نصب آبگرمکن

نصب آبگرمکن

از 1371 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نصب آبگرمکن در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت نصب آبگرمکن دیواری به همراه اتصالات

250,000 الی 300,000 تومان

قیمت نصب آبگرمکن ایستاده به همراه اتصالات

200,000 الی 280,000 تومان

متوسط قیمت765,000 تومانکمینه قیمت765,000 تومانبیشینه قیمت765,000 تومان

آنچه درباره نصب آبگرمکن خواهید خواند

 • نصب آبگرمکن دیواری
 • نصب آبگرمکن ایستاده
 • نصب آبگرمکن برقی
 • مراحل نصب آبگرمکن
 • 10 نکته ایمنی که باید هنگام نصب آبگرمکن روی دیوار باید رعایت شود
 • هزینه نصب آبگرمکن دیواری به چه مواردی وابسته است؟
 • خدمات نصب و تعویض آبگرمکن دیواری، زمینی و ایستاده توسط متخصصین هومسرویز

نصب آبگرمکن دیواری

هنوز هم یکی از راههای تامین آب گرم مورد نیاز نصب آبگرمکن دیواری است. برخی از افراد برایصرفه جویی در قیمت ها خودشان اقدام به تعویض آبگرمکن یا نصب مجدد آن میکنند. در صورتی که نصب آبگرمکن دیواری یا نصب آبگرمکن ایستاده بهمهارت نیاز دارد و تنها با جستجوی آموزش نصب آبگرمکن نمی توانند از پسکارها بربیایند. در ادامه مواردی را در ارتباط با طریقه نصب آبگرمکن گازی ایستادهو همچنین عوامل موثر بر هزینه نصب آبگرمکن دیواری بوتان و غیره می پردازیم.

نصب آبگرمکن ایستاده

شاید فکر کنید کهحالا که دستگاه های جدیدی مانند آبگرمکن های دیواری و پکیج ها مرسوم شده اند، دیگراستفاده از آبگرمکن ایستاده منسوخ شده است. اما جالب است بدانید که هنوز هم درخانه های زیادی از آبگرمکن ایستاده استفاده می شود و آب گرم با استفاده از اینتجهیزات تامین می شود.

نصب آبگرمکن ایستاده در خانه هایی که جمعیت بیشتری سکونت دارندو می خواهند استفاده زیادی از آب گرم داشته باشند، می تواند مناسب تر باشد. آبگرمکن ایستاده دارای یک مخزن آب است کهاین مخزن کمک می کند آب زیادی را در خود ذخیره کند و بتواند به تامین آب گرم برایمصارف بالا بپردازد و همین مزیت آبگرمکن ایستاده باعث شده است که هنوز هم در مکانهای پرمصرف مرسوم باشد و منسوخ نشود.

نصب آبگرمکن برقی

نصب آبگرمکن برقی نیز در ایران بسیار رواج دارد. اگر بهدنبال آموزش نصب آبگرمکن برقی ایستاده هستید، باید مراحل زیر را سپری کنید.

برای نصب آبگرمکنبرقی ابتدا باید لوله ورودی و خروجی آبگرمکن را جدا کنید.

با استفاده ازانبردست، یکی از شلنگ‌های پرفشار را به آب سرد وصل کرده و آن را محکم کنید.

سپس شلنگ بعدی را بهخروجی آب گرم وصل کرده و آن را محکم کنید.

توجه داشته باشید کههنگام نصب آبگرمکن برقی باید از نشتی آن جلوگیری کنید. در صورتی که به تنهایینمی‌توانید از عهده قرار دادن آن برآیید، بهتر است از کمک یک نصاب آبگرمکنکمک بگیرید.

مراحل نصب آبگرمکن

انجام لوله کشیآبگرمکن

پس از اینکه محل وارتفاع نصب آبگرمکن ایستاده را مشخص کردید، باید لوله کشیهای آبگرمکن را انجامدهید تا بتوانید آبگرمکن را در آن مکان قرار دهید و آب گرم را به بخش های مختلفخانه خودتان منتقل کنید. اجرای لوله باید به گونهای انجام شود که لوله آب ورودی به آبگرمکن متصل شود تا آب سرد را به آبگرمکن منتقلکند و یک لوله خروجی هم باید به آبگرمکن متصل شود تا بتواند آب گرم تولید شده توسطآبگرمکن را به بخش های مختلف خانه مانند حمام و سینک ظرفشویی و… منتقل کند.

