پشتیبانی شبکه

پشتیبانی شبکه

از 1441 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت پشتیبانی شبکه در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت پشتیبانی و نگهداری storage

توافقی

متوسط قیمت0 تومانکمینه قیمت0 تومانبیشینه قیمت0 تومان

آنچه درباره پشتیبانی شبکه خواهید خواند

 • پشتیبانی شبکه چیست؟
 • در چه مواردی به خدمات پشتیبانی شبکه و سرور نیاز دارید؟
 • خدمات پشتیبانی شبکه شامل چه مواردی می شود؟
 • مزایای خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه چیست؟
 • انواع پشتیبانی شبکه
 • قیمت خدمات پشتیبانی شبکه به چه مواردی وابسته است؟
 • قیمت پشتیبانی شبکه از راه دور چقدر می شود؟
 • کدام قسمت های شبکه در خدمات پشتیبانی شبکه و سرور بررسی و ارزیابی میشوند؟
 • قرارداد خدمات پشتیبانی شبکه شامل چه مواردی است؟
 • شرکت پشتیبانی شبکه هوم سرویز
 • نحوه ثبت درخواست خدمات نگهداری شبکه در هوم سرویز چگونه است؟

پشتیبانی شبکه چیست؟

شبکه های کامپیوتری برایکارکرد بهتر نیاز به خدمات پشتیبانی شبکه دارند. خدمات شپتیبانی شبکهباید به طور منظم و بر اساس چک لیست نگهداری شبکه انجام شود. به این ترتیببا انجام این بازدیدها توسط متخصصین عملکرد شبکه همیشه در بالاترین کیفیت خودمانده و جلوی بروز ایرادات شدیدتر گرفته خواهد شد. حتی اگر زیرساخت ها و تجهیزاتشبکه به بهترین روش ممکن راه اندازی شده باشند، بدون این خدمات و بازبینی شبکه درموعد زمانی مشخص، شبکه ممکن است کارایی درست نداشته باشد.

پشتیبانی شبکه هایکامپیوتری به معناینگهداری، مراقبت از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و حتی در صورت نیاز ارتقا وتوسعه شبکه است. به عبارت دیگر پشتیبانی شبکه شامل خدماتی است که به واسطه آن تمامتجهیزات کار خود ادامه می دهند و سرعت انتقال داده و امینت شبکه به صورت کامل حفظشده می شود. کمک کیری از شرکت پشتیبانی شبکه برای تمام سازمان ها، ارگانهاو حتی مصرف کننده های خانگی لازم و ضروری است. خدمات نگهداری شبکه ارتباطمستقیمی با امنیت و حفظ اطلاعات شبکه نیز دارد. در ادامه به کلیه خدماتی که درراستای نگهداری و پشتیبانی شبکه و عوامل موثر بر هزینه پشتیبانی شبکهخواهیم پرداخت.

در چه مواردی به خدمات پشتیبانی شبکه و سرور نیاز دارید؟

موارد و ایراداتزیادی زنگ خطری هستند که باید با شرکت پشتیبانی شبکه و سرور تماس گرفته و برای حفظزیرساخت ها از کارشناسان مربوطه کمک بگیرید. در ادامه به علائم و نشانه های ایراددر شبکه های کامپیوتری می پردازیم.

· کم شدن بی دلیلسرعت اینترنت

اگر اینترنت به طورممتد قطع و وصل می شود. احتمالا ایراد از زیرساخت ها و پهنای باند است که باید اینقسمت ها توسط پشتیبان شبکه بررسی شوند.

· کم شدن سرعتشبکه

قطع و وصل شدن شبکه واینکه کند شدن دریافت و انتقال داده بین تجهیزات نیز مورد دیگری است که باید بهدنبال خدمات پشتیبانی و نگهداری از شبکه باشید.

· محدود کردن سطحدسترسی کارمندان

همانطور که می دانیدمیزان مجاز دسترسی برای هر سطحی از کارمندان تفاوت دارد. اگر نگران امنیت اطلاعاتشبکه هستید از این طریق خدمات پشتیبانی شبکه می توانید سطح دسترسی هر کدام ازافراد را تعیین و محدود کنید.

· ایراد دراستفاده از نرم افزارها

اگر برای استفاده ازهر دسته از نرم افزارهای مالی، حسابداری و غیره به مشکل برخورده اید نیاز به خدماتنگهداری شبکه دارید.

