفات و عوامل موثر بر هزینه سمپاشی بیمارستان خواهیمپرداخت.

خدمات سمپاشی بیمارستان توسط چه کسانی باید انجام شوند؟

همانطور که بیانکردیم سمپاشی مراکز درمانی مانند سمپاشی کلینیک، سمپاشی آزمایشگاه و غیرهاز اهمیت بیشتری برخوردار است. زیرا افرادی که در این محیط ها رفت و آمد دارنداغلب بیمار بوده و بدن ضعیف تری دارند. از این رو نوع سم مورد استفاده در سمپاشیبیمارستان نباید خطری برای این افراد در پی داشته باشد. به همین دلیل کلیه خدماتسمپاشی بیمارستان باید توسط افرادی ماهر و سموم استاندارد و دارای مجوز انجام شوندکه در کنار اثردهی بالا و سریع خطرات جانبی کمتری در پی داشته باشند.

سم پاشیبیمارستان ها باید توسط گروهی متخصص در این زمینه انجام شود.متخصصین سمپاش باید دانش کافی در زمینه انواع سم و حشره شناسی داشتهباشند و باید با توجه به نوع آفات بهترین و کم خطرترین سم را مورد استفاده قراردهند. کمک از شرکت سمپاشی بیمارستان که دارای مجوز لازم در اینزمینه نیستند ممکن است عوارض جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد، زیرا با بروزمسمومیت و آلرژی، جان بیماران و مراجعه کنندگان را به خطر می اندازند.

سمپاشیداروخانه و سمپاشی بیمارستان و مراکز درمانی باید در کمترین زمانممکن بیشترین تاثیر را در پی داشته باشد و باید بر اساس دستورالعمل سمپاشیبیمارستان اجرا شود. از این رو باید برای سمپاشی تضمینی بیمارستان استفادهاز سموم موثر، بدون بو و عوارض برای از بین بردن سوسک ریز، سوسک فاضلاب، ساس وموریانه، کک و غیره استفاده شود.

در سمپاشی کلینیک کدام نوع از جانوران از بین می روند؟

انواع حشرات وجانوران موذی ممکن است در مراکز درمانی شیوع پیدا کنند. حشراتی مانند پشه، مگس،کک، ساس، شپش، سوسک و جوندگان در گوشه کناره های مراکز درمانی لانه می کنند. اینجانوران موذی ناقل انواع بیماری و میکروب ها هستند از این رو باید سریعا برای ازبین بردن جانوران موذی اقدام به سمپاشی بیمارستان نمود. جالب است بدانیداقدامات خودسرانه و استفاده بی رویه از سم های خطرناک و قوی نه تنها موثر نیستندبلکه ممکن است موجب آسیب بیشتر به بیماران شوند. از این رو فرآیند سمپاشیدرمانگاه و سایر مراکز درمانی باید توسط گروهی متخصص در این زمینه انجام شودکه در زمان کوتاه بیشترین تاثیر را داشته باشند.

در سمپاشی آزمایشگاه و بیمارستان از چه سمومی استفاده می شود؟

حشرات عامل اصلیانتقال بیماری و میکروب ها هستند روش های مختلفی برای از بین بردن آفات در اینمراکز انجام می شود که موثر ترین آنها سمپاشی آزمایشگاه است. در ابتدا درصورت مشاهده هر نوع آفات باید با روش های بیولوژیکی لازم انجام شود. سپس تمام سموممورد استفاده در پروسه سمپاشی بیمارستان باید دارای مجوز لازم باشند و تاییدیه هایلازم را دار باشند. زیرا استفاده از سموم غیر استاندارد ممکن اثرات بسیار بدی بهدنبال داشته باشد.

نحوه سمپاشی بیمارستان چگونه است؟

این مکانها به علتشرایط ایده آلی که دارند محل مناسبی برای رشد و تکثیر جانوران موذی هستند به همینعلت انجام نظافتدوره ای بسیار اهمیت دارد. بعد از رعایت نظافتباید شرکت سمپاشی بیمارستان تمام قسمت ها را مورد بررسی قرار دهند. بهعلت مساحت بالای این مراکز، محل های زیادی ممکن است توسط جانوران موذی اشغال شدهباشد. به این ترتیب شناسایی محل اختفای حشرات و جانوران موذی کار چندان راحتی نیستو باید توسط تیم مجرب در این زمینه انجام شود و برنامه جامع برای از بین بردن لانهها ریخته شود.

به علت رفت و آمدزیاد افراد، همواره این مراکز در معرض شیوع این آفات قرار دارند از اینرو سمپاشی مراکز درمانی و سمپاشی درمانگاه باید به طور مستمر و دردوره های زمانی مشخص انجام شود. زیرا که به این صورت تمام قسمت ها دوبارهتوسط سمپاش بیمارستان بررسی می شود و در صورتی که در معرض دوباره لانهگزینی باشند در همان ابتدای کار به طور کامل از بین خواهند رفت. باید به خاطرداشته باشید هیچ گاه نباید سمپاشی بیمارستان را به مرحله آخر انتقال دادو در مراحل اولیه باید با گروهی متخصص در این زمینه مشورت های لازم صورت بگیرد.

قبل از سم پاشی بیمارستان چه اقداماتی باید انجام شود؟

 • قبل ازانجام سمپاشی بیمارستان باید اقدامات لازم در جهت جلوگیری از ورود این حشرات بهطور کامل بسته شوند.
 • در صورتیکه نیاز به سمپاشی آشپزخانه بیمارستان است باید کلیه مواد غذایی پوشانده یا ازمحیط خارج شوند.
 • بهتر استدر ابتدا محیط هایی که افراد بیمار و پرسنل در محل حضور ندارند سمپاشی شوند و سپسبه نوبت قسمت های دیگر در طی یک برنامه منظم سمپاشی شوند.

