تعمیر شوفاژ

تعمیر شوفاژ

از 1221 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیر شوفاژ در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت هواگیری هر رادیاتور

60,000 الی 85,000 تومان

قیمت آب بندی بین پره ها

105,000 الی 150,000 تومان

قیمت تعویض شیر شوفاژ

120,000 تومان

قیمت سرویس کامل(هر رادیاتور)

180,000 تومان

قیمت نصب هر رادیاتور

95,000 الی 140,000 تومان

قیمت باز کردن رادیاتور

55,000 الی 85,000 تومان

قیمت نصب ترموستات اتاقی هر عدد

120,000 تومان

قیمت حدال دستمزد

180,000 تومان

متوسط قیمت250,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت450,000 تومان

آنچه درباره تعمیر شوفاژ خواهید خواند

  • تعمیر شوفاژ و سرویس رادیاتور شوفاژ
  • تعمیرات انواع رادیاتور شوفاژ
  • آموزش تعمیر شوفاژ
  • سرویس شوفاژ و تعمیر رادیاتور پکیج
  • تعمیرات رادیاتور شوفاژ را به افراد ماهر بسپارید
  • تعمیرکار شوفاژ ماهر را سریعا خبر کنید
  • هزینه تعمیر شوفاژ به چه مواردی وابسته است؟
  • خدمات سرویس شوفاژ و تعمیرات شوفاژ را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

تعمیر شوفاژ و سرویس رادیاتور شوفاژ

تعمیر شوفاژ و سرویس شوفاژ را نباید به روزهایسرد سال موکول کرد. اگر سیستم گرمایش منزل از نوع مرکزی و شوفاژخانه است. باید تعمیراتشوفاژ را در ابتدای لیست نگهداری از تاسیسات ساختمان قرار دهید. بعضی از افرادبا شروع فصل سرما به فکر تعمیر رادیاتور شوفاژ یا سرویس رادیاتور میافتند. در این صورت ممکن است دسترسی به سرویس کار شوفاژ برایشان کمی مشکلباشد. اما خیالتان راحت با کمک هوم سرویز تعمیرکار شوفاژ را می توانید درکمترین زمان ممکن خبر کنید. درخواست تعمیر شوفاژ تحت عناوین تعمیر رادیاتورشوفاژ و تعمیر شوفاژ برقی هم جستجو می شود. تعمیر شوفاژ شامل تعمیر رادیاتور سوراخشده، هواگیری شوفاژ و رسوب گیری رادیاتور شوفاژ می باشد. در ادامه به معرفی انواع شوفاژ و عوامل موثربر هزینه تعمیر شوفاژ می پردازیم.

تعمیرات انواع رادیاتور شوفاژ

رادیاتور شوفاژدستگاه‌های حرارتی هستند که تنوع بالایی دارند. این سیستم آب گرم را در ساختمان بهگردش درآورده و گرمای لازم را ایجاد می کنند. در ادامه به معرفی آنها می پردازیم.

· تعمیر رادیاتورشوفاژ پره ای

از قدیمی ترین، مرسومترین و البته پرطرفدارترین نوع رادیاتورها این مورد هستند. این نوع رادیاتور شوفاژاز کنار هم قرار گرفتن تعدادی پره تشکیل می شود و طبعا هر چه تعداد این پرها بیشترباشند می توانند حرارت بیشتری تولید کنند و فضای بزرگتری را گرم کنند. با توجه بهمحبوبت بیشتر این رادیاتورها طبعا تعمیر شوفاژ پره ای نیز بیشتر درخواست میشود. از نقاط قوت این رادیاتورها این مورد است که در صورت نیاز به تعمیررادیاتور پره ای می توان پره معیوب را جدا و با نمونه جدید جایگزین نمود.

· تعمیر رادیاتورپنلی

تعمیر رادیاتور پرهای نسبتانسبت به سایر موارد کمتر درخواست می شود. این موارد گرمای یکنواختی را در محل پخشمی کنند و برای گسترش گرمایش به گردش آب کمتری نیاز دارند. اما از ایرادات این مدلاین است که در صورت سوراخ شدن تعمیر شوفاژ پنلی باید کل رادیاتور تعویضشود.