· عدم کارایی سختافزارها

اگر تجهیزات شبکهمانند فکس، پرینترها و یا اسکنرها به درستی وصل نمی شوند و یا قطعی های بی دلیل وپی در پی دارند. در این صورت باید به فکر خبر کردن متخصص پشتیبانی شبکه باشید.

· در صورت نیاز بهراه اندازی بخش های جدید

اگر نیاز به ارتقاشبکه و اضافه کردن بخش ها و سیستم های جدید دارید. در این صورت با استفاده از خدماتپشتیبانی شبکه مشکلاتتان رفع خواهد شد.

خدمات پشتیبانی شبکه شامل چه مواردی می شود؟

همانطور که می دانیدشبکه از لایه ها و زیرساخت های زیادی تشکیل شده است. در نتیجه قسمت های زیادیهستند که نیاز به پشتیبانی شبکه دارند تا کارایی لازم و البته کافی داشتهباشند. شرکت پشتیبانی شبکه ارائه دهنده ی کلیه خدمات برای نگهداری ازتجهیزات شبکه و بهبود کارایی آنها است. این خدمات شامل بررسی و نظارت از راه دور،به روز رسانی نرم افزارها، نصب آنتی ویروی و برسی اتصالات شبکه و بهبود آنها است وبه این ترتیب از هر گونه ازدحام داده و ترافیک جلوگیری شده و همه داده ها سریعاعبور خواهند کرد. به طور کل مواردی زیر خدمات پشتیبانی شبکه در دو قسمتاکتیو و پشیو شبکه ارائه می شود.

 • نگهداری ازسخت افزاری و نرم افزاری شبکه
 • بررسیزیرساخت های شبکه
 • حل مسائلفنی سخت افزاری
 • رفع مشکلو اصلاح زیر ساخت های نرم افزاری
 • رفع ایراداتشبکه
 • بررسیکلاینت ها و نودها ورفع ایراد آنها
 • بک آپگیری منظم
 • نصب و یا بروزرسانی آنتی ویروس و فایروال ها
 • رفعایرادات و کندی سرعت شبکه
 • پشتیبانیاز سرور لینوکس
 • پشتیبانیسیستم مانیتورینگ و ترافیک شبکه
 • ارائهگزارش‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه به صورت چک لیست نگهداری شبکه بر اساس نیاز کارفرما
 • و...

مزایای خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه چیست؟

· افزایش کاراییشبکه های کامپیوتری

تمام قسمت های شبکهبه فناوری اطلاعات متکی هستند. از این رو عملکرد مطلوب آنها تنها در گرو این خدماتپشتیبانی از شبکه هستند. بسیاری از افرادی که با این سیستم ها کار می کنند مهارتلازم را برای رفع مشکل و ایرادات احتمالی ندارند. از این رو با استفاده از این خدماتشبکه می توان نهایت کارایی شبکه را محقق نمود.

· جلوگیری از قطعیناگهانی و عدم کارایی شبکه برای مدت طولانی

برای جلوگیری از قطعسیستم و ایراد در روند کار خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه موجب می شوند کهشبکه بدون قطعی و بی وقفه کار کند. همچنین ایرادات جزئی نیز رفع می شود.

· کاهش هزینه ها

همیشه استخدامنیروهای ثابت از دغدغه های مدیران و یا صاحبان مشاغل است. موارد مربوط به نگهداریشبکه هم از این موضوع مستثنا نیست. استخدام یک فرد ثابت که به بررسی این مشکلاتبپردازد چندان مقرون به صرفه نیست. به این ترتیب با کمک شرکت پشتیبانی شبکهمتخصصین در موعدهای زمانی مشخص بر اساس قرارداد پشتیبانی شبکه در محل حاضر شده ومشکلات را رفع خواهند کرد.

· تحلیل و بررسیداده های آماری

با استفاده از اینخدمات یک تجزیه تحلیل کلی از شبکه و سرور در اختیار صاحبان مشاغل و مدیران قرار میگیرد. دستیابی به این اطلاعات کار راحتی نیست و تنها متخصصین در این زمینه میتوانند این اطلاعات را استخراج و دسته بندی کرده و در اختیار مدیران مربوطه قراردهد. همچنین اگر در مواردی نیاز به ارتقا و یا بهبود شبکه های کامپیوتری هم هست دراین آمار اعلام خواهد شد.

