امنیت شبکه

امنیت شبکه

از 1444 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت امنیت شبکه در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تست نفوذ شبکه

توافقی

قیمت Hardningسازی شبکه

5,000,000 الی 20,000,000 تومان

متوسط قیمت0 تومانکمینه قیمت0 تومانبیشینه قیمت0 تومان

آنچه درباره امنیت شبکه خواهید خواند

 • امنیت شبکه چیست؟
 • امنیت شبکه چطور کار می کند؟
 • خدمات امنیت شبکه چه اهمیتی دارد؟
 • لایه‌های امنیت شبکه
 • انواع روش های اجرای امنیت شبکه
 • امنیت شبکه های کامپیوتری برای محافظت از چه خطرات احتمالی انجام میشود؟
 • پیشگیری از دست رفتن داده ها
 • انواع فناوری‌های مورد استفاده در امنیت شبکه کدامند؟
 • کارشناس امنیت شبکه چه ویژگی هایی دارد؟
 • هزینه خدمات امنیت شبکه به چه مواردی وابسته است؟
 • اجرای انواع خدمات امنیت شبکه را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

امنیت شبکه چیست؟

با همه گیر شدناستفاده از خدمات وب و شبکه های کامپیوتری، سازمان ها در معرض انواع خطرات وتهدیدات قرار دارند. خدمات امنیت شبکه شامل مجموعه روش های نرم افزاری و سختافزاری است که برای نظارت و جلوگیری از دسترسی غیر مجاز افراد، حملات سایبری وخطرات بدافزارها انجام می شود. روش ها و رویکردهای مختلفی برای امنیت شبکهکامپیوتری وایرلس بنا بر موارد مختلفی تعیین و اجرا می شود. اما چیزی که واضح ومستلزم است ایجاد امنیت شبکه برای شبکه های ساده و کسب و کارهای بزرگ لازم است. بهبین دیگر امنیت شبکه یعنی کنترل بر تمام اجزا و حفظ و حراست اطلاعات در سیستم ها.در ادامه به معرفی انواع امنیت شبکه و هزینه امنیت شبکه می پردازیم.

امنیت شبکه چطور کار می کند؟

امنیت شبکه از چندلایه دفاعی تشکیل شده است. هر کدام از این لایه ها سیاست ها و کنترل های خاصی راشامل می شوند. در یک سیستم ایمن کاربران بدون هیچ مشکلی به منابع دسترسی دارند والبته هیچ گونه عامل مخربی مانند بدافزارها و افراد غیر مجاز اجازه دسترسی بهاطلاعات محرمانه را نخواهند داشت. به این ترتیب خدمات امنیت شبکه هم به معنایکنترل دسترسی و هم به معنای کنترل تهدیدات می باشد. که در ادامه توضیح مختصریدرباره این دو موضوع بیان خواهیم کرد.

· کنترل دسترسیکاربران شبکه

هر سطحی از کاربرانشبکه به به سطح مشخصی از داده ها دسترسی دارند. به این ترتیب افراد غیر مجاز اجازهدسترسی به شبکه و یا حمله به شبکه را نخواهد داشت.

· کنترل تهدیداتشبکه

امکان بروز هر گونهتهدید در سازمان ها توسط هکرها جلوگیری می شود.

خدمات امنیت شبکه چه اهمیتی دارد؟

 • حفاظت ازکل شبکه و ترافیک شبکه در مقابل حملات سایبری
 • از دادهها و اطلاعات و به طور کل منابع فناوری در برار ورود و دسترسی افراد غیر مجازجلوگیری می کند.
 • سطحدسترسی افراد به منابع، برنامه ها و اطلاعات تعیین می شود.
 • از نابودیاطلاعات ناگهانی شرکت جلوگیری می شود.
 • مدیریتشبکه به صورت کاملا انحصاری و متمرکز انجام می شود.

