سمپاشی ساس

سمپاشی ساس

از 1436 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی ساس در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی ساس (متراژ کمتر از 100 متر)

1,200,000 الی 1,700,000 تومان

قیمت سمپاشی ساس (متراژ بین 100تا 300 متر)

1,700,000 الی 3,000,000 تومان

متوسط قیمت600,000 تومانکمینه قیمت600,000 تومانبیشینه قیمت600,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی ساس خواهید خواند

 • آیا ساس با سمپاشی ساس از بین می رود؟
 • ساس چیست؟
 • نشانه های نیاز به سم پاشی ساس
 • سم ساس چیست؟
 • بهترین زمان سمپاشی ساس چه موقع است؟
 • بعد از سمپاشی ساس برای عدم شیوع دوباره چه باید کرد؟
 • انواع روش های سمپاشی ساس رختخواب چگونه است؟
 • بعد از سمپاشی ساس رختخواب چه باید کرد؟
 • قیمت سمپاشی ساس به چه مواردی وابسته است؟
 • چرا سمپاشی ساس رختخواب را به متخصصین هوم سرویز بسپاریم؟
 • نحوه ثبت سفارش در خدمات سمپاشی ساس هوم سرویز چگونه است؟

آیا ساس با سمپاشی ساس از بین می رود؟

سمپاشی ساس یک پروسه کاملا تخصصی است که سم ساس زیرنظر متخصصین حشره شناسی و البته سم شناسی ساخته شده است. از زمانی که ساس ها بهمحل مورد نظر وارد می شوند و تا زمانی که این حشرات شناسایی شوند حدود سه هفته طولمی کشد تا نشانه های وجود ساس در خانه را متوجه شوید. در ابتدا خارش ناشی از گزشساس ممکن است افراد را به اشتباه به سمت بیماری های پوستی سوق دهد اما در واقع ایننشانه های گزش است.

ممکن است برای ازبین بردن ساس و یا حتی سم پاشی کنه کبوتری به عطاری ها مراجعه کنید و سم ساس را خریداری کنید. امادر کنار سم ساس مورد استفاده نحوه سمپاشی ساس است که این اقدامات را موثرمی کند. در واقع سم ساس موجود در بازار آن چنان موثر نخواهند بود. سمپاشی ساسرختخواب پروسه پیچیده ای است. زیرا این حشرات شب ها از محل اختفای خود خارج میشوند و در لابلای درز و شکاف های رختخواب پنهان می شوند. از بین بردن تمام اینحشرات با سم ساس راحت نیست. به این ترتیب می توان نتیجه گرفت تنها راه موثر برایاز بین بردن ساس سمپاشی ساس است که باید توسط متخصصین در این زمینه انجام شود. درادامه به روش های سم پاشی ساس و عوامل موثر بر قیمت سمپاشی ساس میپردازیم.

ساس چیست؟

ساس ها حشراتی هستندکه از کک بزرگترند. این حشرات انگلی از خون گرم انسان و حیوانات تغذیه می کنند.شکل ظاهری آنها به صورت مسطح است.اندازه این حشرات درحدود 5 میلیمتر و عرض آنها نیز همین حدود است و تقریبا ظاهری بیضی شکل دارند.

ساس ها وقتی به تازگیاز تخم خود خارج می شوند بی رنگ هستند و پس از تغذیه تغییر رنگ می دهند. نمونه هایبالغ قهوه ای مایل به قرمز هستند و حشرات تازه متولد شده رنگ قرمز روشن دارند.

این حشرات بدنی نازکدارند که به راحتی در بین لباس ها و رختخواب ها تردد می کنند. پس از تغذیه از خونانسان یا حیوان متورم می شوند. ساس همانطور که به ساس رختخواب معروف است به طوروسیع در بین رختخواب ها، مبلمان، فرش و لباس ها زندگی می کنند. ساس ها قابلیتپرواز کردن ندارند. برای حرکت به سمت مکان دیگر روی حیوانات یا انسان ها متصل شدهو جابجا می شوند.