· ارتقا شبکه هایکامپیوتری

دانش مربوط به شبکههر روزه در حال بروزرسانی هستند. لذا خدمات ارتقا سیستم های شبکه و یا بهبود آنهاهر گونه احتمال ایراد در این شبکه ها از بین خواهد رفت.

· حفظ امنیت شبکه

بر اساس نوع شرکت وکارایی هر سازمانی، قطعا یکسری اطلاعات هستند که حفظ آنها برای بقای آن کسب و کارحیاتی است. با پشتیبانی شبکه صحیح ممکن است سطح حفاظت از این اطلاعات به صورت چشمگیری بالا می رود.

· کاهش ریسک ازدست رفتن شبکه

با استفاده از خدماتپشتیبانی شبکه تمام قطعات همیشه دارای بالاترین کیفیت خود هستند. هر گونه ایرادسریعا شناسایی و رفع می شوند و در کار کل شبکه اختلالی ایجاد نخواهد شد و میزاناطمینان کاربران شرکت و مدیران بالا می رود.

انواع پشتیبانی شبکه

خدمات پشتیبانی شبکهکامپیوتر به سهدسته کلی تقسیم می شوند. که استفاده از هر دسته از این خدمات بر اساس نوع ایراد ونوع راه اندازی شبکه تغییر می کند.

· پشتیبانی حضوری

مرسوم ترین خدماتپشتیبانی شبکه مربوط به این دسته است که متخصصین در محل حاضر شده و مشکلات را بهصورت حضوری رفع می کنند. در مواردی که مشکلات مربوطه گسترده باشد و مربوط به خدماتپسیو شبکه باشند، تنها این نوع پشتیبانی پیشنهاد می شود.

· پشتیبانی آنلاینیا پشتیبانی از راه دور شبکه

در خدمات پشتیبانیآنلاین شبکه متخصص به صورت ریموتی به سیستم ها وصل می شود و مشکل کاربر رامستقیما ار راه دور رفع می کند.

· پشتیبانی تلفنیشبکه

در صورتی که ایراداتساختاری در میان نباشد و تنها نیاز به پاسخ به چند سوال نظیر خرید تجهیزات و یاسوالات مربوط به نرم افزارها باشد در این صورت این نوع خدمات قابل استفاده است.

قیمت خدمات پشتیبانی شبکه به چه مواردی وابسته است؟

تعرفه نگهداری شبکه مبلغ ثابتی نیست. از این رو نمی توانهزینه ثابتی را به عنوان هزینه نگهداری شبکه اعلام نمود. چراکه انواع شبکه باتجهیزات متنوع و متفاوت نصب و راه اندازی می شوند که هر کدام نیاز به خدماتنگهداری و پشتیبانی شبکه منحصر به فردی دارند. در ادامه به معرفی رایج ترین عواملموثر بر قیمت پشتیبانی شبکه های کامپیوتری می پردازیم.

· تعداد تجهیزاتشبکه بر هزینه پشتیبانی شبکه تاثیر دارد

طبعا هر چه شبکه وسیعتر باشد، تجهیزات شبکه بیشتری وجود دارند. از این رو قیمت پشتیبانی شبکه اینتجهیزات نیز بیشتر می شود.

· تعداد و نوع نرمافزارهای شبکه

نوع شبکه و نوع نرمافزارهایی که در شبکه راه اندازی و نصب هستند نیز بر هزینه پشتیبانی شبکهتاثیر دارند.

· تعداد دفعاتمراجعه پشتیبان شبکه به محل

در قرارداد پشتیبانیشبکه تعداد دفعات مورد نیاز مراجعه متخصصین به صورت ماهانه یا هفتگی مشخص می شود.طبعا هر چه سیستم ها اهمیت بیشتری داشته باشند باید این خدمات در زمان کوتاه تریانجام شوند و قیمت پشتیبانی شبکه های کامیپوتری نیز بیشتر می شود.

· پیچیدگی نرم‌افزارهایو سخت افزارهای شبکه​ بر قیمت پشتیبانی شبکه و سرور تاثیر دارد

طبعا هر چه نرمافزارهای و یا سخت افزارهای مورد استفاده پیچیده تر و یا به اصطلاح سنگین تر باشند.خدمات مربوط به پشتیبانی شبکه نیز سخت تر بوده و به تخصص بیشتری نیاز دارد و ازاین قیمت پشتیبانی شبکه نیز بالا می رود.

