سمپاشی موش

سمپاشی موش

از 1435 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت سمپاشی موش در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سمپاشی و طعمه گذاری موش

توافقی

متوسط قیمت500,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت500,000 تومان

آنچه درباره سمپاشی موش خواهید خواند

  • بهترین راه مبارزه با موش چیست؟
  • انواع موش
  • اولین روش های مبارزه با موش کدامند؟
  • چطور از شر موش در خانه خلاص شویم؟
  • بهترین روش برای سمپاشی موش در کارخانه ها چیست؟
  • راه های کشتن موش در خانه چیست؟
  • قوی ترین سم و بهترین سم موش برای سمپاشی موش کدام است؟
  • هزینه سمپاشی موش به چه موارد بستگی دارد؟
  • خدمات سمپاشی موش را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

بهترین راه مبارزه با موش چیست؟

برای کشتن موشو از بین بردن موش راه های متفاوتی وجود دارد. انواع روش های فیزیکی وشیمیایی وجود دارد که همه تحت عنوان سمپاشی موش نامیده می شوند. مواردیمانند طعمه گذاری موش و تله گذاری موش از قدیم مورد استفادهقرار می گرفت. با پیشرفت دانش و شناخت آناتومی موش ها روش شیمیایی و استفاده از سمموش قوی بیشتر روی کار آمد. به این ترتیب که با استفاده از علایق موشبهترین طعمه ساخته می شود و سم پاشی موش انجام می گیرد. البته در مواردی کهمحیط به موش آلوده می شود وابسته به شرایط، روش های مختلفی برای مبارزه با موشانتخاب می شود. مواردی مانند نوع موش و محل مورد نظر این روش ها را تغییر می دهد.در ادامه به معرفی انواع موش و انواع روش کشتن موش و عوامل موثر بر قیمتسمپاشی موش می پردازیم.

انواع موش

انواع موش دارایویژگی های مشترکی هستند و این اشتراکات از بابت نوع تغذیه آنها و رفتاری است که ازخود نشان می دهند. دندان های پیشین موش ها به طور دائم در حال رشد است. اینجانوران برای جلوگیری از بلند شدن آنها، همواره در حال جویدن هستند. به این ترتیببا جویدن هر چیزی موجب آسیب و خسارات می شوند. از آنجایی که این جانوران تقریباهمه چیز خوار می باشند، از گیاهان، دانه ها و حتی لاشه حیوانات تغذیه می کنند وبسیار جان سخت هستند. با این تفاسیر سمپاشی موش و از بین بردن موش سخت تر هم میشود.

· سمپاشی موشخانگی

این نوع موشها بدنیباریک و کوچک دارند. در کنار خدمات سمپاشی سوسک آشپزخانه که درخواست بالایی دارد. درخواست سم پاشی این جانوران نیز بسیار بالاست. لاله گوش آنها بزرگ بوده و چشمان درشت دارند. طول آنها درحدود 15 سانت است و خاکستری رنگ هستند.این موش ها در کلونی های بزرگ زندگی می کنند و از شکاف ها و مخفیگاه ها وارد خانهها می شوند و از همه مواد غذایی موجود در خانه ها یا انبارها تغذیه می کنند.مبارزه با موش خانگی راحت تر بوده و با روش های مانند طعمه گذاری موش یا تله گذاریموش می توان از بین برد. زیرا این جانوران وزن چندانی ندارند و به راحتی در تلهگیر می کنند.

· سمپاشی موش قهوهای یا سمپاشی موش انباری

این نمونه بزرگ هستندو تقریبا دو برابر موش های خانگی می باشند. وزن آنها در حدود 200 تا 400 گرم است.این نوع در کانال ها و انبارها به وفور دیده می شود. علاقه شدیدی به زندگی در کنارآب دارند و به راحتی در آب شنا می کنند. انواع موش هایی که در سطح شهر دیده میشوند و ظاهری چندش آور و جسه ای بزرگ دارند همین نوع هستند که در سطح شهر به صورتگسترده سمپاشی موش انجام می شود.

این نوع موش ها ازهمه چیز حتی از جانوران زنده نیز تغذیه می کنند و حالت تهاجمی نیز دارند. از اینرو مبارزه با موش انباری به طور گسترده هدف قرار داده می شود.