در سمپاشی درمانگاه و آزمایشگاه ها به چه مواردی باید توجه شود؟

تمام محیط های درمانیمانند درمانگاه ها، آزمایشگاه ها و غیره باید کاملا استریل و عاری از هر گونهحشرات و جانوران موذی باشند. سمپاشی درمانگاه و سمپاشیآزمایشگاه ها علاوه بر پاکسازی محیط برای از بین بردن باکتری و میکروبها و ضدعفونی کردن محیط نیز موثر هستند.

سمپاشی خود سرانهمراکز بهداشتی و درمانی ممکن است عوارضی مانند آلرژی را برای مراجعه کنندگان،بیماران و کادر درمان در پی داشته باشد، زیرا این مکان ها قابل تخلیه نیستند بایداز سمومی استفاده شود که نیاز به قرنطینه نداشته باشند و تایید شده وزارت بهداشتباشند. همچنین استفاده از سموم به صورت خودسرانه در بسیاری از موارد موجب قوی ترشدن نسل جانوران موذی می شود و از این رو ریشه کن کردن آنها تبدیل به پروسه زمانبر و هزینه برتری خواهد شد.

قیمت سمپاشی بیمارستان چقدر است؟

عوامل مختلفیبر هزینه سمپاشی بیمارستان تاثیر دارند. جهت تخمین هزینهسمپاشی بیمارستان متراژ فضا مطرح می شود. میزان آفت و نوع آفت موجود نیزتعیین کننده قیمت سمپاشی بیمارستان هستند. هر چه ابعاد فضا بیشترباشد دستمزد سمپاس بیمارستان نیز طبعا بیشتر می شود. البته جهت سمپاشیمساحت های زیاد مانند بیمارستان، قیمت نهایی به صورت متری محاسبه نمی شود و بهصورت قراردادی و توافقی تعیین می شود.

تعداد دفعات سمپاشیمورد دیگری است که در قیمت سمپاشی درمانگاه و سایر مراکزدرمانی تغییر ایجاد می کند. بعضی از آفات با یک بار سم پاشی یه طور کامل ازبین نمی روند و برای تاثیر بهتر باید مراحل سمپاشی بیمارستانی حداقلدوبار تکرار شوند.

سمپاشی بیمارستان را به شرکت سمپاشی بیمارستان هوم سرویز بسپارید

سمپاشی تضمینیبیمارستان جهتریشه کن کردن حشرات و جانوران موذی باید شامل یک برنامه مدون کامل باشد. تنهااستفاده بی رویه از سموم غیر بهداشتی و بسیار قوی راه مبارزه با آفات نیست.زیرا سمپاشی بیمارستانی غیر اصولی موجب آلوده شدن فضای بیمارستان بهسموم و ایجاد مسمومیت های شدید می شود و ممکن است مشکلات جبران ناپذیری در پیداشته باشد. به همین علت کمک از شرکت سمپاشی بیمارستان هوم سرویز کهدارای مجوز از وزارت بهداشت هستند بهترین راهکار است. زیرا این شرکت با استفاده ازسموم بی بو و تایید شده وزارت بهداشت اقدام به سم پاشی مراکز درمانی،داروخانه ها، آزمایشگاهها می نمایند و با بررسی دوره ای بر روند کار نظارت کاملدارند.

نحوه ثبت درخواست در شرکت سمپاشی بیمارستان هوم سرویز چگونه است؟

جهت مشاوره بامتخصصین ما و اطلاع دقیق از برنامه سمپاشی بیمارستان در هوم سرویز تنها کافیست بهصورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. با پاسخ به جند سوال و درجشماره تماس و آدرس، متخصصین ما باش ما تماس گرفته و توضیحات لازم را در ازتباط بانحوه انجام کار و هزینه سمپاشی بیمارستان در اختیارتان قرار خواهند داد. سپس درصورت توافق در کمترین زمان ممکن جهت بررسی فضا و ارائه راهکارهای موثر در محل حضورپیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی بیمارستان و همچنین ارایه خدمات سمپاشی بیمارستان نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی رستوران , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل , سمپاشی سوسک ریز کابینت, سمپاشی موش خانگی, سمپاشی خانه برای ساس, سمپاشی شپش خانه, سمپاشی خانه برای مورچه, سمپاشی کنه کبوتری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی بیمارستان

سمپاشی بیمارستان

سمپاشی مراکز درمانی

سمپاشی آزمایشگاه

سمپاشی کلینیک های درمانی

سمپاشی داروخانه

سمپاشی مطب و ...

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط سمپاشی کلینیک، آزمایشگاه و درمانگاه ها با سموم استاندارد

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی کل محوطه بیمارستان اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی محیط نیاز به سمپاشی بیمارستان مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

عمدتا سمپاشی ساس به صورت دو مرحله ای انجام می شود.

جهت سم پاشی از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس به صورت متری محاسبه می گردد.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.​

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

تعمیر صندلی اداری و آرایشگاهی
تعمیر صندلی اداری و آرایشگاهی
قیمت از 450,000 الی 2,500,000 تومان
نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان
نقاشی راه پله و پارکینگ ساختمان
قیمت از 6,800,000 الی 6,800,000 تومان
نصب و تعمیر ژنراتور و برق اضطراری
نصب و تعمیر ژنراتور و برق اضطراری
در حال بروزرسانی قیمت
توری پنجره
توری پنجره
قیمت از 600,000 الی 3,000,000 تومان