· نحوه ارائهخدمات نگهداری از شبکه

همانطور که پیش ترگفته شده راه های متفاوتی جهت ارائه خدمات نگهداری و پشتیبانی شبکه موجود هستند.از این رو نحوه ارائه این خدمات نیز بر هزینه های پشتیبانی از شبکه تاثیر دارد.

قیمت پشتیبانی شبکه از راه دور چقدر می شود؟

قیمت قراردادپشتیبانی شبکه به صورت پیش فرض قابل تعیین نمی باشد. بر اساس نوع شبکه و همچنین نوعنیاز کارفرما و تجهیزات و امکانات به کار رفته قیمت پشتیبانی شبکه اعلام میشود. پس از بررسی و مراجعه حضوری به محل و مشاهده تمام موارد اعلام شده تعرفهقرارداد پشتیبانی شبکه اعلام می شود.

کدام قسمت های شبکه در خدمات پشتیبانی شبکه و سرور بررسی و ارزیابی میشوند؟

· سرور شبکه

سرورهای شبکه به علتوجود پردازنده های قوی، رم های با ظرفیت بالا و .. مهمترین قسمت شبکه هستند کهتنظیمات منحصر به فردی دارند. از این رو در خدمات پشتیبانی و نگهداری شبکه اینقسمت به خوبی بررسی و ارزیابی می شود.

· بررسی مودم وروترها

با استفاده از مودمها و روتر ترافیک ورودی و انتقال داده ها انجام می شود. روترها موجب انتقال بستههای اطلاعاتی بین شبکه های مختلف می شود.

· بررسی فن ها وسایر قسمت های نرم افزاری

قسمت بالایی ازکارایی شبکه ها و حفظ سلامت شبکه در گرو فن ها است که عملیات خنک سازی را انجام میدهند. از این رو بررسی مداوم فن ها و سایر قسمت های سخت افزاری از به وجود آمدنمشکلات اساسی دیگر جلوگیری می کند.

· بررسی سوئیچ ها

با استفاده از سوییچها داده های دریافت شده به مقصد تعیین شده خواهند رسید. به این ترتیب هر گونهاختلال در این قطعات کلیه پروسه ارتباط را مختل می کنند. با استفاده از خدمات پشتیبانیاز شبکه ارتباط بین سوییچ ها و سلامت آنها بررسی می شود.

· چک لیست نگهداریشبکه

با هدف مستند سازیخدمات ارائه شده، لیستی از کلیه خدمات انجام شده و قسمت هایی که در نگهداری شبکهدر هر دوره بازبینی بررسی می شوند، ثبت و نگهداری می شوند.

قرارداد خدمات پشتیبانی شبکه شامل چه مواردی است؟

قرارداد پشتیبانیشبکه بر اساس نیاز کارفرما و نوع تجهیزات به کاررفته و خدمات نگهداری و تعمیراتشبکه اعلام می شود. در این قرار داد پشتیبانی شبکه، وظایف طرفین و هزینه هایپشتیبانی از شبکه مشخص می شود.

· قراردادپشتیبانی و نگهداری از سیستم‌های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتریاز تجهیزات متعددی تشکیل شده است که باهم در ارتباط هستند. با استفاده از پشتیبانیسیستم های کامپیوتری به صورت منظم هر گونه مشکلات از سیستم ها دور خواهند بود.

· قرارداد خدماتپشتیبانی از تجهیزات اداری

در این نوع قراردادنگهداری شبکه تعهدات لازم برای بررسی مداوم تجهیزات اداری مانند پرینتر،اسکنرها و ... ذکر می شود.

· قرارداد خدماتپشتیبانی شبکه

این نوع قرارداد نیزبر پایه خدمات تخصصی در راستای شبکه و تجهیزات شبکه و البته نرم افزارهای شبکهاست. در این نوع قرارداد بیشتر پشتیبانی فنی شبکه مد نظر است.

· پشتیبانی نرمافزار شبکه

خدمات پشتیبانی نرمافزار شامل نگهداری از نرم افزارها و آپدیت ویندور و سرورها، بک آپ گیری مداوم ازاطلاعات و مستند سازی تمام دیتاها است.

شرکت پشتیبانی شبکه هوم سرویز

همانطور که پیش تر همگفته شد پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری از الزامات حفظ یک شبکه است. وظایف مربوطبه پشتیبانی شبکه متنوع هستند. ممکن است این خدمات مربوط به تست روزانه، عیب یابیو حتی به روزرسانی سیستم ها باشد. تمام این خدمات نیاز به مهارت بالای متخصص دراین زمینه دارد. شرکت هوم سرویز با ارائه انواع خدمات مربوط به شبکه و عقد قراردادهایرسمی تمام این خدمات را با هزینه مناسب در اختیار کاربران خود قرار می دهد.