متاسفانه سرعت تکثیراین حشرات بسیار بالاست و به سرعت در تمام درز و شکاف های ساختمان لانه گزینی میکنند. استفاده از حشره کش های معمولی برای از بین بردن ساس راهکار مناسبی نیست.زیرا این حشره کش ها دارای دوز پایینی از سم ساس هستند که برای انسان خطرساز نباشد.همین دوز پایین روی این حشرات هم تاثیر ندارد!

نشانه های نیاز به سم پاشی ساس

این حشرات موذی خودرا در روز به راحتی پنهان می کنند و به علت فیزیک ظاهری خود به راحتی در بین درز وشکاف هایی مخفی می شوند که پیدا کردن آنها راحت نیست. از جهت دیگر گاهی گزش این حشراتنشانه ای از خود به جا نمی گذارند. اما در مواردی مواد موجود در بزاق دهان اینحشرات موجب می شود که محل گزش منعقد نشود و نشانه ها به جا بمانند. علائم و نشانههای گزش ساس در بین هر فردی تفاوت دارد. اما به طور کل موارد زیر نشانه های وجودساس است که باید سریعا به دنبال سمپاشی ساس رختخواب باشید.

 • آثار گزشساس التهاب بیشتری نسبت به گزش پشه دارد.
 • محل گزشبه صورت به هم پیوسته و رشته ای است.
 • محل گزشساس، دچار خارش و سوزش شدید می شود.
 • تاول هایناشی از گزش ساس به صورت تاول های چرکی در می آیند.
 • همچنیناگر لکه هایی از خون در محل خواب خود مشاهده کرده اید. اینها هم نشانه های گزش ساساست که هنور در پوست تان نشانه هایی ظاهر نشده اند.
 • همچنینساس محل هایی از بدن را مورد گزش قرار می دهند که دارای پوشش نباشد مانند دستان،صورت و گردن. اگر در امتداد لباس شاهد تورم و نشانه های گزش بوده اید. بدانید کهبا شیوع ساس ها روبه رو هستید.
 • مشاهدهکردن لکه های تیره رنگ در محل خواب که ممکن است مدفوع ساس باشد.
 • مشاهدهکردن تخم های ساس
 • بوی کپکدر زیر تخت و لباس ها نشانه هایی از کلونی های ساس است.
 • مشاهدهخود ساس

سم ساس چیست؟

همانطور که پیش تر همتوضیح داده شد سم ساس موجود در بازار موثر نیستند و بوی بسیار تندی دارند. به همینجهت استفاده از این سموم برای سلامت انسان ها و حیوانات خانگی هم خطرناک است. محلاختفای این حشرات در تختخواب و مبلمان است. به همین جهت باید سم ساس استفاده شودکه لکه و بوی بدی از خود به جا نگذارند. زیرا تعویضرویه مبل و شستشویخوشخواب و تعویض ملحفه ها هزینه بر است. بهترین سمبرای سمپاشی ساس تنها موجب کشته شدن این حشرات و تخم های آن خواهد شد و تنها بایداین لاشه این حشرات را جمع آوری نمود.

در بهترین سم ساس ازنوعی حشره کش گیاهی استفاده می شود که تاثیر بالایی در از بین بردن انواع افات در سمپاشی خانه دارد. همچنین سموم مورداستفاده در سمپاشی ساس حرفه ای به گونه است که این حشرات را از لانه خود خارج کردهو از بین می برند.

این سموم با نفوذ بهسطح بدن ساس ها پوشش آنها را نابود می کند و موجب خشک شدن آنها می شود. ماندگاریبالای این مواد موجب می شود که لاروهایی که تازه هم از تخم درآمده اند دوباره بهاین سموم اغشته شوند و به این ترتیب نسل بعدی هم به طور کل از بین خواهند رفت.