نصب دودکش مناسب

آبگرمکن ایستاده باگاز کار می کند و به همین خاطر در اثر سوختن آن، گازهای سمی تولید می شوند که برایسلامتی خطرناک هستند. به همین خاطر باید دودکش آبگرمکن باید در محلی تعبیه شود کهبتوانید این گازهای سمی را به بیرون خانه منتقل کند.

10 نکته ایمنی که باید هنگام نصب آبگرمکن روی دیوار باید رعایت شود

 • از شیر گازیکه برای آبگرمکن استفاده کردید، نباید برای وسیله گاز سوز دیگری نظیر گاز یا بخاریانشعاب بگیرید.
 • شیر گاز نبایداز محل قرار گیری آبگرمکن فاصله داشته باشد، چراکه در صورت بروز ایراد، بتوانید بهسرعت جریان گاز آبگرمکن گازی را قطع کنید.
 • در صورتی کهاز گاز شهری استفاده نمی کنید و از سیلندر برای تامین گاز آبگرمکن مخزنی استفادهمی کنید. حداکثر فاصله شیلنگ در هنگام راه اندازی آبگرمکن مخزن دار باید 5 مترباشد.
 • در هنگام نصبآبگرمکن گازی ایستاده بوتان ، قطر شیلنگ باید 3.4 اینچ باشد و این میزان قطر شیلنگبرای اکثر آبگرمکن ها مناسب است.
 • در صورتی کهبرای نصب آبگرمکن گازی نیاز به لوله گاز است. نباید فاصله لوله تا آبگرمکنزیاد باشد.
 • از قرار دادنآبگرمکن در بالای شیر ظرفشویی و یا جایی که به حمام نزدیک باشد خودداری کنید. زیرابخارات حاصل از آب گرم ممکن است ، خطر آفرین باشند و هم عمر مفید دستگاه را کاهشدهند.
 • هیچ گاه برای2 وسیله گاز سوز از یک دود کش استفاده نکنید، زیرا امکان پس زده شدن گازهای سمی بهداخل منزل وجود دارد.
 • هر آبگرمکنبرای یک طبقه و یا یک واحد که تمامی آب گرم مصرفی در اختیار همان واحد است، بایدنصب شود.
 • هیچ گاه برایدور آبگرمکن قابی از کابینت در نظر نگیرید. شاید این کار حفظ ظاهر کند ، ولی خظراتجبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت. زیرا به علت کمبود هوا امکان خفگی و پخش شدنگاز شهری در فضا وجود دارد. همچنین به علت قرار گیری در فضای بسته در صورت بروزایراد در شیلنگ و شیر آلات آبگرمکن متوجه ایراد پیش آمده نخواهید شد.
 • قبل از اقدامبه نصب آبگرمکن گازی ایستاده و دیواری، از باز بودن مسیر دودکش اطمینانحاصل کنید. و حتما دودکش باید دارای کلاهک باشد.

هزینه نصب آبگرمکن دیواری به چه مواردی وابسته است؟

هزینه نصب آبگرمکن به موارد متعددی بستگی دارد. مهمترین عامل نوع آبگرمکن زمینی، دیوارییا برقی باشد. در موارد بعدی مراحل آماده سازی است که به نوع آبگرمکن مربوط نیست وجزو هزینه های مشترک برای تمامی آبگرمکن ها است. در مرحله بعد، چند مورد مشترک همهست، بنابراین فرقی ندارد که قصد نصب آبگرمکن دیواری راداشته باشید یا نصب آبگرمکن ایستاده، عوامل تعیین‌کننده‌ هزینهنصب آبگرمکن در ادامه توضیح داده می شود.

نوع برندآبگرمکن

 • نصب آبگرمکندیواری بوتان
 • آزمون
 • سپهر الکتریک
 • ایمن گاز مشهد
 • ویتو
 • تکنو هاوسو...

قیمت آبگرمکن اولین عامل تاثیر گذار بر هزینهنصب آبگرمکن دیواری بوتان هستند. با توجه به اینکه مدل های مختلف آبگرمکنبوتان در بازار موجود هستند از این رو قیمت نصب آبگرمکن در این موارد تغییرمی کند.