نحوه ثبت درخواست خدمات نگهداری شبکه در هوم سرویز چگونه است؟

در صورت نیاز به خدماتپشتیبان و نگهداری شبکه تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید. با پاسخ به چند سوال و درج شماره تماس و آدرس متخصصین جهت مشاورهرایگان با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرار خواهند داد. سپس بهصورت حضوری جهت بررسی شبکه در روز و ساعت مد نظر شما در محل حضور خواهند داشت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس پشتیبانی شبکه و همچنین ارایه خدمات خدمات پشتیبانی شبکه حضوری نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات خدمات شبکه و سرور ارائه می دهد که شامل نصب و راه اندازی دستگاه ups خانگی و صنعتی, بررسی و رفع علت قطعی اینترنت و خرابی مودم, کابل کشی شبکه پسیو و داکت کشی شبکه , نصب و راه اندازی شبکه بی‌سیم ( وایرلس)، کابلی و ترکیبی, خدمات شبکه کامپیوتری, تعمیرات شبکه وایرلس, راه اندازی سرور خانگی, تعمیر یو پی اس صنعتی, راه اندازی مرکز تلفنی VOIP, طراحی و نصب شبکه فیبر نوری, راه اندازی سیستم های نظارتی برای تامین امنیت شبکه می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های رایانه و تکنولوژی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس پشتیبانی شبکه

خدمات پشتیبانی شبکه حضوری

خدمات پشتیبانی آنلاین شبکه

خدمات نگهداری شبکه با هدف رفع کندی شبکه

محدود کردن سطح دسترسی کاربران

رفع ایرادات سخت افزاری و نرم افزاری شبکه در بازدیدهای حضوری شبکه

کاهش ریسک از بین رفتن داده و اطلاعات مهم

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط پشتیبانی از شبکه های کامپیوتری و ارتقاء شبکه کامپیوتری

تهیه لوازم، قطعات و نرم افزارها در خصوص پشتیبانی شبکه پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد مشاوره لازم را به مشتری ارایه نماید و در صورت تایید مشتری قرارداد پشتیبانی شبکه بین طرفین منعقد گردد.

همیار موظف است بلافاصله پس از بازدید از محل مشتری وضعیت سیستم شبکه را بررسی نماید و پس از مشورت با مشتری نسبت به ارایه پشتیبانی شبکه اقدام نماید. به همین ترتیب مشتری نیز پس از دریافت خدمات می بایست وضعیت سیستم را بررسی نماید. چنانچه دارای عیب یا خرابی باشد بلافاصله به همیار اطلاع رسانی نماید.

پشتیبانی شبکه ارائه شده توسط همیار شامل یک هفته گارانتی همیاران می باشد و در صورت بروز خرابی همیاران می بایست نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

هزینه دقیق پشتیبانی شبکه پس از بررسی همیار متخصص شبکه به مشتریان اعلام خواهد شد، لذا همیاران بر اساس توضیحات مشتری، برآورد اولیه هزینه را به صورت تلفنی به مشتریان ارایه داده و پس از بررسی میدانی قیمت دقیق خدمت مشتریان ارائه می شود. همیار بدون هماهنگی و عقد قرارداد با مشتری مجوز پشتیبانی شبکه را نخواهد داشت.

همیاران هوم سرویز احراز هویت و صلاحیت شده و دارای مدارک فنی معتبر می باشند و همچنین تضامین و قرارداد مستقلی از ایشان نزد هوم سرویز وجود دارد، ولیکن در حین سپردن خدمات مورد نظر شما به همیاران حتما نظرات و تجربیات سایر مشتریان از خدمات اخذ شده از همیار را ملاک انتخاب و تایید همیار قرار دهید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

خدمات کامپیوتری
خدمات کامپیوتری
در حال بروزرسانی قیمت
راه اندازی ویپ (voip)
راه اندازی ویپ (voip)
در حال بروزرسانی قیمت
تعمیر و سرویس پرینتر و اسکنر
تعمیر و سرویس پرینتر و اسکنر
قیمت از 600,000 الی 2,800,000 تومان
سیم کشی فیبر نوری
سیم کشی فیبر نوری
در حال بروزرسانی قیمت