سمپاشی مورچه

سمپاشی مورچه

از 1438 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی مورچه در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی مورچه(متراژ کمتر از 100 متر)

500,000 الی 600,000 تومان

قیمت سمپاشی مورچه(متراژ بین100 تا 300 متر)

600,000 الی 700,000 تومان

متوسط قیمت800,000 تومانکمینه قیمت800,000 تومانبیشینه قیمت800,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی مورچه خواهید خواند

 • بهترین روش از بین بردن مورچه چیست؟
 • سمپاشی مورچه چگونه انجام می شود؟
 • انواع مورچه
 • بهترین سم برای از بین بردن مورچه چیست؟
 • جهت از بین بردن مورچه در خانه چه باید کرد؟
 • پس از سمپاشی مورچه چه اقداماتی باید انجام شود؟
 • هزینه سمپاشی مورچه چقدر است؟
 • طریقه ثبت درخواست سمپاشی مورچه در هوم سرویز چگونه است؟

بهترین روش از بین بردن مورچه چیست؟

مورچه یا مورموجوداتی هستند که همه ما با آنها آشنایی داریم و در ظاهر بسیار بی آزارند. امااگر بد شانس باشید و با کلونی مورچه ها سروکار داشته باشید، قطعا به دردسر افتادهاید. این موقع است که باید به دنبال بهترین سم مورچه باشید. اگر به موقع برای سمپاشیمورچه دست به کار نشوید وخامت اوضاع به جایی می رسد که این حشرات به ظاهر بیآزار در هر غذایی با شما شریک می شوند و هر جایی را نگاه کنید دسته ای از مورها رامی بینید و این موضوع بسیار آزاردهنده خواهد شد. طول عمر مورچه ها بالاست و مورچههای کارگر در حدود 7 سال و ملکه عمری حدود 15 سال دارد. پس راهکارهای سنتی چندانپاسخگو نیست و به فکر راه حل های موثر باشید تا مجبور نشوید کنار این حشرات موذیپیر شوید!!

مورد دیگر آلودگیغذایی است که این حشرات موجب آن می شوند. زیرا مورچه ها باکتری هایی روی بدنشاندارند و از آنجایی که در هر قسمتی نگاه کنید آنها را می بینید. به همین راحتیآلودگی را در محل زندگی شما پخش می کنند. همچنین گزش مورچه در مواردی موجب بروزآلرژی یا حساسیت های شدید می شود.

مورچه ها حشراتیبسیار اجتماعی هستند و گونه های متعددی دارند. این حشرات حس بویایی قوی دارند و هرگونه مواد غذایی را سریعا شناسایی می کنند و به آن حمله ور می شوند. این حشرات درهمه مکان ها حضور دارند و این نشان دهنده ی این موضوع است که با هر شرایطی خوشانرا وقف می دهند و بسیار جان سخت هستند. افزایش جمعیت این حشرات هر خانواده ای رابا مشکل مواجه می کند. زیرا جمعیت زیاد آنها موجب می شود که سوراخ هایی دردیوارها، درها و یا حتی در زیر موزاییک ها ایجاد کنند. تنها راه مبارزه با مورچهدر خانه استفاده از سم مورچه و سمپاشی مورچه است. در ادامه به معرفی انواع مورچه وراهکار از بین بردن مورچه در خانه می پردازیم.

سمپاشی مورچه چگونه انجام می شود؟

سمپاشی مورچه کارچندان راحتی نیست. زیرا کلونی مورچه ها بسیار وسیع هستند. از این رو برای از بینبردن مورچه خانه تنها استفاده از سم مورچه کفایت نمی کند. بلکه سمپاشی مورچه باروش های صحیح و کمک گرفتن از شرکت سمپاشی معتبر موجب ریشه کنی کامل مورچه ها خواهدشد. برای انجام سم پاشی مورچه باید ابتدا نوع مورچه مشخص شود و سپس سم مناسب ریختهشود.

انواع مورچه

از لحاظ ظاهری همه یگونه های مورچه ها بسیار شبیه هم هستند و بدنی نازک و باریک دارند. مورچهآرژانتینی ، مورچه بزرگ ، مورچه دیوانهکارائیبی، مورچه نجار، مورچه زرد، مورچه آتشی، مورچه بودار خانگی، مورچه مصری،مورچه قرمز و مورچه های پا سفید تعدادی از هزاران گونه متعدد این حشرات هستند کهدر فضاهایی مختلف دیده می شوند. اما به طور کل آن چیزی که بیشتر افراد با آندرگیرند مورچه های کارگر هستند. در ادامه به معرفی انواع مورچه های رایج در خانهمی پردازیم.