هزینه نصب آبگرمکنبر اساس اندازه آن

اندازه آبگرمکنارتباط مستقیمی با ظرفیت دستگاه در تامین آب گرم مصرف کننده دارد. آبگرمکن های باظرفیت بالا مناسب محیط های وسیع می باشد. این مدل آب گرم کن قیمت بالاتری داشته و اجرتنصب آبگرمکن هم بیشتر می شود.

قیمت نصب آبگرمکنبرقی، خورشیدی و هزینه نصب آبگرمکن گازی

بطور کلی راه اندازیآبگرمکن های خورشیدی، قیمت بیشتری دارد. چون قطعات و مواد گران قیمتی در آن به کارمی رود. البته با توجه با سازگاری با محیط زیست و کم بودن هزینه های بعدی طرفدارایبیشتری دارد و طی دراز مدت به صرفه تر است.

قیمت نصب آبگرمکنبرقی، یا هزینهنصب آبگرمکن بدون فن، کمتر از هزینه نصب آبگرمکن دیواری یا زمینی گازی است.

نصب آبگرمکندیواری در فضای باز و آشپزخانه

آبگرمکن را اغلب درآشپزخانه قرار می دهند. بر این اساس، لوله کشی آب سرد و گرم و همینطور دودکش، طبقاستانداردها در آشپزخانه انجام می شود. در صورتی که بخواهید درفضاهای دیگری مانند نصب آبگرمکن دیواری در فضای باز با تغییر مسیر لولههزینه ها تغییر می کند.

اجرت نصبآبگرمکن و دستمزد نصاب آبگرمکن

اولین موردی که بر هزینهنصب ابگرمکن دیواری یا ایستاده موثر است، دستمزد نصاب است. وابسته بهمهارت فرد قیمت ها تغییر می کند.

خدمات نصب و تعویض آبگرمکن دیواری، زمینی و ایستاده توسط متخصصین هومسرویز

در صورت نیاز به نصبآبگرمکن دیواری بوتان 3115 وb3118 و ... تنها کافیست به صورت رایگان در سامانههوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره رایگان و اعلام هزینهها با شما تماس گرفته توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نصب آبگرمکن و همچنین ارایه خدمات نصب آبگرمکن دیواری نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات گرمایشی ارائه می دهد که شامل تعمیر پکیج دیواری و زمینی, نصب پکیج دیواری, تعمیر آبگرمکن دیواری، تعمیر آبگرمکن مخزن دار, سرویس و تعمیر رادیاتور شوفاژ, تعمیر شوفاژخانه, نصب رادیاتور پره ای, تعمیرات حوله خشک کن, طراحی و ساخت شومینه مدرن و کلاسیک, نصب حوله خشک کن در حمام و سرویس بهداشتی, تعمیر شومینه گازی، تعمیر شومینه سنگی، تعمیر شومینه دیواری، برقی و ..., نصب سیستم گرمایش از کف پکیج می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نصب آبگرمکن

نصب آبگرمکن دیواری

نصب آبگرمکن ایستاده یا زمینی

نصب آبگرمکن برقی ایستاده و دیواری

نصب آبگرمکن دیواری در بالکن، آشپزخانه و فضای آزاد

جابجایی آبگرمکن دیواری و مخزن دار

نصب آبگرمکن دیواری بوتان b3115، آزمون، سپهر الکتریک و ..

نظرات کاربران

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

شرایط نصب آبگرمکن گازی و نصب آبگرمکن برقی

تهیه لوازم و قطعات یدکی درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

هزینه دقیق پس از مراجعه حضوری همیار اعلام می شود. در صورت نیاز به لوله کشی هزینه به صورت مجزا بررسی و اعلام می شود.

نصب آبگرمکن را تنها در صورتی که خارج از دوره گارانتی باشند را به همیاران هوم سرویز بسپارید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب رادیاتور شوفاژ
نصب رادیاتور شوفاژ
قیمت از 300,000 الی 900,000 تومان
نصب و تعمیر فلاش تانک
نصب و تعمیر فلاش تانک
قیمت از 300,000 الی 600,000 تومان
لوله کشی گاز
لوله کشی گاز
قیمت از 400,000 الی 5,000,000 تومان
اجرای سیستم گرمایش از کف
اجرای سیستم گرمایش از کف
قیمت از 80,000 الی 250,000 تومان