· تعمیر رادیاتورقرنیزی

علت نامگزاری اینرادیاتورها شکل قرارگیری آنها به صورت قرنیزی در انتهای دیوار هستند. این موارد ازجنس آلومینیوم هستند و فضای بسیار کمی را اشغال می کنند. معمولا تعمیر رادیاتورقرنیزی توسط سرویس کار شوفاژ بررسی می شود و سیستم لوله کشی پشت آن باید بهصورت تخصصی بررسی شود.

· تعمیر رادیاتوربرقی

تعمیر رادیاتور برقیبا سایر مواردی که مطرح شد کاملا تفاوت دارد. این موارد وابسته به سیستم حرارتیمرکزی نیستند و با انرژی برق کار می کنند. از این رو تعمیر شوفاژ برقیتخصصی تر است و باید توسط افراد متخصص عیب یابی و تعمیر شوند.

آموزش تعمیر شوفاژ

آموزش تعمیر شوفاژشامل هواگیری شوفاژ، آب بندی بین پره های شوفاژ و تعویض شیرشوفاژ می باشد. در تعدادی از موارد مانند هواگیری رادیاتور شوفاژ را میتوان بدون کمک گرفتن از تعمیرکار شوفاژ انجام داد اما در مباحث تخصصی تر قطعا کمکگرفتن از سرویسکار شوفاژ بهترین کار است.

· تعمیر شوفاژ :علت گرم نشدن شوفاژ چیست؟

جهت تعمیررادیاتور شوفاژ باید عیب یابی با دقت انجام شود. ابتدا باید بررسی شود که آیاتمام قسمت های شوفاژ سرد هستند یا قسمتی از آن گرم و مابقی سرد است. قبل از هرکاری جهت تعمیر شوفاژ شیر تخلیه هوا در بالای رادیاتور شوفاژ را باید بازشود اگر از آن آب خارج شد به این معنی است که آن در بین پره ها جریان دارد و بایدبه دنبال ایراد در قسمت های دیگری از سیستم گرمایش بگردید.

مورد دیگر مربوط بهرسوب و رسوب گیری رادیاتور شوفاژ است. رسوب گرفتن شوفاژ، زنگ زدگی وپوسیدگی شوفاژ و یا هواگیری شوفاژ ممکن است موجب بروز این ایرادات شوند. همانطورکه می دانید آب پس از گرم شدن در دیگ بخار وارد شوفاژ می‌شود. در زمان ورود بهشوفاژ این امکان وجود دارد که همراه خود رسوباتی نیز به داخل شوفاژ وارد کند. دراین موارد که شوفاژ رسوب گرفته است، نمی‌تواند به درستی محیط را گرم کند و شوفاژسرد می‌شود. برای تعمیر شوفاژ وتعمیر رادیاتور پره ای و پنلی پس از عیب یابی شوفاژ باید آن را از محلخود باز کنید و پس از آن آب اسید را درون لوله‌های شوفاژ بریزید. پس از 15 الی 20دقیقه با آب لوله‌های آن را شستشو دهید. در آخر شاهد تخلیه رسوب‌ها از آن خواهیدبود. بدین ترتیب تعمیر شوفاژ در محل به تمام می رسد.

· تعمیر رادیاتورشوفاژ با هواگیری رادیاتور شوفاژ

اگر تنها بخشی ازرادیاتور شوفاژ سرد باقی بماند. به این معنی است که رادیاتور هوا گرفته است. اگربه اندازه کافی در کارهای فنی مهارت دارید اقدام به هواگیری شوفاژ کنید در غیر اینصورت می توانید از تعمیرکار شوفاژ جهت تعمیر رادیاتور شوفاژ کمکبگیرید.

· تعمیرات شوفاژ :علت نشت آب از شوفاژ چیست؟

نشت آب رادیاتورمسئله بسیار مهمی است و باید سریعا پیگیری و رفع شود. اگر در اطراف شوفاژ یارادیاتور، نم و خیسی احساس کردید احتمالا شیر شوفاژ ایراد پیدا کرده است.اگر تشخیص دادید ایراد از شیر فشار است. تعمیرکار شوفاژ باید شیر شوفاژ را تعویض نماید.