· سمپاشی مورچهریز

مورچه سیاه خانگی از رایج ترین حشرات خانگی است که جهتتامین آب، نشاسته و شکر به محل زندگی افراد وارد می شوند و کلونی های بسیار وسیعیتشکیل می شود. حتی در بعضی از موارد این حشرات در حمام و دستشویی ها لانه گزینی میکنند و برای تامین مواد غذایی در سایر قسمت های خانه می گردند. به این ترتیبآلودگی را در سراسر خانه پخش می کنند. سمپاشی مورچه ریز نسبت به گونه هایدیگر راحت تر است. اما استفاده از سم مورچه غیر استاندارد و حشره کش های بازاری دربسیاری از موارد کارساز نیست. زیرا محیط را بیشتر آلوده می کنند و موجب قوی تر شدنآنها می شود. اما با سمپاشی مورچه ریز به صورت اصولی می توان بهترین روشبرای از بین بردن مورچه را به کار برد.

· سمپاشی مورچه بالدار

به طور کل مورچه هابدون بال هستند. از نظر ظاهری شبیه به مورچه های ساده می باشند که در فصل های گرمسال بیشتر دیده می شوند. مورچه های بالدار دارای کمر بسیار باریکی هستند که شایددو قسمتی به نظر برسند و بالهای نیمه انتهایی آنها بسیار کوچک می باشد. پس از بالغشدن و جفتگیری بال های آنها می افتد و به دنبال محلی ثابت برای تشکیل کنونی خودهستند. متاسفانه این گونه نسبت به سم مورچه مقاوم بوده اند و از بین بردن مورچهبالدار سخت تر است و برای از بین بردن مورچه بالدار نیاز به سمپاشی مورچه بالدار میباشد.

· سمپاشی مورچهنجار

انجام این کار نسبتبه مبارزه با مورچه های دیگر تخصصی تر است. زیرا همانطور که از نامگذاری این حشراتمشخص است در داخل چوب های مرطوب زندگی می کنند و با لانه گذاری ها موجب از بینرفتن استحکام چوب می شوند. برای سمپاشی مورچه نجار باید متخصصین محل را بهخوبی بررسی نموده و کلونی ها را شناسایی نموده و سپس سمپاشی تضمینی مورچهرا انجام دهند.

· سمپاشی مورچهقرمز (مورچه فرعون)

مورچه فرعون یا مورچهمصری اولین بار در مصر دیده شده و به همین دلیل اینگونه نام گذاری شده است. اماامروزه مورچه های زرد در بسیاری از خانه ها دیده می شوند که متاسفانه این حشراتموجب گزش نیز می شوند و گونه های مقاومی هستند. همچنی چون لانه گزینی آنها بهصورتی است که در داخل خاک یا زمین کلونی تشکیل می دهند به همین دلیل به راحتی ریشهکن نمی شوند.

بهترین سم برای از بین بردن مورچه چیست؟

مطمئن ترین راه درکنار سایر اقدامات مانند رعایت بهداشت استفاده از بهترین سم برای از بین بردنمورچه است. اما این سموم برای اینکه بهترین سم مورچه انتخاب شوند باید دارای ویژگیهایی باشند.

 • موجبایجاد بیماری در انسان و حیوانات خانگی نشود.
 • سم مورچهباید بدون بو باشد.
 • باید ماندگاریزیادی در محیط داشته باشد تا بتواند نسل های بعدی را نیز نابود کند.
 • سازگار بامحیط زیست باشد.

جهت از بین بردن مورچه در خانه چه باید کرد؟

بهترین راه مقابله بامورچه ها و یا به طور کل هر حشره موذی پیشگیری است. به این ترتیب به جای سپری کردنپروسه طولانی و هزینه بر سمپاشی مورچه می توانید از ورود و تکثیر آنها در محلزندگی خود جلوگیری کنید.

· تمام درز و شکافهای درب و پنجره را ببندید

این حشرات به محضاینکه در پیدا کردن آب و مواد غذایی به مشکل برخورد کنند به خانه هجوم می آورند.از این رو بستن تمام درز و شکاف های پایین درب ها و پنجره ها و همچنین بند کشی کاشی موجب می شود که راه ورودی این موجودات به خانه را ببندید.

· هیچ غذایی رابدون پوشش رها نکنید.

همه مواد غذایی را درداخل ظروف درب دار نگهداری کنید. بهتر است که مواد غذایی شیرین را در داخل یخچالنگه دارید و هیچ منبع غذایی را بدون درب رها نکنید.

· جارو کردن مداومکف

خرده غذاها روی زمینبهترین وعده غذایی برای مورچه ها هستند. به این ترتیب با جارو کردن مداوم و از بینبردن این مواد غذایی این شرایط خوب را از بین خواهید برد و از تجمع این حشراتجلوگیری می کنید.

· خالی کردن متعددسطل زباله

سطل آشغال ها باید بهطور مرتب تخلیه شوند. زیرا ماندن مواد غذایی و سایر محتویات موجب پخش آلودگی میشود. زیرا این حشرات با تجمع در آنها و سپس انتقال به کلونی های خود انواع باکتریرا در فضا پخش می کنند. از این رو حتما باید از سطل های آشغال درب دار استفاده شودو تا در فواصل زمانی کوتاه تمام محتویات آن به طور کامل تخلیه و آبکشی شود.