بهترین زمان سمپاشی ساس چه موقع است؟

تا به اینجای کارمتوجه شده اید که حیات این حشرات موذی در گرو سایر موجودات است. اگر با نشانه هایحضور ساس در منزل مواجه شده اید و سوالی برایتان مطرح شده که بهترین زمان سمپاشیساس چه موقع است. باید با سبک زندگی آنها آشنایی داشته باشید. این حشرات به زندگیدر تاریکی علاقمند هستند و بیشتر در شب ها از محل خود خارج می شوند و روزها زماناستراحت آنها است. به همین دلیل بهتر است در شب ها که آنها از محل خود خارج شدهاند اقدام به سمپاشی ساس نمود. مورد دیگر رطوبت است. اگر در روزهای بارانی اقدامبه سم پاشی ساس کنید نتیجه بهترین می گیرید زیرا فعالیت کمتری دارند و می توانیدتعداد بیشتری از آنها را مورد هجوم قرار دهید.

بعد از سمپاشی ساس برای عدم شیوع دوباره چه باید کرد؟

برخلاف شیوع سایرآفات مانند سوسک و یا موش عامل ایجاد ساس عدم رعایت بهداشت نیست. زیرا این حشراتبه صورت مهمان وارد محل جدید می شوند. به طور مثال اگر افراد ناقل یا وسایل وتجهیزاتی که به تازگی به خانه آورده اید حاوی این حشرات باشند به راحتی در محلجدید زاد و ولد می کنند. زیرا هر ساس ماده بالغ در حدود 500 بار تخم ریزی می کند وتقریبا هر روز تخم ریزی می کند و این یعنی چند هفته تا فاجعه فاصله دارید. حضور درمحل های پرتردد مانند سینماها، مدارس، اجتماعات و غیره می توانند عاملان شیوع اینآفات باشند. از طرف دیگری ممکن است این آفات با وسایل دسته دوم وارد محل جدیدشوند. به طور مثال مبلمان دسته دوم ممکن است حاوی این حشرات باشند و فاجعه آفرین شوند.پس بهترین راهکار برای جلوگیری از شیوع دوباره دقت در شناسایی این حشرات است. کههر وسیله مشکوکی را به خوبی چک کنید و اگر در محل های مشکوک و شلوغ حضور داشتیدسریعا لباس های خود را با آب داغ بشویید و سپس به مدت نیم ساعت خشک کنید زیراحرارت بالا این حشرات را از بین خواهند برد.

انواع روش های سمپاشی ساس رختخواب چگونه است؟

مبارزه با ساسرختخواب بسیارسخت است. توصیه می شود که سمپاش ساس حرفه ای استخدام کنید و کارها را به اوبسپارید. زیرا این افراد بر اساس شرایط موجود و میزان شیوع آفات بهترین روش سمپاشی ساس را ارائه می کنند.

· سمپاشی ساس باگاز

سمپاشی ساس با گاز روش دیگری است که ساس ها را به طور کلنابود می کند. برای انجام اینکار از گازهای ازون، دی اکسید کلراید و کربن دی اکسیداستفاده می شود. البته تنها زمانی سمپاشی ساس با گاز موثر واقع می شود که فضایمورد نظر به طور کامل ایزوله شود و هیچ درزی برای خروج سم و یا حشرات وجود نداشتهباشد.

· مبارزه با ساسبا گوگرد

قدیمی ترین روش مبارزهبا ساس استفاده از گوگرد است. در هنگام استفاده از این روش، محیط خانه باید کاملاخالی شود. همچنین بعد از اینکار باید کلیه سطوح و وسایل شسته شوند. زیرا پس ازسوزاندن گوگرد، بخار روی سطوح باقی می ماند و ممکن است موجب بروز مسمومیت شود.

· استفاده ازدستگاه کشتن ساس

این دستگاه ها باایجاد امواج صوتی با فرکانس بالا مدعی هستند که موجب از بین رفتن ساس می شوند. ایندستگاه های التراسونیک نیز روش دیگری هستند که پیشنهاد می شود. اما تنها روشی کهبیشترین رضایت را داشته تنها سمپاشی ساس رختخواب است.

· کمک از شرکتسمپاشی ساس معتبر و دارای مجوز

استفاده از سموممتنوع و غیر استاندارد موجب شده که این حشرات مقاوم تر شوند. از این رو بهترین روشبرای ریشه کنی ساس کمک گرفتن از شرکت سمپاشی ساس است که دارای سم ساس تایید شده وتضمینی هستند و می توانند بهترین خدمات و موثرترین خدمات را ارائه دهند.

