تعمیرات شبکه

تعمیرات شبکه

از 1443 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت تعمیرات شبکه در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت تعمیرات شبکه

توافقی

متوسط قیمت600,000 تومانکمینه قیمت600,000 تومانبیشینه قیمت600,000 تومان

آنچه درباره تعمیرات شبکه خواهید خواند

 • تعمیرات شبکه وایرلس و کابل کشی شده
 • خدمات تعمیرات شبکه
 • مزایای تعمیرات تجهیزات شبکه چیست؟
 • ایرادات متداول شبکه و تعمیر شبکه
 • تعمیرات شبکه به چند طریق انجام می شود؟
 • مراحل تعمیر شبکه در محل
 • تعمیر دوره ای شبکه چیست؟
 • هزینه تعمیرات شبکه به چه مواردی وابسته است؟
 • تعمیرات شبکه هوم سرویز

تعمیرات شبکه وایرلس و کابل کشی شده

تعمیرات شبکهکامپیوتری برای همهاستفاده کنندگان از این تجهیزات مانند شرکت ها و حتی مصرف کنندگان خانگی جزومواردی است که دیر یا زود به علت به نیاز بروزرسانی شبکه و یا عیب یابی شبکهمورد نیاز است. به این ترتیب هر چه تعمیر شبکه کامپیوتری زودتر انجام شود و عیبیابی با دقت بیشتری انجام شود، شبکه در مواجه با خطاها ایمن تر خواهد بود. البتههر کدام از ایرادات و خطاهای شبکه راه حل های متفاوتی دارند.

خدمات تعمیرات شبکه امروزه توسط شرکت تعمیرات شبکهارائه می شود. خدمات تعمیرات شبکه شامل رفع ایرادات نرم افزاری و سخت افزاری شبکهاست. تعمیرات شبکه کامپیوتر باید به صورت تخصصی انجام شود. زیرا در صورتایراد در شبکه ها هر گونه انتقال داده و اطلاعات بین اعضای شبکه مختل خواهد شد. درادامه به معرفی خدمات تعمیرات شبکه و عوامل موثر به هزینه تعمیرات شبکهمی پردازیم.

خدمات تعمیرات شبکه

همانطور که در ابتدایمطلب بیان شد شبکه ها به دلایل مختلف دچار ایراد می شوند و برای فراهم کردن بستریبرای استفاده از شبکه ها باید هر چه زودتر اقدام به تعمیرات شبکه های کامپیوترینمود. خدمات تعمیرات شبکه ممکن است مربوط به موارد سخت افزاری، نرم افزاری و یاخدمات پسیو یا اکتیو شبکه باشد. در صورتی که تعمیرات به درستی انجام شود، از بروزایرادات بزرگتر در سرعت و عملکرد سیستم جلوگیری می شود.

مزایای تعمیرات تجهیزات شبکه چیست؟

· بالا بردن سرعتشبکه

طبعا زمانی کهتجهیزات شبکه به درستی وظایف خود را انجام ندهند و در تعامل با یکدیگر سرعت خوبینداشته باشند، نیاز به تعمیرات شبکه در محل است. هر گونه اختلال در شبکهروی سرعت و عملکرد شبکه تاثیر بدی می گذارد. از این رو با استفاده از تعمیراتتجهیزات شبکه و یا تعویض آنها کیفیت شبکه بالا می رود.

· تعمیر شبکهکامپیوتری سریع و به موقع

این تجهیزات نقشبسیار پر رنگی در کسب و کارهای کوچک و بزرگ دارند. به این ترتیب هر گونه قطعی ومشکل ممکن است موجب ضررهای مالی شوند. از این رو داشتن سرعت در عیب یابی شبکه وانجام تعمیرات شبکه به موقع از بروز اتفاقات بزرگتر جلوگیری می کند.

· بالا بردن ضریبایمنی شبکه

با بروز هر نوع ایراددر شبکه های کامپیوتری ممکن است اطلاعات شبکه به خطر بیوفتند. در این مواقع تنهاچیز مهم برای عیب یابی شبکه و تعمیرات شبکه باید به موقع رفع شود، تا امنیتاطلاعات شبکه حفظ شود. تعمیرات تجهیزات شبکه در صورتی که دارای قرارداد خدماتپشتیبانی شبکه باشید توسط این افراد انجام می شود.