· سمپاشی موش سیاه

بیشتر در سقف ها وزیر شیروانی ها زندگی می کنند و در سواحل شمالی بیشتر دیده می شوند. این موارد جسهای کوچک دارند و سیاه رنگ هستند. از بین بردن موش سیاه و طعمه گذاری موش سیاهپروسه زمان بری نیست. زیرا به صورت گروهی و کلونی های بزرگ زندگی نمی کنند.

اولین روش های مبارزه با موش کدامند؟

عدم شیوع این جانورانارتباط مستقیمی با رعایت موارد بهداشتی دارد. پسماند موادغذایی و در دسترس بودناین مواد موجب افزایش جمعیت آنها می شود. از این رو بهتر است پس از نظافت ساختمان زباله ها در ظروف درب دار نگهداری شوند. زیرا این زباله ها منابعتغذیه موش ها هستند که آلودگی های بزرگزیست محیطی از جمله ازدیاد موش ها را به بار می آورند.

مورد بعدی قبل ازسمپاشی موش جلوگیری از ورود این جانوران به ساختمان است. با انجام اقدامات موثربرای ساختمان نظیر ساخت پی بنا با بتن آرمه، بستن کامل لبه زیرین درب ها و نصبتوری پنجره و درب ها موجب می شود که از ورود اینجانوران به محیط داخل خانه جلوگیری شود.

راه دیگری که قبل از سمپاشی موش باید انجام شود از بین بردن راه های دسترسی موش ها به منبع آب و غذامی باشد.

در نهایت هر فضایی کهاحتمال وجود موش در آن فضا وجود دارد را باید از بین برد. باید امکان دسترسی به هرنوع منابع آبی را از بین برد تا این جانوران را از فضای مورد نظر فراری دهید. بهطور مثال هر گونه ایراد در لوله کشی ساختمان و یا تعمیر شیرآلاتساختمان که چکه می کنند باید سریعا انجام شود تا هیچآبی در دسترس این جانوران نباشد.

چطور از شر موش در خانه خلاص شویم؟

همانطور که پیش تر همتوضیح داده شد روش های متعددی برای سمپاشی موش استفاده می شود. به طور کلاز دو روش فیزیکی و شیمیایی برای از بین بردن موش استفاده می شود. مواردی مانند تله موش و طعمه گذاریموش در روش های فیزیکی کاربرد دارند و مواردی مانند سمپاشی موش و استفاده ازانواع سم موش به صورت جامع یا مایع در محل تردد موش ها نیز روش های شیمیایی مبارزهبا موش ها هستند.

· تله گذاری موش

انواع تله موشبا هدف های مختلفی کار گذاشته می شوند. در مواردی که امکان انجام سایر روش هایسمپاشی موش وجود ندارد اقدام به تله گذاری موش می کنند. استفاده از تله موش کشندهیا تله موش زنده گیر دو نمونه از آنها است. همچنین در فضاهایی نیز امکان جمع کردنلاشه های مرده وجود ندارد این روش به کار می رود. از این رو با تله گذاری موش تماملاشه ها را با هم جمع می کنند. گاهی نیز شما با دسته ای از موش های باهوش مواجههستید که طعمه ها را نمی خورند به همین دلیل تنها می توانید با تله موش آنها را ازبین ببرید. همچنین در صورتی که می دانید تنها چند موش در محل حضور دارند نیاز بهسمپاشی موش در ابعاد وسیع نیست و تله موش بهترین راهکار است. انواع تله موشچسبی، قفسی و تله موش فنری بر اساس نوع موش مورد نظر کارگذاشته می شوند.

· طعمه گذاری موش

یکی دیگر از روش هایکشتن موش در محیط های تجاری، اداری و منازل، طعمه گذاری موش است. سم موش اینجانوران را به سمت طعمه هدایت می کند و موس با خوردن آن احساس تشنگی شدید می کند وبه محض نوشیدن آب سم به سمت روده های موش رفته و از داخل موش را از بین می برد.اگر هم آبی در دسترس نباشد موش از داخل خشک می شود. برای کلونی های وسیع سمپاشیموش بهترین راهکار است. سم موش به صورت های جامد، مایع و گاز انجام می شود.