· تعمیر رادیاتورسوراخ شده

موارد زیادی در سوراخشدن رادیاتور دخیل هستند. تعمیر رادیاتور سوراخ شده باید سریعا انجام شودزیرا که این ایراد موجب عدم جریان آب در بین پره ها و در نتیجه گرم نشدن رادیاتورمی شوند. برای تعمیر شوفاژ معمولا در صورتی که سوراخ کوچک باشد از چسب های قویاستفاده می شود. اما در موارد وسیع تر تعمیر رادیاتور تنها توسط تعمیرکاررادیاتور شوفاژ انجام می شود و باید بر اساس وخامت اوضاع بهترین و موثرترین اقداماتانجام شوند.

· تعمیر رادیاتورپره ای :علت سر وصدا در رادیاتور شوفاژ چیست؟

صدای تق و تق که دررادیاتور شنیده می شود اغلب به معنای این است که بین انشعاب ورودی و خروجیرادیاتور، ارتباط درستی برقرار نشده است. علت دیگر صدای خش خش می تواند به دلیلوجود فشار بیش از حد داخل رادیاتور نیز باشد. که علت این ایراد به قدرت و سرعت بیشاز حد پمپ سیستم گرمایشی مورد استفاده بر می گردد.

· تعمیر شوفاژ زنگزده و تعمیر پوسیدگی شوفاژ

با توجه به جریان آبدرون رادیاتورها از مرسوم ترین مواردی که برای تعمیر شوفاژ درخواست می شود مربوطبه تعمیر شوفاژ پوسیده و زنگ زده است. این مورد هم بر اساس مدل شوفاژ کهاگر جزئی باشد با چسب و در موارد حادتر در تعمیر شوفاژ پره ای تنها با تعویض پرهیا و در تعمیر رادیاتور پنلی تنها با تعویض کل پنل مشکل حل خواهد شد.

سرویس شوفاژ و تعمیر رادیاتور پکیج

روشن شدن پمپ و ورودآب جدید به مخزن باعث ورود هوا به شوفاژ می شود. که در این صورت باید به سرویسرادیاتور شوفاژ بپردازید. تعمیرکار شوفاژ در صورتی که بخواهد بههواگیری شوفاژ بپردازد. باید از دورترین شوفاژ شروع به کار می کند.

برای شروع هواگیریشوفاژ باید از پیج هواگیری شوفاژ و یا آچار فرانسه برای باز کردن شیر استفادهکنید. پیچ را در خلاف عقربه های ساعت بچرخانید. به محض شنیدن تخلیه هوا، یعنیعملیات هواگیری شوفاژ شما با موفقیت به اتمام رسیده است. پس از اتمام هوا، آب فضایخالی لوله ها را اشغال می کند و ایراد رفع می شود.

هواگیری شوفاژ باید سیستم گرمایشی را کاملا خاموش کنید وصبر کنید که کاملا رادیاتور سرد شود. زیرا در غیر این صورت هم امکان سوختگی وجوددارد. ممکن است بعد از بازکردن شیر در هنگام روشن بودن سیستم، هوای بیشتری واردشوفاژ شود.

تعمیرات رادیاتور شوفاژ را به افراد ماهر بسپارید

متخصصین سرویس کارشوفاژ همه خدمات مربوط به سرویس و تعمیر شوفاژ را انجام می دهند. تعمیر شوفاژ،تشخیص خرابی، تعویض رادیاتورهای قدیمی، هواگیری رادیاتور شوفاژ، تعویض شیر شوفاژ،آب بندی بین پره شوفاژ و حتی تعمیر شوفاژ سوراخ شده توسط متخصصین آموزش دیده و باتجربه هوم سرویز در کمترین زمان ممکن انجام می شود.

تعمیرکار شوفاژ ماهر را سریعا خبر کنید

وظیفه اصلی سرویس کارشوفاژ سرویس کامل هر رادیاتور به همراه عیب یابی و تعویض قطعات رادیاتور در تعمیرشوفاژ می باشد. تعمیرکار شوفاژ صفر تا صد خدمات نصب و تعمیر رادیاتور پکیجرا به طور کامل انجام می دهد. کلیه خدمات مربوط به رفع نشتی شوفاژ و تعویضرادیاتورهای قدیمی، تعویض شیر شوفاژ، آب بندی بین پره ها، بازکردن رادیاتور و رسوبگیری رادیاتور توسط تعمیرکار رادیاتور هوم سرویز انجام می شود.