ایرادات متداول شبکه و تعمیر شبکه

هر قسمت از شبکه هایکامپیوتری ممکن است به دلایل مختلف دچار ایراد شوند. ایرادات کوچک مانند قطع ووصلی های جزئی تا از کار افتادن کامل شبکه ایراداتی هستند که ممکن است برای شبکههای کامپیوتری اتفاق بیوفتد. در ادامه به معرفی رایج ترین ایرادات در شبکه میپردازیم.

 • قطع شدناینترنت
 • از کارافتادن اتصالات
 • عدمانتقال داده بین تجهیزات
 • وصل نشدمبه وای فای
 • خرابی سختافزارها
 • ایراداتدر کابل کشیشبکه
 • تعمیراتتستر شبکه
 • تعمیراتتلفن تحت شبکه
 • تداخل درشبکه ها و...

تعمیرات شبکه به چند طریق انجام می شود؟

· تعمیرات شبکهآنلاین

بر اساس نوع ایرادشاید در مواردی تنها شرکت تعمیرات شبکه با وصل شدن به سیستم از راه دور بهصورت ریموتی اقدام به تعمیر شبکه های کامپیوتری می کند.

· تعمیر شبکهتلفنی

در صورتی ایراداتمربوط به شبکه چندان با اهمیت و ساختاری نباشند. با مشاوره تلفنی و ارائه راهکارهامی توان مشکل مربوطه را از راه دور رفع نمود. البته این مورد شامل ایرادات و تعمیرپسیو شبکه نیست.

· تعمیرات شبکه درمحل

در صورت بروز ایراداتاساسی در شبکه تنها راه حل تعمیر شبکه در محل توسط متخصصین است. مواردیمانند تعمیر تجهیزات شبکه از مواردی است که باید متخصصین در محل حاضر شده و اقدامبه عیب یابی شبکه و تعمیر شبکه در محل کنند.

مراحل تعمیر شبکه در محل

· عیب یابی شبکهکامپیوتری

اولین مرحله ازتعمیرات شبکه مربوط به عیب یابی شبکه است. در این مرحله تمام قسمت های شبکه بررسیمی شود. در مرحله اول تمام قسمت های سخت افزاری و نرم افزاری شبکه به طور مجزابررسی شود. اگر ایراد از قسمت های نرم افزاری باشد مشکلات با به روز رسانی برنامهها رفع خواهد شد. اگر هم تشخیص به ایراد در بخش های سخت افزاری شبکه باشد بایداقدام به تعمیرات تجهیزات شبکه نمود. برای عیب یابی صحیح و سریع تر تمامنقشه کابل کشی شبکه مجددا بررسی می شود.

· تعمیر شبکه

پس از عیب یابی وپیدا کردن منشا ایرادات در شبکه نوبت به تعمیرات شبکه می رسد. فردی که اقدام بهتعمیر شبکه در محل می کند باید اشنایی کاملی با تعمیرات تجهیزات پسیو شبکه مانندکابل ها، سوکت ها، سوییچ ها و سایر اتصالات داشته باشد. همچنین در صورت ایرادات دربخش نرم افزاری فرد باید به خوبی بتواند نرم افزارها را عیب یابی، آپدیت و یادوباره راه اندازی کند.

· تعمیر سیستمعامل شبکه

یکی از بخش هایی کهاغلب بیشتر دچار مشکل می شود سیستم عامل شبکه است. در موارد حادتر نیاز استسیستم عامل دوباره نصب شود و یا اگر حجم ایرادات وسیع باشد سیستم باید آپدیت شوند.

· تعمیر تجهیزاتشبکه

تجهیزات پسیو و یاحتی اکتیو شبکه ممکن است به دلایل مختلف دچار ایراداتی شوند. هر گونه ایرادات درتجهیزات، سرعت و کیفیت عملکرد سیستم را تحت تاثیر قرار می دهند. به این ترتیب بایدایرادات سریعا پیدا شده و رفع شوند تا شبکه به فعالیت خود ادامه دهد. تجهیزات شبکهشامل روتر، سوییچ، کامپیوترها، پرینترها و سایر قطعات هستند. فرد متخصص باید تماماین تجهیزات را بشناسد و توانایی تعمیرات همه ی آنها را داشته باشد.