· سم پاشی موش

طعمه گذاری موش با نام سمپاشی موش هم نامیده می شود. بهاین ترتیب که با سم موش قوی غذای مورد علاقه این جانور را آلوده می کنند.سم موش به صورت جامد، مایع و گاز موجود هستند. برای سمپاشی موش، در محل رفت و آمدموش ها پودرهای سمی ریخته می شود و به واسطه لیسیدن این سم را خورده و سم موش قویتاثیر خود را می گذارد. همچنین از سم موش مایع نیز در مکان هایی که دسترسی به آبسخت تر است استفاده می شود. تا موش ها به سمت سم ها جذب شوند. برای از بین بردنکلونی های موش که شناسایی می شود اقدام به سمپاشی موش با گاز می کنند. اغلب اینروش سم پاشی موش برای از بین بردن موش صحرایی کاربرد دارد.

بهترین روش برای سمپاشی موش در کارخانه ها چیست؟

در کارخانجایت و یاسایر مکان ها استفاده از ایستگاه های طعمه گذاری موش پیشنهاد می شود که سم موش درآنها قرار داده دارد. به این ترتیب سم موش قوی در محیط پراکنده نمی شود و مشکلاتیبرای محیط زیست در بر نخواهند داشت. همچنین بر اثر وزش باد یا بارش باران از بیننخواهند رفت. و سایر جانوران غیر هدف مانند پرندگان و یا گربه یا سگ سم را مصرفنکرده و تلفات ناخواسته دیگری در پی نخواهند داشت.

راه های کشتن موش در خانه چیست؟

تا به اینجا از روشهای گوناگون کشتن موش صحبت کردیم. اما زمانی که موضوع به کشتن موش درخانه می رسد کمی شرایط تغییر می کند. برای منازل مسکونی نمی توان از سم موشقوی استفاده نمود، چون مناسب فضاهای بسته نیستند. قوی ترین سم برای سمپاشیموش، علاوه بر موش برای سلامتی انسان نیز مضر است. استفاده از چسب موش، تلهموش و مرگ موش و قرص سیانور مواردی هستند که از دیرباز با ما همراه بوده است. اماسم موش قوی پیشنهاد ما نیست پیشنهاد می کنیم از چسب موش و تله موش استفاده کنید.مگر در مواردی که زاد و ولد موش ها زیاد است و بهتر است با همکاری با کلیه ساکنینساختمان سمپاشی موش در سطح وسیع تر توسط شرکت سمپاشی موش انجام شود.

قوی ترین سم و بهترین سم موش برای سمپاشی موش کدام است؟

بهترین مرگ موش یا قوی ترین سم موش تاثیر آنیدارد. به بیان دیگر موش ها به محض مصرف آنها می میرند. این سموم خطرناک هستند.زیرا لاشه آنها در محیط باقی می ماند و ممکن است موجب ایجاد بوی بد شوند. همچنیناین لاشه ها موجب بروز بیماری های دیگر نیز خواهند شد. استفاده از این سموم مانندقرص سیانور و مرگ موش موجب می شود که سایر گونه های موش ها نسبت به این سموم مصونشوند. اما سم موش دیگری تحت عنوان سم موشانعقادی در سمپاشی موش استفاده می شود که تاثیر آنی ندارد. در واقع ایم جانوران بامصرف این مرگ موش بین 2 تا 4 هفته از بین می رود و همانطور که قبل تر از این توضیحداده شد احساس تشنگی کرده و محیط را ترک می کنند. به این ترتیب لاشه ای در محلسکونت یا محل کار مورد نظر به جا نخواهد ماند. در نتیجه بهترین سم برای از بینبردن موش، سموم تاخیری هستند که در کنار اثربخشی، مزایای بیشتری در پی دارند.

هزینه سمپاشی موش به چه موارد بستگی دارد؟

هزینه سمپاشی موش به موارد متعددی وابسته است. اما با بررسیخسارات احتمالی ناشی از زاد و ولد این جانوران مانند جویدن کابل های برق و آتشسوزی و آسیب به کف و دیوار های ساختمان می توان نتیجه گرفت که قیمت سمپاشی موش ازهر جهتی به صرفه است به شرطی که موثر و تصمینی باشد!

در ادامه به معرفیمهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت سم پاشی موش می پردازیم.