هزینه تعمیر شوفاژ به چه مواردی وابسته است؟

هزینه تعمیر شوفاژ مربوط به موارد مختلفی می شود. نوع ایرادو قطعه معیوب مستقیما بر هزینه تعمیر رادیاتور شوفاژ بستگی دارد. مواردی کهصرفا به هزینه تعمیر رادیاتور شوفاژ بستگی دارند عبارت اند از هواگیری شوفاژ،هزینه سرویس شوفاژ، هزینه تعمیر شوفاژ سوراخ شده و رسوب گیری رادیاتور شوفاژ است.

هزینه تعمیرات شوفاژ اگر فقط شامل هواگیری شوفاژ، باشد مطمئنا قیمتتعمیر شوفاژ بسیار کم خواهد بود. هزینه تعمیر شوفاژ بر اساس مدل شوفاژ نیز تغییرمی کند به طور مثال هزینه تعمیرات شوفاژ پنلی با هزینه تعمیر رادیاتور دکوراتیوتفاوت دارد.

خدمات سرویس شوفاژ و تعمیرات شوفاژ را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

به طور کل برایافزایش طول عمر همه نوع تاسیسات به سرویس و نگهداری آنها نیاز می باشد. در صورتیکه به تعمیرات تخصصی رادیاتورها و سرویس رادیاتورها و تعمیر شوفاژ نیاز دارید.میتوانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید و از خدمات باکیفیت سرویس کار شوفاژ هوم سرویز بهره مند شوبد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...​

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیر شوفاژ و همچنین ارایه خدمات سرویس و تعمیر رادیاتور شوفاژ نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات گرمایشی ارائه می دهد که شامل تعمیر پکیج دیواری و زمینی, نصب پکیج دیواری, تعمیر آبگرمکن دیواری، تعمیر آبگرمکن مخزن دار, نصب آبگرمکن دیواری, تعمیر شوفاژخانه, نصب رادیاتور پره ای, تعمیرات حوله خشک کن, طراحی و ساخت شومینه مدرن و کلاسیک, نصب حوله خشک کن در حمام و سرویس بهداشتی, تعمیر شومینه گازی، تعمیر شومینه سنگی، تعمیر شومینه دیواری، برقی و ..., نصب سیستم گرمایش از کف پکیج می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیر شوفاژ

سرویس و تعمیر رادیاتور شوفاژ

هواگیری رادیاتور

آب بندی بین پره های رادیاتور

تعویض شیر رادیاتور شوفاژ

تعمیر رادیاتور شوفاژ پره ای، پنلی، قرنیزی و تعمیر رادیاتور آلومینیومی

تعمیر و سرویس رادیاتور شوفاژ ایران رادیاتور، بوتان، ایساتیس، آریستون

نظرات کاربران

profile picture
هوتن سرافرازي

خیلی عالی وبا قیمت مناسب

profile picture
حمید رییسی

انسان متعهد به کار و با ادب ممنونم از هوم سرویز

profile picture
محمد حلاج

راضی بودم، کارشونو خوب انجام دادند، ممنونم🙏

profile picture
خانم بابایی

تشکر میکنم از اقای خسروی که دلسوزانه کار کردند و با اینکه حجم کار زیاد بود همه کار هارا به درستی انجام دادند

شرایط سرویس و هواگیری رادیاتور شوفاژ

همیار می بایست ابتدا عیب یابی نموده و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به تعمیر نماید.

تهیه لوازم و قطعات یدکی درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

همیار می بایست حتی المکان از قطعات دارای گارانتی برای تعمیر استفاده نماید و برگه گارانتی را به مشتری ارایه نماید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

سرویس و تعمیر پکیج
سرویس و تعمیر پکیج
قیمت از 400,000 الی 800,000 تومان
لوله کشی پکیج و شوفاژ
لوله کشی پکیج و شوفاژ
قیمت از 400,000 الی 1,000,000 تومان
تعمیر و سرویس موتورخانه
تعمیر و سرویس موتورخانه
قیمت از 100,000 الی 800,000 تومان
نصب درب و پنجره دوجداره
نصب درب و پنجره دوجداره
قیمت از 1,000,000 الی 3,300,000 تومان