لایه‌های امنیت شبکه

امنیت شبکه بر اساسنوع سازمان دارای انواع چارچوب است که لایه های امنیت در واقع برای پیکربندی اینچهارچوب ها می باشد. به این ترتیب انواع دارایی های شبکه های کامپیوتری در اینلایه های امنیتی محافظت می شوند.

لایه اول :حفاظت ازداده های حیاتی مربوط به کسب و کار و ماموریت کلی سازمان است.

لایه دوم :کنترلکامل به ذخیره سازی داده ها و از روش انتقال داده ها محافظت می کند.

لایه سوم :به امنیتبرنامه ها و دسترسی به برنامه ها و همچنین ارتباط بین برنامه ها و داده ها حفاظتمی کند و به طور کل این نوع از امینت شبکه به امنیت داخلی شبکه معروف است.

لایه چهارم :امنیت شبکهاز دسترسی های غیرمجاز و خارج از سازمان جلوگیری می کند.

لایه پنجم :کنترلداخلی و روش های امنیتی فیزیکی که از تجهیزات و یا به طور کل از کسب و کار محافظتمی کند.

لایه ششم :محاظت ازشبکه در مقابل تهدیدات انسانی خارج از سازمان و یا حتی کاربران مخرب در این دستهاز خدمات امنیت شبکه گنجانده می شود.

انواع روش های اجرای امنیت شبکه

امنیت شبکه به سهصورت فیزیکی، فنی و مدیریتی تامین می شود. هر کدام از این روش ها با هدف های مختلفاجرا می شود که در ادامه به معرفی آنها خواهیم پرداخت.

· امنیت شبکهفیزیکی :

این روش از قدیمیترین روش های مرسوم برای حفاظت از کسب و کارها محسوب می شود. این نوع حفاظت تنهاجهت حفاظت از محیط انجام می شود. مواردی مانند نصب دوربین مداربسته، ساخت حصارو غیر قابل دسترس کردن محیط و یا استخدام نیروی انسانی مانند استخدام نگهبان است.

· امنیت شبکه فنی

این نوع امنیت شبکهبر پایه نظارت بر شبکه بنا شده و هر نوع فعالیت غیر مجاز را شناسایی می کند. بهاین ترتیب حفاظت از داده و دارایی ها با استفاده از تکنیک های رمزگذاری، فایروالها، سیستم های تشخیص نفوذ و شبکه های خصوصی مجازی vpn استفاده می شود.

· امنیت مدیریتی شبکه

امنیت شبکه مدیریتیاز دسترسی و هر گونه اختلالی شبکه را ایمن می کند. به این ترتیب تنها افرادی کهدارای حساب های کاربری و گذرواژه های سطح مدیریتی هستند می توانند به سطح خاصی ازداده ها و برنامه ها دسترسی داشته باشند. به این ترتیب در این نوع از ایمن سازیشبکه تمرکز روی رویه ها و فرآیندها است.

امنیت شبکه های کامپیوتری برای محافظت از چه خطرات احتمالی انجام میشود؟

· جلوگیری ازدسترسی غیر مجاز

اگر هر کاربری بتواندبه کل اطلاعات شبکه دسترسی داشته باشد، می تواند اطلاعات محرمانه و حیاتی که درزکردن آن اطلاعات به بیرون به ضرر سازمان و یا شرکت است را افشا کند. به این ترتیببا استفاده از خدمات امنیت شبکه از دسترسی غیر مجاز هر شخص در بیرون و داخل شرکت وسازمان محدود می شود.

· جلوگیری ازحملات DDoS

این حملات ترافیکزیادی به شبکه وارد کرده و موجب کندی و در نهایت از دسترس خارج شدن شبکه برایکاربران می شود جلوگیری می کند.

· محافظت از نقاطضعف و آسیب پذیر

ممکن است قسمت هایآسیب پذیری در پرتال ورود و یا سخت افزار ها وجود داشته باشد. با ورود مهاجمان بهاین قسمت ها می توانند حملات مخربی به شبکه های کامپیوتری وارد کنند. در خدماتامنیت شبکه تمام این قسمت ها شناسایی می شود و نقاط ضعف رفع می شوند.