بعد از سمپاشی ساس رختخواب چه باید کرد؟

بعد از سمپاشی ساسباید حداقل دو روز هیچ فردی در محل تردد نکند. بعد از طی این مدت باید کولر راروشن نمود و سپس بعد از نیم ساعت وارد محل مورد نظر شوید. همچنین بعد از سمپاشی ساس باید کلیه ملحفه ها، تشک ها و بالش ها شسته شوند. همچنین تا دوهفتهامکان دارد که هنور ساس هایی که به تازگی از تخم ها خارج شده اند مشاهده شود کهاینها نیز پس از مدتی بر اثر تردد از روی سطوح آلوده به سم ساس، از بین خواهندرفت.

قیمت سمپاشی ساس به چه مواردی وابسته است؟

قیمت سمپاشی ساس در کنار کیفیت کار از مواردی است که پرسشمی شود. هزینه سمپاشی ساس رختخواب به موارد متعددی وابسته است. ممکن استهزینه سمپاشی ساس نسبت به هزینه سمپاشی سوسک بیشتر باشد. اما اگر نسبت به سلامتیخود اهمیت قائل می شوید باید فکر این هزینه ها را نکنید و سریعا اقدام کنید.

در ادامه به معرفیمهمترین عوامل تاثیر گذار بر هزینه سم پاشی ساس رختخواب می پردازیم.

· هزینه سم پاشیساس بر اساس متراژ فضا تغییر می کند

یکی از مهمترین مواردتاثیرگذار بر قیمت سمپاشی ساس، متراژ خانه است. هر چقدر که متراژ فضا بیشتر شود،به سم بیشتری نیاز است در نتیجه هزینه سمپاشی ساس بیشتر می شود.

· نوع سم ساس مورداستفاده

نوع سم مورد استفادهو روش سمپاشی ساس بر هزینه سمپاشی ساس تاثیر دارد. قیمت سم پاشی خانهبرای ساس بر اساس نوع روش سمپاشی ساس تغییر می کند. به طور مثال قیمتسمپاشی ساس با گاز با روش دیگر متفاوت است. زیرا نوع سم مصرفی و همچنین روشاستفاده از سم هزینه ها تغییر می کند.

· وضعیت منزل برقیمت سمپاشی ساس تاثیر دارد

وضعیت فضا بر هزینهسمپاشی ساس تاثیر دارد. به طور مثال سم پاشی ساس در فضای خالی هزینه پایین تریدارد نسبت به فضایی که پر از مبلمان و رختخواب است. زیرا محل های بیشتری باید سمریخته شوند و در نتیجه هزینه سم پاشی ساس تغییر می کند.

· وخامت شرایطهزینه سمپاشی ساس رختخواب را تغییر می دهد

گاهی ساس ها کلونیهای وسیعی تشکیل داده اند و تقریبا کل فضا را اشغال کرده اند. از اینرو به سمبیشتر و نیروهای سم پاش بیشتر و همچنین زمان بیشتری نیاز است که ریشه کنی ساسانجام شود. که همه این موارد قیمت سمپاشی ساس رختخواب را بیشتر می کنند.

· مراحل انجامسمپاشی ساس مجدد

گاهی بر اساس تشخیصمتخصصین باید سمپاشی در چند مرحله انجام شود تا نتیجه کاملا تضمینی شود. زیرا ممکناست تخم های حاوی ساس در 14 روز آینده باز شوند و دوباره در محل تردد کنند. با سمپاشی مجدد ساس کلیه نسل های بعدی به طور کل از بین خواهند رفت.

چرا سمپاشی ساس رختخواب را به متخصصین هوم سرویز بسپاریم؟

قطعا ما باید دارایویژگی های خاصی باشیم تا خودمان برترین در بین شرکت های سمپاشی ساس بنامیم که در ادامه توضیح خواهیم داد.