· ارتقاء شبکه

گاهی ایرادات شبکهتنها با ارتقا سخت افزارها و نرم افزارها رفع خواهد شد. این اقدامات با هدف هایمختلفی انجام می شود. در مواردی اگر بخواهید نرم افزار و سخت افزارهای جدیدی بهسیستم اضافه کنید یا با کندی شبکه روبه رو هستید با ارتقاء شبکه کامپیوتریمشکلات رفع خواهد شد.

· تعویض تجهیزاتشبکه

گاهی حجم خرابی وایرادات در تجهیزات به حدی بالا است که تعمیرات شبکه چندان به صرفه نیست. تنهاباید اقدام به تعویض تجهیزات نمود. با استفاده از خدمات تعمیرات شبکه هوم سرویزماهرترین متخصصین در محل حاضر می شوند و تمام قطعات را بررسی نموده و بهترینراهکار را در جهت کارایی بهتر که هزینه تعمیرات شبکه مناسب تری داشته باشندخدمات ارائه می دهند.

تعمیر دوره ای شبکه چیست؟

نوعی از تعمیراتهستند که هرگاه سیستم دچار ایرادی شود اقدام به تعمیر شبکه در محل می کنند.اما نوعی دیگر از تعمیرات هستند که بیشتر به پیشگیری شباهت دارند. به این ترتیبطبق زمان بندی تعمیر دوره ای در دوره های زمانی مشخص انجام می شود. مواردی مانندبررسی تجهیزات تعمیر مودم، تعمیر دوربین مداربسته و تعمیرات سرور،تعمیر و تعویض قطعات، بررسی نرم افزارها و غیره انجام می شود.

هزینه تعمیرات شبکه به چه مواردی وابسته است؟

تعرفه تعمیرات شبکه به موارد متعددی وابسته است و نمی توانهزینه ثابتی را به عنوان قیمت تعمیر شبکه اعلام نمود. در ادامه به معرفیمهم ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت تعمیر شبکه می پردازیم.

· نوع شبکه راهاندازی شده

نوع شبکه راه اندازیشده و برند تجهیزات مورد دیگری است که بر قیمت تعمیرات شبکه تاثیر دارد. هزینهتعمیر شبکه وایرلس و قیمت تعمیر شبکه کابل کشی شده با هم یکسان نیست. چون از تجهیزاتو برند های متعددی شامل می شود که هزینه تعمیر را بالا برده و یا کاهش می دهد.

· نوع ایراد برهزینه تعمیر شبکه تاثیر دارد

بروز هر مشکل در شبکهبه قطعه و یا قسمت مورد در سخت افزار و نرم افزار شبکه مرتبط است. چنانچه ایرادنرم افزاری باشد هزینه تعمیرات شبکه اغلب کمتر خواهد شد.

· تعمیر و یاتعویض تجهیزات شبکه

هزینه تعمیر تجهیزاتشبکه به نوع و حجم ایرادات مربوط می باشد. چنانچه ایراد سطحی باشد و تنها با تعمیرقطعات مشکل رفع شود هزینه تعمیر تجهیزات شبکه کمتر خواهد شد. اما در صورتیکه حجم خسارات زیاد باشد، تنها با هزینه تعمیر شبکه نه تنها مشکل رفع نخواهد شدبلکه در آینده موجب هزینه های اضافی خواهد شد. در نتیجه با تعویض تجهیزات و خریدتجهیزات جدید مشکل رفع خواهد شد که در این صورت هزینه تعمیرات شبکه بالا می رود.

تعمیرات شبکه هوم سرویز

جهت ثبت درخواست وصحبت با بهترین کارشناسان تعمیرات شبکه در این زمینه تنها کافیست به صورت رایگان در هومسرویز ثبت درخواست نمایید. با پاسخ به چند سوال و درج شماره تماس، همیاران متخصص تعمیرات شبکه هوم سرویز جهت مشاوره و اعلام هزینه ها با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در خصوص نحوه اجرا و همینطور برآورد هزینه تعمیرات شبکه در اختیارتانقرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس تعمیرات شبکه و همچنین ارایه خدمات تعمیرات شبکه وایرلس نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات خدمات شبکه و سرور ارائه می دهد که شامل نصب و راه اندازی دستگاه ups خانگی و صنعتی, بررسی و رفع علت قطعی اینترنت و خرابی مودم, کابل کشی شبکه پسیو و داکت کشی شبکه , نصب و راه اندازی شبکه بی‌سیم ( وایرلس)، کابلی و ترکیبی, خدمات شبکه کامپیوتری, خدمات پشتیبانی شبکه حضوری, راه اندازی سرور خانگی, تعمیر یو پی اس صنعتی, راه اندازی مرکز تلفنی VOIP, طراحی و نصب شبکه فیبر نوری, راه اندازی سیستم های نظارتی برای تامین امنیت شبکه می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های رایانه و تکنولوژی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس تعمیرات شبکه