· جلوگیری ازآلودگی به بدافزارها

انواع بدافزارهامانند کرم ها، باج افزارها و غیره هستند که سریعا در شبکه تکثیر می شوند و دسترسیکاربران را مختل کرده و موجب از بین رفتن اطلاعات و داده ها می شوند. اینبدافزارها به واسطه وب سایت ها آلوده، دستگاه های آلوده اشخاص و ... وارد شبکه میشوند. با استفاده از انواع امنیت شبکه می توان از حملات این نوع بدافزارها جلوگیرینمود.

· امنیت برنامه

استفاده از هر نوعنرم افزاری برای کسب و کار باید محافظت شده باشد. زیرا که ممکن است هر نرم افزاریدارای آسیب پذیری های خاصی باشد که مهاجمان به وسیله این قسمت ها به شبکه نفوذکنند. از این رو امنیت برنامه به واسطه سخت افزار ها و نرم افزارهای خاص بایدتامین شود.

پیشگیری از دست رفتن داده ها

شاید برایتان جالبباشد بدانید که بزرگترین ضعف هر شبکه مربوط به کاربران انسانی شبکه بر می گردد کهممکن است به صورت عمدی یا سهوی موجب نشت اطلاعات شوند. انواع فایروال ها و حفاظت DDoS موجب جلوگیری از حملات خارجی می شوند. درامنیت شبکه تدابیری در نظر گرفته می شود که از نشت و انتقال داده به بیرون از شبکهجلوگیری شود.

انواع فناوری‌های مورد استفاده در امنیت شبکه کدامند؟

همانطور که پیش تر همگفته شده امنیت شبکه حوزه بسیار گسترده ای است که بر اساس اندازه شبکه و البتهمیزان حساسیت شبکه پیکربندی و اجرا می شود. در ادامه به معرفی تعدادی از انواعفناوری های مورد استفاده در این حوزه می پردازیم..

· فایروال

انواع فایروال ها جهتجلوگیری از حملات بدافزارها، سو استفاده از نقاط آسیب پذیر شبکه و حملات ربات هابه کار گرفته می شوند. به این ترتیب این نرم افزارها ترافیک ورودی و خروجی راکنترل می کنند. با استفاده از فایروال ها تعیین می شود که کدام دیتا حق ورود و یاحتی خروج از شبکه را دارد. در واقع مانند فیلتری است که بین شبکه داخلی و اینترنتعمومی قرار دارد. امروزه انواع فایروال به صورت نرم افزاری و در فضای ابری اجرا میشوند و اغلب نیازی به سخت افزار و نصب دستگاه فایروال در محیط نیست.

· کنترل دسترسی

استفاده از نرمافزارها و داده ها در این بخش محدود می شود. این اقدامات در امنیت شبکه با هدفجلوگیری از دستکاری های عمدی و غیر عمدی توسط کارکنان انجام می شود.

· تایید هویتکاربر

یک جز مهم در تعیینکنترل دسترسی کاربران تایید هویت کابر است. این روش به جای استفاده از رمزهای عبورساده گام مهمی در راستای ایمن سازی شبکه های کامپیوتری است.

· تقسیم‌بندی شبکهامنیت شبکه

با اینکار ترافیکشبکه را بر اساس طبقه بندی های مختلف در شبکه پخش می شود و سیاست های امنیتی راراحت تر اجرا می کنند. به این ترتیب اگر یک بخش از شبکه دچار مشکل امنیتی شود کلشبکه تحت تاثیر قرار نمی گیرد. همچنین سطوح دسترسی بر اساس مواردی مانند مکانتعیین می شود تا دستگاه های مشکوک نتوانند به شبکه متصل شوند.