· مهارت بالایپرسنل در اجرای کار

سمپاشی ساس از مواردیاست که به مهارت بالای سمپاش نیاز دارد تا اثربخش باشند. تنها استفاده از سم ساسکافی نیست. بلکه نحوه ریختن سم و شناسایی کامل محل اختفای آنها موجب می شود کهمسیر تردد آنها کاملا به سم آلوده شده و تمام آنها از بین بروند. شرکت سمپاشی ساس هومسرویز دارای نیروهای زبرده و باتجربه هستند که مهارت کافی در این زمینه را دارند ومی توانند بهترین خدمات را ارائه دهند.

· هزینه سمپاشیساس منصفانه

قیمت منصفانه مورددیگری است که ما به آن می بالیم. شعار خیلی از افراد سمپاشی ساس ارزان استاما ما بهترین خدمات را با قیمت سمپاشی ساس منصفانه ارائه می دهیم تا افرادبتوانند با خیال راحت به ما اعتماد کنند.

· ارائه خدمات درکمترین زمان ممکن

پس از مشاهده نشانههای وجود ساس هر روز تاخیر یعنی تخم ریزی بیشتر و افزایش تعداد بیشتری از اینحشرات. از این رو سمپاشی خانه برای ساس باید هرچه سریع تر انجام شود. با ثبتدرخواست متخصصین ما در کمترین زمان ممکن جهت مشاوره و ارائه خدمات با شما تماسخواهند کرفت.

· استفاده از سموممجاز و استاندارد

ساس ها به تنهایی کهموجب سلب آسایش افراد می شوند. اما استفاده از سموم غیر استاندارد در کنار نداشتناثر، ممکن است موجب ایجاد مسمومیت بر اثر استنشاق سم ساس شوند. اما استفاده ازسموم استاندارد در کنار اثربخشی بیشتر، آسیبی برای برای انسان ها و حیوانات خانگیندارند.

نحوه ثبت سفارش در خدمات سمپاشی ساس هوم سرویز چگونه است؟

برای درخواست نیروهایسمپاش ساس، سمپاشی موش و سمپاشی سوسک کابینت تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. باپاسخ به چند سوال و درج آدرس و شماره تماس نزدیک ترین متخصصین با شما تماس گرفته وتوضیحات لازم را در ارتباط با نوع سموم مورد استفاده و نحوه سمپاشی ساس دراختیارتان قرار خواهند داد. سپس در روز و ساعت مورد نظر در محل حضور پیدا می کنند.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی ساس و همچنین ارایه خدمات سمپاشی خانه برای ساس نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی رستوران , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل , سمپاشی بیمارستان , سمپاشی سوسک ریز کابینت, سمپاشی موش خانگی, سمپاشی شپش خانه, سمپاشی خانه برای مورچه, سمپاشی کنه کبوتری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی ساس

سمپاشی خانه برای ساس

سمپاشی ساس رختخواب

از بین بردن ساس با سموم استاندارد

سمپاشی ساس با سم ساس گیاهی

سمپاشی ساس با گاز

از بین بردن ساس با گوگرد

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط سم پاشی ساس رختخواب با قیمت سمپاشی ساس مناسب

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی ساس موثر و رفع همیشگی آفات و حشرات نسبت به سمپاشی کل ساختمان اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی محیط نیاز به سمپاشی ساس مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

عمدتا سمپاشی ساس به صورت دو مرحله ای انجام می شود.

جهت سم پاشی از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

قیمت های این سرویس بر حسب متراژ محاسبه می گردد.

در صورت امکان تا 24 ساعت بعد از انجام سم پاشی کودکان و افراد سالخورده را از محل دور نگه دارید.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.

چهار ساعت پس از سم پاشی ساس محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

خشکشویی و اتوی لباس
خشکشویی و اتوی لباس
قیمت از 220,000 الی 650,000 تومان
قالیشویی
قالیشویی
قیمت از 491,000 الی 947,000 تومان
شستشوی تشک
شستشوی تشک
قیمت از 300,000 الی 500,000 تومان
نظافت منزل
نظافت منزل
قیمت از 350,000 الی 540,000 تومان