تعمیرات شبکه وایرلس

خدمات تعمیر شبکه کامپیوتری کابل کشی شده

تعمیر سیستم عامل شبکه

تعمیر تجهیزات شبکه

تعویض تجهیزات شبکه

تعمیر منابع تغذیه شبکه

تعمیر دوره ای شبکه

عیب یابی و تعمیرات نرم افزاری شبکه

نظرات کاربران

profile picture
نگار جلودارزاده

بسیار خانم خوش برخورد و کم حرفی بودند و بدون معطلی و وقت کشی و ... کار رو انجام دادن و 6 ساعت کاملا خالص کار کردند

profile picture
بابک شیرزادی

با متانت با اخلاق صبور سزبه زیر و سز به کار خیلی ممنونم از شرکت بابت معرفی ایشون

profile picture
مهناز دهقان

خیلی آقای صبور و با حوصله ایی بودن . قفل در من به مشکل برخورد کرد و چفت درب نمیشد که مقصر سازنده در بود ولی ایشون با حوصله تمام در رو درست و اصولی نصب کردند و خیلی ممنونم ازشون و خسته نباشن

profile picture
محمد موسیوند

عالی بودن و پیگیری خوبی داشتند . وقت شناسی هم موردی بود که رضایت منو بیشتر از همه جلب کرد

شرایط تعمیرات شبکه کامپیوتری وایرلس و کابل کشی شده

تهیه لوازم، قطعات و نرم افزارها در خصوص تعمیر شبکه پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد مشاوره لازم را به مشتری ارایه نماید و در صورت تایید مشتری تعمیرات شبکه را انجام دهد.

همیار موظف است بلافاصله پس از حضور در محل وضعیت سیستم شبکه مشتری را بررسی نماید و پس از مشورت با مشتری نسبت به رفع خرابی شبکه اقدام نماید. به همین ترتیب مشتری نیز پس از انجام تعمیرات می بایست وضعیت را بررسی نماید. چنانچه سیستم شبکه دارای عیب یا خرابی باشد بلافاصله به همیار اطلاع رسانی نماید.

تعمیرات شبکه انجام شده توسط همیار شامل یک هفته گارانتی همیاران می باشد و در صورت بروز خرابی همیاران می بایست نسبت به رفع مشکل شبکه اقدام نماید.

هزینه دقیق تعمیرات و رفع خرابی شبکه پس از بررسی همیار متخصص به مشتریان اعلام خواهد شد، لذا همیاران بر اساس توضیحات مشتری، برآورد اولیه هزینه را به صورت تلفنی به مشتریان ارایه داده و پس از بررسی سیستم شبکه قیمت دقیق تعمیرات شبکه را به مشتریان ارائه نماید. همیار بدون هماهنگی با مشتری مجوز تعمیرات شبکه را نخواهد داشت.

همیاران هوم سرویز احراز هویت و صلاحیت شده و دارای مدارک فنی معتبر می باشند و همچنین تضامین و قرارداد مستقلی از ایشان نزد هوم سرویز وجود دارد، ولیکن در حین سپردن خدمات مورد نظر شما به همیاران حتما نظرات و تجربیات سایر مشتریان از خدمات اخذ شده از همیار را ملاک انتخاب و تایید همیار قرار دهید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

کابل کشی شبکه
کابل کشی شبکه
قیمت از 250,000 الی 500,000 تومان
تعمیر لپ تاپ
تعمیر لپ تاپ
قیمت از 400,000 الی 900,000 تومان
تعمیر مانیتور
تعمیر مانیتور
در حال بروزرسانی قیمت
بازیابی اطلاعات
بازیابی اطلاعات
در حال بروزرسانی قیمت