· متراژ فضا برقیمت سمپاشی موش تاثیر دارد

طبیعتا هر چه فضابزرگتر باشد به سم موش بیشتر و زمان بیشتری برای طعمه گذاری موش یا تله گذاری موشنیاز است و هزینه سمپاشی موش نیز بیشتر می شود.

· حجم آلودگی برقیمت سم پاشی موش تاثیر دارد

اگر با فضایی مملو ازموش و بسیار آلوده مواجه باشید. روش های متعدد برای از بین بردن و کشتن موش به کاربرده می شود. استفاده از سم موش و یا سایر تجهیزات و بالا رفتن زمان انجام اینکارها شده و قیمت سمپاشی موش را بالا می برد.

· روش کشتن موش برهزینه سم پاشی موش تاثیر می گذارد

طعمه گذازی موش، تلهگذازی موش یا سمپاشی موش هر کدام برای فضاهای متفاوت پیشنهاد می شود. هر کدام ازاین روش ها نرخ سمپاشی موش متفاوتی دارند.

· نوع سم مورداستفاده

هر چه سم کارایی قویتری داشته باشد و بوی کمتری داشته باشد قیمت متفاوتی نیز دارد. معمولا سموم بااثربخشی سریع و بدون آسیب های بعدی قیمت بالاتری نسبت به سموم بازاری دارند.

خدمات سمپاشی موش را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

برای مشاوره بابرترین متخصصین که دارای مهارت و تجربه لازم در این زمینه هستند تنها کافیست ثبتدرخواست انجام دهید. با پاسخ به چند سوال و درج آدرس و شماره تماس متخصصین ما باشما تماس خواهند گرفت و توضیحات لازم را در ارتباط با نحوه سمپاشی موش و قیمتسمپاشی موش در اختیار شما قرار خواهند داد. در صورت رضایت و تمایل شما متخصصین جهتبررسی حضوری و ارائه خدمات در محل حضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس سمپاشی موش و همچنین ارایه خدمات سمپاشی موش خانگی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات سمپاشی و ضدعفونی ارائه می دهد که شامل سمپاشی منزل، سمپاشی آپارتمان و مغازه, سمپاشی رستوران , ضدعفونی محیط و گندزدایی منزل , سمپاشی بیمارستان , سمپاشی سوسک ریز کابینت, سمپاشی خانه برای ساس, سمپاشی شپش خانه, سمپاشی خانه برای مورچه, سمپاشی کنه کبوتری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های خانگی و ساختمانی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس سمپاشی موش

سمپاشی موش خانگی

سمپاشی موش انباری

سمپاشی موش فاضلاب

مبارزه با موش با تله گذاری موش

طعمه گذاری موش با سم قوی موش و ...

تله گذاری موش در کارخانه

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط سم پاشی موش خانگی و سمپاشی موش قهوه ای

بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی بنا به درخواست مشتری انجام می شود.

درصورت نیاز مشتری تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا انجام خواهد شد.

پیشنهاد می گردد به منظور سمپاشی موثر و رفع همیشگی طعمه گذاری موش نسبت به سمپاشی کل ساختمان اقدام نمایید.

چنانچه جهت سمپاشی محیط نیاز به سمپاشی مجدد یا تکمیلی (دو مرحله ای) وجود داشته باشد، هزینه سمپاشی موش تکمیلی طبق تعرفه اعلامی انجام خواهد شد.

روش سم پاشی موش تله گذاری موش یا طعمه گذاری با سم موش قوی بر اساس نوع فضا و خواسته مشتری انجام می شود.

جهت سم پاشی از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت استفاده می شود.

در صورت عدم رضایت شما از سرویس ارایه شده، سرویس به صورت رایگان مجدد انجام خواهد شد.

حداقل چهار ساعت پس از سم پاشی محل سمپاشی باید تخلیه از سکنه باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نظافت راه پله و مشاعات
نظافت راه پله و مشاعات
قیمت از 280,000 الی 340,000 تومان
تعمیر درب و پنجره دوجداره
تعمیر درب و پنجره دوجداره
قیمت از 400,000 الی 1,500,000 تومان
نظافت و شستشوی سوله و انبار
نظافت و شستشوی سوله و انبار
قیمت از 2,000,000 الی 5,000,000 تومان
ضدعفونی محیط
ضدعفونی محیط
قیمت از 325,000 الی 830,000 تومان