از بین بردنمنابع آبی برای مبارزه با مورچه

از بین بردن منابعتامین آب اقدامی مهم و موثر برای مبارزه با مورچه است. به ترتیب که باید رفع نشتیلوله آب انجام شود و اگر شیرآلات چکه می کنند اقدامبه نصب یا تعمیر شیرآلات نمود. همچنین اگر حیوانخانگی دارید. ظرف غذا و آب حیوان باید در شب ها جمع شده و خشک شوند. مورد دیگراینکه تمام سینک تمیز شود و بهتر است دور سینک به خوبی خشک شود.

پس از سمپاشی مورچه چه اقداماتی باید انجام شود؟

 • پس از ورودبه محل سمپاشی شده باید برای چند ساعت درب و پنجره ها باز شود تا گازهای سمی ازمحل خارج شود. بهتر است اگر امکان استفاده از کولر وجود دارد. کولر را روشن نمودهتا تمام آلودگی از محیط بروند.
 • عمومابرای سمپاشی مورچه و از بین بردن ملکه و کلونی ها از سم مورچه مایع استفاده میکنند. به همین علت تاکید می کنند تا خشک شدن کامل سم از تردد در محیط خودداری شود.
 • پیشنهادمی شود تمام ظروف و مواد غذایی که در هنگام سمپاشی مورچه در محل روباز بوده اند،دورریخته شوند و ظروف کاملا شسته و سپس مورد استفاده قرار بگیرند.
 • برایجلوگیری از شیوع دوباره از ریختن هر نوع مواد غذایی و عدم رعایت بهداشت دوری کنیدو دسترسی به هر نوع مواد غذایی را تا ریشه کنی مورچه ها محدود کنید.

هزینه سمپاشی مورچه چقدر است؟

هزینه سمپاشی مورچه بر اساس نوع مورچه و مساحت مورد نظر تغییرمی کند. به طور معمول برای سم پاشی و ریشهکنی مورچه از سم مایع استفاده می شود و تمام درز و شکاف ها سم ریخته می شود. بهاین ترتیب هر چه فضا بزرگتر باشد به سم بیشتر و نیروهای بیشتری نیاز است که قیمتسمپاشی مورچه را بالا می برد. البته اگر تردید هایی برای هزینه سمپاشی مورچهدارید. این نکته را متذکر می شویم که استفاده از سموم غیر بهداشتی و با دوز غیراستاندارد موجب آسیب رسیدن به افراد و حیوانات خانگی می شود. پس بهتر است به جایریسک کردن و به خطر انداختن سلامت اعضای خانواده با متخصصین هوم سرویز در زمینهسمپاشی انواع مورچه مشورت کنید.

طریقه ثبت درخواست سمپاشی مورچه در هوم سرویز چگونه است؟

جهت مشاوره با برترینمتخصصین در زمینه ریشه کنی انواع حشرات و جانوران موذی از قبیل، موش ، سوسک، ساس،کنه و غیره می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. باپاسخ به چند سوال و درج آدرس و شماره تماس نزدیک ترین ارائه دهندگان خدمات تخصصیسمپاشی مورچه با شما تماس گرفته و با معرفی روش ریشه کنی و مبارزه با مورچه وهزینه سمپاشی مورچه اطلاعات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد. پس از صحبت وموافقت طرفین در روز و ساعت در نظر گرفته شده در محل حضور پیدا می کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی مورچه و همچنین ارایه خدمات سمپاشی خانه برای مورچه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی رستوران , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل , سمپاشی بیمارستان , سمپاشی سوسک ریز کابینت, سمپاشی موش خانگی, سمپاشی خانه برای ساس, سمپاشی شپش خانه, سمپاشی کنه کبوتری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی مورچه

سمپاشی خانه برای مورچه

ریشه کنی مورچه با سم قوی مورچه

سمپاشی مورچه بالدار

سمپاشی مورچه نجار

سمپاشی مورچه ریز

سمپاشی مورچه قرمز (مورچه فرعون)

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط سمپاشی مورچه بالدار و سمپاشی مورچه قرمز

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سم مورچه مناسب و کارا انجام خواهد شد.

جهت سم پاشی مورچه از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس بر حسب متراژ محاسبه می گردد.

در صورت امکان تا 24 ساعت بعد از انجام سم پاشی مورچه کودکان و افراد سالخورده را از محل دور نگه دارید.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.

چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

سمپاشی درختان و فضای سبز
سمپاشی درختان و فضای سبز
قیمت از 450,000 الی 900,000 تومان
نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 360,000 الی 540,000 تومان
تعمیر کمد، کابینت و نجاری
تعمیر کمد، کابینت و نجاری
قیمت از 400,000 الی 1,200,000 تومان
نظافت راه پله و مشاعات
نظافت راه پله و مشاعات
قیمت از 280,000 الی 340,000 تومان