· نصب انتی ویروسیا نصب آنتی بدافزارها

بد افزارها شاملویروس ها، کرم ها ، تروجان ها، جاسوس افزارها و غیره هستند. به این ترتیب که اگرشبکه به هر کدام از این ها آلوده شود ممکن است کل شبکه را مختل کنند. با استفادهاز این نرم افزارها، هر نوع فایل قبل از ورود به شبکه اسکن شده و ناهنجاری هاشناسایی شده و از بین می روند.

· تجزیه‌ وتحلیلشبکه

ابزارهای تحلیلرفتاری شبکه هر نوع رفتار غیرعادی مانند استفاده بیش از حد از منابع و یا حجم غیرعادی انتقال داده را شناسایی می کند. به این ترتیب بار اضافی رو شبکه شناسایی میشود و مشکلات احتمالی رفع می شود.

· جداسازی مرورگر

هر نوع مرورگر به علتوجود سرور وب سایت های آلوده ممکن است موجب بروز خطر برای شبکه شوند. با جداسازیمرورگر تمامی این خطرات با استفاده از اجرای کد روی یک سرور ابری خارج از شبکه ازبین می رود.

کارشناس امنیت شبکه چه ویژگی هایی دارد؟

با توجه به اهمیت ایندسته از خدمات شبکه برای تامین امنیت شبکه های وایرلس باید از یککارشناس امنیت شبکه بی سیم در این زمینه کمک بگیرید. به این ترتیب کارشناسان بااستفاده از روش های متعددی این خدمات را ارائه می دهند. کارشناس امنیت شبکه هایبیسیم با بررسی کلیات شبکه تمام نقص ها و باگ های شبکه را بررسی نموده و قبل از هرگونه حمله و بروز ایراداتی این نقص ها را رفع می کند. اعمال سیاست های لازم برایمحدود کردن دسترسی های افراد غیر مجاز و همچنین آموزش به تمام کاربران است که در هنگاممواجهه با بدافزارها بهترین و موثرترین اقدامات را انجام دهند.

هزینه خدمات امنیت شبکه به چه مواردی وابسته است؟

قیمت امنیت شبکه به عواملمختلفی وابسته است. نمی توان هزینه ثابتی را به عنوان هزینه خدمات شبکه وایرلساعلام کرد. در ادامه به معرفی مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت خدمات امنیت شبکهمی پردازیم.

· هزینه خدماتامنیت شبکه بر اساس نوع شبکه

امنیت شبکه وایرلس باهزینه خدمات امنیت شبکه های کابل کشی شده یکسان نیست. زیرا نوع این شبکه ها نیازبه استراتژی های مختلفی برای ایمن سازی نیاز دارد.

· پیچیدگی شبکه

طبعا هر چه شبکهپیچیده تر باشد و از اهمیت بیشتری برخوردار باشد اقدامات بیشتری باید امنیت شبکههای کامپیوتری انجام داد و این دسته از خدمات هزینه خدمات امنیت شبکه را بالا میبرد.

· نوع اقدامات واستراتژی ها برای اجرای خدمات امنیت شبکه

نوع استراتژی ای کهبه کار گرفته می شود تا نقص های سیستم که از بین برود بر هزینه خدمات امنیت شبکهتاثیر دارد. همانطور که گفته شد انواع امنیت شبکه متعددند و اجرای هر کدام از آنهاقیمت متفاوتی برای پیاده سازی دارند.

اجرای انواع خدمات امنیت شبکه را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

در صورت نیاز به ایمنسازی شبکه های کامپیوتری تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویزثبت درخواست نمایید. با ثبت درخواست رایگان و پاسخ به چند سوال متخصصین امنیت شبکه هوم سرویز جهتبررسی و مشاوره رایگان با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتان قرارخواهند داد. سپس جهت بررسی شبکه ها و معرفی بهترین روش امنیت شبکه های وایرلس وبرآورد هزینه امنیت شبکه در محل حاضر خواهند شد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس امنیت شبکه و همچنین ارایه خدمات راه اندازی سیستم های نظارتی برای تامین امنیت شبکه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات خدمات شبکه و سرور ارائه می دهد که شامل نصب و راه اندازی دستگاه ups خانگی و صنعتی, بررسی و رفع علت قطعی اینترنت و خرابی مودم, کابل کشی شبکه پسیو و داکت کشی شبکه , نصب و راه اندازی شبکه بی‌سیم ( وایرلس)، کابلی و ترکیبی, خدمات شبکه کامپیوتری, خدمات پشتیبانی شبکه حضوری, تعمیرات شبکه وایرلس, راه اندازی سرور خانگی, تعمیر یو پی اس صنعتی, راه اندازی مرکز تلفنی VOIP, طراحی و نصب شبکه فیبر نوری می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های رایانه و تکنولوژی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس امنیت شبکه

راه اندازی سیستم های نظارتی برای تامین امنیت شبکه

طراحی و بهینه سازی معماری امنیتی تجهیزات داخل شبکه

نصب و راه اندازی تجهیزات امنیتی شبکه مانند Firewall ،UTM و IPS

مدیریت دیوایس های سخت افزاری امنیت شبکه

نظارت و آنالیز ترافیک شبکه برای دریافت پالس های امنیتی

نظارت دقیق و ارائه خط و مشی های امنیتی در شبکه

مدیریت دسترسی افراد و نرم افزارها به اطلاعات داخل شبکه

بررسی تنظیمات تجهیزات امنیتی شامل Firewall ،IPS/IDS و UTM

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط تامین امنیت شبکه های وایرلس و بی سیم

تهیه لوازم، قطعات و نرم افزارها در خصوص امنیت شبکه پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد مشاوره لازم را به مشتری ارایه نماید و در صورت تایید مشتری خدمات امنیت شبکه را ارائه نماید.

همیار موظف است بلافاصله پس از حضور در محل مشتری وضعیت امنیت شبکه را بررسی نماید و پس از مشورت با مشتری نسبت به اجرای پروتکل های امنیتی شبکه اقدام نماید. به همین ترتیب مشتری نیز پس از اجرای خدمات امنیت شبکه می بایست وضعیت را بررسی نماید. چنانچه از لحاظ امنیتی ایرادی مواجه شد بلافاصله به همیار اطلاع رسانی نماید.

امنیت شبکه ارائه شده توسط همیار شامل یک هفته گارانتی همیاران می باشد و در صورت بروز خرابی همیاران می بایست نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

هزینه دقیق خدمات امنیت شبکه پس از بررسی همیار متخصص شبکه به مشتریان اعلام خواهد شد، لذا همیاران بر اساس توضیحات مشتری، برآورد اولیه هزینه را به صورت تلفنی به مشتریان ارایه داده و پس از بررسی میدانی و تعرفه های خدمات امنیت شبکه، قیمت دقیق را به مشتری ارائه می نمایند. همیار بدون هماهنگی با مشتری مجوز ارایه خدمات امنیت شبکه را نخواهد داشت.

همیاران هوم سرویز احراز هویت و صلاحیت شده و دارای مدارک فنی معتبر می باشند و همچنین تضامین و قرارداد مستقلی از ایشان نزد هوم سرویز وجود دارد، ولیکن در حین سپردن خدمات مورد نظر شما به همیاران حتما نظرات و تجربیات سایر مشتریان از خدمات اخذ شده از همیار را ملاک انتخاب و تایید همیار قرار دهید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

بازیابی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
در حال بروزرسانی قیمت
نصب و راه اندازی سرور
نصب و راه اندازی سرور
در حال بروزرسانی قیمت
نصب و راه اندازی UPS
نصب و راه اندازی UPS
در حال بروزرسانی قیمت
نصب و تعمیر دزدگیر منزل و شرکت
نصب و تعمیر دزدگیر منزل و شرکت
قیمت از 1,700,000 الی 2,000,000 تومان